De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie CBE. 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma 9.00u.Welkomstwoord Financiering schooljaar 2010-2011 Gegevensuitwisseling 10.30u.Pauze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie CBE. 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma 9.00u.Welkomstwoord Financiering schooljaar 2010-2011 Gegevensuitwisseling 10.30u.Pauze."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie CBE

2 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma 9.00u.Welkomstwoord Financiering schooljaar 2010-2011 Gegevensuitwisseling 10.30u.Pauze 11.00u.Personeelsaangelegenheden Afsprakenkader verificatie Opvolging regelmatige deelname cursisten NT2 Communicatie 12.15u.Einde

3 Welkomstwoord Sigrid Callebert

4 Financiering schooljaar 2010-2011 Magda Heestermans

5 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs5 Financiering schooljaar 2010-2011 Aftopping groei Educatieve omkadering Administratieve omkadering Werkingsmiddelen Nascholingsgelden

6 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs6 Aftopping groei Decreet VWO art. 85 en art. 87: Decreet VWO art. 85 art. 87 berekening van VTE’s en punten is gebaseerd op aantal LUC’s van laatste referteperiode Art. 90 : Art. 90 maximale toename BVR 12-10-2007 hoofdstuk IIIsepties: BVR 12-10-2007 hoofdstuk IIIsepties berekening bij overschrijding groeipercentage

7 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs7 Aftopping groei Uitgangspunten : Aftopping volgens aandeel in de totale groei = sterkste stijgers worden meest afgetopt Geen verdere aftopping bij de dalers. Zij krijgen hun omkadering volgens de gewone formules. De daling wordt daarbij wel in rekening gebracht. Wat dalers in omkadering verliezen wordt meegeteld voor de groei van de stijgers (= effectief stijgingspercentage op centrumniveau kan dus hoger liggen dan maximaal stijgingspercentage op sectorniveau)

8 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs8 Aftopping groei Aftopping gebeurt enkel bij stijgers die meer stijgen dan het maximale groeipercentage = alle centra die tussen 0 en 2,59% in omkadering stijgen krijgen volledige omkadering Aftopping is beperkt tot het maximale groeipercentage = centra met meer dan 2,59% stijging kunnen na aftopping nooit minder dan 2,59% stijging omkadering hebben

9 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs9 Aftopping groei Verdeling puntenenveloppe : 360 gekleurde punten voor drie centra worden uit het systeem gehouden. De stijging op deze punten wordt verdeeld over alle centra heen volgens hun aandeel in de stijging.

10 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs10 Educatieve omkadering Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) educatieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal VTE’s waarop uw centrum recht had voor het schooljaar 2009-2010 Maximaal groeipercentage van 2,59%

11 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs11 Educatieve omkadering voordrachtgevers Maximum 5% van het beschikbare aantal VTE’s Definitie voordrachtgever : art. 85 decreet VWOart. 85 decreet VWO Melding vóór 1 oktober : gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Berekening : VWO/2007/02 (cbe) punt 2.3.1.4.VWO/2007/02 (cbe) punt 2.3.1.4. Betaling : voorschot 25% in november saldo 75% in juni volgend jaar

12 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs12 Administratieve omkadering Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de puntenenveloppe voor het aanwerven van personeelsleden in de functies voor de administratieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal punten waarop uw centrum recht had voor het schooljaar 2009-2010 Toepassing groeipercentage op totale puntenpot Bijkomende verdeling van groeipercentage op voorafgehouden punten

13 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs13 Administratieve omkadering Omrekening van punten naar gesubsidieerde voltijdse betrekkingen volgens salarisschaal Toekenning van 1 voltijds ambt van directeur per centrum Toekenning van 360 (120 / 240) extra punten

14 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs14 Werkingsmiddelen Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de werkingsmiddelen : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het totale volume aan werkingsmiddelen voorzien tijdens het schooljaar 2010-2011 : 5.499.850 € (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering) Uitbetaling : voorschot en saldo

