De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen Vlaams Energieagentschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen Vlaams Energieagentschap."— Transcript van de presentatie:

1 Energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen Vlaams Energieagentschap

2 2 Inhoud I.Situering van de context II.Toepassingsgebied van het EPC voor publieke gebouwen III.Opmaak van het EPC voor publieke gebouwen IV.Controle op het EPC voor publieke gebouwen V.Voorbeeld van het EPC voor publieke gebouwen VI.Demo webapplicatie

3 I. Situering van de context

4 4 Wettelijk kader: Europese Richtlijn 2002/91/EG betreffende energieprestatie van gebouwen Artikel 7: energieprestatiecertificaat  Voor nieuwbouw en vernieuwbouw  Voor publieke gebouwen (> 1000m²)  Bij verkoop of verhuur van residentiële en niet-residentiële gebouwen I. Situering van de context

5 5 Verplicht te vermelden op het EPC volgens de Europese Richtlijn:  Uitdrukking van de energieprestaties van het gebouw  Referentiewaarden (normen en benchmarks) zodat vergelijken mogelijk wordt  Aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie I. Situering van de context

6 6 Omzetting EU Richtlijn in Vlaanderen voor publieke gebouwen:  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, goedgekeurd op 20 april 2007  Ministerieel besluit betreffende de opleiding externe energiedeskundige voor publieke gebouwen, goedgekeurd op 7 juni 2007  Ministerieel besluit betreffende nadere regels met betrekking tot het bij te houden globaal energieverbruik, de webapplicatie en de vorm en inhoud van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, in voorbereiding I. Situering van de context

7 7 Timing invoer EPC in het Vlaamse Gewest:  01/01/2006:nieuwbouw (EPB)  01/11/2008:verkoop residentiële gebouwen  01/01/2009:verhuur residentiële gebouwen  01/01/2009:publieke gebouwen  Loop van 2009: verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Geldigheidsduur van het EPC: 10 jaar I. Situering van de context

8 II. Toepassingsgebied

9 9  Algemeen publieke gebouwen:  met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m²;  waarin publieke organisaties zijn gevestigd;  die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken;  en die vaak door het publiek bezocht worden.  Ophangen van het EPC op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats  Uiterlijk tegen 01/01/2009

10 10  Publieke organisaties  Federale overheid, incl. parastatalen  Vlaamse overheid, incl. intern en extern verzelfstandigde agentschappen  Provinciale overheden  Gemeentelijke overheden, incl. OCMW’s  Overheidsbedrijven  Onderwijsinstellingen  Welzijns- en gezondheidsvoorzieningen II. Toepassingsgebied

11 11  Definities uit besluit:  (…) 5° gezondheidsvoorziening: een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg, vermeld in artikel 5, §1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van de voorzieningen werkzaam op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening;  (…) 12° welzijnsvoorziening: een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van het gezin, het maatschappelijk welzijn, het onthaal en de integratie van inwijkelingen, de mindervaliden, de bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, vermeld in artikel 5, §1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. II. Toepassingsgebied

12 12  Aantal situaties  Rusthuizen: EPC voor publieke gebouwen  Ziekenhuizen: EPC voor publieke gebouwen  Serviceflats: Geen EPC voor publieke gebouwen, wel EPC voor verkoop en verhuur (residentiële gebouwen) in bepaalde gevallen  Verkoop: EPC residentieel nodig  Verhuur: Enkel EPC residentieel nodig als met een huurovereenkomst wordt gewerkt. Geen EPC bij verhuur nodig als een wordt gewerkt met een dagprijs.  Beschermde gebouwen: EPC  Gebouwen die niet verwarmd worden ten behoeve van mensen (vb.loods): Geen EPC II. Toepassingsgebied

13 13  Meerdere gebouwen op één gebouwsite  “Eén of meerdere gebouwen die geheel of gedeeltelijk door een publieke organisatie worden gebruikt én op dezelfde locatie gelegen zijn én gebruik maken van minstens 1 gemeenschappelijke teller”  Vanaf het moment dat er één gemeenschappelijke teller is voor aardgas, elektriciteit of stookolie: de gebouwen samennemen en één EPC opmaken II. Toepassingsgebied

