De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTSLAG OF HARTKRAMP Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs – onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTSLAG OF HARTKRAMP Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs – onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 HARTSLAG OF HARTKRAMP Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen 1

2 Operationele samenwerking Proba KHKempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen − Mens & Maatschappij Management Onderwijs Communicatie, Toerisme & Media − Gezondheid & Welzijn Gezondheidszorg Welzijn Life & Social sciences − Technologie & Design Technologie Bouw & Interieur ICT THOMAS MORE? 2 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

3 Historiek onderzoek in professionele bacheloropleidingen Praktijkgericht onderzoek − Kenmerken (voorbeelden) − Positie onderzoekscontinuüm − Verscheidenheid of spreidstand? Spanningsveld verbinding onderwijs-onderzoek − Beleid − Financiering − Personeel − Curriculum Hartslag of hartkramp LEIDRAAD 3 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

4 Sympathiek randfenomeen (1997-2004) Decretale basisopdracht (2005-2007) Nieuwe relatie met werkveld (2008-2010) Nieuw professioneel hoger onderwijs (2011-2012) HISTORIEK ONDERZOEK PROBA 4 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen Decreet hogescholen in Vlaamse Gemeenschap (1994) HOBU-fonds (1997) Decreet herstructurering hoger onderwijs (2003) Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek  EWI (2004) Decreet secundair-na-secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs (2009) Decreet tot aanpassing van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen (2012) Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek  Onderwijs (2004)

5 Sympathiek randfenomeen (1997-2004) Decretale basisopdracht (2005-2007) Nieuwe relatie met werkveld (2008-2010) Nieuw professioneel hoger onderwijs (2011-2012) HISTORIEK ONDERZOEK PROBA 5 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen discours verdeling interne middelen (PWO - RBV) discours ‘paard van Troje’ of ‘laat 1000 bloemen bloeien’ discours onderzoeksspeerpunten en oprichting expertisecentra discours ‘unieke’ positie onderzoeker (statuut, …) discours professioneel handelende lector en de rol van onderzoek binnen zijn/haar professionalisering?

6 Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek − Onderzoek geworteld in de beroepspraktijk en dat bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk − Dit vindt plaats door het genereren van kennis en inzichten, maar ook door het leveren van toepasbare producten en ontwerpen en concrete oplossingen voor praktijkproblemen. − Daarbij is het onderzoek doorgaans multi- en of transdisciplinair van aard en ingebed in een scala van interne en externe organisatorische verbanden. − Dit met behoud van de wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zelf. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 6 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

7 Berghmans, P. & Van Roy, K. (2012) Succesfactoren voor informatieveiligheid in ziekenhuizen − Generieke kennis (internationale norm, beproefde auditmethodiek) in specifieke context (ziekenhuizen) toepassen met de bedoeling nieuwe evidence based kennis te genereren die vernieuwend is voor die branche, sector, … PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 7 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

8 Denys, K. (2010) Correct gebruik van niet-steriele hand- schoenen door verpleegkundigen in algemeen ziekenhuis − ontwikkeling van een richtlijn (kennislijn) en uitwerken van leermiddelen voor implementatie (toepassingslijn) − Vraaggestuurd vanuit en in samenwerking met werkveld PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 8 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

9 PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 9 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

10 Mol, H. & Decoster, R. (2012) Optimalisering van stralingsdosis en beeldkwaliteit bij projectieradiologie met digitale beelddragers − Werkveld & studentenbetrokkenheid PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 10 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

11 Labarque, V. (2010) Fysieke activiteit bij kleuters: kwantificatie, promotie en normering − Nieuwe wetenschappelijke inzichten PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 11 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

12 Burgelman, F. (2010) Practice Enterprise: krachtige vorm van onderwijsdidactiek voor professionele bachelors De Sadeleer, R., De Wever, H., Bogaerts, M., Van Hooste, A. (2011) Actieonderzoek door aankomende kleuter- onderwijzers en onderwijzers in Vlaanderen − Practitioner research ifv ontwikkeling en innovatie van de hoger onderwijspraktijk PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK? 12 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

13 Vanrumste, B. & Dekelver, J. Pain Vision - Monitoren van discomfort bij dementerende bejaarden op basis van automatische beeldherkenning − Interdisciplinariteit PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 13 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

14 POSITIE ONDERZOEKSCONTINUÜM 14 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen University college Civil society University Fundamental research Applied research Tech- transfer Services on demand of the market 1j 2j 5j10j Research driven Practitioner research Demand driven

15 POSITIE ONDERZOEKSCONTINUÜM 15 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen University college Civil society University Opdrachtvrijstelling doctoraat PWO IWT Tetra EU CORNET IWT KMO-portefeuille Consultancy Contractonderzoek Research driven OOF/SOE hoger onderwijsontwikkeling Demand driven Interne stimu- lansenkrediet EU ESF EU EFRO-INTEREG EU FP7

