De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

onderwijsbeleid provincie Vlaams-Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "onderwijsbeleid provincie Vlaams-Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 onderwijsbeleid provincie Vlaams-Brabant
provinciaal onderwijs: eigen scholen onderwijsflankerend beleid

2 provinciaal onderwijs
De Sterretjes Tienen: buitengewoon basisonderwijs type 1 en type 8 - nieuwbouw passiefschool PISO Tienen (SO): mechanica-electriciteit; lichaamsverzorging; personenzorg; voeding; hout De Wijnpers Leuven (SO): land- en tuinbouw; mechanica-electriciteit; beeldende kunsten CVO De Nobel (volwassenenonderwijs): huishoudelijk onderwijs; automechanica; electriciteit; economisch; handel; talen

3 provinciaal onderwijs
scherper profileren: uitstraling en imago; T/BSO infrastructuur; evolutie studierichtingen; decreet volwassenenonderwijs kwaliteit intensifiëren: interne kwaliteitszorg; personeelsbeleid; participatie; samenwerking derden; relatie onderwijs-arbeidsmarkt beleid en efficiëntie: duurzame infrastructuur; financiering; kostenbeheersing en betaalbaar onderwijs

4 provinciaal onderwijs
ondersteuning door: Tania Moyaerts Mark Liekens Nele Barthier Hilde Vandebriel Els Salembier (diensthoofd)

5 onderwijsflankerend beleid provincie Vlaams-Brabant
1995 tot 2007 Deze legislatuur + plannen

6 1995 tot 2007 2 subsidiereglement: Onderwijsondersteunende projecten
alle projecten gericht op een systematisch en doelgericht leerproces van kinderen, jongeren en volwassenen in een onderwijscontext Levenslang Leren ondersteuning van het proces, waarbij zowel personen als organisaties, in alle contexten van hun functioneren, de nodige kennis en competenties verwerven om hun professionele, sociale en culturele taken in een snel veranderende samenleving beter aan te kunnen en zich daarbij kritisch, zingevend en verantwoordelijk kunnen opstellen.

7 Nominatieve subsidies
Edukadee bundeling in een overzichtelijke infomap + website van het provinciaal educatief aanbod Nominatieve subsidies CBE promotie NT2 Huis van het Nederlands RTC 'Onderwijs werkt' van ERSV Vlaams-Brabant 'Inleefprojecten zorgsector' van VIVO vzw

8 huidige legislatuur + plannen onderwijsflankerend beleid provincie Vlaams-Brabant
onderwijs benaderen in een ruimere provinciale context gericht naar alle scholen en netten in de provincie gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

9 onderwijsflankerend beleid provincie Vlaams-Brabant
subsidiereglement innovatieve onderwijsflankerende projecten edukadee heractiveren en herdefiniëren pedagogisch educatieve collectie ontsluiten en uitbouwen regie en platform voor onderwijsondersteunend beleid eigen projecten uitwerken

10 subsidiereglement innovatieve onderwijsflankerende projecten
Prioriteire thema's gelijke kansen aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt school en de wereld Doel vernieuwende expertise bundelen en multipliceren op provinciale schaal (zie folder)

11 Voorbeelden kleine projecten (tot 1.500 euro)
In de weer met het verkeer - KA D'HEK Landen De Rankrollerboost - VBS De Rank Ver-rijkende ontmoetingen - vzw 3-poot JobobservatiePACKAD - K.A. Diest De verjaardagskoffers - GLS De Regenboog grote projecten (van euro euro) SLOGUS regio Tienen - LOP-Tienen Provinciale marktdag 'De Droomfabriek' - Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO)

12 Diagnose en remediëring kinderen en jongeren ontwikkelingsstoornissen - Centrum Orthopedagogische Behandeling vzw ZAVO! De sky is the limit! - ZAVO vzw Een kans op een diploma en een plaats op de arbeidsmarkt voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - Open Therapeuticum Leuven IQ X EQ = VQ, de kracht van verpleegkunde - vzw VIVO

13 edukadee heractiveren en herdefiniëren
aanbod provinciale diensten naar onderwijs zeer uitgebreid en divers van versnipperde en verspreide informatie naar uniform en overzichtelijk gebruiksvriendelijkheid verhogen in overleg met alle betrokken partners (cultuur, sport, milieu, verkeer, gezondheid, gelijke kansen, armoede, wereldburgerschap, PRIC, ...)

