De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verankeren van prestatie- en effectsturing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verankeren van prestatie- en effectsturing"— Transcript van de presentatie:

1 Het verankeren van prestatie- en effectsturing
VSO 30 maart 2006 Frits van Vugt Hoofd Beleidscontrol & Instrumentatie Gemeente Tilburg

2 Concernstaf Beleidsontwikkeling College van B&W BCI O&I
Gemeentesecretaris/ algemene directeur Concernstaf Publiekszaken Bedrijven Brandweer Servicedienst Brabants Afval Team Gebiedsontwikkeling Beleidsontwikkeling BCI O&I

3 Sturen en verantwoorden op prestaties en outcome in Tilburg Belangrijkste 4 politieke planningsinstrumenten: 1. Algemeen beleidsplan College 2. Beleidskader (ook t. b.v. GSB III) 3. jaarlijkse Beleidsbegroting 4. jaarlijkse Dienstbegrotingen ('Uitvoeringsbegroting') In 2 en 3: 44 (outcome-) doelen (met ± 130 indicatoren) en alle GSB-indicatoren (output) In 3 ook: per programma aantal 'majeure projecten' (throughput en output) In 4: alle projecten en producten (prestaties per programma) (output)

4 verantwoordingsdocumenten
Belangrijkste twee verantwoordingsdocumenten Beleidsverantwoording: * verantwoording van de 44 doelen en alle GSB-indicatoren * verantwoording majeure projecten * effectiviteit, omgevingsfactoren Dienstjaarverslagen * verantwoording projecten en producten * bedrijfvoering, doelmatigheid, kwaliteit, e.d. Opgave Relatie tussen project/output -> effecten (doelen): * Causaliteit vaak moeilijk * Minstens plausibel te maken

5 Meestal outcome: Sociale veiligheid * toename obj. veiligheid
* toename subj. veiligheid Kleurrijk Tilburg * bevordering acceptatie andere culturele leefstijl * evenredige participatie allochtonen vs. andere Tilburgers Leefomgeving/ mobiliteit: * vermindering verloedering * bereikbaarheid binnenstad (obj. en subj.)

6 Cultuur & sport: * toename cultuurparticipatie (diverse aspecten) * toename sportdeelname (onderscheiden leeftijden) Onderwijs & Jeugd: * toename jeugdparticipatie * vermindering schooluitval Modern bestuur: * toename vertrouwen in de overheid * Toename eigen verantwoordelijkheid buurt

7 Soms bereik voorzieningen
Cultuur * deelname aan diverse culturele voorzieningen/ bezoekersaantallen * deelname cultuur-educatieve projecten Heel soms Throughput/output Kleurrijk Tilburg * (succesvol) afgeronde inburgeringstrajecten Ruimtelijke ordening / wonen: * aantal opgeleverde woningen * aantal ha herstructurering bedrijventerreinen * aantal ha nieuwe bedrijventerreinen Dienstverlening: * verhoging klanttevredenheid

8 Rol O&I hierbij * surveys t.b.v. outcomedoelen (subj.)
(Burgeronderzoek en Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid) * gegevensverzameling (CPB, CWI, GGD, KLPD, Vestigingenregister, e.a.) * evaluatieonderzoek * klantenonderzoek * databeheer voor bepaalde bestanden

9 Fase Typering fase Meerwaarde 1 Probleem- en vraaganalyse Advisering bij: scherper in beeld krijgen (in cijfers) van de problematiek causale veldanalyse toepassen 2 Visie ontwikkelen, w.o. doelen formuleren SMART maken doelen (indicatoren operationaliseren) relatie leggen met ‘overige’ gemeentelijke visies & doelen 3 Aanpak, strategie, interventies formuleren mijlpalen formuleren mogelijkheden om instrumenten op effectiviteit te onderzoeken opzetten beleidsinstrumenten model (klopt de gehanteerde beleidstheorie?) Ex ante onderzoek

10 Fase Typering fase Meerwaarde 4 Uitvoeringsplan maken Advisering bij: relatie tussen visie/doelen en uitvoering opstellen Program van eisen Evaluatiepunten en mijlpalen formuleren Inpassing in P&C-systeem 5 Uitvoering Advisering over: informatiesysteem t.b.v. monitoring prestaties, bereik en resultaat 6 Beleidscontrol & evaluatie Ondersteuning bij beleidscontrol (monitoring) Uitvoeren doelmatigheids- en effectiviteitsonderzoeken, klantonderzoeken t.b.v. college Advisering: over nieuwe beleidsproces NB Ook rol t.b.v. rekenkamercommssies? (mits niet in dubbelrol)

11 Stellingen Afdelingen O & I (O&S is passé) worden pas
echt interessant als ze in alle fasen van het beleids- en productieproces kunnen meedenken & meedoen (PDCA) De meerwaarde van O&I zit a. in het adviseren over de informatiehuishouding, b. in het genereren (en gedeelt. beheren) van de basisinformatie c. in onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) d. in het adviseren over de cruciale stappen in het 6-fasen model T.a.v. b. en d. wordt O&I dan een soort informatie/organisatieadviseur

12 Hiervoor is nodig (behalve een 'gewone'
(maar goede!) onderzoeks- en cijferboer): * (meer) beleids- en productieaffiniteit * (meer) organisatiesensitiviteit * (meer) bestuurssensitiviteit * ondernemingszin Hoe doe je dat? * erkenning en draagvlak zoeken bij beleids- en productieafdelingen * zorgen dat ze niet om je heen kunnen * beter werk leveren dan de concurrent * beleidsthema's periodiek scannen, databestanden aftappen * accountmanagement * strategische plek in organisatie veroveren


Download ppt "Het verankeren van prestatie- en effectsturing"

Verwante presentaties


Ads door Google