De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anne Vanquaethem Methodeschool De Buurt Gent Lesjes WO, dé (enige) manier om de eindtermen wereldoriëntatie te bereiken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anne Vanquaethem Methodeschool De Buurt Gent Lesjes WO, dé (enige) manier om de eindtermen wereldoriëntatie te bereiken?"— Transcript van de presentatie:

1 Anne Vanquaethem Methodeschool De Buurt Gent Lesjes WO, dé (enige) manier om de eindtermen wereldoriëntatie te bereiken?

2 ‘WERELDORIENTATIE IS VOOR NIEMAND HET LIEVELINGSVAK OM TE GEVEN’ Bevinding uit het peilingsonderzoek

3 ‘VERTREKKEN VANUIT EEN PROBLEEMSTELLING EN DAARIN VERSCHILLENDE LEERGEBIEDEN BETREKKEN MET ACTIEVE OPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN VRAAGT VEEL WERK… GEVOLG: SNELLER TERUGGRIJPEN NAAR EEN HANDBOEK’ Citaat van opleidingshoofd Brusselse Erasmus Hogeschool

4 (SLECHTS) 53% VAN DE LEERLINGEN BEHAALT DE EINDTERMEN VOOR MAATSCHAPPIJ Bevinding uit het peilingsonderzoek

5 Hoe de eindtermen WO bereiken? Niet vanuit WO als vak, maar vanuit ‘wereldoriënterend’ onderwijs Niet door het volgen van handboeken, maar via verschillende methodes of invalshoeken

6 Invalshoek 1: Probleemgericht projectonderwijs Pedagogisch-didactische benaderingswijze waarbinnen vragen, interesses, problemen van de kinderen over natuur, mens, maatschappij, ruimte, tijd en technologie worden aangepakt Wereldoriëntatie via probleemgericht projectonderwijs is het centraal doel waarrond bijna alle andere doelen gekoppeld worden

7 Probleemgericht projectonderwijs: 2 periodes Projectperiode: leerlinggericht – ontdekkend impliciet leren - probleem - vanuit ervaringen en behoeftes - doelgericht - actief - levensecht - betekenisvol -contextgebonden - niet alle leerstofdomeinen komen aan bod (functioneel) – interactief - totale persoonlijkheidsvorming

8 Uitbouw van een project in de praktijk Product: musical - (scheur)kalender – quizavond – verkeersproef – theoretisch rijexamen - restaurant voor de ouders - stuk speelgoed – boek – krant – dropping - oriëntatietocht - milieudossier - Olympisch tornooi - toeristische rondleiding doorheen wijk/stad -voorstelling van gedichtenbundel op poëzieavond - groeikoffer tegen racisme - het behalen van een E.H.B.O.-brevet - verblijf in een Franstalig gastgezin – organisatie van Chinees nieuwjaar – tentoonstelling over de herfst – stripverhaal – modeshow - …

9 Fase 2: de inoefen- en uitbreidingsperiode Inoefen- en uitbreidingsperiode: sturend onderwijs - leerkrachtgericht – expliciet leren – Om leerstof te automatiseren, te memoriseren en in te oefenen Om de stap naar het abstracte niveau te nemen en los te komen van het concrete Om meer diepgang te bereiken (expliciteren, op een rijtje zetten, verbanden leggen,…) Om het cursorisch onderricht (bijv. tijdsindeling)

10 Grote diversiteit (etnisch, sociaal, gezinsvormen, beperkingen,…) Projecten vaak uit en in de wijk Keuze voor een volkswijk, keuze voor buurtgericht werken

11 Open school voor ouders Ouders als mede- opvoeders Kleinschaligheid - huiselijke inrichting

12 Coöperatief leren: 2 of 3 leeftijden Verschillende rechten en plichten Leefgroepen

13 Teamteaching

14 Praatrondes vanuit wat leeft bij de kinderen Leerlingenraad op 2 niveaus: leefgroep - school Kringgesprek, meeting

15 Actualiteit

16 Arbeidend in de wereld staan: samen leren, samen leven, elkaar helpen Respect voor elke taak: poetsen, boodschappen doen, afwassen… Huishoudelijk werk

17 Cultuur- of levensbeschouwing Beleving van verschillende (religieuze) feesten Omgaan met verschillende levenshoudingen en opvattingen Individuatie versus lidmaatschap Waarden: verbondenheid, gemeenschapsgevoel, samenhorigheid, solidariteit, respect, niet- dogmatische houding,…

18 8u40-show: kind in de kijker

19 MOS en gezondheidsbeleid

20 Ouderparticipatie

21 Brede School: vrijetijdsbesteding, aanpak wijkproblemen, samenwerking met organisaties…

22 Breng de buitenwereld binnen, breng de binnenwereld buiten Aanbod, mogelijkheden buiten de schooldeur Benut talenten, beroep, connecties van ouders Zet sterktes, verscheidenheid van het team in Breng de actualiteit binnen via tijdschrift, Wablieft, jeugdjournaal, zelfgekozen krantenartikelen Maak buitenschoolse activiteiten bekend Werk aan de uitbouw van een documentatiecentrum Schakel ICT/multimedia in Maak gebruik van de faciliteiten voor leerkrachten (stadsbibliotheek)

23 Evaluatie van de schoolwerking Evaluatie van de kinderen via LVS, eigen toetsen, methodegebonden toetsen, paralleltoetsen of toetsen van de koepel, observaties, werkstukken, quiz, logboek, evaluatierondes, presentaties,… Evaluatie van de onderwijskwaliteit via het outputdossier (secundair) Evaluatie van de leefgroep- en de schoolwerking via schoolmeeting, leefgroepvergadering, tevredenheidsmeting, kijkwijzers, schooldoorlichting

24 Einde


Download ppt "Anne Vanquaethem Methodeschool De Buurt Gent Lesjes WO, dé (enige) manier om de eindtermen wereldoriëntatie te bereiken?"

Verwante presentaties


Ads door Google