De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartslag of hartkramp Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartslag of hartkramp Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs –"— Transcript van de presentatie:

1 Hartslag of hartkramp Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

2 Thomas More? Operationele samenwerking Proba KHKempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen Mens & Maatschappij Management Onderwijs Communicatie, Toerisme & Media Gezondheid & Welzijn Gezondheidszorg Welzijn Life & Social sciences Technologie & Design Technologie Bouw & Interieur ICT Verschil vorige sprekers vanuit een welbepaalde opleiding Ikzelf hogeschool onderzoeksondersteuningsdienst TM  Lessius 3 groepen  studenten M&M 5000 G&W 4500 T&D 3500 Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

3 LEIDRAAD Historiek onderzoek in professionele bacheloropleidingen
Praktijkgericht onderzoek Kenmerken (voorbeelden) Positie onderzoekscontinuüm Verscheidenheid of spreidstand? Spanningsveld verbinding onderwijs-onderzoek Beleid Financiering Personeel Curriculum Hartslag of hartkramp Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

4 Historiek OnderzoeK ProBa
Sympathiek randfenomeen ( ) Decretale basisopdracht ( ) Nieuwe relatie met werkveld ( ) Nieuw professioneel hoger onderwijs ( ) Decreet hogescholen in Vlaamse Gemeenschap (1994) HOBU-fonds (1997) Decreet herstructurering hoger onderwijs (2003) Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek  EWI (2004) Decreet secundair-na-secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs (2009) Decreet tot aanpassing van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen (2012) Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek  Onderwijs (2004) Het Decreet 1994 legde voor het eerst duidelijk de opdracht van de hogescholen vast: het aanbieden van hogeschoolonderwijs (kerntaak), maatschappelijke dienstverlening, en eventueel projectmatig wetenschappelijk onderzoek in het kader van een samenwerking met een binnenlandse of buitenlandse universiteit of derden Sinds 2004 wordt op basis van art 190 bis van het Structuurdecreet aan de professionele bacheloropleidingen jaarlijks een bedrag toegekend voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). Een eerste subsidie-enveloppe ondersteunt de creatie van de primaire randvoorwaarden en een organieke ondersteuningsstructuur van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Een tweede subsidie-enveloppe wordt door de hogeschoolbesturen besteed aan PWO-projecten. NAS-decreet evalueert de beleidsprocessen die een instelling opzet om te garanderen dat ze haar kerntaken onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier kan uitvoeren. De focus ligt evenwel op het onderwijsbeleid. Dat wil zeggen dat de beleidsprocessen die zijn opgezet op het vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, worden bekeken in relatie tot de ondersteuning van het onderwijs en de kwaliteit ervan dat de instelling biedt in haar opleidingen. Het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs wil al deze opleidingen duidelijk positioneren op de kwalificatieladder en wil de onderwijsverstrekkers de mogelijkheid geven actief in te spelen op de evoluties en behoeften van de arbeidsmarkt. Deze opleidingen zijn dus in eerste orde zeer arbeidsmarktgericht. Nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, inclusief een ruime invulling werkplekleren, is voor deze opleidingen dan ook een conditio sine qua non. Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

