De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie CVO Personeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie CVO Personeel"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie CVO Personeel
4 september 2009

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Nieuwe regelgeving Cumulatieregeling Taalregeling TBSPA Andere maatregelen Vragen Pauze TBSOB Zendingen Communicatie: website, mailadressen, kalender 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

3 Cumulatieregeling Taalregeling TBSPA Andere maatregelen
Nieuwe regelgeving Cumulatieregeling Taalregeling TBSPA Andere maatregelen

4 Afdeling Volwassenenonderwijs
Cumulatieregeling Doelstelling Uitgangspunten Beperking bezoldiging onderwijsprestaties tot 140% Voordelen nieuwe regeling Vaststellen van hoofdambt en bijbetrekking Gewoon hoofdambt/bijbetrekking Ponderarie tot de eenheid Speciaal hoofdambt Betere bezoldiging bijbetrekking Gepensioneerden Zenden van opdrachten Regelgeving 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

5 Afdeling Volwassenenonderwijs
Doelstelling Tegemoet komen aan een tekort op de arbeidsmarkt Onderwijzend personeel voor het geven van specifieke modulen Ondersteunend en bestuurspersoneel Vervangers Mits na te gaan of er geen ander geschikt kandidaat kan worden gevonden die voldoet aan de decretale of reglementaire aanstellingsvoorwaarden, zoals vastgesteld in het geheel van de rechtspositie (zoals TADD, TBSOB, e.d.) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

6 Afdeling Volwassenenonderwijs
Uitgangspunten Cumulatie ENKEL binnen onderwijs Bezoldiging voortaan beperkt tot 140% prestaties BELANGRIJKSTE NIEUWE GEVOLGEN : Prestaties buiten onderwijs als werknemer of zelfstandige tellen niet meer mee Inkomsten buiten onderwijs van geen belang meer Geen afwijkingen meer voor uitzonderlijke toestand voor cumulprestaties boven 33% 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

7 Afdeling Volwassenenonderwijs
Uitgangspunten Vaststellen van hoofdambt en bijbetrekking blijft Noodzakelijk voor de toepassing van de rechtspositie personeel Voorrangsregeling (TADD) Vaste benoeming (enkel mogelijk in hoofdambt) TBSOB (organiek enkel mogelijk voor hoofdambt) Dienstanciënniteit (enkel diensten in hoofdambt , buiten TADD) Verlofstelsels (vaak beperkt tot prestaties in hoofdambt) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

8 Beperking bezoldiging onderwijsprestaties tot 140%
Beperking van de bezoldiging tot 140% = som van prestaties in ALLE onderwijsinstellingen buiten - Basiseducatie - Hogescholen en universiteiten = onderwijsinstellingen die niet onder toepassing van de decreten rechtspositie vallen Uitzondering: - Toegelaten vervangingen < 10 dagen 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

9 Beperking bezoldiging onderwijsprestaties tot 140%
Andere faciliteiten Ook voor bevordering- en selectieambten geen melding vacature aan VDAB en geen verklaring op eer meer. → Wel aanstellingsvoorwaarden en voorrangsregeling respecteren voor geschikte personeelsleden Bijkomende prestaties van 40% mogen in meer dan 1 onderwijsinstelling. Voorbeelden 28/20 leraar 10/10 TAC + 4/10 TA 24/24 onderwijzer + 8/20 adjunct-directeur 32/32 administratief medewerker + 8/20 leraar 22/22 leraar + 13/32 administratief medewerker 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

10 Voordelen nieuwe regeling
Belangrijke vereenvoudiging van de regelgeving Voor het vaststellen van hoofdambt en bijbetrekking Minder werklast voor centrumsecretariaten Opvragen van taksfiches inkomsten buiten onderwijs behoort tot verleden RL-8 niet meer in te sturen Rechtszekerheid voor personeel Salarisberekening mogelijk bij aanwerving personeel Minder onverwachte terugvorderingen (bruto belastbaar) Vergroot mogelijkheid tot aantrekken van ervaren personeel met beroepsinkomen buiten onderwijs 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

11 Vaststellen van hoofdambt en bijbetrekking
Nieuw: Gewoon hoofdambt/bijbetrekking Bijbetrekking ook voor selectie- en bevorderingsambten in eigen CVO, met uitzondering voor het ambt van directeur Technisch adviseur, technisch adviseur coördinator, adjunct-directeurs Bij onvolledige prestaties in CVO: ALTIJD voorrang prestaties andere onderwijsniveaus Speciaal hoofdambt in CVO Korte reglementaire vervangingen minder dan 10 dagen Opnieuw actieve indiensttreding Belangrijk: geen invloed op gewoon hoofdambt/bijbetrekking 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

12 Vaststellen van hoofdambt en bijbetrekking
Aandachtspunten geïllustreerd aan de hand van voorbeelden Personeelslid is FT aangesteld als opsteller in DKO en deeltijds in CVO. Opsteller = administratief personeel. Voor administratief personeel is geen hoofdambt of bijbetrekking vastgesteld. Bijgevolg zijn de prestaties in CVO hoofdambt. De totale bezoldiging wordt evenwel beperkt tot 140% (personeel valt onder DRP). Personeelslid is 70% verbonden als lector aan hogeschool en werkt deeltijds in een CVO. In hogeschool is geen hoofdambt of bijbetrekking vastgesteld. Bijgevolg zijn de prestaties in het CVO hoofdambt zonder beperking tot 140%. Personeelslid is 10/36 leraar in CBE en deeltijds in CVO. In CBE is geen hoofdambt of bijbetrekking vastgesteld. Bijgevolg zijn de prestaties in het CVO hoofdambt zonder beperking tot 140%. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

