De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peiling WO Wereldoriëntatie op de kaart gezet Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peiling WO Wereldoriëntatie op de kaart gezet Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 peiling WO Wereldoriëntatie op de kaart gezet Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs Schaarbeek 23 mei 2012

2 Programma voormiddag 9.30 - Opening 9.35 - Wat heb je vandaag op school geleerd? Toelichting bij de peilingsresultaten en de consultatieronde 10.00 – Hoe kan het beter?

3 Programma namiddag 12.45 -Middagpauze met broodjes en infobeurs 13.45 -Debat in groepen 15.30 -Overzicht aanbevelingen 16.00 -Receptie

4 peiling WO Wat heb jij vandaag op school geleerd? Peilingsresultaten WO Peilingsresultaten in perspectief Consultaties Enquêtes 23 mei 2012 4

5 peiling WO De resultaten voor WO Colloquium: Brussel, 7 juni 2011 23 mei 2012 5

6 Informatie over (o.a.) Onderzochte domeinen Bijkomende steekproef Brussel 23 mei 2012 6

7 Resultaten 23 mei 2012 7

8 Inhoudelijke analyse: maatschappij Wel inzicht in ‘nabije’ maatschappelijke verschijnselen en mechanismen  Verkeersregels  Invloed van reclame op consumentengedrag  Rechten van het kind Moeite met ruimere maatschappelijke verschijnselen  Principe van vraag en aanbod  Abstracte begrippen (democratie, federale structuur van België,…) 23 mei 2012 8

9 Inhoudelijke analyse: persoonlijke tijd Gebruik kalender en agenda Tijdsduur van vertrouwde activiteiten schatten Eenvoudige tabellen lezen (openings- en sluitingstijden) => Aanzienlijke groep al problemen Moeilijker met combineren en selecteren van informatie Misleiden door irrelevante informatie Gebruik tijdslijn ligt moeilijk 23 mei 2012 9

10 Inhoudelijke analyse: historische tijd Notie van volgorde en evolutie Geen goed beeld van de vier grote historische periodes Moeilijkheden met het werken met een (historische) tijdsband Onderscheid mening en feit voor nog veel leerlingen moeilijk 23 mei 2012 10

11 Inhoudelijke analyse: oriëntatie en kaartvaardigheid Elementaire opdrachten met kompas, atlas en eenvoudige kaarten onder de knie Afstand inschatten lukt, maar… Exact berekenen afstand lukt minder goed (lijnschaal/breukschaal) Topografische kennis van wereld, Europa en België is soms beperkt 23 mei 2012 11

12 Inhoudelijke analyse: ruimtegebruik en verkeer en mobiliteit Herkennen van landschapselementen en – kenmerken lukt Relatie zien tussen de mens en zijn omgeving is voor veel leerlingen nog moeilijk Uitstippelen route met openbare vervoer  Zeer eenvoudige routes lukt  Meer problemen met complexere, realistische plannen 23 mei 2012 12

13 peiling WO De peilingsresultaten in perspectief

14 1. Perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen OBPWO 2009  Websurvey en focusgroepen  Wat vinden leerkrachten en directie van de ET en OD? (aantal, inhoud, moeilijkheidsgraad …)

15 Algemene tevredenheid van leerkrachten over de eindtermen en ontwikkelingsdoelen

16 Tevredenheid van leerkrachten over de eindtermen en ontwikkelingsdoelen wereldoriëntatie

17  Domeinen tijd, ruimte, maatschappij: Haalbaarheid en belang van OD en ET tijd en ruimte hoger ingeschat dan die van maatschappij Inschatting belang hoger bij doelen die dicht bij leefwereld leerlingen liggen (cf. resultaten) Inschatting haalbaarheid hoger bij concrete doelen (cf. resultaten) Belang en haalbaarheid hangen samen, soms ook samenhang met peilingsresultaten

18 2. De Grote Verkeerstoets - Instrument van VSV - Online toets voor leerlingen 5de leerjaar - Leerkrachten / scholen krijgen meteen de resultaten

19

20 3. Nederlandse periodieke peilingen van het onderwijsniveau (PPON) - Vergelijkbaar met peilingen in Vlaanderen - Kerndoelen WO: geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs (biologie, natuurkunde, techniek) - Drie niveaus: minimum, voldoende en gevorderd - Voldoende: 70 tot 75% (streefdoel)

21 - Geschiedenis Percentage leerlingen dat de standaard voldoende haalt voor de verschillende onderdelen van de peiling geschiedenis in Nederland van 2008.