5 Historiek OnderzoeK ProBa
Sympathiek randfenomeen ( ) Decretale basisopdracht ( ) Nieuwe relatie met werkveld ( ) Nieuw professioneel hoger onderwijs ( ) discours verdeling interne middelen (PWO - RBV) discours ‘paard van Troje’ of ‘laat 1000 bloemen bloeien’ discours onderzoeksspeerpunten en oprichting expertisecentra discours ‘unieke’ positie onderzoeker (statuut, …) discours professioneel handelende lector en de rol van onderzoek binnen zijn/haar professionalisering? Het Decreet 1994 legde voor het eerst duidelijk de opdracht van de hogescholen vast: het aanbieden van hogeschoolonderwijs (kerntaak), maatschappelijke dienstverlening, en eventueel projectmatig wetenschappelijk onderzoek in het kader van een samenwerking met een binnenlandse of buitenlandse universiteit of derden Sinds 2004 wordt op basis van art 190 bis van het Structuurdecreet aan de professionele bacheloropleidingen jaarlijks een bedrag toegekend voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). Een eerste subsidie-enveloppe ondersteunt de creatie van de primaire randvoorwaarden en een organieke ondersteuningsstructuur van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Een tweede subsidie-enveloppe wordt door de hogeschoolbesturen besteed aan PWO-projecten. NAS-decreet evalueert de beleidsprocessen die een instelling opzet om te garanderen dat ze haar kerntaken onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier kan uitvoeren. De focus ligt evenwel op het onderwijsbeleid. Dat wil zeggen dat de beleidsprocessen die zijn opgezet op het vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, worden bekeken in relatie tot de ondersteuning van het onderwijs en de kwaliteit ervan dat de instelling biedt in haar opleidingen. Het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs wil al deze opleidingen duidelijk positioneren op de kwalificatieladder en wil de onderwijsverstrekkers de mogelijkheid geven actief in te spelen op de evoluties en behoeften van de arbeidsmarkt. Deze opleidingen zijn dus in eerste orde zeer arbeidsmarktgericht. Nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, inclusief een ruime invulling werkplekleren, is voor deze opleidingen dan ook een conditio sine qua non. Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

6 Praktijkgericht onderzoek
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek Onderzoek geworteld in de beroepspraktijk en dat bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk Dit vindt plaats door het genereren van kennis en inzichten, maar ook door het leveren van toepasbare producten en ontwerpen en concrete oplossingen voor praktijkproblemen. Daarbij is het onderzoek doorgaans multi- en of transdisciplinair van aard en ingebed in een scala van interne en externe organisatorische verbanden. Dit met behoud van de wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zelf. Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

7 Praktijkgericht ONDERZOEK
Berghmans, P. & Van Roy, K. (2012) Succesfactoren voor informatieveiligheid in ziekenhuizen Generieke kennis (internationale norm, beproefde auditmethodiek) in specifieke context (ziekenhuizen) toepassen met de bedoeling nieuwe evidence based kennis te genereren die vernieuwend is voor die branche, sector, … Dit onderzoek ontwikkelt een beproefde methodiek om beleid, management en kwaliteitsbewaking van (hoofdzakelijk digitale) informatie in kaart te brengen en te analyseren Kaart brengen risico’s (audit) Draagvlakcreatie – verschillende systemen (artsen) Kleine ingrepen (inlogprocedure)  effectiviteit verhogen Generieke kennis (internationale norm) in specifieke context (cases/instellingen) toepassen met de bedoeling kennis te genereren die vernieuwend is voor die branch, sector, type bedrijven, … Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

8 Praktijkgericht ONDERZOEK
Denys, K. (2010) Correct gebruik van niet-steriele hand- schoenen door verpleegkundigen in algemeen ziekenhuis ontwikkeling van een richtlijn (kennislijn) en uitwerken van leermiddelen voor implementatie (toepassingslijn) Vraaggestuurd vanuit en in samenwerking met werkveld een tweesporenbeleid met een ‘kennislijn’ en een ‘toepassingslijn’, waarbij de twee sporen elkaar kunnen versterken en waarbij ‘toepassing’ het finale doel is dat wordt nagestreefd  handvaten, ondersteunende tools, leermiddelen waarmee sector aan de slag kan Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