13 Gewoon hoofdambt - bijbetrekking
Te onthouden basisprincipes Gelijk voor alle personeelsleden Geen onderscheid meer tussen enerzijds wervingsambten en anderzijds selectie- en bevorderingsambten Een voltijds ambt = ALTIJD hoofdambt Een restuur in om het even welk ambt is bijbetrekking en betaalbaar rekeninghoudend met beperking tot 40% Indien toepassing ponderatieregel: Eenheid of 40% wordt gevormd met het kleinste aantal gehele uren met voorrang aan de bestbezoldigde. Beperking bezoldiging van prestaties boven eenheid = ALTIJD volgens de ponderatieregel Tellen mee: prestaties bijbetrekking + eventueel overwerk dagonderwijs + eventueel prestaties opnieuw actieve indiensttreding 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

14 Gewoon hoofdambt - bijbetrekking
1. Een ambt met volledige prestaties in CVO 2. Verschillende ambten met onvolledige prestaties in CVO/DKO die samen de gepondereerde eenheid bereiken Bijbetrekking Restprestaties in hetzelfde CVO, prestaties in andere CVO(’s) en/of in andere onderwijsinstelling(en) Restprestaties in hetzelfde CVO waar hoofdambt valt, prestaties in andere CVO(’s) en/of in andere onderwijsinstelling(en) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

15 Gewoon hoofdambt – bijbetrekking
3. Ambt met volledige prestaties in een ander onderwijsniveau 4. Verschillende ambten met onvolledige prestaties in andere onderwijsniveaus en eventueel CVO die samen de gepondereerde eenheid bereiken. 5. Een niet-uitsluitend ambt buiten CVO Bijbetrekking Prestaties in CVO Resturen in hetzelfde CVO waar het hoofdambt valt en/of prestaties in andere CVO(’s) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

16 Gewoon hoofdambt – bijbetrekking
Tellen niet (meer) mee vanaf voor het bepalen van het gewoon hoofdambt/bijbetrekking: Inkomsten buiten onderwijs Prestaties aan hogeschool of basiseducatie (= andere rechtspositie) Prestaties administratief, meesters- of dienstpersoneel (=andere bezoldigingsregeling dan 15/4/58 en 10/3/65) Prestaties in een speciaal hoofdambt toegelaten vervangingen <10 dagen opnieuw actieve indiensttreding 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

17 Gewoon hoofdambt – bijbetrekking
1. Prestaties uitsluitend in CVO Uitoefening van een ambt met volledige prestaties Voorbeeld: 32/32 administratief medewerker (158) en 5/20 adjunct-directeur SOSP (312) Hoofdambt = 32/32 administratief medewerker Bijbetrekking = 5/20 adjunct-directeur Vroeger: 32/32 adm.mdw. – gn bijbetrekking adj.dir. mogelijk Uitoefening van verschillende ambten met onvolledige prestaties Voorbeeld: 7/20 adjunct-directeur HBO (509) en 25/32 administratief medewerker (542) Hoofdambt = 7/20 adjunct-directeur HBO + 21/32 adm.mdw. Bijbetrekking = 4/32 administratief medewerker 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

18 Gewoon hoofdambt - bijbetrekking
2. Verschillende ambten met onvolledige prestaties in CVO/DKO Regel: Voorrang aan prestaties in DKO Voorbeeld: 14/22 leraar in DKO (301) en 5/10 technisch adviseur (TA) (257) in CVO Hoofdambt: 14/22 leraar DKO + 4/10 TA CVO Bijbetrekking 1/10 TA CVO Vroeger: hoofdambt 5/10 TA CVO + 14/22 leraar DKO beperkt tot FT best bezoldigd ambt (geen bijbetrekking mogelijk) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

19 Gewoon hoofdambt - bijbetrekking
3. Ambten met onvolledige prestaties in CVO en een ambt met volledige prestaties in ander onderwijsniveau Voorbeeld 1: 22/22 leraar SO (301) + 10/25 leraar CVO (302) Hoofdambt: 22/22 leraar SO Bijbetrekking: 10/25 CVO Voorbeeld 2: 10/10 directeur BaO + 4/20 adjunct-directeur SVWO (312) in CVO1 + 5/20 leraar (311) in CVO 2 Hoofdambt: 10/10 directeur BaO Bijbetrekking: 4/20 adjunct-directeur SVWO + 4/20 leraar in CVO2 Vroeger: hoofdambt 10/10 directeur BaO + bijbetrekking van 4/25 AD CVO1 + 3/20 leraar CVO2 (geen uitzonderingsmaatregel mogelijk) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

20 Gewoon hoofdambt - bijbetrekking
4. Ambten met onvolledige prestaties in CVO en in ander onderwijsniveau(s) Regel: Voorrang aan prestaties in andere onderwijsniveaus Voorbeeld 1: 14/20 leraar SO(501) + 8/20 leraar HBO (502) en 10/32 adm.mdw. (158) in CVO Hoofdambt: 14/20 leraar SO + 6/20 leraar HBO Bijbetrekking: 2/20 leraar HBO + 10/32 adm.mdw. CVO Vroeger: hoofdambt van 14/20 leraar SO + 6/20 leraar HBO en bijbetrekking van 2/20 leraar HBO + 8/32 adm.mdw. CVO Voorbeeld 2: 15/30 TAC SO (538) + 7/10 TAC (538) CVO Hoofdambt: 15/30 TAC SO + 5/10 TAC CVO Bijbetrekking: 2/10 TAC CVO Vroeger: hoofdambt 7/10 TAC CVO + 15/30 TAC SO beperkt tot FT best bezoldigd ambt of FT 538 of geen bijbetrekking mogelijk 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

21 Ponderatie tot de eenheid
Gepondereerde eenheid wordt gevormd met het kleinst aantal gehele uren met voorrang aan de best bezoldigde opdracht Parameters best bezoldigde opdracht: Salarisschaal Geldelijke anciënniteit Noemer opdrachtbreuk 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

