De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info sessie kandidaten beloodsingsvloot

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info sessie kandidaten beloodsingsvloot"— Transcript van de presentatie:

1 Info sessie kandidaten beloodsingsvloot
DAB Vloot Nautinvest Vlaanderen N.V. Info sessie kandidaten beloodsingsvloot 22 augustus 2005

2 Disclaimer Dit document vormt een loutere toelichting bij de aankondiging die voor deze opdracht gepubliceerd werd in het “Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen”.De kandidaten kunnen aan dit document geen rechten of aanspraken ontlenen.Enkel de aankondiging en eventuele wijzigingen die eraan zouden worden aangebracht en gepubliceerd, zijn juridisch bindend voor het indienen van de aanvragen tot deelneming en beoordeling van die aanvragen.

3 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

4 Voorstelling Betrokken Partijen : 1 Overheid
- DAB Loodswezen - DAB Vloot 2 Adviseurs - PMV ==> Nautinvest - Vlaams Kenniscentrum PPS - Consultants ( Stibbe ; Multi-RebelGroup ) ==> Aanbestedende Dienst : Nautinvest ==> Contracterende Partij : Vlaamse Gewest of Nautinvest

5 Nautinvest Vlaanderen N.V.
- Samenwerking tussen ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Vlaamse Gewest / Administratie Waterwegen en Zeewezen - Dochteronderneming PMV - Doel: Investeringen, PPS- en andere samenwerkingsvormen voor nautische projecten - Opgericht 3 mei 2005

6 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen - Voorstelling betrokken partijen - Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

7 Opdracht : * het loodsen en beloodsen naar alle Vlaamse havens van schepen die loodsplichtig zijn in het kader van de wetgeving of die vrijwillig loodsassistentie vragen * het geven van nautisch advies * actief meewerken aan de coördinatie van verkeersstromen Organisatie : * sinds 1/1/2001 DAB (dienst afzonderlijk beheer) * dienst van de Vlaamse Overheid behorende tot AWZ

8 Partners : - Nederlands Loodswezen Regio Scheldemonden
(geprivatiseerd sinds 1988) Scheldevaart verdeling volgens ratio 72,5 % VL - 27,5 % NL - DAB Vloot : - de reder van de Vlaamse overheid - zorgt voor de beloodsing - Havens - Overige dienstverleners in de maritieme keten (publiek en privaat)

9 Werkingsgebied: Steenbank (NL) Wandelaar ( B) Station Vlissingen :
126 Scheldemondenloodsen 23 loodsdienstregelaars Wandelaar ( B) Station Antwerpen 153 rivierloodsen 14 loodsdienstregelaars Station Zeebrugge ( Kust) 32 zeeloodsen 9 loodsdienstregelaars Station Gent 30 kanaalloodsen 8 loodsdienstregelaars

10 Huidig Beloodsingsconcept :
Loodspost Wandelaar ( B) Loodspost Steenbank ( NL) “jolbeloodsing” Beperking operabiliteit van huidig concept : vanaf golfhoogten van m = d/jaar “gestaakte dienst” wegens weersomstandigheden

11

12

13

14

15 Alternatieven bij gestaakte dienst :
LOA ( +/- 15 % van de schepen) Helikopter ( +/- 15 % van de schepen) meevaren/halen van schepen Conclusie : => 70 % van de schepen kan niet beloodst worden gedurende 40 à 45 dagen/jaar en moet wachten !

16 ULS - Unie van Loodsdiensten Scheldemonden (1)
3 belangrijke politieke afspraken tussen Vlaanderen en Nederland aangaande de Schelde : Memorandum van Kallo (5 februari 2001) “nauwere samenwerking tussen de 2 loodsdiensten en maatregelen om de continuïteit van de dienstverlening en een beheerste tariefstelling te verzekeren” Memorandum van Vlissingen ( 4 maart 2002) bevestiging van vorige afspraken Memorandum van Den Haag ( 11 maart 2005) - engagement om het implementatieplan ULS uit te voeren - timing bestelling van de Vlaamse beloodsingsmiddelen : bestelling - vanaf 2007 oplevering

17 ULS - Unie van Loodsdiensten Scheldemonden (2)
Onderzoek door beide loodswezens naar het meest efficiënte concept voor het beloodsen van schepen op de Westerschelde Uitgangspunten : Het Westerschelde-estuarium en de daaraan gelegen havens (Kusthavens + Scheldehavens) = één loodsgebied Dienstverlening moet zich uitstrekken tot alle havens / schepen Geen verschil tussen Scheldevaarders en wetschepen Beide loodsdiensten werken als één organisatie

18 Schelde-range scenario
In het kader van de ULS-samenwerking (1) in het Scheldemonden gebied: Vernieuwing van de vloot met Swath-type vaartuigen - 1 moederschip ( B) - 2 snelle tenders ( B) - 2 beloodsingsvaartuigen ( NL) (1) ULS : Unie van Loodsdiensten Scheldemonden