9 Praktijkgericht ONDERZOEK
Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

10 Praktijkgericht ONDERZOEK
Mol, H. & Decoster, R. (2012) Optimalisering van stralingsdosis en beeldkwaliteit bij projectieradiologie met digitale beelddragers Werkveld & studentenbetrokkenheid In het verleden werden röntgentoestellen zo ingesteld dat het beeld op een röntgenfilm de juiste zwarting en contrast had. Een te hoge dosis gaf een overbelichting, een te lage dosis een onderbelicht beeld. Deze intrinsieke kwaliteitscontrole is weggevallen bij de invoering van digitale beelddragers (de zgn. DR en CR technieken). Een te hoge dosis leidt niet meer tot een te donker beeld, wel tot een betere beeldkwaliteit door een groter dynamisch bereik. Studenten verzamelen klinische beelden van drie typen onderzoeken van tenminste 25 radiologische diensten. Deze beelden worden beoordeeld door radiologen op klinische kwaliteit via Visual Grading Analysis. Tezelfdertijd worden de technische parameters waarmee de beelden werden gemaakt, verzameld. Uit deze resultaten worden richtlijnen gedestilleerd waarmee een technoloog medische beeldvorming de parameterinstellingen kan optimaliseren voor deze röntgenopnamen Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

11 Praktijkgericht ONDERZOEK
Labarque, V. (2010) Fysieke activiteit bij kleuters: kwantificatie, promotie en normering Nieuwe wetenschappelijke inzichten Beweging bij kleuters - Fysieke activiteit bij kleuters: kwantificatie, promotie en normering Valery Labarque, Pragodi Hogeschool-Universiteit Brussel in samenwerking met de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent (UGent). - wetenschappelijke inzichten, die zullen gepubliceerd worden in nationale en internationale vaktijdschriften  -bewegingsvriendelijke speelplaats - speelkoffers - een praktisch bruikbare handleiding voor leerkrachten die instaan voor de lessen bewegingsopvoeding bij kleuters om zo de mate van fysiek actief zijn tijdens de lessen bewegingsopvoeding te optimaliseren. - Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

12 Praktijkgericht ONDERZOEK?
Burgelman, F. (2010) Practice Enterprise: krachtige vorm van onderwijsdidactiek voor professionele bachelors De Sadeleer, R., De Wever, H., Bogaerts, M., Van Hooste, A. (2011) Actieonderzoek door aankomende kleuter- onderwijzers en onderwijzers in Vlaanderen Practitioner research ifv ontwikkeling en innovatie van de hoger onderwijspraktijk PE: Lessius, KHK, Katho Actieonderzoek HUB, KHLim, GROEP T, K.H.Kempen Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

13 Praktijkgericht ONDERZOEK
Vanrumste, B. & Dekelver, J. Pain Vision - Monitoren van discomfort bij dementerende bejaarden op basis van automatische beeldherkenning Interdisciplinariteit Een zeer belangrijk en onderschat aspect bij dementerende bejaarden is de pijn die zij ondervinden. Studies tonen aan dat zelfs 70% van de mensen die verblijven in rust-en verzorgingstehuizen te kampen hebben met pijn, waarvan zelfs de helft chronische pijn heeft. Door het eerder aangehaalde feit dat de dementerende bejaarden vaak niet meer normaal kunnen communiceren, wordt pijn vaak onderschat. Herkennen van pijn is daarom een belangrijk probleem in de verzorging van deze bejaarden. Aangezien dat de bejaarden uit onze doelgroep niet meer op een normale manier kunnen communiceren zal de verpleging moeten afgaan op de gezicht expressies van de patiënt. Uit de literatuur blijkt trouwens dat deze gezichtsexpressies zeer goed bruikbaar zijn als pijnindicator. De hulpverleners kunnen dit observeren maar het nadeel van deze methode is dat dit subjectief is en vooral niet continu. Praktisch betekent dit dat een hulpverlener de pijn enkel kan herkennen tijdens de momenten van verzorging. Een methode voor het automatisch en on-line monitoren van visueel waarneembare gelaatsuitdrukkingen bij deze patiënten zou continu inzetbaar zijn. Dit is dan ook het doel van ons onderzoek. Praktisch betekent dit dat we de patiënt met enkele camera’s gaan monitoren en de gezichtsexpressie analyseren en omzetten naar een pijnindicatie uitgezet op een pijnschaal. Hierdoor kunnen we de hulpverleners tijdig alarmeren (via , sms, centrale observator, …) dat de patiënt zich niet comfortabel voelt en hulp nodig heeft. Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