22  Percentage leerlingen dat in opeenvolgende geschiedenispeilingen de standaard Voldoende haalt in Nederland.

23 - Vlaanderen vs. Nederland: -Resultaten liggen laag -Namen van de tijdvakken ToetsenNieuwe tijdvakindeling Tijdsbesef PrehistorieTijd van jagers en boeren OudheidTijd van Grieken en Romeinen Middeleeuwen Tijd van monniken en ridders Tijd van steden en staten Nieuwe tijd: de Republiek Tijd van ontdekkers en hervormers Tijd van regenten en vorsten Tijd van pruiken en revoluties Nieuwste tijd: 19 e eeuwTijd van burgers en stoommachines Nieuwste tijd: 20 e eeuwTijd van wereldoorlogen Tijd van televisie en computer

24 -Geschiedeniscanon Overzicht van de 14 hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedeniscanon

25 - Aardrijkskunde Percentage leerlingen dat de standaard voldoende haalt voor de verschillende onderdelen van de peiling aardrijkskunde in Nederland van 2008

26 Percentage leerlingen dat in opeenvolgende aardrijkskundepeilingen de standaard Voldoende haalt in Nederland.

27 - Vlaanderen vs. Nederland -Kaartlezen: elementaire vaardigheden maar slechter voor complexe opdrachten -Topografie: niet goed voor zowel Vlaanderen / Nederland, Europa als wereld -Nederlandse standaardlijst voor topografie

28 - Maatschappij -2008: onderzocht als onderdeel van peilingen geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap -1991 en 1995: globale peilingen met specifieke onderdelen politieke verschijnselen, sociaal-culturele verschijnselen en economische verschijnselen Percentage leerlingen dat in de peiling wereldoriëntatie algemeen van 1995 de standaard Voldoende haalt in Nederland voor de onderdelen politieke verschijnselen, sociaal-culturele verschijnselen en economische verschijnselen

29 4. TIMSS: Vlaanderen in de wereld -Trends in International Mathematics and Science Study: studie die de leerlingprestaties voor wiskunde en wetenschappen internationaal in kaart brengt -Bij leerlingen uit vierde en achtste jaar (4 BaO en 2 SO) -Aardrijkskunde

30

31 peiling WO Consultatie na de peiling WO Reacties van Inspectie Lerarenopleiders Scholen Pedagogisch begeleiders 23 mei 2012 31

32 Wat valt op in de resultaten? Leraren geven niet graag WO Lerarenopleiders zien dezelfde problemen bij studenten Parallellen tussen tijdsbesteding – resultaten Parallellen met OVSG-toets 23 mei 2012 32

33 Waar kan het aan liggen? Eindtermen (concreet; leefwereld) Visie methoden te weinig gevolgd Verankering, inoefening, evaluatie Te veel of te weinig aandacht voor kennis? Te weinig aandacht voor WO (lerarenopleiding, lager onderwijs) 23 mei 2012 33

34 Wat kan er beter? didactische aanpak Ook cursorisch opgebouwde lessen Synthesemomenten, reflectie Spontane leersituaties Aandacht voor proces bij brongebruik inhouden aansluiten bij schoolomgeving, het leer- en leefmilieu van de kinderen Werken in de diepte > werken in de breedte Differentiatie 23 mei 2012 34

35 Wat kan er beter? leermiddelen Link eindtermen - leerplandoelen Basispakket en differentiatiemogelijkheden Spontane leersituaties Variatie in leermiddelen 23 mei 2012 35

36 Wat kan er beter? eindtermen Concreter formuleren Te hoog gegrepen? (maatschappij) Absurd? (memoriaal, tijdsperioden) 23 mei 2012 36

37 Wat kan er beter? leerplannen Verder dan de eindtermen. Nuttig? Aantal doelen mag krimpen Positief: nieuwe leerplannen zijn meer gesloten. 23 mei 2012 37

38 Wat kan er beter? lerarenopleiding Voldoende studiepunten en contacturen. 'instroom' verhogen Volgorde: cursorisch, thematisch, projectmatig. Opgesplitst of niet? Teamwork: vakinhoudelijke en pedagogische expertise Praktijkervaring Samenwerking 23 mei 2012 38

39 Wat kan er beter? Begeleiding-nascholing Aanvangsbegeleiding Didactische navormingen Uitwisselen goede praktijkvoorbeelden Teamgerichte nascholing 23 mei 2012 39

40 Wat kan er beter? inspectie Kijk in de diepte > kijk in de breedte 23 mei 2012 40

41 Wat kan er beter? schoolbeleid Investeren in leerlijnen projecten evaluatie vakexperten? 23 mei 2012 41

42 Wat kan er beter? Overheid Beperken aantal eindtermen Taalbeleid Opsplitsing directie: pedagogisch - administratieve/organisatorische directeur Peilingsonderzoek Paralleltoetsen: www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen 23 mei 2012 42

43 peiling WO Enquêtes Leraren Studenten lerarenopleiding 23 mei 2012 43

44 Twaalfjarigen zijn niet wereldwijs — Helft haalt eindtermen ‘maatschappij’ voor wereldoriëntatie niet — “Voor geen enkele leraar is wereldoriëntatie het favoriete vak”

