De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS."— Transcript van de presentatie:

1 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS

2 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie van het volwassenenonderwijs □ Indeling volwassenenonderwijs □ Onderwijsbevoegdheid centra □ Organisatie aanbod □ Toelatingsvoorwaarden □ Evaluatie & studiebekrachtiging □ Ondersteuningsstructuur □ Kwaliteitszorg

3 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Indeling volwassenenonderwijs Indeling volwassenenonderwijs (Vanaf 1 september 2007)

4 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Indeling volwassenenonderwijs (1) □ 3 aaneensluitende niveaus: oBasiseducatie (BE) oSecundair volwassenenonderwijs (SVWO) oHoger beroepsonderwijs (HBO)

5 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Indeling volwassenenonderwijs (2) □ Basiseducatie oniveau basisonderwijs en 1 ste graad voltijds secundair (behalve NT2 en talen) o7 leergebieden oeindtermen en basiscompetenties

6 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Indeling volwassenenonderwijs (3) □ Secundair volwassenenonderwijs oniveau 2 de en 3 de graad voltijds SO (behalve NT2 en talen) o31 studiegebieden o(specifieke) eindtermen en basiscompetenties ogeen indeling in onderwijsvorm en graden, geen vakken

7 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Indeling volwassenenonderwijs (4) □ Hoger beroepsonderwijs oniveau hoger onderwijs (niet bachelor of master) o6 studiegebieden (analogie HO) oberoepsgerichte opleidingen obasiscompetenties oafstemming decreet lerarenopleiding

8 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijsbevoegdheid centra Onderwijsbevoegdheid centra (Vanaf 1 september 2007)

9 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijsbevoegdheid centra (1) □ Centra voor basiseducatie (CBE) oVerplicht ● organisatie opleidingen BE (uitz. leergebied talen) ● organisatie leertrajectbegeleiding (LTB)  schooljaar 2007-2008: individueel plan ● uitreiking van rechtswege geldende studiebewijzen oOptioneel ● organisatie opleidingen leergebied talen ● organisatie openleercentra (OLC) ● organisatie activerings- & keuzebegeleidingsactiviteit (A&K)  schooljaar 2007-2008: huidige aanvraagprocedure

10 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijsbevoegdheid centra (2) □ Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) oorganisatie opleidingen SVWO of HBO (mits onderwijsbevoegdheid) oorganisatie OLC oorganisatie A & K oorganisatie LTB oassessment titel beroepsbekwaamheid oevaluatie afstandsonderwijs oregionale examencommissie (enkel CVO met algemene vorming) ouitreiking van rechtswege geldende studiebewijzen

11 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod Organisatie aanbod (Vanaf 1 september 2007)

12 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (1) □ Resolute keuze voor modulaire structuur oleerstof in modules oeen of meer modules = opleiding odoor VR goedgekeurde opleidingsprofielen

13 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (2) □ Een opleidingsprofiel (OP) bevat: ohet minimale aantal lestijden van de opleiding ► VR kan afwijken voor specifieke doelgroepen ohet aantal modules ohet minimale aantal lestijden van de module(s) overdeling (specifieke) eindtermen of basiscompetenties over modules

14 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (3) □ Ontwikkelingsprocedure OP: ovoordracht stuurgroep (VOCVO & PBD)  jaarlijks vóór 30 juni aan entiteit ILSVO oadvies VLOR en entiteit Curriculum jaarlijks vóór 30 oktober ogoedkeuring door VR  implementatie daaropvolgende schooljaar ogoedgekeurde OP http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/

15 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (4) OVERGANGSMAATREGEL 1 □ Lineaire opleidingen en voorlopige modulaire structuurschema’s  rangschikking onderwijsvorm en graad

16 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (5) OVERGANGSMAATREGEL 2 □ Afbouw bestaande lineaire opleidingen en voorlopige modulaire structuurschema’s oindien goedgekeurde OP op 1/09/2007  uiterlijk 1/09/2009 oIndien geen goedgekeurde OP op 1/09/2007  uiterlijk 01/09/2012 ontwikkeling door stuurgroep

17 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (6) OVERGANGSMAATREGEL 3 □ Ambtshalve concordantie lineaire opleidingen  goedgekeurde OP oCVO dient voorstel van concordantie in bij afdeling VO vóór 31 januari 2008 oinspectie VWO adviseert vóór 30 maart 2008 ogunstig advies = ambtshalve toekenning onderwijsbevoegdheid vanaf 1 september 2008

18 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (7) □ Aanwending onderwijstijd oVR bepaalt de verlofregeling & aanwending onderwijstijd ocentrum 40 weken administratief open ostart module naar keuze oAantal geplande lestijden = aantal lestijden OP (afwijking max 8%) oeffectief volume opdracht leraar op weekbasis < 125 procent van betrekking op weekbasis ► afwijking mits schriftelijk akkoord leraar

19 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (8) □ Flexibele onderwijsvormen oGecombineerd onderwijs oContractonderwijs oMaatwerk

