De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling inlichtingenfiche internaten – verwijzende instanties 16 november2010 De internaten: een voorstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling inlichtingenfiche internaten – verwijzende instanties 16 november2010 De internaten: een voorstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling inlichtingenfiche internaten – verwijzende instanties 16 november2010 De internaten: een voorstelling

2 Inhoud Soorten internaten Wat biedt een internaat? Begeleiding op internaat Een ‘sociale kaart’ van de internaten in Vlaanderen (per onderwijskoepel) Plaatsing in de internaten: cijfers Wat kan een internaat betekenen bij een plaatsing?

3 Soorten internaten Internaten gewoon onderwijs  Internaten basis- en secundair onderwijs (alle netten)  Tehuizen voor kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben (GO!)  Het tehuis voor bijzondere jeugdzorg in Kuurne (GO!) Internaten buitengewoon onderwijs  MPI (medisch pedagogisch instituut) en IBSO (instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs) GO! en OVSG  Opvangcentra (opvang internen tijdens weekends en vakanties, enkel in GO!): deze zijn verbonden aan een MPI  Semi-internaten (OVSG en BHG)

4 Organisatiestructuur Autonome internaten: los van een school, soms bestuurd door een eigen vzw Ingebouwde, aangehechte of verbonden internaten: verbonden aan een school MPI en IBSO GO!: school en internaat zijn 1 pedagogisch- administratief geheel Semi-internaten OVSG en BHG* (Welzijn) (* Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

5 Openstelling van de internaten Opvang en begeleiding van kinderen en jongeren tijdens de week na de schooluren De opvangcentra van het GO! zijn ook geopend tijdens de weekends en de vakanties De tehuizen voor kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben van het GO!: ook tijdens schoolvrije en vakantiedagen enkel als het kind tot de doelgroep behoort. Het tehuis Kuurne van het GO! is permanent opengesteld.

6 Populatie van de internaten Doelgroep  Gemengde internaten  Enkel jongens/enkel meisjes  Internaten BuO hebben vooral leerlingen van de eigen scholen Leeftijd  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs  Secundair onderwijs  + 18 jaar Stijging van het aantal kinderen met zorgvragen in de internaten  Studieproblemen  Gedragsgebonden of emotionele problemen  Medische problemen  Financiële problemen

7 Waarom kiezen voor een internaat? Gezinssituatie:  Gescheiden gezinnen  Nieuw samengestelde gezinnen  Eenoudergezin Nood aan objectieve partner in opvoeding Maar ook:  Onregelmatige werkuren  Ploegenarbeid  Zelfstandigen Kinderen kiezen zelf voor internaat:  Specifieke studierichting te ver van huis Meeste mensen: positieve keuze voor internaat

8 Wat biedt een internaat? Troeven van het internaat:  Biedt structuur  Duidelijk dagverloop  Groep om zich in uit te leven en sociale vaardigheden te ontwikkelen  Veilige gecontroleerde omgeving  Studiebegeleiding door opvoeders (individueel en in groep)  Luisterend oor/ warmte

9 Begeleiding op het internaat Het internaatsteam  Beheerder: verantwoordelijke  Studiemeester-opvoeders (verschillende statuten)  Paramedisch personeel (enkel in internaten BuO) Contact met de ouders:  Bij de intake  Oudercontacten en informele contacten (afhalen en brengen kinderen)  Internaatsrapport of kindgebonden evaluatie op regelmatige tijdstippen tijdens schooljaar  Internaatsreglement of leefregels: ouders engageren zich om mee te werken aan opvoedingsproject

10 Een overzicht van de Vlaamse internaten per onderwijskoepel

11 Het Vlaamse onderwijslandschap VSKOVlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs OVSGOnderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap VZW POVProvinciaal Onderwijs Vlaanderen GO!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