22 Ponderatie tot de eenheid
1. Leraar 5/20 TV Bedrijfsbeheer – WS 311 en 17/20 TV Toegepaste Economie – WS 302; G.A. beide vakken = 15 jaar Hoofdambt = 5/20 TV Bedrijfsbeheer + 15/20 TV Toegepaste Economie Uitleg: 1/20 aan 311> 1/20 aan 302 – zelfde G.A. 2. Leraar 7/20 TV Bedrijfsbeheer – 15j G.A.(NE) en 17/20 AV Frans – 5j G.A.; WS voor beide vakken = 501 Hoofdambt = 7/20 TV Bedrijfsbeheer + 13/20 AV Frans Uitleg: 1/20 aan 501 met 15j G.A.> 1/20 aan 501 met 5j G.A. 3. Leraar 9,125/20 TV Mechanica en 18,5/25 PV Mechanica – Voor beide vakken is WS = 302 en G.A.= 10j. Hoofdambt = 9,125/20 TV + 13,875/25 PV Mechanica Uitleg: 1/20 aan 302 > 1/25 aan 302 – zelfde G.A. !!! Pas op: moeilijke ponderatie en blokkering EPD bij opdrachten die niet gelijk zijn aan een meervoud van 0,125 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

23 Ponderatie tot de eenheid
4. 5/10 T.A.C. aan WS 538 en 17/20 Leraar TV-HBO aan WS 502 G.A. voor beide ambten vakken = 5j Hoofdambt = 5/10 T.A.C. aan WS /20 TV-HBO aan WS 502 Uitleg: 1/10 aan 538 > 1/20 aan zelfde G.A. 5. Leraar 9/20 TV Informaticatoepassingen aan WS 302 en 15j G.A.(NE); en 12/25 PV Mechanica aan WS 311 en 5j G.A. en 10/32 administratief medewerker aan WS 158 en 5j G.A. Hoofdambt = 9/20 TV Informaticatoepassingen aan WS /25 PV Mechanica aan WS /32 administratief medewerker Uitleg: 1/20 aan 302 en 15j G.A> 1/25 aan 311 en 5j G.A. en 1/25 aan 311 en 5j G.A.> 1/32 aan 158 en 5j G.A. 6. Leraar 25/22 Frans in SO aan WS 301 en 7/20 Spaans in CVO aan WS 311. Hoofdambt = 22/22 SO – Bijbetrekking en overwerk te beperken tot 40% of 7/20 Spaans aan WS /22 overwerk aan WS 301 Uitleg beperking tot 40%: 1/20 aan WS 311> 1/22 aan WS 301 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

24 Afdeling Volwassenenonderwijs
Speciaal hoofdambt Eigenschappen speciaal hoofdambt NOOIT als bijbetrekking betaald NOOIT beïnvloeding van lopend hoofdambt en bijbetrekking WEL betaling hoofdambt als tijdelijke Binnen CVO enkel mogelijk in twee gevallen 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

25 Afdeling Volwassenenonderwijs
Speciaal hoofdambt 1. Ter vervanging van een personeelslid dat een dienstonderbreking neemt kleiner dan 10 dagen waarin een reglementaire vervanging mogelijk is. Afwezigheid personeelslid dat bevorderingsambt uitoefent Omstandigheidverlof n.a.v. geboorte kind bij partner 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

26 Afdeling Volwassenenonderwijs
Speciaal hoofdambt 2. Opnieuw actieve indiensttreding, mits toestemming personeelslid en respecteren voorrangsregeling ander personeel Verlof verminderde prestaties Afwezigheid verminderde prestaties Gedeeltelijke TBSPA voorafgaand aan rustpensioen Volledige TBSPA 58+ voorafgaand aan rustpensioen TBSPA 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

27 Afdeling Volwassenenonderwijs
Speciaal hoofdambt Voorbeelden korte vervanging 1. Directeur CVO is voor 6 dagen afwezig wegens ziekte. Bestuur vraagt aan de voor 15/20 vast benoemd adjunct-directeur om de directeur te vervangen. Betaling: gewoon hoofdambt van 15/20 adjunct-directeur + speciaal hoofdambt van 20/20 directeur – geen beperking tot 140%. Vroeger: 20/20 directeur (geen bijbetrekking mogelijk). !!! Pas op: indien vervanging door verlenging ziekteverlof meer dan 9 aaneensluitende dagen zou duren, terug gewone regeling of tijdelijk hoofdambt van 20/20 directeur en bijbetrekking van 8/20 adjunct-directeur. 2. Leraar heeft hoofdambt van 20/20 en bijbetrekking van 1/20 in CVO. IM van dagschool gewoon secundair onderwijs vraagt hem om een VKA (vervanging korte afwezigheid met vervangingseenheden) te presteren. In secundair onderwijs is VKA altijd gelijk aan FT. Betaling: gewoon hoofdambt en bijbetrekking van 20/20 + 1/20 + speciaal hoofdambt van 20/20 in dagonderwijs. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

28 Afdeling Volwassenenonderwijs
Speciaal hoofdambt Voorbeelden opnieuw actieve indiensttreding 1. Personeelslid is vast benoemd voor 32/32 administratief medewerker waarvan 8/32 VVP; CVO vindt geen vervanging voor afwezige leraar met 16/20 opdracht en vraagt aan administratief medewerker om leraar te vervangen (moet 10 aaneensluitende dagen of meer zijn). Hij stemt toe. Betaling: gewoon hoofdambt van 24/32 adm.mdw + speciaal hoofdambt als tijdelijke van 13/20 (!!! Pas op: beperking tot 140%). Vroeger: niet mogelijk om opnieuw in dienst te treden in CVO bij VVP/AVP 2. Personeelslid 10/20 dagonderwijs waarvoor TBSPA en 15/20 CVO wordt door CVO gevraagd om vanuit TBSPA opnieuw in dienst te treden om een module te geven van 6/20. Hij stemt toe. Betaling: gewoon hoofdambt van 15/20 + speciaal hoofdambt als tijdelijke voor 6/20 in CVO. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

