De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie CBE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie CBE."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie CBE

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma 9.00u. Welkomstwoord Financiering schooljaar Gegevensuitwisseling 10.30u. Pauze 11.00u. Personeelsaangelegenheden Afsprakenkader verificatie Opvolging regelmatige deelname cursisten NT2 Communicatie 12.15u. Einde 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

3 Welkomstwoord Sigrid Callebert

4 Financiering schooljaar 2010-2011
Magda Heestermans

5 Financiering schooljaar 2010-2011
Aftopping groei Educatieve omkadering Administratieve omkadering Werkingsmiddelen Nascholingsgelden 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

6 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Decreet VWO art. 85 en art. 87: berekening van VTE’s en punten is gebaseerd op aantal LUC’s van laatste referteperiode Art. 90 : maximale toename BVR hoofdstuk IIIsepties: berekening bij overschrijding groeipercentage 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

7 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Uitgangspunten : Aftopping volgens aandeel in de totale groei = sterkste stijgers worden meest afgetopt Geen verdere aftopping bij de dalers. Zij krijgen hun omkadering volgens de gewone formules. De daling wordt daarbij wel in rekening gebracht. Wat dalers in omkadering verliezen wordt meegeteld voor de groei van de stijgers (= effectief stijgingspercentage op centrumniveau kan dus hoger liggen dan maximaal stijgingspercentage op sectorniveau) 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

8 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Aftopping gebeurt enkel bij stijgers die meer stijgen dan het maximale groeipercentage = alle centra die tussen 0 en 2,59% in omkadering stijgen krijgen volledige omkadering Aftopping is beperkt tot het maximale groeipercentage = centra met meer dan 2,59% stijging kunnen na aftopping nooit minder dan 2,59% stijging omkadering hebben 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

9 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Verdeling puntenenveloppe : 360 gekleurde punten voor drie centra worden uit het systeem gehouden. De stijging op deze punten wordt verdeeld over alle centra heen volgens hun aandeel in de stijging. 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

10 Educatieve omkadering
Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) educatieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal VTE’s waarop uw centrum recht had voor het schooljaar Maximaal groeipercentage van 2,59% 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

11 Educatieve omkadering voordrachtgevers
Maximum 5% van het beschikbare aantal VTE’s Definitie voordrachtgever : art. 85 decreet VWO Melding vóór 1 oktober : Berekening : VWO/2007/02 (cbe) punt Betaling : voorschot 25% in november saldo 75% in juni volgend jaar 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

12 Administratieve omkadering
Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de puntenenveloppe voor het aanwerven van personeelsleden in de functies voor de administratieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal punten waarop uw centrum recht had voor het schooljaar Toepassing groeipercentage op totale puntenpot Bijkomende verdeling van groeipercentage op voorafgehouden punten 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

13 Administratieve omkadering
Omrekening van punten naar gesubsidieerde voltijdse betrekkingen volgens salarisschaal Toekenning van 1 voltijds ambt van directeur per centrum Toekenning van 360 (120 / 240) extra punten 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

14 Afdeling Volwassenenonderwijs
Werkingsmiddelen Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de werkingsmiddelen : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het totale volume aan werkingsmiddelen voorzien tijdens het schooljaar : € (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering) Uitbetaling : voorschot en saldo 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

15 Afdeling Volwassenenonderwijs
Nascholingsgelden Vanaf begrotingsjaar 2009 Regelgeving : decreet betreffende kwaliteit van het onderwijs van art. 9 2010 : € Verdeling pro rata het aantal VTE’s Uitsluitend aan te wenden voor organisatie en nascholing van de CODO’s 1ste schijf (60%) is betaald 2de schijf (40%) : betaling eind oktober 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

16 Gegevensuitwisseling
Jacques Scalais Steven Van Calster Magda Heestermans

17 Edisonzendingen Jacques Scalais

18 Edisonzendingen Geen excel-formulieren meer:
alle gegevens over de cursussen en de cursisten worden nu gemeld via WEB-EDISON 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

19 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen De verschillende stappen in de gegevensuitwisseling: Meld elke nieuwe lesplaats via aan gegevensbeheer Meld elke afgeschafte lesplaats via aan gegevensbeheer Zend de planning van de cursussen (10031) via webedison Zend eventuele annulaties (10032) via webedison Zend de cursistgegevens op het registratiemoment (10033) via webedison Zend de studiebewijzen na het einde van de cursus (10034) via webedison 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

20 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING CURSUS PLANNING (10031) zoveel mogelijk in september en telkens wanneer nieuwe cursussen worden gepland (de meeste gegevens kunnen daarna nog worden gewijzigd bij cursistenzending) 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

21 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING ANNULATIE CURSUSPLANNING (10032) telkens wanneer geplande cursussen worden geannuleerd op einde referteperiode mag geen cursus meer in planning staan 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