12 De internaten van het VSKO 95 internaten, 8 vestigingsplaatsen  37 autonome internaten  58 aangehechte internaten Doelgroep: jongens en/of meisjes Onderwijsniveaus: kleuter, lager, secundair Onderwijstype: gewoon en buitengewoon Meeste internen in bisdom Gent en Brugge (69,5% van de internen) Gent en Brugge zijn internaatssteden (resp. 21 en 39 internaten van de 95)

13 Enkele cijfergegevens over de internaten VSKO

14 Situatie op 1 september 2010 57 kleuters 717 lagere schoolkinderen (BaO en BULO) 7800 secundair (SO en BUSO) 8574 totaal

15 Bisdom 2001200220032004200520062007200820092010 1 febr 2010 1 sept Antwerpen9471007104210251008100310251024984954963 Brugge3160303531473232326533943421351236453767715 Gent1980202220652015196719952040202720002016930 Hasselt83784489989394298410129969849852073 Mechelen- Brussel 7016936726896756656737457367503893 TOTAAL7625760178257854785780418171830483498472 8574 Bisdom 2001200220032004200520062007200820092010 1 febr 2010 1 sept Antwerpen9471007104210251008100310251024984954963 Brugge31603035314732323265339434213512364537673893 Gent19802022206520151967199520402027200020162073 Hasselt8378448998939429841012996984985930 Mechelen- Brussel 701693672689675665673745736750715 TOTAAL7625760178257854785780418171830483498472 8574 Enkele cijfergegevens over de internaten VSKO Evolutie 2001 - 2010

16 Enkele cijfergegevens over de internaten GO!

17 De internaten van het gewoon onderwijs 37 internaten gewoon onderwijs  29 aangehechte internaten  8 autonome internaten Doelgroep: jongens en meisjes Onderwijsniveau: kleuter, lager, secundair en + 18 Onderwijstype: gewoon en buitengewoon De internaten zijn verspreid over heel Vlaanderen, er zijn ook 3 internaten in het BHG

18 Enkele cijfergegevens over de internaten GO! De internaten van het buitengewoon onderwijs 17 MPI’s waaronder 4 opvangcentra 2 IBSO’s 1 autonoom internaat te Gavere Doelgroep: jongens en meisjes Onderwijsniveau: kleuter, lager, secundair en + 18 Onderwijstype: buitengewoon De internaten zijn verspreid over heel Vlaanderen

19 Enkele cijfergegevens over de internaten GO! Situatie op 1 februari 2010 – internaten gewoon onderwijs Gewoon onderwijs kleuters81 Gewoon onderwijs lager650 Buitengewoon onderwijs lager109 Gewoon onderwijs secundair1980 Buitengewoon onderwijs secundair 61 Hoger onderwijs169 Totaal3051

20 Enkele cijfergegevens over de internaten GO! 20013525 20023339 20033246 20043196 20052996 20063006 20073216 20082948 20092982 20103051 Evolutie 2001 – 2010 Internaten gewoon onderwijs

21 Enkele cijfergegevens over de internaten GO! Situatie op 1 februari 2010 – internaten buitengewoon onderwijs MPI 's Gravenwezel88 MPI Kasterlee170 MPI Neder-over-Heembeek57 MPI BSD0 MPI Genk41 MPI Kortessem59 MPI Lommel60 MPI Gent77 MPI Evergem49 MPI Sint-Niklaas48 MPI Oudenaarde54 MPI Oostende66 MPI Koksijde67 MPI Oedelem31 MPI Kortrijk99 MPI Rumbeke89 MPI Sint-Michiels80 IBSO Heverlee29 IBSO Aalst55 IBSO Gavere49 TOTAAL1268

22 Enkele cijfergegevens over de internaten GO! 20011050 20021094 20031105 20041154 20051192 20061205 20071219 20081251 20091278 20101268 Evolutie 2001 – 2010 Internaten buitengewoon onderwijs