29 Betere bezoldiging bijbetrekking
NIEUW vanaf Voor alle personeelscategorieën en ambten Noemer hoofdambt Geldelijke anciënniteit hoofdambt Geen terugval op minimumsalaris bij afwezigheid die recht geeft op bezoldiging (voorbeeld bezoldigd ziekteverlof) ZOALS voor Geen recht op uitgestelde bezoldiging Geen recht op eindejaarstoelage en vakantiegeld Vermindering salarisschaal met indexbijslag (€1137,54) Betaling als tijdelijke (m.u.v. vroegere vastbenoemden OM) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

30 Betere bezoldiging bijbetrekking
Voorbeelden 1. Bijbetrekking wervingsambt: Personeelslid met 17 j anciënniteit hoofdambt heeft 5/20 leraar en 3/32 administratief medewerker in bijbetrekking Betaling: 5/20 + 3/32 aan 17 j anciënniteit Vroeger: 5/20 + 3/32 aan max. 8 j anciënniteit 2. Bijbetrekking selectie- en bevorderingsambt: Personeelslid met 17 j anciënniteit hoofdambt heeft 2/10 TA en 3/20 adjunct-directeur bijbetrekking Betaling: 2/10 en 3/20 aan 17 j anciënniteit Vroeger: indien in ander CVO dan school/CVO van hoofdambt: 2/12 en 3/25 aan minimum salarisschaal 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

31 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gepensioneerden Personeelslid dat in onderwijs of elders met pensioen is gesteld, kan in dienst treden in het onderwijs indien geen ander geschikt kandidaat Minder dan 65 jaar: als tijdelijke met alle rechten ingeschreven in het DRP (voorrang, vaste benoeming) Na de leeftijd van 65 jaar: als tijdelijke voor bepaalde duur (dus geen voorrangsrechten, noch vaste benoeming) Betaling: als tijdelijk hoofdambt met in aanmerking nemen van diensten voor de geldelijke anciënniteit zoals voor een hoofdambt. !!! Pas op: grensbedrag cumulatie pensioenen 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

32 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zenden van opdrachten Gewoon RL2 (fotoprincipe) – Bij registratie bepaalt EPD zelf welke uren hoofdambt en welke uren bijbetrekking zijn Bij opnieuw actieve indiensttreding: uren aanduiden met kenmerk “HI” (nooit voor gepensioneerden) GEEN RL-8 insturen Korte vervangingen worden als dusdanig zelf door EPD opgespoord 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

33 Afdeling Volwassenenonderwijs
Regelgeving In afwachting definitieve goedkeuring nieuw BVR PERS/2005/21 - Cumulatieregeling (25/10/2005) 13CC/IF/GDH - Schaarste aan onderwijsverstrekkers - overwerk, bijbetrekking en opnieuw in actieve dienst treden (06/10/2000) OB over een gepensioneerde die in het onderwijs in dienst treedt: binnenkort op Edulex Opteer voor rubriek “laatste aanpassingen” 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

34 Taalregeling

35 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Regelgeving Artikel 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies en 103novies van DRP Gemeenschapsonderwijs Artikel 19bis, 19ter, 19quinquies, 19sexies en 84septies van DRP gesubsidieerd onderwijs Artikel 128ter t/m 128sexies Decreet VWO voor CBE Opheffing hoofdstuk IV Taalkennis van het personeel van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

36 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Bewijs kennis van onderwijstaal (Nederlands) Bekwaamheidsbewijs waarop de aanwerving steunt behaald in het Nederlands Getuigschrift van een examencommissie NIEUW: Vlaams studiebewijs of gelijkwaardig studiebewijs dat de vereiste taalkennis aantoont: Europees referentiekader voor Talen Certificaat NT2 behaald in een CVO 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

37 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Vereiste niveaus ERK taalkennis Nederlands CVO Bestuurs- en onderwijzend personeel: C1 (Effectiveness - RG4) Ondersteunend personeel: B2 (Vantage – RG3) Uitzonderingen: Leraar levende vreemde talen: B2 (Vantage – RG3) Leraar exotische talen in RG1 en RG2: A2 (Waystage – RG1) Arabisch, Chinees, Grieks, Japans, Pools, Russisch en Turks 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

38 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Overgangsmaatregel voor personeelsleden die voor 01 september 2009 aan de vroegere taalregeling voldeden Afwijkingen: Geen geschikt kandidaat: aanvraag afwijking mogelijk Afwijking geldt voor drie jaren te rekenen vanaf 1ste aanstelling vanaf 01 september 2009 Afwijking ook mogelijk voor personeelsleden die in het verleden al drie of bijkomende afwijkingen kregen 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

39 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Tijdens deze periode komt personeelslid niet in aanmerking voor VB. Indien het personeelslid voor het einde van deze periode aan de vw-den inzake taalvereisten voldoet, dan uiteraard wel. Afwijking aanvragen tot nader bericht met formulier dat u in de informatiemap kan terugvinden. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

40 TBSPA

41 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSPA Zowel voor vaste als voor tijdelijke personeelsleden Geen specifieke voorwaarden voor tijdelijke opdrachten Kan voor gehele of gedeelte van opdracht per CVO/school Begin en einddatum niet vastgelegd door overheid Kan voor maximum 60 maanden per persoon op loopbaan Per dag TBSPA, ook bij TBSPA gedeelte van opdracht = min 1 dag contingent 30 dagen = 1 maand en 360 dagen = 1 jaar Aan te vragen door personeelslid en toe te staan door bestuur 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

42 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSPA Non-activiteit: TBSPA telt NIET mee voor vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging (UB) en anciënniteit Evenredige vermindering van salaris vast benoemd: tijdens de vakantiemaanden Periode verminderd salaris wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het contingent van 60 maanden Wie TBSPA neemt van 1/9 tot 30/6: geen recht op salaris of uitgestelde bezoldiging tijdens vakantiemaanden Uitzondering voor berekening van contingent: in dat geval telt TBSPA voor volledig schooljaar of 12 maanden Bestuurspersoneel: regeling in omzendbrief 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