20 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (9) □ Gecombineerd onderwijs oCBE / CVO oCombinatie van contact- en afstandsonderwijs oFinanciering/subsidiëring: 120% oCriteria: ● min 25% contactonderwijs ● één of meer modules van goedgekeurd OP ● cursusmateriaal/didactisch materiaal -> multimediaal gebruik ● duidelijk omschreven evaluatievorm ● cursistenopvolgsysteem

21 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (10) oAanvraagprocedure: ● indienen dossier uiterlijk 2 maanden vóór aanvang ! Aanvang op 1/09 = indienen dossier op 15/05  Afdeling Volwassenenonderwijs ● minister keurt aanvraag goed of af op advies van de inspectie ● inspectie gaat ter plaatse na of doelstellingen worden bereikt ► JA: verlenging voor 5 opeenvolgende schooljaren ► NEEN: aanvraagprocedure

22 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (11) Overgangsmaatregel - projecten op 1/9/2007 □ reeds goedgekeurd: ambtshalve opnieuw onderzoek inspectie □ reeds ingediend: advies inspectie □ nog in te dienen: uiterste indieningstermijn = 30 juni  toetsing aan criteria zoals opgenomen in het decreet □ Reeds goedgekeurde projecten voor 06-07 en 07-08 lopen verder

23 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (12) □ Contractonderwijs oCBE / CVO oErkend niet-gefinancierd / -gesubsidieerd onderwijs  certificering oNiet-erkend niet-gefinancierd / - gesubsideerd onderwijs  géén certificering

24 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (13) □ Maatwerk oCBE oniet-erkend gesubsidieerd onderwijs ocriteria: ● voldoet aan wettelijke bepalingen decreet VWO ● op vraag van derden ● ten minste 6 cursisten ● eindtermen of basiscompetenties uit leergebieden ● duur in verhouding met doelstellingen ● duidelijk omschreven evaluatievorm  géén certificering

25 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie aanbod (14) oAanvraagprocedure ● indienen dossier uiterlijk 1 maand vóór aanvang ! Aanvang op 1/09 = indienen dossier op 15/05  Afdeling Volwassenenonderwijs ● minister keurt binnen 10 werkdagen na ontvangst de aanvraag, op advies van de inspectie, goed of af

26 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toelatingsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden (Vanaf 1 september 2007)

27 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toelatingsvoorwaarden (1) □ Basiseducatie ovoldaan aan deeltijdse leerplicht  18 jaar oAlfabetisering NT2, NT2 en talen: voldaan aan voltijdse leerplicht  16 jaar

28 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toelatingsvoorwaarden (2) □ Secundair volwassenenonderwijs ovoldaan aan voltijdse leerplicht  16 jaar ostudiegebied algemene vorming: voldaan aan deeltijdse leerplicht  18 jaar

29 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toelatingsvoorwaarden (3) □ Hoger beroepsonderwijs ovoldaan aan deeltijdse leerplicht  18 jaar oin bezit van één van studiebewijzen in art. 34, §1, decreet VWO oafwijkende toelatingsvoorwaarden: ● humanitaire redenen ● medische, psychische of sociale redenen ● algemeen niveau, getoetst door toelatingsproef

30 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toelatingsvoorwaarden (4) Afwijking 1 □ leer- en studiegebied NT2: 12-16j leerlingen SO  VR legt nadere voorwaarden vast

31 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toelatingsvoorwaarden (5) Afwijking 2 □ leergebied alfabetisering NT2, leer- en studiegebied NT2 oOrganisatie en coördinatie intake, testing en doorverwijzing = HvN  voorwaarde voor financiering/subsidiering !

32 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toelatingsvoorwaarden (6) □ Geen aanvullende toelatingsvoorwaarden aanvangsmodule of niet-sequentieel geordende module □ Voorwaarden voor sequentieel geordende module (EVK/EVC) □ Lineair aanbod: overgangsbepalingen tot 1/09/2012

33 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging Evaluatie & studiebekrachtiging (Vanaf 1 september 2007)

34 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (1) □ Evaluatie per module □ Evaluatiereglement oevaluatievoorwaarden oevaluatievorm oevaluatieperiode osamenstelling evaluatiecommissies owijze van beraadslaging ovoorwaarden tweede evaluatieperiode HBO oprocedure behandeling conflicten cursist <> evaluatiecommissie ovrijstellingsprocedure voor evaluatie en regeling voor betwisting

35 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (2) □ Studiebekrachtiging - 4 studiebewijzen odeelcertificaat ocertificaat ogetuigschrift odiploma oattest (overgangsmaatregel tot 1/09/2012) □ Uitreiking: ten laatste op einde 2 de maand na evaluatie □ Modellen van studiebewijzen (BVR en omzendbrief)

36 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (3) □ Attest (overgangsbepaling tot 1/09/2012) oeenheid □ Deelcertificaat omodule osubmodule (overgangsbepaling tot 1/09/2012)