22 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING CURSISTEN(10033) na registratiedatum de cursussen met registratiedatum in de maand ‘n’ ten laatste 10 werkdagen na einde van de maand ‘n’ ook de niet-financierbare cursisten meezenden 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

23 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING CURSISTEN(10033) na verificatie: de gewijzigde cursussen zo spoedig mogelijk opnieuw zenden op einde verificatieperiode: zo snel mogelijk zenden 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

24 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Wanneer zenden? ZENDING STUDIERESULTATEN (10034): na einde cursus en ten laatste op 30 september voor afgelopen schooljaar. Voor NT2 en alfaNT2 binnen 3 weken na einde cursus 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

25 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Zending studieresultaten (10034) Vanaf nu kunnen ook studieresultaten gezonden worden van cursisten die niet in de geverifieerde cursuscodes zitten:  voorwaarde: financierbaarheid ≠12 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

26 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Rapportage Na elke zending met cursus- of cursistengegevens: een cbe-2 rapport daags nadien via web-edison Indien fouten in de zending: een foutenrapport 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

27 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen FOUTENRAPPORTEN – fatale fouten Indien mogelijk zelf oplossen Indien nodig: contact opnemen met softwareleverancier Indien nodig: contact opnemen met helpdesk zendingen : Nieuwe zending doen na verbetering 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

28 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen FOUTENRAPPORTEN – waarschuwende fouten Indien mogelijk zelf oplossen Indien nodig: contact opnemen met softwareleverancier Indien nodig: contact opnemen met helpdesk zendingen : Geen nieuwe zending nodig 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

29 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Rijksregisternummer of bis-nummer zo veel mogelijk meezenden Indien niet beschikbaar  zenden zonder dit nummer, het nummer wordt later meegedeeld aan het cbe Daarna altijd dit nummer meezenden 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

30 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Indien schrijfwijze van naam of voornaam verschillend van vorige zendingen:  waarschuwende fout indien rijksregister-nummer of bis-nummer meegestuurd is  fatale fout indien rijksregisternummer of bis-nummer niet meegestuurd is 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

31 Afdeling Volwassenenonderwijs
Edisonzendingen Controle op verboden combinaties financierbaarheid  evaluatieresultaat evaluatieresultaat  studiebewijs financierbaarheid  organisatievorm 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

32 Edisonzendingen: meest voorkomende fouten (1)
Geboortedatum (01/01/1968) ≠ rijksregisternummer (680000…) Gebruik van een foutieve land- / woonplaatscode: 00999 Evaluatieresultaat: codes 05 en 99 bestaan niet Verkeerde teldatum wordt doorgegeven: 01/04/2009 moet 01/04/2010 zijn Rijksregisternummer moet doorgegeven worden zonder streepjes: (niet: ) 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

33 Edisonzendingen: meest voorkomende fouten (2)
1899 wordt soms als jaartal van registratiemoment en jaartal van de geboortedatum doorgegeven Speciale tekens (á, ü, ú, ó, …) Postcode, straat/woonplaats en geslacht zijn verplichte velden Geen voornaam bekend? Het veld leeg laten (niet: ‘geen voornaam’). 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

34 Overdracht van VTE en punten
Jacques Scalais

35 Afdeling Volwassenenonderwijs
Overdrachten Via Edison –zendingen Omzetting van VTE naar voordrachtgevers  ten laatste 1 oktober Overdrachten van VTE en punten  ten laatste 30 april 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

36 Afdeling Volwassenenonderwijs
Overdrachten Nieuw: overdracht VTE naar ander CBE in kader van wegwerken van wachtlijsten NT2  geen beperking tot 2 %  ten laatste 30 april 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

37 Lessenrooster Doc 3A en 3B
Steven Van Calster

38 Afdeling Volwassenenonderwijs
Lessenrooster Omzendbrief VWO/2010/04 (CBE) in excelformaat gegevens : officiële benaming van module en cursuscode lesplaats (en nummer) lesdag begin-en einduur naam lesgever 1ste semester : vóór 15 oktober 2010 2de semester : vóór 15 maart 2011 naar 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

39 Afdeling Volwassenenonderwijs
Document 3A – 3B 3A (administratief personeel): opdracht op jaarbasis geen vermelding van vervangers – enkel titularis van opdracht meer ruimte voor aanvullen definitieve versie : 15 oktober 2010 naar 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

40 Afdeling Volwassenenonderwijs
Document 3A – 3B 3B (onderwijzend personeel): opdracht volgens arbeidsovereenkomst vermelding van vervangers voor (deel van) de opdracht dat zij vervangen gegevens (oa. bekwaamheidsbewijs, …) kunnen van vorige versie overgenomen worden rijen toevoegen, verwijderen …. (eerste) voorlopige versie : 15 oktober 2010 definitieve versie : 15 mei 2011 naar 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