14 Positie Onderzoekscontinuüm
Fundamental research Applied research Practitioner research Civil society University University college Demand driven Research driven 10j 5j 2j 1j Positie op onderzoekscontinuum? Services on demand of the market Tech- transfer Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

15 Positie Onderzoekscontinuüm
Opdrachtvrijstelling doctoraat OOF/SOE hoger onderwijsontwikkeling PWO Interne stimu-lansenkrediet Civil society University University college Demand driven Research driven IWT Tetra EU CORNET IWT KMO-portefeuille Consultancy Contractonderzoek Positie op onderzoekscontinuum? EU FP7 EU ESF EU EFRO-INTEREG Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

16 Verscheidenheid of spreidstand?
Expertisecentra Onderzoekscellen Verzelfstandigde entiteit Sterk verwerven opleiding Duurzame onderzoekslijn met gevoeligheid markt Pop-up thema’s afhankelijk van personen Outputgedreven & verwerven projecten Verbinding onderwijs & onderzoek VTE OZ ≥0,5VTE (27%) VTE OZ ≤O,3 VTE (73%) Vaste kern Wisselende pool Competitieve calls Opdrachtvrijstellingen begroting infrastructuur 38Lm 104 Twee sporen zijn noodzakelijk Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

17 Verscheidenheid of spreidstand?
Memori CODE (Praktijk)lectoren verbonden opleiding Lectoren en doctorandi verbonden a. universiteit Presentaties/lezingen & weten-/maatschappelijke dienstverlening Publicaties & (betalend) zelfstandig leer-/werk- materiaal voor werkveld Grote vaste werkveldpartners Vaste academische partners Externe > interne competitie Externe < interne competitie Verschillende visie op onderwijs Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

18 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: BeleiD
Verantwoordelijkheid van (centrale) academisch directie naar groepsdirectie Evaluatie (verlenging) mandaatfuncties Aangelegenheid van individuele onderzoekers/docenten naar structurele kadering op groepsniveau Targets ( ) t.o.v. personeelsbetrokkenheid 80% OP-ers onderzoeks- & dienstverleningsbetrokken 20% taakbelasting (VTE) OP in groep onderzoek & dienstverlening t.o.v. verstrengde onderzoeksoutput drempelwaarden ‘gewogen’ prestatie/output-indicatoren op groepsniveau (basis = ARO voorstel Associatie Kuleuven - weging in uitwerking per groep) Gekozen voor model hybride profielen: onderzoeker zelf lesgeven – docent zelf onderzoek Curriculumtargets: x studiepunten onderzoeksvaardigheden x% studenten via bachelorproeven/stage betrokken bij onderzoek 156 lectoren onderzoek = 20% 51,4 VTE = 10% VTE OP onderzoek t.o.v. VTE OP totaal L&A: 20,85% TP, D&T, B&C: 15,09% à 12,60% VPK, OND: 5,00 à 3,60% Hybride profielen > onderzoek in curriculum Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

19 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: FinanciEring
Bijdrage uit basisenveloppe voor (verbinding onderwijs -) onderzoek Duurzaamheid organisatie : 1/3de extern – 2/3de intern Bijv. geen externe financiering ≠ stopzetting (kleine) onderzoekscel Sturing in functie van verbinding onderwijs – onderzoek Bijv. verbreding: docenten eerste onderzoekservaring Bijv. gerichte maatregelen in PWO-procedure Meer bewuste keuzes groepsdirecties (aanvragen, onderzoekscellen) Bijv. cofinanciering (promotoren; PWO stimulansenkrediet ; …) Bijv. ‘inhaalplicht’ niet voldaan aan (output)engagementen /deliverables 3,3 mio euro Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