23 De internaten van het provinciaal onderwijs (POV)

24 De internaten van het POV Drie internaten in 2 provincies: Internaat van het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) in Tongeren  Capaciteit van 46 internen (wachtlijst!)  Schooljaar 2010/11: 39 jongens versus 7 meisjes Internaat van het Tehuis Provinciaal Instituut Heynsdaele in Ronse  erkend als internaat voor het opnemen, ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  73 jongeren van 12 tot 21 jaar met gedrags- of emotionele stoornissen en normale begaafdheid (type 3 onderwijs) Internaat van de Provinciale Secundaire School voor Verpleegkunde te Hasselt  36 kamers  Oplossing voor studenten HBO5 die verder van school wonen (+18 jaar)  Schooljaar 2010/11: 9 jongens en 27 meisjes

25 De internaten van het gesubsidieerd officieel onderwijs (Vlaamse steden en gemeenten en BHG)

26 De internaten van het gesubsidieerd officieel onderwijs (Vlaamse steden en gemeenten en BHG) Overzicht per provincie - 1 Antwerpen MPI Auticant MPI Auticant MPI Mytyl MPI Mytyl 2 semi-internaten, verbonden aan scholen BuO 2 semi-internaten, verbonden aan scholen BuO (van kleuter tot einde BuSO) Limburg Internaat en semi- internaat op 4 campussen voor personen met verstandelijke handicap Internaat en semi- internaat op 4 campussen voor personen met verstandelijke handicap (van peuters tot volwassenen)

27 De internaten van het gesubsidieerd officieel onderwijs (Vlaamse steden en gemeenten en BHG) Overzicht per provincie - 2 Brussels Gewest Elishout: internaat verbonden aan school voor voeding. Kasterlinden: (semi-) internaat BuO (kleuter -> sec. T6 en 7) Oost-Vlaanderen Huis van het Kind: autonoom internaat voor 3- tot 18- jarigen uit gewoon en buitengewoon onderwijs (T1, 2, 3 en 8)

28 Plaatsing in de internaten: cijfers VSKO (op basis van enquête uit 2008)  3,9 % is geplaatst (274/7078 internen)  Van die 274 is 73% geplaatst door Comité Bijzondere Jeugdzorg en 27% door Jeugdrechtbank GO!  Gemiddeld is voor de internaten BuO een derde van de populatie geplaatst (1235 internen waarvan 452 geplaatst = +/- 35%)  In de gewone internaten is gemiddeld 15% van de populatie geplaatst (451/3051, 75% CBJ – 25% JRB)  In slechts 5 gewone internaten zijn in 2010 geen geplaatste jongeren opgenomen

29 Plaatsing in de internaten: cijfers POV  PIBO Tongeren:  2010-2011: 1 intern is preventief geplaatst door het CBJ  Laatste 5 jaar: 3 geplaatste leerlingen  Heynsdaele Ronse  50% geplaatst (+/- 35 jongeren)  opnamevragen uit gans Vlaanderen dus heel veel verschillende consulenten en JRB om mee samen te werken OVSG  2009/10: 184 internen, waarvan 39 geplaatsten (21 geplaatst door CBJ en 18 door JRB)  Geplaatste kinderen in alle internaten op 1 na. Laatste jaren in nagenoeg alle internaten een stijging van het aantal geplaatste jongeren

30 Wat kan een internaat binnen onderwijs betekenen bij een plaatsing? Gezinsvervangende, pedagogische en sociaalpreventieve functie voor schoolgaande kinderen Deskundig team biedt veilige en gestructureerde omgeving en begeleidt bij studie Staan open voor geplaatste kinderen, maar draagkracht niet overschrijden  lagere personeelsnormen dan Welzijn!  beperkte infrastructuur

31 Wat kan een internaat betekenen bij een plaatsing? Voornamelijk groepsgerichte werking, zeker in gewoon onderwijs Binnen onderwijs geen specifieke therapeutische context, wel persoonlijke gesprekken met het kind Geplaatste kinderen hebben meestal een gelijkaardig profiel als andere internen en gelijke zorgvragen  functioneren goed binnen internaat  Soms echter meer zorg en gespecialiseerde hulp nodig!

32 Getuigenissen


Download ppt "Voorstelling inlichtingenfiche internaten – verwijzende instanties 16 november2010 De internaten: een voorstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google