43 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSPA Contigent van 60 maanden op onderwijsloopbaan: TBSPA hogeschool telt niet mee voor contingent van 60 maanden, m.u.v. TBSPA genoten voor 1 maart 2006. Overschrijden 60 maand in 3 gevallen toegelaten: LBO omgezet in TBSPA Adoptieverlof omgezet in TBSPA (indien geen adoptie) TBSPA 58+ voorafgaand aan rustpensioen 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

44 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSPA Wettelijke feestdagen, weekends, korte vakantie die geheel of gedeeltelijk onmiddellijk aansluiten aan een voorafgaande periode TBSPA, en die een nieuwe periode TBSPA onmiddellijk voorafgaan, worden eveneens als TBSPA beschouwd Voorbeeld: TBSPA van 1 febr. t/m 14 febr.2010 voor 10/20 en van 22 febr. t/m 28 febr voor 20/20. De krokusvakantie van 15 t/m 21 febr. Wordt eveneens als TBSPA beschouwd voor 10/20 of het aantal uren voorafgaand aan krokusvakantie. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

45 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSPA Voorbeelden 1. Personeelslid vast benoemd voor 25/25 neemt TBSPA voor volledige opdracht van 15/4 tot 24/4/10 (10 dagen). Geen salaris in zomervakantie voor 2 dagen (afgerond naar beneden: 10 * 0,2) 1 maand verlies geldelijke anciënniteit Het contingent vermindert met 10 dagen 2. Personeelslid aangesteld voor 15/20 w.o. 5/20 tijdelijk neemt van 1/10 t/m 30/11 TBSPA voor 5/20 vast en 5/20 tijdelijk. Geen UB voor 5/20 eind juli voor de periode van 1/10 t/m 30/11 Verminderd salaris in zomervakantie als vastbenoemde: 5/20 ipv 10/20 gedurende 12 dagen ( afgerond naar beneden: 61 d*0,2) Geen verlies geldelijke of sociale anciënniteit aangezien verder 5/20 gepresteerd Contingent wordt verminderd met 61 dagen 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

46 Andere maatregelen

47 Afdeling Volwassenenonderwijs
Andere maatregelen Onbezoldigd ouderschapsverlof Vaderschapsverlof Mededelingen Omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht Toegekende overgangsmaatregelen bekwaamheidsbewijzen en salarisschaal op 1 september 2000 definitief verworven. Vaste benoeming Overzicht regelgeving 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

48 Onbezoldigd ouderschapsverlof
Vanaf 1 april 2009 Vervangt borstvoedingsverlof Zowel voor vader als moeder Ononderbroken periode van maximum 3 maand Te nemen binnen jaar na geboorte of na inschrijving kind bij adoptie Voor tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling Periode is gelijkgesteld met dienstactiviteit en telt mee voor anciënniteit, vakantiegeld en eindejaarstoelage, maar niet voor de uitgestelde bezoldiging van tijdelijke personeelsleden. Wordt voor vastbenoemden niet naar rata van de duur in mindering gebracht van salaris tijdens grote vakantie 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

49 Afdeling Volwassenenonderwijs
Vaderschapsverlof Vervangt bevallingsverlof dat moeder wegens hospitalisatie of overlijden niet heeft kunnen opnemen Voor tijdelijke personeelsleden: onbezoldigd – vervangingsinkomen via mutualiteit Vanaf 1 april 2009 ook voor vastbenoemde personeelsleden, bezoldigd door Onderwijs Periode is gelijkgesteld met dienstactiviteit en telt mee voor vakantiegeld, eindejaarstoelage en uitgestelde bezoldiging tijdelijke personeelsleden 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

50 Afdeling Volwassenenonderwijs
Mededelingen Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte kind: 10 dagen, te nemen binnen 4 maand na geboorte Vaste benoeming en voorafgaand vacant stellen van ambt van administratief medewerker: vermelden van ambt met inbegrip van puntenwaarde Toegekende overgangsmaatregelen definitief verworven: Bekwaamheidsbewijzen Salarisschaal Geldelijke anciënniteit (NE afhankelijk van OM vak) Geen herzieningen meer vanaf 1/9/09 Voorwaarde: moeten wel in aanmerking komen voor OM Voorbeeld: personeelslid kreeg 311 voor Mechanica in TSO3; blijkt ten onrechte omdat personeelslid geen recht had op 311, maar 302. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

51 Zendingen nieuwe dienstonderbrekingen
Onbezoldigd ouderschapsverlof: DO 143 Vaderschapsverlof : DO 146 TBSPA: DO 098 Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte van kind bij partner: DO 119 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

52 Overzicht regelgeving
Belangrijk om rubriek laatste aanpassingen in EDULEX te volgen PERS/2005/02 (13AC) - Bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (14/01/2005) PERS/2005/03 (13AC) - Bevallings-, vaderschaps- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (14/01/2005) PERS/2009/02 - Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht (05/05/2009) 13CC/VB/ML - Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming (29/11/1999) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

53 TBSOB

54 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSOB Regelgeving Maatregelen voorafgaand “Hetzelfde ambt” – ambt leraar Puntenenveloppe Dienstanciënniteit Niet meer vatbaar voor reaffectatie Praktische schikkingen 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

55 Afdeling Volwassenenonderwijs
Regelgeving Voor grondiger inzicht in de materie tot in detail, warm aanbevolen PERS/2003/08 - De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs (28/07/2003) OND/I/6/SH/nc - Afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Begrip "gelijkwaardige andere betrekking" om een einde te stellen aan een reaffectatie of wedertewerkstelling (22/02/1993) PERS/2005/11 - Elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS) Melding van:- personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking- betrekkingen waarin zij KUNNEN worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld (30/06/2005) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