20 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: personeel
Onderzoekscoach per groep methodologische ondersteuning docenten eerste onderzoekservaring reflectie studentenopdrachten in onderzoek (bruggen leggen collega- docenten, OH’s, …) Verplichte 2-daagse vorming praktijkgericht onderzoek voor docenten eerste onderzoekservaring Sessie good practices van verbinding onderwijs-onderzoek Verplichtingen verbinding onderwijs-onderzoek in PWO-reglementen PWO-stimulansenkrediet 3 bachelorproeven of opdracht in opleidingsonderdeel eindactiviteit naar collega’s PWO-minor/major: deel van de 25% niet-projectgebonden inzet op het versterken van het onderzoek en onderzoeksgebonden activiteiten in de hogeschool verplichting vakdocenten in resonantiegroep verbinding onderwijs-onderzoek verplichte outputindicatoren Verbinding tussen onderzoek en onderwijs recht doen aan de kwaliteit van beiden Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

21 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk (VLIR & VLHORA, 2008) Opleidingsdoelstellingen geformuleerd VLIR-VLHORA-Handleiding onderwijsvisitatie (2008) In de opleidingsdoelstellingen beschrijft de opleiding de eindkwalificaties die de afgestudeerden moeten bereiken aan het eind van de bachelor- of masteropleiding. De doelstellingen geven een goed beeld van de kennis, de vaardigheden en de attitudes die de studenten tijdens het opleidingstraject dienen te verwerven. Bachelor academisch onderwijs - het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties als een onderzoekende houding, kennis hebben van onderzoeksmethoden en –technieken en deze adequaat kunnen toepassen, het vermogen om de relevante data te verzamelen die een oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen, een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis en de vaardigheid tot het probleemgestuurd initiëren van onderzoek; - het begrip van de wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen of de kunsten, een systematische kennis van de kernelementen van een discipline met inbegrip van het verwerven van coherente en gedetailleerde kennis deels geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline en een begrip van de structuur van het vakgebied en de samenhang met andere vakgebieden. Master - het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties op een gevorderd niveau als het kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek, het kunnen ontwerpen van onderzoek, het kunnen toepassen van paradigma’s in het domein van de wetenschappen of kunsten en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s, het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten en het samen kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving; Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

22 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: CUrriculum
“De eisen die de kennissamenleving aan de (I-) professional stelt, maken het noodzakelijk dat de hogescholen in het curriculum van op te leiden professionals vaardigheden rond kennisverwerving, onderzoek en kennistoepassing verankeren.” (van der Vos, J., Borgdorff, H., van Staa, A., 2007) “Hogescholen moeten – anders dan ze gewend zijn – onderzoekscompetente en conceptueel denkende professionals opleiden die daarnaast – meer dan ze gewend zijn – beschikken over voldoende kennis van de beroepspraktijk.” (Van Kan, 2011) In hun Thema-bijdragen wijzen Leijnse c.s. (2006, 2007) in dat verband op de opkomst van de nieuwe professional. Het beeld van de hoogopgeleide beroepskracht of professional met een standaardrepertoire aan kennis en vaardigheden is achterhaald. Tegenover het beeld van de routinematig werkende professional (de R-professional) plaatsen zij de professional die op basis van creativiteit en innovatietalent voortdurend nieuwe kennis produceert, de I-professional (Leijnse et al., 2006: 49). De eisen die de kennissamenleving aan de professional stelt, maken het noodzakelijk dat de hogescholen in het curriculum van op te leiden professionals vaardigheden rond kennisverwerving, onderzoek en kennistoepassing verankeren. Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