14 14  Meerdere gebouwen op één gebouwsite

15 15  Meerdere gebouwen op één gebouwsite

16 16  Meerdere gebouwen op één gebouwsite

17 17  Meerdere gebouwen op één gebouwsite

18 18  Meerdere gebouwen op één gebouwsite

19 19  Meerdere gebouwen op één gebouwsite

20 20  Meerdere gebruikers in één gebouw  Enkel de publieke gebruikers zijn verplicht een EPC te laten opmaken  Om praktische redenen: één certificaat voor het volledige gebouw  Geen verdeelsleutel - wel samennemen van oppervlaktes en verbruiken indien er gemeenschappelijke tellers zijn  Basis = teller (gas, elektriciteit, stookolie (stookoliedebietmeter!)) II. Toepassingsgebied

21 III. Opmaak

22 22  Erkende externe energiedeskundige publieke gebouwen  Voorwaarde: volgen van een door het VEA erkende opleiding  Info over opleidingen en lijst met erkende externe energiedeskundigen op www.energiesparen.be  Erkende interne energiedeskundige publieke gebouwen  Voorwaarde: minstens twee jaar ervaring met energiezorg binnen de betreffende publieke organisatie III. Opmaak

23 23  Externe en interne energiedeskundigen voor publieke gebouwen moeten zich registreren via de energieprestatiedatabank: www.energieprestatiedatabank.be  Federaal token of elektronische identiteitskaart nodig (toegangsportaal) III. Opmaak

24 24  Benodigde gegevens voor de opmaak van het EPC voor publieke gebouwen  Verbruikgegevens van elektriciteit, stookolie, aardgas en/of andere energiebronnen  Verbruikgegevens moeten gedurende exact één jaar bijgehouden worden Voorbeeld: 05/11/07 : opname vd beginmeterstanden door de energiedeskudnige 05/11/08: opname vd eindmeterstanden door de energiedeskudnige  = jaarverbruik; in te geven in de webapplicatie III. Opmaak

25 25  Benodigde gegevens voor de opmaak van het EPC voor publieke gebouwen  Bruikbare vloeroppervlakte  Extra data van het gebouw (vb. #lln)  Auditlijst = lijst met gesloten vragen rond energieprestatie: gebouwschil, verwarming, verlichting, etc.  adviezen voor verbetering energieprestatie III. Opmaak

26 26  Met behulp van een webapplicatie  www.energieprestatiedatabank.be  Webapplicatie berekent kengetal [kWh/m²] en genereert adviezen  Demo webapplicatie (zie verder) III. Opmaak

27 IV. Controle

28 28  Steekproefsgewijs door VEA  Controle op aanwezigheid van certificaat  Controle op correctheid van certificaat  Controle op deskundigheid van energiedeskundige voor publieke gebouwen IV. Controle

29 29  Sanctie  Boete (500-5000 EUR)  Decretale basis (EPB-decreet): “Decreet van 22 december 2006 betreffende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en de invoering van een energieprestatiecertificaat” IV. Controle

30 V. Voorbeeld

31 31 Gegevens energiedeskundige en handtekening Energiezuinige adviezen Kengetal (in kWh/m²) Positionering gebouw t.o.v referentie (adhv kleur) Gegevens gebouw Geldigheidsduur (10 jaar)

32 VI. Demo webapplicatie

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Meer info Website van het Vlaams Energieagentschap: http://www.energiesparen.be/epcpubliek EPC publiek: rubriek “energiebeleid” EPC residentieel: rubriek “verkopen en verhuren” Vragen: Via de Vlaamse infolijn :  1700 Via het Vlaams Energieagentschap:  energie@vlaanderen.be


Download ppt "Energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen Vlaams Energieagentschap."

Verwante presentaties


Ads door Google