16 VERSCHEIDENHEID OF SPREIDSTAND? 16 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen Expertisecentra Verzelfstandigde entiteit Duurzame onderzoekslijn met gevoeligheid markt Outputgedreven & verwerven projecten VTE OZ ≥0,5VTE (27%) Vaste kern Competitieve calls Onderzoekscellen Sterk verwerven opleiding Pop-up thema’s afhankelijk van personen Verbinding onderwijs & onderzoek VTE OZ ≤O,3 VTE (73%) Wisselende pool Opdrachtvrijstellingen Twee sporen zijn noodzakelijk

17 VERSCHEIDENHEID OF SPREIDSTAND? 17 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen Memori (Praktijk)lectoren verbonden opleiding Presentaties/lezingen & weten-/maatschappelijke dienstverlening Grote vaste werkveldpartners Externe > interne competitie CODE Lectoren en doctorandi verbonden a. universiteit Publicaties & (betalend) zelfstandig leer-/werk- materiaal voor werkveld Vaste academische partners Externe < interne competitie Verschillende visie op onderwijs

18 Verantwoordelijkheid van (centrale) academisch directie naar groepsdirectie − Evaluatie (verlenging) mandaatfuncties − Aangelegenheid van individuele onderzoekers/docenten naar structurele kadering op groepsniveau Targets (2011-2016) − t.o.v. personeelsbetrokkenheid 80% OP-ers onderzoeks- & dienstverleningsbetrokken 20% taakbelasting (VTE) OP in groep onderzoek & dienstverlening − t.o.v. verstrengde onderzoeksoutput drempelwaarden ‘gewogen’ prestatie/output-indicatoren op groepsniveau (basis = ARO voorstel Associatie Kuleuven - weging in uitwerking per groep) SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: BELEID 18 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen Hybride profielen > onderzoek in curriculum

19 Bijdrage uit basisenveloppe voor (verbinding onderwijs -) onderzoek − Duurzaamheid organisatie : 1/3 de extern – 2/3 de intern Bijv. geen externe financiering ≠ stopzetting (kleine) onderzoekscel − Sturing in functie van verbinding onderwijs – onderzoek Bijv. verbreding: docenten eerste onderzoekservaring Bijv. gerichte maatregelen in PWO-procedure − Meer bewuste keuzes groepsdirecties (aanvragen, onderzoekscellen) Bijv. cofinanciering (promotoren; PWO stimulansenkrediet ; …) Bijv. ‘inhaalplicht’ niet voldaan aan (output)engagementen /deliverables SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: FINANCIERING 19 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

20 Onderzoekscoach per groep − methodologische ondersteuning docenten eerste onderzoekservaring − reflectie studentenopdrachten in onderzoek (bruggen leggen collega- docenten, OH’s, …) Verplichte 2-daagse vorming praktijkgericht onderzoek voor docenten eerste onderzoekservaring − Sessie good practices van verbinding onderwijs-onderzoek Verplichtingen verbinding onderwijs-onderzoek in PWO-reglementen − PWO-stimulansenkrediet 3 bachelorproeven of opdracht in opleidingsonderdeel eindactiviteit naar collega’s − PWO-minor/major: deel van de 25% niet-projectgebonden inzet op het versterken van het onderzoek en onderzoeksgebonden activiteiten in de hogeschool verplichting vakdocenten in resonantiegroep verbinding onderwijs-onderzoek verplichte outputindicatoren SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: PERSONEEL 20 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

21 het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk (VLIR & VLHORA, 2008) SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 21 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

22 “De eisen die de kennissamenleving aan de (I-) professional stelt, maken het noodzakelijk dat de hogescholen in het curriculum van op te leiden professionals vaardigheden rond kennisverwerving, onderzoek en kennistoepassing verankeren.” (van der Vos, J., Borgdorff, H., van Staa, A., 2007) “Hogescholen moeten – anders dan ze gewend zijn – onderzoekscompetente en conceptueel denkende professionals opleiden die daarnaast – meer dan ze gewend zijn – beschikken over voldoende kennis van de beroepspraktijk.” (Van Kan, 2011) SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 22 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

23 Hoe komen ProBa-afgestudeerden in aanraking met onderzoek in beroepsuitoefening? Gebruik van resultaten van onderzoek Geven van opdracht (probleemstelling) voor onderzoek Literatuurreview/-onderzoek (Evidence based) verbeteren van het eigen standaardrepertoire aan kennis en vaardigheden SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 23 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen Bachelorstudenten met professionele gerichtheid moeten opgeleid worden tot kritische gebruikers van weten- schappelijke kennis zodat ze kunnen bijdragen tot innovatie van het werkveld door het vertalen van wetenschappelijke kennis (VLHORA, 2011)