15 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs15 Nascholingsgelden Vanaf begrotingsjaar 2009 Regelgeving : decreet betreffende kwaliteit van het onderwijs van 08.05.2009 art. 9decreet betreffende kwaliteit van het onderwijs van 08.05.2009 art. 9 2010 : 26.000€ Verdeling pro rata het aantal VTE’s Uitsluitend aan te wenden voor organisatie en nascholing van de CODO’s 1 ste schijf (60%) is betaald 2 de schijf (40%) : betaling eind oktober

16 Gegevensuitwisseling Jacques Scalais Steven Van Calster Magda Heestermans

17 Edisonzendingen Jacques Scalais

18 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs18 Edisonzendingen Geen excel-formulieren meer: alle gegevens over de cursussen en de cursisten worden nu gemeld via WEB-EDISON

19 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs19 Edisonzendingen De verschillende stappen in de gegevensuitwisseling: Meld elke nieuwe lesplaats via e-mail aan gegevensbeheer Meld elke afgeschafte lesplaats via e-mail aan gegevensbeheer Zend de planning van de cursussen (10031) via webedison Zend eventuele annulaties (10032) via webedison Zend de cursistgegevens op het registratiemoment (10033) via webedison Zend de studiebewijzen na het einde van de cursus (10034) via webedison

20 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs20 Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING CURSUS PLANNING (10031) zoveel mogelijk in september en telkens wanneer nieuwe cursussen worden gepland (de meeste gegevens kunnen daarna nog worden gewijzigd bij cursistenzending)

21 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs21 Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING ANNULATIE CURSUSPLANNING (10032) telkens wanneer geplande cursussen worden geannuleerd op einde referteperiode mag geen cursus meer in planning staan

22 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs22 Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING CURSISTEN(10033) na registratiedatum de cursussen met registratiedatum in de maand ‘n’ ten laatste 10 werkdagen na einde van de maand ‘n’ ook de niet-financierbare cursisten meezenden

23 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs23 Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING CURSISTEN(10033) na verificatie: de gewijzigde cursussen zo spoedig mogelijk opnieuw zenden op einde verificatieperiode: zo snel mogelijk zenden

24 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs24 Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING STUDIERESULTATEN (10034): na einde cursus en ten laatste op 30 september voor afgelopen schooljaar. Voor NT2 en alfaNT2 binnen 3 weken na einde cursus

25 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs25 Edisonzendingen Zending studieresultaten (10034) Vanaf nu kunnen ook studieresultaten gezonden worden van cursisten die niet in de geverifieerde cursuscodes zitten:  voorwaarde: financierbaarheid ≠12

26 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs26 Edisonzendingen Rapportage Na elke zending met cursus- of cursistengegevens: een cbe-2 rapport daags nadien via web-edison Indien fouten in de zending: een foutenrapport

27 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs27 Edisonzendingen FOUTENRAPPORTEN – fatale fouten  Indien mogelijk zelf oplossen  Indien nodig: contact opnemen met softwareleverancier  Indien nodig: contact opnemen met helpdesk zendingen : zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be  Nieuwe zending doen na verbetering

28 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs28 Edisonzendingen FOUTENRAPPORTEN – waarschuwende fouten  Indien mogelijk zelf oplossen  Indien nodig: contact opnemen met softwareleverancier  Indien nodig: contact opnemen met helpdesk zendingen : zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be  Geen nieuwe zending nodig

29 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs29 Edisonzendingen Rijksregisternummer of bis-nummer zo veel mogelijk meezenden Indien niet beschikbaar  zenden zonder dit nummer, het nummer wordt later meegedeeld aan het cbe Daarna altijd dit nummer meezenden

30 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs30 Edisonzendingen Indien schrijfwijze van naam of voornaam verschillend van vorige zendingen:  waarschuwende fout indien rijksregister- nummer of bis-nummer meegestuurd is  fatale fout indien rijksregisternummer of bis- nummer niet meegestuurd is

31 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs31 Edisonzendingen Controle op verboden combinaties financierbaarheid  evaluatieresultaat evaluatieresultaat  studiebewijs financierbaarheid  organisatievorm