56 Maatregelen voorafgaand TBSOB
Na onderhandeling in LOC over vrije aanwending van leraarsuren en puntenenveloppe Verdeling van de opdrachten onder de titularissen volgens Gepondereerde volume vast benoemde opdracht Van 30 juni voorafgaand schooljaar, dienstonderbrekingen inbegrepen (ook ev.TBSOB) Volgens de principes van “hetzelfde ambt” Rekening houdend met de dienstanciënniteit Let op! Opdracht = volgens definitie in DRP of foto vast benoemde opdracht op 30 juni 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

57 Maatregelen voorafgaand TBSOB
Bij tekort aan uren in volgorde: In “hetzelfde ambt”: vermindering tot enkel voltijdse betrekkingen of geen tijdelijke bijbetrekkingen in “hetzelfde ambt” Geen tijdelijke aanstellingen in “hetzelfde ambt” Geen aanstelling van vastbenoemde bijbetrekking (OM) met “hetzelfde ambt” Einde R/WTW (over schooljaren heen) in “hetzelfde ambt” 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

58 Maatregelen voorafgaand TBSOB
Personeelslid A: titularis 30 juni – 12/20 Duits – VE voor Duits en Engels Personeelslid B: titularis 30 juni – 16/20 Engels – VO – minder dienstanciënniteit dan A Indien 5u Duits te kort: in eerste instantie kijken naar de opdracht die personeelsleden uitoefenden op 30/06 en vervolgens nagaan welke uren nog vrij zijn in het CVO (bestuur) binnen de definitie van “hetzelfde ambt” 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

59 “hetzelfde ambt” - ambt leraar
“hetzelfde ambt” in het ambt van leraar: 1. LERAAR SVWO 1.In hetzelfde vak of specialiteit waarvoor het personeelslid vast benoemd titularis was op 30/6 voorafgaand schooljaar 2. In elk vak of specialiteit waarvoor het personeelslid een VE of OMVE heeft 3. In dat vak of die specialiteit waarvoor het personeelslid een VO of OM/VO heeft en waarvoor vast benoemd op voorwaarde dat hij/zij dat vak of die specialiteit gaf gedurende een ononderbroken periode van 6 maanden in de laatste 5 schooljaren Bijkomende voorwaarden: in “hetzelfde ambt” moet het personeelslid bovendien recht hebben op dezelfde salarisschaal en de geldelijke anciënniteit (prestatiestelsel mag verschillend zijn) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

60 “hetzelfde ambt” - ambt leraar
Voorbeelden “hetzelfde ambt” in ambt van leraar SVWO BBSO en bijlage 1 van OB 5/9/2007 (Actualisatie bekwaamheidsbewijzen VO) geven een overzicht van de rangschikking van de bekwaamheidsbewijzen. 1. Bachelor in het onderwijs Elektriciteit is vast benoemd titularis op 30/6 met VO voor TV Electromechanica TSO3 (10 j NE, salarisschaal 302 ) heeft enkel hetzelfde ambt voor TV/PV electromechanica TSO3. Hoewel hij ook een VE heeft voor de specialiteit Electromechanica in BSO 2, BSO3 en TSO2 heeft hij daarvoor NIET hetzelfde ambt omdat daarvoor salarisschaal 301 (ipv 302) geldt. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

61 “hetzelfde ambt” – ambt leraar
2. Licentiaat sociale en culturele agogiek + BPB is op 30/6 vast benoemd voor TV Agogische methodieken TSO3 (5j NE). Hij oefent “hetzelfde ambt” uit voor - TV/PV Agogische methodieken en voor TV/PV Situatiegerichte training in alle graden en onderwijsvormen, - TV Opvoedkunde TSO3, TV Sociale Wetenschappen en TV Toegepaste Psychologie in alle graden en onderwijsvormen m.u.v. BSO2 (302 ipv 501); Let op: niet voor PV uit vakkenlijst SO; die genereren slechts barema 302. Bijkomende voorwaarde: ten minste 5 j NE erkend voor elk van de opgesomde andere vakken dan Agogische methodieken. !!! Indien OMVE voor Maatschappelijke Vorming op 1/9/2000 na concordantie uit een specialiteit (TV/PV) met recht op 5 j NE, dan = AV Maatschappelijke Vorming in alle graden en onderwijsvormen buiten BSO2 ook “hetzelfde ambt”. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

62 “hetzelfde ambt” - ambt leraar
2. Leraar HBO/SLO Voor het ambt van leraar HBO/SLO zijn geen “officiële” vakken bepaald, enkel modulen, opleidingen en studiegebieden. Er zijn ook geen specifieke bekwaamheidsbewijzen vastgesteld, noch de klassieke VE,VO of AND. In wezen heeft elk personeelslid een VE of een VE na afwijking en is elke module “hetzelfde ambt” zolang voorwaarden inzake salarisschaal en geldelijke anciënniteit ook zijn voldaan. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

63 “hetzelfde ambt” - ambt leraar
2. Leraar HBO/SLO TBSOB kan in principe in een module Maatregelen voorafgaand (art.20) en reaffectatie mogelijk in gelijk welke module Master + BPB + 2 j NE voor alle TV = VE Info: Vlaamse Reaffectatiecommissie Voorbeeld: Master Rechten + BPB is TBSOB voor module Recht in opleiding Assistent in de Psychologie. Kan in feite aangesteld worden in alle modulen van HBO/SLO. Vraag is of elke module moet beschouwd worden als “hetzelfde ambt”? Of een reaffectatie moet in elke module HBO/SLO? 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

64 Afdeling Volwassenenonderwijs
Puntenenveloppe “Basisenveloppe” : de puntenenveloppe voor CVO , vermeld in artikel 4, § 2, 1° BVR 1 punt per volledige schijf van 755 lesurencursist Algemene werkwijze: Bij een vermindering van het aantal punten beslist het bestuur welke betrekking(en) in de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel door die vermindering nog in stand kunnen worden gehouden, op basis van de criteria onderhandeld in LOC. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