41 Andere gegevensuitwisselingen
Magda Heestermans

42 Andere gegevensuitwisselingen
Gecombineerd onderwijs Maatwerk Open modules 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

43 Gecombineerd onderwijs
BVR 19/07/2007 hoofdstuk IV: Procedures voor organisatie gecombineerd onderwijs Met minimum 25% afstandsonderwijs: aanvraag ten laatste 2 maand voor aanvang Aanvraagformulier: VWO/2007/02 (cbe) – bijlage 2 → Bij te voegen: protocol LOC Met minimum 50% afstandsonderwijs: aanvraag uiterlijk op 30 april Criteria: VWO/2007/02 (cbe) punt → 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

44 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatwerk BVR 19/07/2007 hoofdstuk V: Aanvraagprocedure voor organisatie van maatwerk Aanvraag ten laatste 1 maand voor aanvang maatwerk Vernieuwd aanvraagformulier: VWO/2007/02 (cbe) – bijlage 3 Administratieve code wordt na goedkeuring vermeld op aanvraagformulier. 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

45 Afdeling Volwassenenonderwijs
Open modules BVR 19/07/2007 hoofdstuk IVbis: Modaliteiten inzake organisatie open modules in BE Melding via planning, d.w.z. toevoegen aan zending cursusaanbod (webedison) Opmaak document : VWO/2007/02 (cbe) punt – blijft ter beschikking van verificatie en inspectie Voorlopig enkel in te richten in leergebied Wiskunde 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

46 Personeel Steven Van Calster

47 Afdeling Volwassenenonderwijs
Persformulieren Pers 11: aanvraag stamboeknummer Pers 1: persoonlijke gegevens ! vorige diensten in en buiten het onderwijs Pers 2: eigen opdracht ! volledige opdracht vermelden ! opgesplitst in codo/niet- codo of opdracht/verlofstelsel … Pers 3: dienstonderbreking ! een exemplaar : begin dienstonderbreking ! een exemplaar : einde dienstonderbreking ! begindatum = begin en einddatum = einde Pers 5: vervangingsopdracht ! begin- en einddatum ! naam van diegene die vervangen wordt 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

48 Afdeling Volwassenenonderwijs
Persformulieren Pers 4: verzamelstaat ziekte ! datum laatst ingediende staat ! begin- en einddatum ziekte (totaal) ! algemeen totaal Pers 6: wijziging persoonlijke toestand ! datum wijziging ! alleen gegeven dat moet gewijzigd worden Aanvraag verlofstelsel: ! alle vragen die moeten beantwoord worden, beantwoorden ! Pers 3: begin én Pers 3: einde 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

49 Afsprakenkader verificatie
Aron De Hondt

50 Afsprakenkader verificatie
Afsprakenkader samen lezen met: Vademecum vrijstellingen Afspraken bewaartermijnen (zie omzendbrieven) Technische brochures over de gegevensuitwisseling met onderwijs en met de KBI (NT2) 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

51 Afsprakenkader verificatie - Nieuw -
Specifieke controle : CBE: leergebied wiskunde CVO: studiegebied algemene vorming en de diplomagerichte opleidingen Extra focus op de vrijstellingsbewijzen van opleidingsonderdelen 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

52 Afsprakenkader verificatie -Rappel-
Elektronische aanwezigheidslijsten Worden aanvaard indien: Voldoende sluitende interne beveiliging Lijst tegen het einde van het eerste lesuur ingevuld kan worden. Ter beschikking houden van de verificatie: Protocol lokaal comité Lokale afsprakenkader NT2 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

53 Afsprakenkader verificatie -Rappel-
Codes aan-/ afwezigheden: X : aanwezig LA: laattijdig aanwezig A : afwezig VA : verantwoord afwezig P: stages en werkplekleren G : afstandsonderwijs i.f.v. gecombineerd onderwijs Modaliteiten beschrijven in het centrumreglement! 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

54 Afsprakenkader verificatie -Rappel-
Gebruik rijksregisternummer of bis-nummer Leerlingen uit het leerplichtonderwijs - NT2 Attest in het cursistendossier met: Omschrijving taalachterstand Verantwoordelijke contactpersonen 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

55 Afsprakenkader verificatie
7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

56 Communicatie met de Afdeling VWO
Aron De Hondt

57 Nieuwe telefoonnummers
of Affiche Afdeling Volwassenenonderwijs 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

58 Nieuwe generieke e-mailadressen
 helpdesk voor zendingen  opgeven lesplaatsen opgeven wijziging contactgegevens aanvragen gecombineerd onderwijs aanvraag maatwerk financiering en aanwending regelgeving 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs

59 Afdeling Volwassenenonderwijs
Deze presentatie nog eens rustig nalezen? (www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/communicatie.htm) 7 september 2010 Afdeling Volwassenenonderwijs


Download ppt "Infosessie CBE."

Verwante presentaties


Ads door Google