32 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs32 Edisonzendingen: meest voorkomende fouten (1) Geboortedatum (01/01/1968) ≠ rijksregisternummer (680000…) Gebruik van een foutieve land- / woonplaatscode: 00999 Evaluatieresultaat: codes 05 en 99 bestaan niet Verkeerde teldatum wordt doorgegeven: 01/04/2009 moet 01/04/2010 zijn Rijksregisternummer moet doorgegeven worden zonder streepjes: 76122930124 (niet: 761229-301-24)

33 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs33 Edisonzendingen: meest voorkomende fouten (2) 1899 wordt soms als jaartal van registratiemoment en jaartal van de geboortedatum doorgegeven Speciale tekens (á, ü, ú, ó, …) Postcode, straat/woonplaats en geslacht zijn verplichte velden Geen voornaam bekend? Het veld leeg laten (niet: ‘geen voornaam’).

34 Overdracht van VTE en punten Jacques Scalais

35 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs35 Overdrachten Via Edison –zendingen Omzetting van VTE naar voordrachtgevers  ten laatste 1 oktober Overdrachten van VTE en punten  ten laatste 30 april

36 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs36 Overdrachten Nieuw: overdracht VTE naar ander CBE in kader van wegwerken van wachtlijsten NT2  geen beperking tot 2 %  ten laatste 30 april

37 Lessenrooster Doc 3A en 3B Steven Van Calster

38 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs38 Lessenrooster Omzendbrief VWO/2010/04 (CBE) in excelformaat gegevens : officiële benaming van module en cursuscode lesplaats (en nummer) lesdag begin-en einduur naam lesgever 1 ste semester : vóór 15 oktober 2010 2 de semester : vóór 15 maart 2011 naar steven.vancalster@ond.vlaanderen.besteven.vancalster@ond.vlaanderen.be

39 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs39 Document 3A – 3B 3A (administratief personeel): opdracht op jaarbasis geen vermelding van vervangers – enkel titularis van opdracht meer ruimte voor aanvullen definitieve versie : 15 oktober 2010 naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

40 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs40 Document 3A – 3B 3B (onderwijzend personeel): opdracht volgens arbeidsovereenkomst vermelding van vervangers voor (deel van) de opdracht dat zij vervangen gegevens (oa. bekwaamheidsbewijs, …) kunnen van vorige versie overgenomen worden rijen toevoegen, verwijderen …. (eerste) voorlopige versie : 15 oktober 2010 definitieve versie : 15 mei 2011 naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

41 Andere gegevensuitwisselingen Magda Heestermans

42 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs42 Andere gegevensuitwisselingen Gecombineerd onderwijs Maatwerk Open modules

43 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs43 Gecombineerd onderwijs BVR 19/07/2007 hoofdstuk IVBVR 19/07/2007 hoofdstuk IV: Procedures voor organisatie gecombineerd onderwijs Met minimum 25% afstandsonderwijs: aanvraag ten laatste 2 maand voor aanvang Aanvraagformulier: VWO/2007/02 (cbe) – bijlage 2 → gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Bij te voegen: protocol LOCVWO/2007/02 (cbe) – bijlage 2gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Met minimum 50% afstandsonderwijs: aanvraag uiterlijk op 30 april Criteria: VWO/2007/02 (cbe) punt 3.2.3.4.1. → gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.beVWO/2007/02 (cbe) punt 3.2.3.4.1.gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

44 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs44 Maatwerk BVR 19/07/2007 hoofdstuk VBVR 19/07/2007 hoofdstuk V: Aanvraagprocedure voor organisatie van maatwerk Aanvraag ten laatste 1 maand voor aanvang maatwerk Vernieuwd aanvraagformulier: VWO/2007/02 (cbe) – bijlage 3VWO/2007/02 (cbe) – bijlage 3 → gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Administratieve code wordt na goedkeuring vermeld op aanvraagformulier.