14 edukadee heractiveren en herdefiniëren
updaten: weten wat er allemaal is: gericht antwoorden nagaan overlappingen linken verschillende thema's en acties: vanuit overzicht blinde vlekken: wat ontbreekt? hoe scholen ondersteunen bij opname thema's in werkplannen?

15 Pedagogisch educatieve collectie ontsluiten en uitbouwen
collectie: actieve werkvormen over taalvaardigheid Nederlands; intercultureel onderwijs; diverse thema's zoals pesten, echtscheiding, cultuureducatie,.... In samenwerking met K.U.Leuven ontsluiten, actualiseren en uitbouwen

16 regie en platform voor onderwijsondersteunend beleid
samenwerking en netwerking (intern en extern): intern 'satellieten': HVN, RTC, Consortium Groene Rand en L4 andere provinciale diensten onderwijsgerelateerde vorming: ondersteuning en feedback bij opmaak educatieve producten, samenwerkingsverbanden, beleidskeuzes

17 regie en platform voor onderwijsondersteunend beleid
met externe instanties i.f.v. noden/opportuniteiten in de onderwijswereld in VlBt aansluitend bij beleidsthema's dwarsverbindingen tussen beleidsdomeinen LOP en andere overlegfora ook in functie van IOP en Edukadee

18 eigen projecten uitwerken
al dan niet in samenwerking met interne en externe partners i.f.v. noden/opportuniteiten in de onderwijswereld in Vlaams Brabant positieve beeldvorming beroeps- en technische richtingen met betere aansluiting tussen onderwijs/arbeidsmarkt (eventueel studie-beroepeninformatiebeurs, publicatie, campagne) ...

19 eigen projecten uitwerken
positieve beeldvorming beroeps- en technische richtingen met finaliteit betere aansluiting tussen onderwijs/arbeidsmarkt talenten en interesses voor techniek en wetenschap ontdekken 1. ontdekken en benutten van alle talenten en interesses - AlTa (alle talenten) te kaderen binnen ruimere maatschappelijke en beleidscontext: zie bijhorende tekst acties: actoren: rol provincie: levendig en tastbaar technisch - en beroepsonderwijs vlotte overgang onderwijs / arbeidsmarkt: afstemming verwachtingen inzake kennis en attitudes 3. Eigentijds en bruikbaar onderwijs - EiOn flexibel en LLL: bijblijven aan wijzigende verwachtingen 4. Competenties en ontplooiing Gewaardeerde competenties - GeCom informatie over beroeps- en technische richtingen: positief, wervend en sprekend 2. ruim kennismaken om geïnformeerd te kiezen - GoKi (goed kiezen) studieoriëntering en -begeleiding: stimuleren van positieve keuze voor beroeps- en technisch onderwijs

20 eigen projecten uitwerken
mogelijke actiepunten (beslissing daarover en concrete uitwerking dient nog te gebeuren): dubbelbeurs: studie- en beroepssectorenbeurs geïntegreerde beeldvormingscampagne vaardigheden leren kiezen ouders ontdekken met kinderen interesses en talenten alternatieve evaluatiesystemen provinciale proeftuin ...

21 onderwijsflankerend beleid provincie Vlaams-Brabant
ondersteuning door: Kim Baeten Els Breunig Jennifer Rassart Jan Boon Els Salembier (diensthoofd)


Download ppt "onderwijsbeleid provincie Vlaams-Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google