23 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
Hoe komen ProBa-afgestudeerden in aanraking met onderzoek in beroepsuitoefening? Gebruik van resultaten van onderzoek Geven van opdracht (probleemstelling) voor onderzoek Literatuurreview/-onderzoek (Evidence based) verbeteren van het eigen standaardrepertoire aan kennis en vaardigheden Bachelorstudenten met professionele gerichtheid moeten opgeleid worden tot kritische gebruikers van weten-schappelijke kennis zodat ze kunnen bijdragen tot innovatie van het werkveld door het vertalen van wetenschappelijke kennis (VLHORA, 2011) VLHORA Position paper praktijkgericht onderzoek Onderzoekende houding/onderzoeksvaardigheden zijn nodig voor zelfsturend leren (studievaardigheid)  1ste academiejaar Leren onderzoeken en leren studeren vereisen dezelfde vaardigheden zoals bijvoorbeeld het zoeken, vinden, selecteren en kunnen gebruiken van literatuur, het duiden en verhelderen van een aan de praktijk gerelateerd probleem, het kunnen formuleren van relevante (leer)vragen, het op waarde schatten van gegevens, het systematisch te werk gaan bij de aanpak van problemen, het kritisch observeren, redeneren, analyseren, en het maken van stappenplannen. Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

24 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
6 dimensies IOO-profiel (Elen, 2010) verwerven kennis van resultaten van onderzoek verwerven inzicht in de methodologische en/of theoretische onderbouw van resultaten van onderzoek ontwikkelen instrumentele onderzoeksvaardigheden informatievaardigheden onderzoeksvaardigheden ontwikkelen de competentie om onderzoeker te zijn ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van kennis en kennisconstructie ontwikkelen een nieuwsgierigheid betreffende ontwikkelingen binnen de discipline Eigen accent Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

25 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
Moeilijk te vatten in olods/vakken In alle opleidingen aanwezig en heel expliciet: kritische reflectie Eigen handelen Verworven informatie Vaak aanwezig maar minder expliciet: Informatieverwerving/informatievaardigheden Nieuwsgierigheid actuele ontwikkelingen (Actualia en capita selecta) Uitzonderlijk aanwezig maar heel expliciet: Instrumentele onderzoeksmethoden Diffuus en zonder het als ‘onderzoek’ te benoemen Verschuiving naar 1ste opleidingsfase Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

26 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
Studenten geen ‘onderzoekers’: relevante opdrachten aansluiten bij onderzoek Patiëntvriendelijke onthaalomgeving Ontwerptoepassingen industrieel restmateriaal Ontwerpopdrachten Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

27 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
Studenten geen ‘onderzoekers’: relevante opdrachten aansluiten bij onderzoek E-inclusion Digitale tools ontwikkelen rond bijv. pesten en slaapstoornissen Zij maakte voor het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen het slaapdagboek Snooze. ‘Jongeren hebben steeds meer slaapproblemen, maar bij een slaapkliniek krijgen ze hetzelfde papier als dertig jaar geleden. Dat is niet meer aantrekkelijk voor hen. Daarom ontwikkelde ik een online slaapdagboek. Hier kunnen de jongeren via het verslepen van een balk aanduiden hoe lang ze sliepen, wanneer ze wakker werden Projecten fout loopt: vaak achteraf op moment dat project er is of in uitvoering komt pas nagedacht over de kernvoorwaarden van goede verbinding tussen praktijkvragen en de kader van competenties waartoe we opleiden. Geen ‘resaerchers’ wel “research-oriented professionals” - Verbinding tussen onderzoek en onderwijs recht doen aan de kwaliteit van beiden Docenten betrekken bij vraagontwikkeling (anderhalf jaar op voorhand) Timing: 2 werelden met een verschillend tempo Onderzoek: golvende beweging Onderwijs: strakkere lijn Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

28 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
Studenten geen ‘enquêteurs’: lat hoger durven leggen binnen ‘beschermde’ context Informatieveiligheid bij lokale besturen ‘Geleide’ Engelstalige artikel (literatuurstudie) Onderzoeker zelf voorafgaand review uitgevoerd Proces review documenteren Selectie hebben van artikelen Begeleiding en evaluatie door 2 docenten (credits voor 2 OLODs) Inhoud onderzoeker/docent informatieveiligheid Proces docent Methoden van onderzoek en rapportering Lat hoger durven leggen binnen ‘beschermde’ context HUB – gezondheidszorg systematisch Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

