De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na-isolatie van bestaande buitenmuren Studiedag 7 februari 2012 Consciencegebouw, Brussel Navullen van bestaande spouwmuren met isolatie Arnold.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na-isolatie van bestaande buitenmuren Studiedag 7 februari 2012 Consciencegebouw, Brussel Navullen van bestaande spouwmuren met isolatie Arnold."— Transcript van de presentatie:

1 Na-isolatie van bestaande buitenmuren Studiedag 7 februari 2012 Consciencegebouw, Brussel Navullen van bestaande spouwmuren met isolatie Arnold Janssens, Onderzoeksgroep Bouwfysica (BFG) Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universtiteit Gent (UGent)

2 Inhoud Achtergrond Bouwfysische beschouwingen
Kwaliteitskader met conformiteitsverklaring

3 Prestaties van bestaande muren
Massieve muren < 1960 U  2.0 W/m²K Regenwering? Ongeïsoleerde spouwmuren U  1.5 W/m²K Spouwsluitingen Matig geïsoleerde spouwmuren U  0.6 W/m²K Bron figuren: Arch & Climat UCL

4 Kenmerken van ongeïsoleerde spouwmuren
Ongeïsoleerde spouwmuren meest voorkomende muurconstructie in woningen bouwjaar Spouwbreedtes van spouwmuren in België > 50 mm in meer dan 80% van gevallen Ongeïsoleerde massieve muren Ongeïsoleerde spouwmuren Geïsoleerde massieve muren Geïsoleerde spouwmuren Bron: eensgezinswoningen uit de database PAE 1.0 (Heijmans et al. 2011)

5 Na-isolatieproces door installateur
1. Beoordeling spouwmuur 3. Vullen van de spouw 2. Voorbereiding en boren vulopeningen 4. Opvoegen en nazorg

6 Herontdekking oude techniek
Energiebeleid vandaag? Drastische besparingen zijn nodig Belang systematische verbetering bestaand gebouwenpark Elke na-isolatietechniek heeft specifieke mogelijkheden Navulling: pragmatische energierenovatie Aanpassen van ongeïsoleerd gebouwenpark naar standaardkwaliteit Toepasbaar op grote schaal en op korte termijn

7 TETRA-project 10/2007-12/2009 ‘Na-isolatie van bestaande spouwmuren’
Kennis verzamelen i.v.m. materialen en technieken Verbeterde technische richtlijnen Voorstudie, uitvoering, nazorg Kwaliteitsbewakings-kader Informatie over resultaten na-isolatieprojecten Energiebesparing Kosteneffectiviteit Coördinatie UGent-BFG Partners: CIR (Isolatie Raad) Sint-Lucas WTCB Gefinancierd door IWT + gebruikerscommissie van 13 bedrijven WTCB

8 Inhoud Achtergrond Bouwfysische beschouwingen
Thermische prestaties Vochtgedrag Kwaliteitskader met conformiteitsverklaring

9 Isolatieproducten Schuimen Vezels Granulaten PUR: polyurethaan
UF: ureumformaldehyde Vezels MW: rotswol, glaswol Granulaten EPS: polystyreenparels SLS: silicaatschuim EP: perliet EV: vermiculiet

10 Berekende U-waarde nagevulde spouwmuur
Niet-geïsoleerd: 1.2 à 2.2 W/m²K Geïsoleerd: 0.50 à 0.77 W/m²K Vermindering warmteverliezen met factor 2 à 3 Prestatie hangt af van: Type metselwerk (licht-zwaar) Effectieve breedte spouw -waarde isolatiemateriaal

11 Prestaties in-situ? Metingen case-studies
23 projecten Bouwjaar Na-isolatie In helft cases uitgevoerd tijdens project Selectie: Oproep energiefora Contacten bedrijven Typologie: halfopen + open Verschillende materialen: UF (5) PUR (4) EPS (5) RW (4) GW (3) SLS (2)

12 Verzamelde gegevens per case
Plannen, energiefacturen U-waardemeting Gebouwluchtdichtheid en thermografie Binnenklimaat en temperatuurfactor koudebruggen Analyses voor en na uitvoering na-isolatie In helft van cases (11)

13 Resultaten U-waarde navulling 1975-1985 Niet-geïsoleerd
1.1 à >2.1 W/m²K 0.35 à 0.80 W/m²K Na-geïsoleerd

14 Resultaten U-waarde Meetresultaten bevestigen berekende thermische prestaties na-geïsoleerde spouwmuren: 0.35 à 0.65 W/m²K (90% case-studies) Reductie warmteverlies met factor 2 à 3 Geen significante verschillen tussen oude en recent gerealiseerde projecten Beperkte verschillen tussen isolatiematerialen /3 /2

15 Voorbeeld energiebesparing
Vrijstaande woning °1994 Beschermd volume 749 m³ Bruto vloeroppervlakte 265 m² Verliesoppervlakte 514 m² (200 m² spouwmuur) Oorspronkelijke isolatie: Houten ramen - dubbel glas Dakisolatie 12 cm Navulling spouwmuur 2008 Ongevuld: U = 1.4 W/m²K Nagevuld: U = 0.5 W/m²K Analyse energiegebruik: Aardgasfacturen Gegevens teller

