De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie"— Transcript van de presentatie:

1 Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie
Tussen riek en vork: Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie Fevia - Liesje De Schamphelaire

2 Belgische voedingsindustrie
De voedingsindustrie Belgische voedingsindustrie Verwerking en verpakking tot Bulkproducten en ingrediënten Afgewerkte producten > 5000 bedrijven, sterke KMO-sector Ca. 85% < 20 werknemers Ca. 3% > 100 werknemers

3 Materiaalstromen in de voedingsindustrie
Voeding: Ingrediënten en afgewerkte producten Frieten, puree Biefstuk, frikandel Suiker Grondstoffen Ongewassen aardappelen Levende dieren Suikerbieten Nevenstromen Aarde, aardappelschillen, aardappelen met zwarte plekken,… Huid, beenderen, longen,… Bietenpulp,… Waterzuiveringsslib → Gebruik/Valorisatie

4 Materiaalstromen in de voedingsindustrie
Producten voor menselijke consumptie 20 tot 25 Mton Voedingsindustrie Producten (incl. bijproducten) voor veevoeder 4 tot 5 Mton Bodemverbeteraars 0,5 tot 0,6 Mton Andere materiaalstromen: voor energieproductie, als grondstof,… 1 tot 1,5 Mton Naar stort 0,04 Mton Uit: Duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie, 2011, Fevia

5 Nevenstromen: niet consumeerbaar → geen voedselverlies
Voedselverlies binnen voedingsindustrie: Enkel wanneer humane voeding toch mogelijk is Beperkt: economische drijfveer Schatting: Ca. 2 % van eetbare onderdelen verloren Ca. 0,4 à 0,5 Mton voedselverlies in België

6 Schattingen voor de voedingsindustrie in Vlaanderen
Bron Schatting Opmerkingen OVAM, Studie ketenperspectief ton Afvalstatistieken (incl. niet- consumeerbaar) Enquête OVAM ton Niet-verkochte voedingsmiddelen, incl. liefdadigheid en herwerking Schatting Fevia à ton Voedselverlies (ca. 2% van eetbaar aandeel, Vlaanderen)

7 Oorzaken van voedselverlies binnen voedingsindustrie
Procesefficiëntie Procesonderbrekingen Fouten in verpakking Kwaliteit grondstoffen Marktgebonden Vereiste kwaliteit, vorm, grootte Link met andere schakels: Samenwerking !

8 Voedselverlies en de voedingsindustrie
Voedselverlies: een prioriteit 2008, België: 2e milieupijler van de voedselketen: vermijden voedselverspilling 2012, België: Concrete acties Achtergronddocument voor leden Disseminatie rond de thematiek Project in Vlaanderen 2012, Europa: Food Waste Task Force

9 Doelstellingen omtrent voedselverlies
Kennis vergaren Bestaande kennisbasis niet geschikt Afval, nevenstromen (zoals in Europa en Vlaanderen tot nu toe gebruikt) geven geen juist beeld van voedselverlies Preventie van voedselverlies Actieve inzet binnen het bedrijf zelf Acties om verliezen elders in de keten te helpen verminderen Maximale valorisatie Fevia steunt cascade van waardebehoud Eerst voeding Dan diervoeding Dan grondstoffen, meststoffen, energie

10 Project voedselverlies
Project Voedselverlies van Fevia Vlaanderen VOEDSELVERLIES Inventarisatie van voedselverlies bij de Vlaamse voedingsindustrie en identificeren van oorzaken, hotspots en praktische maatregelen Met steun van Agentschap Ondernemen Oproep Nieuw Industrieel Beleid – Fabriek van de Toekomst Kadert binnen ViA (Vlaanderen in Actie) Looptijd September 2012 – februari 2014

11 Project voedselverlies
Projectopzet – Waarom? Te weinig relevante kennis/cijfers Prioritair thema voor de voedingsindustrie Projectopzet - Wat? Kennis rond voedselverlies bij de voedingsindustrie opbouwen Verliezen in kaart brengen Omvang, oorzaken, maatregelen Voedingsbedrijven hulpmiddelen aanreiken Wisselwerking met andere schakels van de voedingsketen

12 Project voedselverlies
Projectopzet – Hoe? Met hulp van de voedingsindustrie zelf Met hulp van UGent Vakgroep Agro-voedingsmarketing en ketenbeheer olv Prof. Xavier Gellynck Inventarisatie Audits door UGent bij 15 à 30 voedingsbedrijven Vragenlijst: 75 à 100 ingevulde vragenlijsten Workshops met voedingsbedrijven Toetsen inventarisatie en stapsgewijs naar praktisch haalbare maatregelen Reeks van 6 workshops met 10 à 15 bedrijven

13 Contact Meer info? 02/

14


Download ppt "Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie"

Verwante presentaties


Ads door Google