De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verankeren van prestatie- en effectsturing VSO 30 maart 2006 Frits van Vugt Hoofd Beleidscontrol & Instrumentatie Gemeente Tilburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verankeren van prestatie- en effectsturing VSO 30 maart 2006 Frits van Vugt Hoofd Beleidscontrol & Instrumentatie Gemeente Tilburg"— Transcript van de presentatie:

1 Het verankeren van prestatie- en effectsturing VSO 30 maart 2006 Frits van Vugt Hoofd Beleidscontrol & Instrumentatie Gemeente Tilburg frits.van.vugt@tilburg.nl

2 College van B&W Gemeentesecretaris/ algemene directeur Concernstaf Publiekszaken Bedrijven Brandweer Servicedienst Brabants Afval Team Gebiedsontwikkeling Beleidsontwikkeling BCI O&I

3 Sturen en verantwoorden op prestaties en outcome in Tilburg Belangrijkste 4 politieke planningsinstrumenten: 1. Algemeen beleidsplan College 2. Beleidskader 2005 -2009 (ook t. b.v. GSB III) 3. jaarlijkse Beleidsbegroting 4. jaarlijkse Dienstbegrotingen ('Uitvoeringsbegroting') In 2 en 3: 44 (outcome-) doelen (met ± 130 indicatoren) en alle GSB-indicatoren (output) In 3 ook: per programma aantal 'majeure projecten' (throughput en output) In 4: alle projecten en producten (prestaties per programma) (output)

4 Belangrijkste twee verantwoordingsdocumenten Beleidsverantwoording: *verantwoording van de 44 doelen en alle GSB-indicatoren *verantwoording majeure projecten *effectiviteit, omgevingsfactoren Dienstjaarverslagen *verantwoording projecten en producten *bedrijfvoering, doelmatigheid, kwaliteit, e.d. Opgave Relatie tussen project/output -> effecten (doelen): *Causaliteit vaak moeilijk *Minstens plausibel te maken

5 Meestal outcome: Sociale veiligheid *toename obj. veiligheid *toename subj. veiligheid Kleurrijk Tilburg *bevordering acceptatie andere culturele leefstijl *evenredige participatie allochtonen vs. andere Tilburgers Leefomgeving/ mobiliteit: *vermindering verloedering *bereikbaarheid binnenstad (obj. en subj.)

6 Cultuur & sport: *toename cultuurparticipatie (diverse aspecten) *toename sportdeelname (onderscheiden leeftijden) Onderwijs & Jeugd: *toename jeugdparticipatie *vermindering schooluitval Modern bestuur: *toename vertrouwen in de overheid *Toename eigen verantwoordelijkheid buurt

7 Soms bereik voorzieningen Cultuur *deelname aan diverse culturele voorzieningen/ bezoekersaantallen *deelname cultuur-educatieve projecten Heel soms Throughput/output Kleurrijk Tilburg *(succesvol) afgeronde inburgeringstrajecten Ruimtelijke ordening / wonen: *aantal opgeleverde woningen *aantal ha herstructurering bedrijventerreinen *aantal ha nieuwe bedrijventerreinen Dienstverlening: *verhoging klanttevredenheid

8 Rol O&I hierbij *surveys t.b.v. outcomedoelen (subj.) (Burgeronderzoek en Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid) *gegevensverzameling (CPB, CWI, GGD, KLPD, Vestigingenregister, e.a.) *evaluatieonderzoek *klantenonderzoek *databeheer voor bepaalde bestanden

9 FaseTypering faseMeerwaarde 1Probleem- en vraaganalyse Advisering bij: - scherper in beeld krijgen (in cijfers) van de problematiek - causale veldanalyse toepassen 2Visie ontwikkelen, w.o. doelen formuleren Advisering bij: - SMART maken doelen (indicatoren operationaliseren) - relatie leggen met ‘overige’ gemeentelijke visies & doelen 3Aanpak, strategie, interventies formuleren Advisering bij: - mijlpalen formuleren - mogelijkheden om instrumenten op effectiviteit te onderzoeken - opzetten beleidsinstrumenten model (klopt de gehanteerde beleidstheorie?) Ex ante onderzoek

10 FaseTypering faseMeerwaarde 4Uitvoeringsplan maken Advisering bij: - relatie tussen visie/doelen en uitvoering - opstellen Program van eisen - Evaluatiepunten en mijlpalen formuleren - Inpassing in P&C-systeem 5UitvoeringAdvisering over: - informatiesysteem t.b.v. monitoring prestaties, bereik en resultaat 6Beleidscontrol & evaluatie Ondersteuning bij beleidscontrol (monitoring) Uitvoeren doelmatigheids- en effectiviteitsonderzoeken, klantonderzoeken t.b.v. college Advisering: - over nieuwe beleidsproces NB Ook rol t.b.v. rekenkamercommssies? (mits niet in dubbelrol)

11 Stellingen Afdelingen O & I (O&S is passé) worden pas echt interessant als ze in alle fasen van het beleids- en productieproces kunnen meedenken & meedoen (PDCA) De meerwaarde van O&I zit a.in het adviseren over de informatiehuishouding, b.in het genereren (en gedeelt. beheren) van de basisinformatie c.in onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) d.in het adviseren over de cruciale stappen in het 6-fasen model T.a.v. b. en d. wordt O&I dan een soort informatie/organisatieadviseur

12 Hiervoor is nodig (behalve een 'gewone' (maar goede!) onderzoeks- en cijferboer): *(meer) beleids- en productieaffiniteit *(meer) organisatiesensitiviteit *(meer) bestuurssensitiviteit *ondernemingszin Hoe doe je dat? *erkenning en draagvlak zoeken bij beleids- en productieafdelingen *zorgen dat ze niet om je heen kunnen *beter werk leveren dan de concurrent *beleidsthema's periodiek scannen, databestanden aftappen *accountmanagement *strategische plek in organisatie veroveren


Download ppt "Het verankeren van prestatie- en effectsturing VSO 30 maart 2006 Frits van Vugt Hoofd Beleidscontrol & Instrumentatie Gemeente Tilburg"

Verwante presentaties


Ads door Google