37 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (4) □ Certificaat oopleiding BE oopleiding SVWO (uitzonderingen zie ‘getuigschrift’ & ‘diploma’) oopleiding HBO minder dan 900 lestijden □ Getuigschrift oopleiding bedrijfsbeheer olineaire opleiding (overgangsbepaling tot 1/09/2012)

38 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (5) □ Diploma secundair onderwijs oopleidingen algemene vorming (art. 41, §4,1°) ocombinatie aanvullende algemene vorming + diplomagerichte opleiding odiplomagerichte opleiding indien cursist houder diploma secundair onderwijs  Overgangsmaatregel aanvullende algemene vorming - tot 1 september 2009 => Algemene vorming BSO 3 of algemene vorming TSO 3

39 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (6)  Diplomagerichte opleiding = bepaald door VR na advies inspectie ● min 480 lestijden ● brede maatschappelijke participatie ● toegang tot hoger onderwijs ● toegang tot arbeidsmarkt

40 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (7) □ Diploma van gegradueerde oopleiding HBO min 900 lestijden oopleiding HBO < 900 lestijden: start vóór 1/09/2006 (overgangsbepaling tot 31/08/2010) □ Diploma van leraar oopleiding HBO van het studiegebied onderwijs

41 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie & studiebekrachtiging (8) □ Neerslag van evaluaties te bewaren gedurende drie schooljaren □ Processen-verbaal van de evaluaties te bewaren gedurende een termijn van dertig jaar □ Vrijstellingsproef te bewaren in cursistendossier

42 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur Ondersteuningsstructuur (Vanaf 1 januari 2008)

43 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (1) □ Ondersteuningsstructuur VWO = 2- ledig oondersteuning volwassenenonderwijs oexpertise- en kennisontwikkeling volwassenenonderwijs

44 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (2) □ Ondersteuning VWO oOpdrachten: ● agogische en organisatorische ondersteuning ● deskundigheidsbevordering personeel ● onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg ● ondersteuning realisatie (specifieke) eindtermen en basiscompetenties oDubbele structuur : ● Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO) ● Pedagogische begeleidingsdiensten (PBD)

45 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (3) □ VOCVO oCentra voor Basiseducatie oCentra voor Volwassenenonderwijs niet ondersteund door PBD oVzw + vertegenwoordiging centra in algemene vergadering osubsidie 788.000 EUR/jaar oVijfjaarlijks beleidsplan + jaarlijks ondersteuningsplan oJaarlijks activiteitenverslag + financieel rapport + Vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst VR

46 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (4) Overgangsmaatregel □ Transitie VOCB naar VOCVO o1/09/2007-31/12/2007 ● VOCB - 250.000 EUR éénmalige forfaitaire toelage: ► herstructureringskosten ► financieel rapport aan VR

47 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (5) □ PBD oCentra voor Volwassenenonderwijs aangesloten bij PBD obijkomende middelen 722.000 EUR/jaar oVijfjaarlijks beleidsplan + jaarlijks ondersteuningsplan oJaarlijks activiteitenverslag + financieel rapport + Vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst VR

48 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (6) □ Kennis- en expertiseontwikkeling VO  Samenwerkingsverband VOCVO en PBD ● VOCVO en PBD: elk 20% van subsidie ● protocol tot samenwerking ● oprichting stuurgroep: ► 2 vertegenwoordigers VOCVO ► 4 vertegenwoordigers PBD ► 3 vertegenwoordigers directies en leraren CBE ► 3 vertegenwoordigers directies en leraren CVO ● Vijfjaarlijks beleidsplan en jaarlijks actieplan ● Jaarlijks activiteitenverslag en financieel rapport + vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst met VR

49 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (7)  Opdrachten ● visie- en conceptontwikkeling ● evaluatie (specifieke) eindtermen en basiscompetenties ● ontwikkeling OP ● voorstellen experimenteel nieuwe leer- en studiegebieden ● ontwikkeling netoverschrijdende leerplannen ● ontwikkeling instrumenten & procedures EVC ● ontwikkeling (& uitwisseling) expertise afstandsleren, e- leren ● ontwikkeling (& uitwisseling) expertise geletterdheid ● coördinatie samenwerkingsverbanden kennis- en expertiseontwikkeling VWO

50 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ondersteuningsstructuur (8) □ Evaluatie ondersteuningsstructuur o2009: financiële en kwalitatieve audit m.b.t. samenwerkingsverband VOCVO en PBD o2012: integrale ondersteuningsstructuur  VR bepaalt modaliteiten

51 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg (Vanaf 1 september 2007)

52 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteitszorg □ Kwaliteitszorgsysteem op centrumniveau m.b.t: oorganisatie onderwijsaanbod oleertrajectbegeleiding individuele cursist ouitvoering andere onderwijsopdrachten en –bevoegdheden oorganisatie en beheer instelling obehandeling cursist en personeelsleden ouitvoering administratieve en organisatorische opdrachten opermanente vorming personeel □ Ondersteuning VOCVO / PBD □ Ombudsdienst op consortiumniveau □ Inspectie volwassenenonderwijs


Download ppt "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google