De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NTEGRATIE ACADEMISERENDE OPLEIDINGEN IN DE UNIVERSITEITEN persconferentie pascal smet & ingrid lieten brussel, 19 juli 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NTEGRATIE ACADEMISERENDE OPLEIDINGEN IN DE UNIVERSITEITEN persconferentie pascal smet & ingrid lieten brussel, 19 juli 2010."— Transcript van de presentatie:

1 I NTEGRATIE ACADEMISERENDE OPLEIDINGEN IN DE UNIVERSITEITEN persconferentie pascal smet & ingrid lieten brussel, 19 juli 2010

2 1. W AT ? Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten = 2-cycli opleidingen hogescholen  universitair ≠ fysieke verplaatsing! = universiteiten worden verantwoordelijk voor onderwijs- & onderzoeksbeleid kwaliteitszorg voor OW en OZ personeelsbeleid uitreiken diploma’s

3 2. S ITUERING vroegere “onderscheid”: academisch vs. HS 2-cycli “van academisch niveau” 2003: invoering bachelor/master – academisch gerichte Ba + Ma bij UN én HS – HS: proces van “academisering” = opleiding ingebed in OZ door band met de UN via de associatie ? quid aanhouden aparte positie HS vs. UN ?

4 3 A. P ROCES : AANLOOP feb 2008: commissie Soete pro “inkanteling” feb 2009: VR beslist nog niet te beslissen jul 2009: regeerakkoord nieuwe VR: – standpunt commissie Soete = uitgangspunt – maar: eerst “maatschappelijk debat” en alle voorwaarden onderzoeken – beslissing: tegen zomer 2010

5 3 B. P ROCES : MAATSCHAPPELIJK DEBAT voorzet D. Van Damme ( OESO - CERI )  januari: synthesenota / “green paper” VLOR werkgroep o.l.v. L. François ( AUGENT )  maart: advies over de structuur van het HO werkgroep o.l.v. P. Leyman ( SERV / VOKA )  mei: platformtekst commissie ad hoc o.l.v. F. Moerman ( open VLD )  hoorzittingen, beleidsnota, themadebat, motie

6 3 C. P ROCES : MOTIE VLAAMS PARLEMENT 8 juli: themadebat + motie VP – slot werkzaamheden commissie ad hoc – motie en beleidsaanbevelingen goedgekeurd door partijen van meerderheid én oppositie – conclusie: integratie + randvoorwaarden + meer algemeen over toekomstige structuur en aard HO = basis voor beslissing VR

7 1. W AT ? Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten = 2-cycli opleidingen hogescholen  universitair ≠ fysieke verplaatsing! = universiteiten worden verantwoordelijk voor onderwijs- & onderzoeksbeleid kwaliteitszorg voor OW en OZ personeelsbeleid uitreiken diploma’s

8 4. W AAROM ? logisch doortrekken binariteit bachelor-master – vs. ternaire prof. Ba – 2-cycli HS – 2-cycli UN – meer transparant voor studenten, werkgevers, … – diploma ing., vertaler, tolk, … volledig naar waarde versnippering OZ-middelen vermijden rationalisatie OW-aanbod binnen associatie scherpere profilering verwante opleidingen prof. Ba’s tot volle ontplooiing laten komen …

9 5 A. W ELKE OPLEIDINGEN ? 7 studiegebieden: architectuur gezondheidszorg industriële wetenschappen & technologie biotechniek productontwikkeling toegepaste taalkunde handelswetenschappen & bedrijfskunde

10 5 B. W ELKE OPLEIDINGEN NIET ? nautische wetenschappen (397 studenten)  Hogere Zeevaartschool (A’pen) muziek & podiumkunsten (1834 studenten) audiovisuele & beeldende kunst (4040 studenten)  in “schools of arts” in de hogescholen, met medebestuur van de universiteiten

11 6 A. H OEVEEL STUDENTEN ? architectuur: 2733 gezondheidszorg:991 iwt:8435 biotechniek:580 productontwikkeling:362 toegepaste taalkunde:3143 hw&bk: 5290 TOTAAL:21.534

12 6 B. U IT WELKE HOGESCHOLEN ? Provincie Antwerpen Acad.KunstProf. Artesis298111372770 Karel de Grote4134538570 Lessius185301586 Plantijn003415 KHKempen64505733 KHMechelen004300 HZeevaartS3970139 TOTAAL6289159026.513

13 6 B. U IT WELKE HOGESCHOLEN ? Brussel + Vlaams-Brabant Acad.KunstProf. Erasmus6517903219 HUB-Ehsal189803092 W&K22848841266 Sint-Lukas0512222 Groep T Leuven8660320 KHLeuven005276 TOTAAL5.699218613.395