45 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs45 Open modules BVR 19/07/2007 hoofdstuk IVbisBVR 19/07/2007 hoofdstuk IVbis: Modaliteiten inzake organisatie open modules in BE Melding via planning, d.w.z. toevoegen aan zending cursusaanbod (webedison) Opmaak document : VWO/2007/02 (cbe) punt 3.2.5. – blijft ter beschikking van verificatie en inspectieVWO/2007/02 (cbe) punt 3.2.5. Voorlopig enkel in te richten in leergebied Wiskunde

46 Personeel Steven Van Calster

47 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs47 Persformulieren Pers 11: aanvraag stamboeknummer Pers 1: persoonlijke gegevens ! vorige diensten in en buiten het onderwijs Pers 2: eigen opdracht ! volledige opdracht vermelden ! opgesplitst in codo/niet- codo of opdracht/verlofstelsel … Pers 3: dienstonderbreking ! een exemplaar : begin dienstonderbreking ! een exemplaar : einde dienstonderbreking ! begindatum = begin en einddatum = einde Pers 5: vervangingsopdracht ! begin- en einddatum ! naam van diegene die vervangen wordt

48 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs48 Persformulieren Pers 4: verzamelstaat ziekte ! datum laatst ingediende staat ! begin- en einddatum ziekte (totaal) ! algemeen totaal Pers 6: wijziging persoonlijke toestand ! datum wijziging ! alleen gegeven dat moet gewijzigd worden Aanvraag verlofstelsel: ! alle vragen die moeten beantwoord worden, beantwoorden ! Pers 3: begin én Pers 3: einde

49 Afsprakenkader verificatie Aron De Hondt

50 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs50 Afsprakenkader verificatie Afsprakenkader samen lezen met: Vademecum vrijstellingen Afspraken bewaartermijnen (zie omzendbrieven) Technische brochures over de gegevensuitwisseling met onderwijs en met de KBI (NT2)

51 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs51 Afsprakenkader verificatie - Nieuw - Specifieke controle 2010-2011: CBE: leergebied wiskunde CVO: studiegebied algemene vorming en de diplomagerichte opleidingen Extra focus op de vrijstellingsbewijzen van opleidingsonderdelen

52 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs52 Afsprakenkader verificatie -Rappel- Elektronische aanwezigheidslijsten Worden aanvaard indien: Voldoende sluitende interne beveiliging Lijst tegen het einde van het eerste lesuur ingevuld kan worden. Ter beschikking houden van de verificatie: Protocol lokaal comité Lokale afsprakenkader NT2

53 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs53 Afsprakenkader verificatie -Rappel- Codes aan-/ afwezigheden: X : aanwezig LA: laattijdig aanwezig A : afwezig VA : verantwoord afwezig P: stages en werkplekleren G : afstandsonderwijs i.f.v. gecombineerd onderwijs  Modaliteiten beschrijven in het centrumreglement!

54 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs54 Afsprakenkader verificatie -Rappel- Gebruik rijksregisternummer of bis-nummer Leerlingen uit het leerplichtonderwijs - NT2 Attest in het cursistendossier met: Omschrijving taalachterstand Verantwoordelijke contactpersonen

55 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs55 Afsprakenkader verificatie www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/ directies/financiering_verificatie.htm

56 Communicatie met de Afdeling VWO Aron De Hondt

57 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs57 Nieuwe telefoonnummers www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/contact/ of Affiche Afdeling Volwassenenonderwijs

58 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs58 Nieuwe generieke e-mailadressen Zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be  helpdesk voor zendingen Gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be  opgeven lesplaatsen opgeven wijziging contactgegevens aanvragen gecombineerd onderwijs aanvraag maatwerk financiering en aanwending regelgeving

59 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs59 Deze presentatie nog eens rustig nalezen? www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs (www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/communicatie.htm)www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/communicatie.htm


Download ppt "Infosessie CBE. 7 september 2010Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma 9.00u.Welkomstwoord Financiering schooljaar 2010-2011 Gegevensuitwisseling 10.30u.Pauze."

Verwante presentaties


Ads door Google