16 Aantoonbare energiebesparing
- 17%

17 Kostenefficiëntie van na-isolatie
Navulling ongeïsoleerde spouwmuren Groot energie-besparingspotentiëel bij vrijstaande woningen Goedkope techniek met snelle terugverdientijd Buiten- of binnenisolatie Betere prestaties en groter energie-besparingspotentiëel Langere terugverdientijd door secundaire kosten van gevelbekleding of herinrichtingswerken Netto-contante waarde van energiebesparende maatregel bij initiëel ongeïsoleerde vrijstaande woning met standaard ketel (prijzen en subsidies dd. 2009, termijn 20 jaar) Bron: Rummens 2009, FEB, UGent

18 Pragmatische tussenstap naar lage-energierenovatie
Woning Houthalen °1956: ongeïsoleerd : energiebesparende maatregelen K82 Dubbel glas Zolderisolatie 10 cm Na-isolatie spouw UF U = 0.65 W/m²K 2008: lage-energierenovatie K29 10 cm binnenisolatie gelijkvloers 18 cm buitenisolatie verdieping 30 cm dakisolatie

19 Inhoud Achtergrond Bouwfysische beschouwingen
Thermische prestaties Vochtgedrag Kwaliteitskader met conformiteitsverklaring

20 Functie spouwmuur Spouwmuur = tweetrapsdichting
Luchtspouw = capillaire snede tussen binnen- en buitenspouwblad In geïsoleerde spouwmuur moet isolatiespouw deze functie vervullen Voorwaarden: Verwaarloosbare wateropname isolatiemateriaal Onbeschadigd gevelmetselwerk (scheuren, voegwerk) Spouwbreedte Kwaliteit gevelmaterialen

21 Wateropname isolatiematerialen (gedeeltelijke onderdompeling EN1609)
Toelaatbare wateropname MW prEN Toelaatbare wateropname regenwerende buitenpleister Gemeten wateropname zeer klein Kleiner dan maximaal toelaatbare wateropname van regenwerende buitenpleister Geen gevaar voor regendoorslag t.g.v. capillariteit isolatiemateriaal

22 Koudebruggen en navulling
Traditionele details met spouwsluitingen Koudebrug blijft, maar: Warmer binnenoppervlak Kleiner risico op schimmel & condensatie bij onveranderd binnenklimaat Luchtspouw Nagevulde spouw

23 Inhoud Achtergrond Bouwfysische beschouwingen
Kwaliteitskader met conformiteitsverklaring

24 Eisen voor subsidie Voor werken die werden uitgevoerd na 30 juni 2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de van toepassing verklaarde STS, bedoeld in het ministerieel besluit tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. Voor werken die na 30 juni 2012 werden uitgevoerd, kan de premie slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de van toepassing verklaarde STS.

25 STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door in-situ vullen van de luchtspouw van ten minste 50 mm
Toepassingsgebied: Spouwmuren uit metselwerk of andere steenachtige spouwbladen Spouwmuren met luchtspouw van ten minste 50 mm Typevoorschriften Beschrijft voorwaarden waaraan na-isolatieproces moet voldoen om tot betrouwbaar resultaat te komen Voorwaarden worden bindend als regel-geving, overeenkomst, offerte of bestek verwijzen naar STS

26 STS 71-1 Voorwaarden voor betrouwbare prestaties na-isolatie
Voorafgaande inspectie voor beoordeling te isoleren spouwmuur Na-isolatie met gebruiksgeschikte materialen Uitvoering door bekwame installateurs Geschiktheids-voorwaarden Spouwbreedte ≥ 50 mm Toestand gevel Vochtbelasting Productvoorschriften D-waarde ≤ 0,065 W/mK Waterabsorptie Volumemassa Eisen aan uitvoering en bedrijven

27 STS 71-1 Voorschriften voor organisatie van kwaliteitskader
De producten worden onderworpen aan een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke derde. De bekwaamheid van de installateur wordt bevestigd door een onafhankelijke derde. In iedere door de installateur tewerk gestelde ploeg werkt tenminste één gekwalificeerd uitvoerder (veronderstelt een vorming). De installateur bevestigt de overeenkomstigheid van de werken met de STS d.m.v. het overhandigen van een verklaring van overeenkomstigheid.

28 STS 71-1 Verklaring van overeenkomstigheid
Doel: Naspeurbaar vastleggen van de gegevens i.v.m. goede uitvoering Declaratie van de prestatie van de toegepaste isolatietechniek per project Inhoud Identificatie project, uitvoeringsdatum,… Gegevens installateur Verklaring van overeenkomst met eisen STS (+ staving) D-waarde isolatieproduct Per gevelvlak: spouwbreedte, oppervlakte, warmteweerstand isolatielaag

29 Besluit Metingen in-situ bevestigen thermische prestaties nagevulde spouwmuur Reductie warmteverlies met factor 2 à 3 Warmere (en drogere) binnenoppervlakken Voorwaarden aan spouwmuur en isolatieproducten m.b.t. vochtgedrag Belang kwaliteitskader na-isolatieproces Geschiktheid spouwmuur Geschiktheid isolatieproducten Bekwaamheid installateurs Navulling van spouwmuren is kostenefficiënte maatregel met belangrijk energiebesparingspotentiëel


Download ppt "Na-isolatie van bestaande buitenmuren Studiedag 7 februari 2012 Consciencegebouw, Brussel Navullen van bestaande spouwmuren met isolatie Arnold."

Verwante presentaties


Ads door Google