45 Doe mee aan de wo-enquête Ben je student in het laatste jaar van de lerarenopleiding of leraar in het basisonderwijs? Geef jij ook niet graag wereldoriëntatie? Of is wereldoriëntatie net jouw lievelingsvak? Vul de korte vragenlijst in via www.ond.vlaanderen.be/ curriculum/peilingen/consultaties. Het kost slechts vijf minuten van je tijd. Leraren lager onderwijs: Studenten 2 e – 3 e jaar lerarenopleiding:

46 Doe mee aan de wo-enquête Ben je student in het laatste jaar van de lerarenopleiding of leraar in het basisonderwijs? Geef jij ook niet graag wereldoriëntatie? Of is wereldoriëntatie net jouw lievelingsvak? Vul de korte vragenlijst in via www.ond.vlaanderen.be/ curriculum/peilingen/consultaties. Het kost slechts vijf minuten van je tijd. Leraren lager onderwijs: 218 Studenten 2 e – 3 e jaar lerarenopleiding: 231

47 Geven leerkrachten en studenten graag WO? Peiling: 27 procent geeft niet graag WO

48 Geven leerkrachten en studenten graag WO? Peiling: 27 procent geeft niet graag WO

49 De verschillende domeinen van WO Welke zijn de (minst) favoriete domeinen van leerkrachten? Aan welke domeinen besteden leerkrachten het meeste tijd in de lessen? Welke domeinen zijn voor leerlingen het moeilijkst volgens leerkrachten?

50 leerkrachtenleerlingen graag geven tijds- besteding moeilijkheids- graad Natuur 111 Tijd 224 Ruimte 333 Mens 442 Maatschappij 555 Brongebruik 666 Techniek 777

51 WO als leergebied Leraren en aspirant leraren: Wereldoriëntatie is een leergebied waarin ik mijn creativiteit kan uitleven In de lessen wereldoriëntatie weet ik mijn leerlingen te boeien Wereldoriëntatie vind ik als leergebied minder belangrijk dan taal of rekenen

52 WO als leergebied

53 handboeken en het didactisch materiaal Leraren en aspirant leraren: Voor een les WO heb je meer voorbereidingstijd nodig dan voor een les wiskunde Handboeken bieden een goede ondersteuning bij het geven van lessen WO Ik geef liever WO met een zelfgemaakte bundel dan met een kant-en-klaar handboek Leraren: Ik beschik over genoeg didactisch materiaal om de verschillende domeinen van wereldoriëntatie te behandelen in de klas

54 handboeken en het didactisch materiaal

55 Voldoende onderlegd om WO te geven? Leraren en aspirant leraren: Ik voel me inhoudelijk veilig als ik wereldoriëntatie geef Leraren: Vanuit de lerarenopleiding en navorming ben ik goed voorbereid om de lessen WO op een geïntegreerde manier aan te pakken Aspirant leraren: Vanuit de lerarenopleiding ben ik goed voorbereid om lessen WO te geven Ik kan de verschillende domeinen van WO op een geïntegreerde wijze aanbrengen

56 Voldoende onderlegd om WO te geven?

57 Aangepast aan ontwikkelingsniveau leerlingen Leraren: De verwachtingen voor wereldoriëntatie zijn onvoldoende afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

58 Aangepast aan ontwikkelingsniveau leerlingen

59 Leerplannen, leerlijnen Studenten: In mijn stagescholen word ik geïnformeerd over de leerlijn voor wereldoriëntatie. Leraren: De leerlijn over de verschillende domeinen van WO voor de 6 jaren van het lager onderwijs is duidelijk. Elke leraar weet hoe ver hij moet gaan in zijn leerjaar. Studenten: Leerplannen geven een goede ondersteuning bij het geven van de lessen wereldoriëntatie,

60 Leerplannen, leerlijnen

61 ondersteuning collega’s Leraren: Voor wereldoriëntatie kan ik rekenen op ondersteuning en goede voorbeelden van collega’s

62 ondersteuning collega’s

63 WO en taal Leraren en aspirant leraren: Wereldoriëntatie is vaak gericht op taalsterke leerlingen

64 WO en taal

65 Stagescholen als oefenplek voor de didactische visie vanuit de lerarenopleiding? Aspirant leraren: In mijn stagescholen krijg ik de kans om de didactische visie de hogeschool mij aanleerde toe te passen

66 Stagescholen als oefenplek voor de didactische visie vanuit de lerarenopleiding?

67 De evaluatie van wereldoriëntatie Leraren: Om wereldoriëntatie te evalueren, stel ik vooral kennisvragen

68 De evaluatie van wereldoriëntatie


Download ppt "Peiling WO Wereldoriëntatie op de kaart gezet Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google