19 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

20 Voorwerp van de opdracht :
DBFM - contract met als doel : - ontwerp - bouw - financiering - onderhoud van de nieuwe beloodsingsvloot voor het Vlaamse Gewest ( Swath-type of verdere evolutie ervan) * 1 Moederschip ( staal) * 2 Snelle Tenders (aluminium) - Vaartuigen moeten in staat zijn beloodsingsoperaties uit te voeren in zeegangcondities met significante golfhoogte van 3,5 meter Noordzeecondities. - Alle vaartuigen dienen onder klasse gebouwd te worden conform de meest recente IMO regelgeving én onder toezicht van de Belgische Scheepvaartcontrole - Vlag : Belgische Vlaggestaat

21 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

22 Technisch kader Moederschip : ° Hoofdtaak: hotelschip
° Accommodatie: circa 60 personen ° Type: SWATH - type vaartuig ( of verdere evolutie) met volgende indicatieve data : Lengte o.a. : 55 tot 65 meter Breedte o.a. : 20 tot 30 meter Diepgang : maximaal 7,2 meter Snelheid : 13 knopen ( conform aan de classificatienormen)

23 Technisch kader “Snelle Tenders”
° Hoofdtaak: beloodsen ( = loodsen aan boord zetten en van boord halen) ° Accommodatie: circa 11 personen ° Type: SWATH-type of verdere evolutie ervan met volgende indicatieve data: Lengte o.a. : maximaal 30 meter Breedte o.a. : maximaal 16,5 meter Diepgang maximaal 3.5 meter Autonomie : minimaal 12 uur Snelheid : minimaal 25 knopen

24 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

25 Bijzonder bepalingen aangaande consortia :
- “ Het is toegelaten dat kandidaten zich verenigen in consortia voor de uitvoering van de opdracht “ => tijdelijke handelsvennootschap of op te richten projectvennootschap - “ Na voorafgaande instemming kan het consortium uitgebreid worden met nieuwe leden “ - “ Het is toegestaan beroep te doen op onderaannemers. In voorkomend geval moet de kandidaat het bewijs leveren dat hij werkelijk kan (blijven) beschikken over de middelen van de onderaannemer(s) die voor de uitvoering noodzakelijk zijn.

26 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

27 Wat wordt er van het consortium verwacht ?
- Terbeschikkingstelling beloodsingsmiddelen in het Scheldemondengebied - Plaats van onderhoud dient gerelateerd te zijn aan de operationaliteit en het werkingsgebied ( Scheldemonden) - Langdurige looptijd van het contract - Maximale beschikbaarheid beloodsingsmiddelen - Optimale aansluiting op operationele bedrijfsvoering DAB Loodswezen en DAB Vloot - Creatieve inbreng

28 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

29 Selectiecriteria : - 25 % technische bekwaamheid inzake design Swath-type vaartuigen uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar - 25 % technische bekwaamheid inzake bouw Swath-type vaartuigen - 25 % technische bekwaamheid inzake financiering vergelijkbare projecten - 25 % technische bekwaamheid inzake onderhoud vergelijkbare vaartuigen uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar Maximum 4 partijen worden uitgenodigd voor het indienen van een offerte

30 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

31 Voorgestelde Indicatieve Timing :
- 17 december 2004 : Goedkeuring door Vlaamse Regering van het Vlootplan - 22 juli 2005 : Goedkeuring door Vlaamse Regering DBFM contract en PPS structuur - beslissing tot toekenning via onderhandelingsprocedure - 12 augustus : Oproep tot kandidaten - 11 september 2005 : Indiening kandidatuurstelling - 30 september 2005 : Verzending bestek aan geselecteerde kandidaten - 15 december 2005 : Indiening eerste offerte - Januari - Februari 2006 : Onderhandelingen - Februari - Maart 2006 : Best and Final offer - April 2006 : Gunning Vlaamse regering - Juni 2006 : Ondertekening contracten en aanvang uitvoering opdracht

32 - Voorstelling betrokken partijen
- Opdracht DAB Loodswezen - Voorwerp van de opdracht van de kandidaten - Technisch kader nieuwe beloodsingsmiddelen - Bijzondere bepalingen aangaande consortia - Verwachtingen gesteld aan de kandidaat - Selectiecriteria - Tijdspad - Documenten - Vragen

33 Aan te leveren documenten :
- Technische bekwaamheid - studie en beroepskwalificaties met Swath-type - aantal jaren ervaring met Swath-type ( bouw/ onderhoud ) - Opdrachten en referenties met Swath-type ( DBFM) - Bewijsstukken Economische en financiële draagkracht => bankverklaring waaruit blijkt dat indien opdracht wordt toegewezen men in staat is een passende financiering te verwerven => jaarrekening van de laatste 3 jaar ( eventueel van elk lid of onderaannemer ) => verklaring betreffende omzet ( eventueel totale omzet consortiumleden) van drie laatste boekjaren ( min. € 20 miljoen) bij realisatie van vergelijkbare opdrachten

34 VRAGEN QUESTION TIME

35 Dank voor uw aanwezigheid
Succes !


Download ppt "Info sessie kandidaten beloodsingsvloot"

Verwante presentaties


Ads door Google