65 Afdeling Volwassenenonderwijs
Puntenenveloppe BELANGRIJKE VOORWAARDE!!! Het bestuur moet daarbij ten minste 55 % van de basisenveloppe aanwenden om betrekkingen van 63 en 82 punten in het ambt van administratief medewerker in stand te houden. Als door de vermindering van de beschikbare punten een lid van het bestuurspersoneel ter beschikking dreigt te worden gesteld, mag de inrichtende macht afwijken van die verplichting, met dien verstande dat dan steeds ten minste 50 % van de basisenveloppe moet worden aangewend om betrekkingen van 63 en 82 punten in het ambt van administratief medewerker in stand te houden en dat voormelde vermindering tot 50 % niet tot gevolg mag hebben dat een vastbenoemd administratief medewerker ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

66 Afdeling Volwassenenonderwijs
Puntenenveloppe Voorbeeld 1 Schooljaar 08-09: 1050 p Schooljaar 09-10: 920 p basisenveloppe = 880 p; 55% = 484 punten FT vast benoemd adj.dir. HBO – 509 = 134 p FT vast benoemd adj.dir. SO – 502 = 130 p 5/10 vast benoemd TAC – 538 = 63 p 5/10 vast benoemd TA – 257 = 55 p Opnieuw aan te stellen, want samen = 382 p; rest = 538 p of voldoende om 55% in ambt administratief medewerker 82 en 63 punten aan te stellen. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

67 Afdeling Volwassenenonderwijs
Puntenenveloppe Voorbeeld 2 Schooljaar 08-09: 1050 p Schooljaar 09-10: 1000 p; basisenveloppe = 880 p; 55% = 484 p (50% = 440 p) FT vast benoemd adj.dir. HBO = 134 p FT vast benoemd adj.dir. SO – 502 = 130 p 27/20 (meer dan 1 personeelslid) vast benoemd adj.dir. – 312 = 162 p 5/10 vast benoemd TAC – 538 = 63 p 5/10 vast benoemd TA – 257 = 55 p Samen = 544 p; rest 456 p of 28 p tekort. Indien totale puntenwaarde van alle vast benoemde adm.mdw. 82 p en 63 p samen 484 p bereikt, dan TBSOB uitspreken in bestuursambt Indien totale puntenwaarde van alle vast benoemde adm.mdw. 82 p en 63 punten minder dan 440 p bedraagt, dan mag 55% dalen naar 50%. Alle vast benoemde administratief medewerkers hebben voorrang. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

68 Afdeling Volwassenenonderwijs
Puntenenveloppe “hetzelfde ambt” met voorbeeld Voor het bestuurs- en ondersteunend personeel, met uitzondering van het ambt van directeur, moet het ambt een zelfde puntengewicht en een zelfde salarisschaal opleveren. Voorbeeld: indien in vorig voorbeeld na onderhandeling in LOC beslist wordt TBSOB te stellen in het ambt van adjunct-directeur SVWO – 312 waarvoor 120 p nodig zijn, dan eerst TBSOB personeelslid met kleinste dienstanciënniteit 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

69 Afdeling Volwassenenonderwijs
Dienstanciënniteit Alle onderwijsdiensten in hoofdambt In Gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs Hogescholen voor 1/1/1999 Gelijkgestelde perioden: zie omzendbrief Duur van tijdelijke diensten met uitgestelde bezoldiging als leraar en adm.mdw en bestuurspersoneel voor 1/9/04: * 1,2 Opgelet: Bestuurspersoneel vanaf 1/9/04: niet * 1,2 want geen recht op uitgestelde bezoldiging Vanaf 21 j voor administratief medewerker Vanaf 24 j voor alle andere ambten Voor de toepassing van zowel “hetzelfde ambt” als “reaffectatievrij” 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

70 Afdeling Volwassenenonderwijs
Dienstanciënniteit Voorbeeld: Leraar SVWO Volgende diensten vanaf 24 j: - Leraar CVO GO van 1/9/93 t/m 30/6/94 – 5/20 BB = 0 d - Leraar SO dag van 1/9/95 t/m 30/6/96 – 9/20 HA= 180 d (360/2) - Adm.mdw. in PCVO van 1/9/96 t/m 30/6/97 – 16/32 HA= 360 d - Opvoeder in gesubs. SO dag van 1/9/97 t/m 30/6/98 – 36/36 HA= 360 d - Leraar HBO in SCVO van 1/9/98 t/m 30/6/99 – 5/20 HA en Leraar SVWO in SCVO van 1/9/98 t/m 30/6/99 - 5/20 HA = samen 360 d - Leraar SVWO in SCVO van 1/9/99 t/m 30/6/00 -15/20 HA = 360 d - Leraar SVWO in SCVO van 1/9/00 t/m 30/6/01 -18/20 HA = 360 d Leraar SVWO in SCVO van 1/9/01 t/m 30/6/02 -15/20 HA = 360 d - Docent hogeschool 100% (HA) a.i. van 1/9/02 t/m 30/4/03 = 0 d - Adj.dir. HBO in PCVO van 1/9/02 t/m 30/4/03 – 10/20 BB = 0 d - Adj.dir. HBO in PCVO van 1/5/03 t/m 30/6/03 HA = 18 d - Leraar SVWO in SCVO van 1/9/03 t/m 31/12/03 en VB van 1/1/04 t/m 31/8/09 = 6 j Totaal: 12j 6m18d 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

71 Niet meer vatbaar voor reaffectatie/WTW
Een betrekking is vanaf 1 september van het schooljaar in kwestie niet meer vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling, als het personeelslid dat die betrekking bekleedt een dienstanciënniteit heeft van ten minste 720 dagen in hoofdambt, gespreid over ten minste drie schooljaren. Het personeelslid moet deze dienstanciënniteit bereiken op 30 juni van het voorgaande schooljaar MAAR! Tijdelijke opdrachten niet zeker tot na 1° reaffectatiecommissie GO = Scholengroep Ges.ond.= Vlaamse Reaffectatiecommissie 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