14 6 B. U IT WELKE HOGESCHOLEN ? Limburg Acad.KunstProf. KHLim4034374959 PHL9583832835 XIOS39502517 TOTAAL175682010.311

15 6 B. U IT WELKE HOGESCHOLEN ? Oost-Vlaanderen Acad.KunstProf. Artevelde008894 HoGent4521127810.630 KaHo St-Lieven161904461 TOTAAL6140127823.985

16 6 B. U IT WELKE HOGESCHOLEN ? West-Vlaanderen Acad.KunstProf. HoWest63204310 Katho007471 KH Brugge-Oostende44003068 TOTAAL1072014.849

17 6 C. N AAR WELKE UNIVERSITEITEN ? huidigextratotaal% extra K.U.Leuven29.12410.00839.132+34% UA10.5053.39413.899+32% UGent27.2475.15332.400+19% UHasselt & tUL2.2241.3533.577+61% VUB8.0316518.682+8%

18 7. H OE EN WANNEER ? 16 juli 2010: principebeslissing VR nu: start decretale voorbereidingen & overleg juni 2011: eerste goedkeuring decreten VR april 2012: goedkeuring decreten VP 2012-2013: formele voltooiing academisering 2013-2014: integratie in de universiteiten 2013-2024: uitrol integratie

19 8 A. M AATREGELEN  aanpassing decretale onderwijsbevoegdheid universiteiten en hogescholen … maar zo veel meer: 1. oprichting van “schools of arts” – autonome structuur binnen de hogescholen – met medebestuur universiteiten – academisering in het HKO gaat voort

20 8 B. M AATREGELEN 2. actualisatie opdracht associaties – samenwerking professionele Ba’s/HS en academische opleidingen/UN – ontwikkeling van leerlijnen door hele HO – coördinatie v/h onderzoek (translatie fundamenteel toegepast, innovatie, …) 3. versterking van de samenwerking met HBO-5

21 8 C. M AATREGELEN 4. versterking van de financiering voor – het professioneel gericht onderwijs – het academiseringsproces – de basis voor OZ en OW aan de universiteiten – het HO in Brussel  zie luik 9

22 8 D. M AATREGELEN 5. aanpassing personeelsstatuten – overgang HS  UN behoud van rechten mogelijkheid tot inschaling ZAP-kader oplossingen voor ATP dat voor beide types werkt – ontwikkeling eengemaakte rechtspositie HO – oplossing “bijzondere salarisschaal” HKO

23 8 E. M AATREGELEN 6. aanpassing bestuursstructuur UGent en autonome hogescholen (bijz. meerderheid!) 7. versoepeling taalregeling – internationalisering – kwaliteit – democratisering – Ba’s: tot 30 studiepunten in een andere taal – Ma’s: equivalentieregel op niveau Vl.Gem. ipv op niveau provincie (tenzij VR afwijking toestaat)

24 8 F. M AATREGELEN 8. uitbreiding studentenmobiliteit – 20% mobiele studenten tegen 2020 – ook versterking docentenmobiliteit – actieplan tegen eind 2010 9. verdere democratisering – voldoende regionale spreiding – geen verhoging studiegeld! – versterking studie- en trajectbegeleiding

25 8 G. M AATREGELEN 10. studieomvang – Ma’s: 60-90-120 studiepunten – Ba’s: blijven op 180 studiepunten – specialisatie na Ba: via Ba-na-Ba of master – evaluatie inbouw lerarenopleidingen in Ma 11. optimalisatie en rationalisatie: – realiseren door overleg – decretale maatregelen aanpassen: “wortel & stok”

26 9 A. B UDGET proces gespreid in de tijd: 2012  2024 significante investering in OW en in OZ = gedeelde inspanning OW en OZ = gedeelde inspanning Smet + Lieten bovenop constant beleid  cf. “klik-systeem” enveloppe HO

27 9 B. FINANCIERING MAATREGELEN 2014doel 2024 Professionele bachelor – basis7,6 mio37,2 mio Professionele bachelor – PWO1,1 mio5,2 mio Academisering 2-cycli15,0 mio73,6 mio Versterking ZAP-kader8,6 mio41,9 mio HKO – bijzondere salarisschaal-3,7 mio Aanpassing puntengewichten2,0 mio11,7 mio Brussel-norm6,5 mio Studentenmobiliteit1,2 mio4,2 mio Onderzoekskanalen-41,9 mio TOTAAL42,0 mio225,9 mio

28 10. O NDERWIJS + O NDERZOEK 2014doel 2024 Onderwijs & Vorming29,1 mio121,1 mio Wetenschap & Innovatie12,9 mio104,9 mio TOTAAL42,0 mio225,9 mio


Download ppt "I NTEGRATIE ACADEMISERENDE OPLEIDINGEN IN DE UNIVERSITEITEN persconferentie pascal smet & ingrid lieten brussel, 19 juli 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google