De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Pierre Sibille - Alexandra Mocole Dpt Technologiëen en gereedschap EPB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Pierre Sibille - Alexandra Mocole Dpt Technologiëen en gereedschap EPB."— Transcript van de presentatie:

1 HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Pierre Sibille - Alexandra Mocole Dpt Technologiëen en gereedschap EPB

2 Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - 7 juni 2007 Certificatie Art. 17. § 1. Het energieprestatiecertificaat bevat referentiewaarden op basis waarvan belanghebbenden de energieprestatie van het gebouw kunnen beoordelen en deze kunnen vergelijken met die van andere gebouwen. Het energieprestatiecertificaat geeft ook aanbevelingen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw. De energieprestatie van een gebouw wordt duidelijk uitgedrukt en moet een indicator bevatten voor de CO2-uitstoot. § 2. De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt tien jaar. § 3. De Regering bepaalt de vorm en de inhoud van het certificaat. Openbaar gebouw Art. 26. In gebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 1 000 m2 waar overheidsdiensten gevestigd zijn of instellingen die openbare diensten verstrekken aan een groot aantal personen, en die dus druk bezocht worden, dient een energieprestatiecertificaat van het gebouw van maximum tien jaar oud duidelijk zichtbaar voor het publiek te worden uitgehangen. Het aanbevolen en gebruikelijke temperatuurbereik in het gebouw en desgevallend andere relevante klimaatfactoren mogen eveneens zichtbaar worden uitgehangen. De Regering bepaalt de lijst van de overheidsdiensten en instellingen die onder deze bepaling vallen en kan de inhoud van deze informatie nader bepalen. De wetgeving

3 Het energieprestatiecertificaat voor openbare gebouwen Waarom een Energieprestatiecertificaat voor Openbare gebouwen ?  Om de personen die in het gebouw werken en bezoekers te informeren en te sensibiliseren.  Om het verbruik van het gebouw met dat van andere gelijkaardige gebouwen te vergelijken.  Om maatregelen te bepalen die het mogelijk maken om energie te besparen en een bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Wat is het “ EPC voor openbare gebouwen ” ?  Het resultaat van een objectieve methode voor de evaluatie van de energieprestatie van openbare gebouwen op basis van het reële verbruik  Het formuleren van aanbevelingen om deze te verbeteren

4 Openbaar gebouw in BHG Wat is een “openbare gebouw” in BHG? Een gebouw met een totale oppervlakte van meer dan 1 000 m2 die in BHG gevestigd zijn.  waar overheidsdiensten gevestigd zijn of  waar instellingen die openbare diensten verstrekken aan een groot aantal personen, en die dus druk bezocht worden. dwz ofwel een gebouw met een loket of onthaalbalie ofwel een gebouw waar een openbare dienst verstrekt wordt aan de personen die er komen. De OG worden in 13 categorieën ingedeeld, waarvan  Categorie 9: De kleuter-, lagere en middelbare scholen  Categorie 10: Het beroepsonderwijs  Categorie 11: Hogescholen en universiteiten

5 de verantwoordelijke De deelneemers aan het EPC voor Openbare gebouwen Wie kan het EPC voor openbare bouwen opmaken ? De Certificateur voor Openbare gebouwen (interne of externe). Die wordt gekozen door de Verantwoordelijke voor het Certificaat voor Openbare gebouwen de certificateur OPENBAAR GEBOUW DATA EPC-OG BEZOEK ERKENNING + INSPECTIE

6 De verantwoordelijke voor het EPC-OG Wie is de verantwoordelijke voor het EPC-OG?  De persoon die de gebruiker(s) van het te certificeren openbaar gebouw vertegenwoordigt. Hij word door de verschillende gebruikers in hetzelfde gebouw in onderlinge overeenstemming aangeduid. bv : een lager school en een openbare bibliotheek in hetzelfde gebouw De twee overheidsinstanties die het gebouw gebruiken moeten een verantwoordelijke benoemen. Wie kan zijn : de directeur, een hoofdambtenaar, de technische verantwoordelijke, enz. Wat is de rol van de verantwoordelijke voor het EPC-OG?  Hij organiseert een procedure voor het vergaren en verwerken van de informatie dat de goede kwaliteit en exhaustiviteit van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het EPC voor Openbare gebouwen garandeert  Hij hangt het certificaat uit, aan de ingang of in de hoofdhal van het gebouw, op een zodanige manier dat het goed zichtbaar is voor het grote publiek.