72 Praktische schikkingen
Voor 15 oktober Elektronisch zenden van het opdrachtenpakket van alle personeelsleden – vast benoemde, vacante en niet-vacante betrekkingen met aanduiding welke opdracht = TBSOB of R/W Opsturen van document 3B Vakbenamingen moeten overeenstemmen Na 15 oktober Toewijzing door Vlaamse Reaffectatiecommissie met voorrang aan reaffectatie, dan WTW binnen eigen niveau Eerst in betrekkingen van personeel dat niet reaffectatievrij is Rekening houdend met de WTW en tewerkstelling door bestuur  Volledigheid van zending is dus van groot belang! Indien geen passende betrekking – toewijzing in een niet organieke betrekking als administratieve hulp binnen eigen niveau – later elektronisch te zenden 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

73 Praktische schikkingen
Voorbeeld Personeelslid is FT VB in specialiteit Voeding in BSO3 met VE. Hij geniet OM met 311. Na toepassing voorafgaande maatregelen, wordt hij TBSOB gesteld. Er zijn echter nog uren Voeding beschikbaar in TSO2 waarvoor 301. TBSOB is verplicht aangezien 301 lager is dan 311. Personeelslid mag WTW krijgen in TSO2. Zending gebeurt voor 15/10 en Vlaamse reaffectatiecommissie zal slechts voor resterend aantal uren waarvoor geen reaffectatie of WTW gebeurde, een reaffectatie of WTW zoeken. Bezoldiging: Betrokkene blijft recht hebben op 311 voor het volume van de vroegere vast benoemde opdracht. 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

74 ZENDINGEN

75 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zendingen Bij eerste indiensttreding: enkel RL9 en RL1 Zie omzendbrief indiensttreding Bij een zending verlof TAO is het steeds mogelijk om in de opmerking te vermelden welk personeelslid de opdracht in de plaats uit zal oefenen. Niet alle zendingen worden ‘automatisch’ verwerkt: 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

76 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zendingen Redenen van blokkeringen (en waarbij dus manueel moet ingegrepen worden) mogelijk bij: Vaderschapsverlof (DO 146) Verlof t.b.v. erkende politieke groepen (DO 31) Militaire of vervangende dienst (DO 42) TBS wegens ziekte (DO 60) TBS 55+ (DO 62, DO 96,DO 107, DO 108) Deeltijdse TBS 55+ (DO 63) TBS bijzondere opdracht (DO 64) TBS ambtsontheffing in het belang van de dienst (DO 65) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

77 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zendingen TBS bij tuchtmaatregel (DO 66) Schorsing bij tuchtmaatregel (DO 70) Onbezoldigd ziekteverlof tijdelijken(DO 57) Onbezoldigd ziekteverlof gesco(DO 58) Bijzonder verlof verminderde prestaties vanaf 50 jaar (DO 91) Ziekte omgezet naar bevallingsrust (DO 101) Europese en bilaterale uitwisselingsprojecten (DO 086) Onbezoldigd verlof tijdelijken (DO 093) Bedreigd door een beroepsziekte (DO109) Verlof mandaat algemeen directeur (DO 110) Verlof mandaat coördinerend directeur (DO 111) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

78 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zendingen Verlof mandaat directeur CLB (DO 112) Nascholing (DO 068) Tijdelijk rustpensioen (DO 095) TBS pensioencommissie (DO 067) Meer dan 2 dienstonderbrekingen voor eenzelfde opdracht Simultane dienstonderbrekingen waarvoor geen prioriteit is bepaald (vb : bevallingsverlof en gedeeltelijke loopbaanonderbreking) Deeltijdse dienstonderbreking voor een te complexe opdracht (vb : 2 noemers) TBS/OB met afstandsregeling wachtgeld in combinatie met meer dan een soort betrekking (vb : 2 noemers ) 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

79 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zendingen Te complexe dienstonderbreking voor R of W (Verlofstelsel op R of W geeft blokkering in school van TBS/OB) Vergoeding of bijwedde voor een te complexe opdracht Vergoeding in combinatie met een te complexe opdracht Vergoeding in combinatie met TBS/OB Belangrijke reden van blokkering in CVO: Opdrachten die niet gelijk zijn aan een meervoud van 0,125. Voorbeeld: 2,8 u AV Frans De brug zal in al deze gevallen een agendapunt aanmaken dat de dossierbehandelaar erop attent maakt dat dit dossier manueel zal moeten betaald worden. Het is dus belangrijk dat de zendingen op tijd gebeuren: 3 werkdagen voor einde liquidatieperiode 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

80 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zendingen Einddatum opdracht tijdelijk administratief medewerker is 30/06, behalve indien betrokkene TADD is, dan 31/08 Einddatum van tijdelijk directeur, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinator en technisch adviseur is 31/08 (ambten die geen recht hebben op uitgestelde bezoldiging) Automatische terugkoppeling van de uitgevoerde zendingen = de maandelijkse weddelistings. Indien u hier een personeelslid niet op terugvindt gelieve dan zo snel mogelijk met ons contact op te nemen opdat er, indien een blokkering de reden is, een voorschot kan uitbetaald worden 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

81 Communicatie met de Afdeling Volwassenenonderwijs
adressen Website Affiche

82 Nieuwe e-mailadressen
Secretariaat van de afdeling: De cel financiering: De cel gegevensbeheer: 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

83 Afdeling Volwassenenonderwijs
Website 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

84 Afdeling Volwassenenonderwijs
Affiche schooljaar Bijlage met contactpersonen per CVO/CBE: uw dossierbehandelaar centrumbeheerteam uw dossierbehandelaar werkstation uw verificateur 4 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs


Download ppt "Infosessie CVO Personeel"

Verwante presentaties


Ads door Google