29 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
Studenten geen ‘enquêteurs’: lat hoger durven leggen binnen ‘beschermde’ context Intramusculaire inspuiting: ontwikkelen van evidence based richtlijn Beslist om EB-richtlijn niet aan te leren in practica Stage binnen de partnerziekenhuizen ‘mobiele equipe’ Voortdurende bewaking en terugkoppeling relevantie stagetaken Extra begeleiding partnerziekenhuizen Lat hoger durven leggen binnen ‘beschermde’ context Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

30 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
Studenten toch ‘onderzoekers’: lat hoog durven leggen met docent(en) als back-up Gemeentelijke jeugddiensten & lokale jongeren: (hoe) bereiken ze elkaar? (2005) Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek(2008) Veiligheidsenquête Politiezone BODUKAP (2011) 1 docent marketing Els Kint i.s.m. Memori VVSG - jeugdwerknet V-ICT-OR Lokale politie Bevolkingsbevraging veiligheid De resultaten worden nadien meegenomen in de voorbereiding van het komende Zonale Veiligheidsplan Ze vormen voor de beleidsmakers (de burgemeesters, de procureur des Konings en de korpschefs) een inspiratiebron om te beslissen waarmee en hoe de politie van de zone de burgers nog beter kan dienen en de veiligheid nog verhogen. De integrale aanpak laat niet alleen toe een zicht te krijgen op de eigen politiezone, maar biedt ook een kans om zich te situeren in het groter geheel, het arrondissement. De resultaten zullen uiteraard worden bekend gemaakt. 45procent van de bevolking in het arrondissement Mechelen niet weet wie zijn wijkagent is. Verbinding onderwijs – onderzoek in de professionele bacheloropleidingen

31 Spanningsveld Verbinding onderwijs-onderzoek: curriculum
6 dimensies IOO-profiel (Elen, 2010) verwerven kennis van resultaten van onderzoek verwerven inzicht in de methodologische en/of theoretische onderbouw van resultaten van onderzoek ontwikkelen instrumentele onderzoeksvaardigheden informatievaardigheden onderzoeksvaardigheden ontwikkelen de competentie om onderzoeker te zijn ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van kennis en kennisconstructie ontwikkelen een nieuwsgierigheid betreffende ontwikkelingen binnen de discipline (-) (--) (++) (+) (++) (+) Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

32 Hartslag Gedeeld besef
belang praktijkgericht onderzoek en hybride profielen in ProBa professionalisering in handen houden terug ‘expert’ zijn en ‘eigen accenten’ in uw vak leggen Geleidelijke omslag in kernprocessen organisatie Opdrachtplanning 10% opdracht = 0,5 dag in de week ==> blokken vakken Vrijstelling in timing vóór belangrijke oproepdata Gezamenlijke onderzoeksprojecten Ontwerpen van onderzoeksgerelateerde opdracht (meer dan) één jaar op voorhand aangevat Meer evenwaardig loopbaanperspectief Statutair vs contractueel bediende Vervanging en terugkeer opleidingsonderdelen Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

33 HartKramp Thematische profilering/speerpuntenbeleid
Nog te veel vanuit eigen ‘historisch’ aanbod of ‘optelsom’ van succesvolle projecten Profilering als hogeschool op maatschappelijke en economische toekomstgerichte uitdagingen i.p.v. onderzoeksspeerpunten Allocatie ‘gekleurde’ en ‘verschuivende’ middelen Kiezen in een hogeschool is moeilijk Lessius  17 onderzoeksspeerpunten Leerstoornissen Psycho-diagnostische testontwikkeling Overheidscommunicatie en doelgroepencommunicatie Mediawijsheid en -educatie BI en informatieveiligheid Embedded systems We leiden studenten op voor jobs die er nog niet zijn. Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen

34 HartKramp Infrastructuur - werkfaciliteiten (huisvesting & IT)
Verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen


Download ppt "Hartslag of hartkramp Hoe beleidsmatig omgaan met de verbinding onderwijs – onderzoek in professionele bacheloropleidingen? Verbinding onderwijs –"

Verwante presentaties


Ads door Google