24 6 dimensies IOO-profiel (Elen, 2010) − verwerven kennis van resultaten van onderzoek − verwerven inzicht in de methodologische en/of theoretische onderbouw van resultaten van onderzoek − ontwikkelen instrumentele onderzoeksvaardigheden informatievaardigheden onderzoeksvaardigheden − ontwikkelen de competentie om onderzoeker te zijn − ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van kennis en kennisconstructie − ontwikkelen een nieuwsgierigheid betreffende ontwikkelingen binnen de discipline SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 24 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

25 Moeilijk te vatten in olods/vakken − In alle opleidingen aanwezig en heel expliciet: kritische reflectie » Eigen handelen » Verworven informatie − Vaak aanwezig maar minder expliciet: Informatieverwerving/informatievaardigheden Nieuwsgierigheid actuele ontwikkelingen (Actualia en capita selecta) − Uitzonderlijk aanwezig maar heel expliciet: Instrumentele onderzoeksmethoden SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 25 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen Diffuus en zonder het als ‘onderzoek’ te benoemen Verschuiving naar 1 ste opleidingsfase

26 Studenten geen ‘onderzoekers’: relevante opdrachten aansluiten bij onderzoek − Patiëntvriendelijke onthaalomgeving − Ontwerptoepassingen industrieel restmateriaal Ontwerpopdrachten SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 26 Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

27 Studenten geen ‘onderzoekers’: relevante opdrachten aansluiten bij onderzoek − E-inclusion Digitale tools ontwikkelen rond bijv. pesten en slaapstoornissen SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 27 Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

28 Studenten geen ‘enquêteurs’: lat hoger durven leggen binnen ‘beschermde’ context − Informatieveiligheid bij lokale besturen ‘Geleide’ Engelstalige artikel (literatuurstudie) » Onderzoeker zelf voorafgaand review uitgevoerd -Proces review documenteren -Selectie hebben van artikelen » Begeleiding en evaluatie door 2 docenten (credits voor 2 OLODs) -Inhoud onderzoeker/docent informatieveiligheid -Proces docent Methoden van onderzoek en rapportering SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 28 Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

29 Studenten geen ‘enquêteurs’: lat hoger durven leggen binnen ‘beschermde’ context − Intramusculaire inspuiting: ontwikkelen van evidence based richtlijn Beslist om EB-richtlijn niet aan te leren in practica Stage binnen de partnerziekenhuizen ‘mobiele equipe’ » Voortdurende bewaking en terugkoppeling relevantie stagetaken » Extra begeleiding partnerziekenhuizen SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 29 Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

30 Studenten toch ‘onderzoekers’: lat hoog durven leggen met docent(en) als back-up − Gemeentelijke jeugddiensten & lokale jongeren: (hoe) bereiken ze elkaar? (2005) − Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek(2008) − Veiligheidsenquête Politiezone BODUKAP (2011) SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 30 Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

31 6 dimensies IOO-profiel (Elen, 2010) − verwerven kennis van resultaten van onderzoek − verwerven inzicht in de methodologische en/of theoretische onderbouw van resultaten van onderzoek − ontwikkelen instrumentele onderzoeksvaardigheden informatievaardigheden onderzoeksvaardigheden − ontwikkelen de competentie om onderzoeker te zijn − ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van kennis en kennisconstructie − ontwikkelen een nieuwsgierigheid betreffende ontwikkelingen binnen de discipline SPANNINGSVELD VERBINDING ONDERWIJS-ONDERZOEK: CURRICULUM 31 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen (-) (--) (++) (--) (+) (++) (+)

32 Gedeeld besef − belang praktijkgericht onderzoek en hybride profielen in ProBa professionalisering in handen houden terug ‘expert’ zijn en ‘eigen accenten’ in uw vak leggen Geleidelijke omslag in kernprocessen organisatie − Opdrachtplanning 10% opdracht = 0,5 dag in de week ==> blokken vakken » Vrijstelling in timing vóór belangrijke oproepdata » Gezamenlijke onderzoeksprojecten Ontwerpen van onderzoeksgerelateerde opdracht (meer dan) één jaar op voorhand aangevat − Meer evenwaardig loopbaanperspectief Statutair vs contractueel bediende Vervanging en terugkeer opleidingsonderdelen HARTSLAG 32 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

33 Thematische profilering/speerpuntenbeleid − Nog te veel vanuit eigen ‘historisch’ aanbod of ‘optelsom’ van succesvolle projecten − Profilering als hogeschool op maatschappelijke en economische toekomstgerichte uitdagingen i.p.v. onderzoeksspeerpunten Allocatie ‘gekleurde’ en ‘verschuivende’ middelen HARTKRAMP 33 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

34 Infrastructuur - werkfaciliteiten (huisvesting & IT) HARTKRAMP 34 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen


Download ppt "HARTSLAG OF HARTKRAMP Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs – onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google