7 De Certificateur voor Openbare gebouwen Wie kan als certificateur voor openbare gebouwen erkend worden? natuurlijke personen Belgisch of EU staatsburger zijn Houder zijn van een geldig opleidingsgetuigschrift betreffende het certificaat voor openbare gebouwen Niet uit zijn burgerschaps- of politieke rechten ontzet zijn rechtspersonen Opgericht zijn in overeenstemming met de Belgische of EU wetgeving Op elk moment, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of in het kader van een samenwerkings- of associatieovereenkomst, een als Certificateur voor Openbare gebouwen erkende natuurlijke persoon in dienst hebben;

8 De opmaak van het EPC voor openbaar gebouw Hoe verloopt de opmaak van het EPC voor openbare gebouwen? Het energiecertificeringsproces omvat de productie van de volgende indicatoren en documenten: 1°De index van het jaarlijkse energieverbruik van het gecertificeerde gebouw 2°Het referentieverbruik per categorie van het gecertificeerde gebouw 3°Een vergelijking van het verbruik van de voorbije 3 jaar 4°De op de gevalideerde check-lists gebaseerde en ter beschikking van het Instituut gestelde aanbevelingen die ten minste betrekking hebben op: oDe thermische eigenschappen van het gebouw, oDe verwarmings- en airconditioninginstallatie, oDe ventilatie-installatie, oDe SWW-installatie, oDe verlichtingsinstallatie, oDe energieboekhouding.

9 Hoe zal het EPC voor publieke gebouwen er uitzien? EPC openbare gebouwen DEEL 1 Gebouw : administratieve gegevens DEEL 2 Energetisch peil DEEL 3 Indicatoren en aanbevelingen DEEL 4 Certificaat : administratieve gegevens

10 Deel 2 : het energetisch peil Energetisch peil E-peil is de verhouding tussen het totaal verbruik van het gebouw en het referentieverbruik, in primaire energie omgezet ( kWu EP /m²/jaar) Referentie energetisch peil De horizontale stippellijn stemt overeen met het gemiddelde verbruik van het in het BHG bestaande gebouwenpark van dezelfde categorie voor het vorige jaar. Als het label zich onder deze lijn bevindt, is het gebouw op dat ogenblik minder energieperformant dan het Brusselse gemiddelde. Primaire energie Energie die zonder enige transformatie beschikbaar is in de natuur. Factoren voor de omzetting in primaire energie : bv :fossiele brandstoffen : 1 elektriciteit : 2,5 1 kWu elek = 2,5 kWu EP 1 kWu brandstof = 1 kWuEP

11 Deel 3 : Indicatoren Jaarlijks CO2-uitstoot ( kg CO2/m² ) De uitgestoten hoeveelheid CO2 is rechtevenredig met de in het gebouw gebruikte hoeveelheden brandstof en elektriciteit.

12 Deel 3 : de aanbevelingen 1° kwalitatieve analyse met chack-lists o De thermische eigenschappen van het gebouw o De verwarmings- en airconditioninginstallatie, o De ventilatie-installatie, o De SWW-installatie, o De verlichtingsinstallatie, o De energieboekhouding. 2° De aanbevelingslijst De werktuigen om de voornaamste aanbevelingen te kiezen :

13 Het Instituut ter beschikking gestelde vigerende applicatie - de berekeningsprogramma - de certificateur Administratieve gegevens Energiegegevens Oppervlakten /categorie + bezettingsgraad Aanbevelingen het Instituut Graaddagen Referentieverbruiksindex /categorie Omzettingsfactoren in primaire energie het EPC voor openbaar gebouw


Download ppt "HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Pierre Sibille - Alexandra Mocole Dpt Technologiëen en gereedschap EPB."

Verwante presentaties


Ads door Google