De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen riek en vork: Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie Fevia - Liesje De Schamphelaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen riek en vork: Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie Fevia - Liesje De Schamphelaire."— Transcript van de presentatie:

1 Tussen riek en vork: Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie Fevia - Liesje De Schamphelaire

2 2 De voedingsindustrie Belgische voedingsindustrie Verwerking en verpakking tot Bulkproducten en ingrediënten Afgewerkte producten > 5000 bedrijven, sterke KMO-sector Ca. 85% < 20 werknemers Ca. 3% > 100 werknemers

3 3 Materiaalstromen in de voedingsindustrie Grondstoffen Ongewassen aardappelen Levende dieren Suikerbieten … Voeding: Ingrediënten en afgewerkte producten Frieten, puree Biefstuk, frikandel Suiker … Nevenstromen Aarde, aardappelschillen, aardappelen met zwarte plekken,… Huid, beenderen, longen,… Bietenpulp,… … Waterzuiveringsslib … → Gebruik/Valorisatie

4 4 Materiaalstromen in de voedingsindustrie Voedingsindustrie Producten voor menselijke consumptie 20 tot 25 Mton Producten (incl. bijproducten) voor veevoeder 4 tot 5 Mton Bodemverbeteraars0,5 tot 0,6 Mton Andere materiaalstromen: voor energieproductie, als grondstof,… 1 tot 1,5 Mton Naar stort0,04 Mton Uit: Duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie, 2011, Fevia

5 5 Voedselverlies? Nevenstromen: niet consumeerbaar → geen voedselverlies Voedselverlies binnen voedingsindustrie: – Enkel wanneer humane voeding toch mogelijk is – Beperkt: economische drijfveer – Schatting: Ca. 2 % van eetbare onderdelen verloren Ca. 0,4 à 0,5 Mton voedselverlies in België

6 6 Schattingen voor de voedingsindustrie in Vlaanderen BronSchattingOpmerkingen OVAM, Studie ketenperspectief 1.073.000 tonAfvalstatistieken (incl. niet- consumeerbaar) Enquête OVAM129.000 tonNiet-verkochte voedingsmiddelen, incl. liefdadigheid en herwerking Schatting Fevia300.000 à 375.000 tonVoedselverlies (ca. 2% van eetbaar aandeel, Vlaanderen)

7 7 Oorzaken van voedselverlies binnen voedingsindustrie Oorzaken van voedselverlies: Procesefficiëntie Procesonderbrekingen Fouten in verpakking Kwaliteit grondstoffen Marktgebonden Vereiste kwaliteit, vorm, grootte … Link met andere schakels: Samenwerking !

8 8 Voedselverlies en de voedingsindustrie Voedselverlies: een prioriteit – 2008, België: 2 e milieupijler van de voedselketen: vermijden voedselverspilling – 2012, België: Concrete acties Achtergronddocument voor leden Disseminatie rond de thematiek Project in Vlaanderen … – 2012, Europa: Food Waste Task Force

9 9 Doelstellingen omtrent voedselverlies  Kennis vergaren Bestaande kennisbasis niet geschikt Afval, nevenstromen (zoals in Europa en Vlaanderen tot nu toe gebruikt) geven geen juist beeld van voedselverlies  Preventie van voedselverlies Actieve inzet binnen het bedrijf zelf Acties om verliezen elders in de keten te helpen verminderen  Maximale valorisatie Fevia steunt cascade van waardebehoud Eerst voeding Dan diervoeding Dan grondstoffen, meststoffen, energie

10 10 Project voedselverlies Project Voedselverlies van Fevia Vlaanderen VOEDSELVERLIES Inventarisatie van voedselverlies bij de Vlaamse voedingsindustrie en identificeren van oorzaken, hotspots en praktische maatregelen Met steun van Agentschap Ondernemen Oproep Nieuw Industrieel Beleid – Fabriek van de Toekomst Kadert binnen ViA (Vlaanderen in Actie) Looptijd September 2012 – februari 2014

11 11 Project voedselverlies Projectopzet – Waarom? Te weinig relevante kennis/cijfers Prioritair thema voor de voedingsindustrie Projectopzet - Wat? – Kennis rond voedselverlies bij de voedingsindustrie opbouwen Verliezen in kaart brengen Omvang, oorzaken, maatregelen – Voedingsbedrijven hulpmiddelen aanreiken – Wisselwerking met andere schakels van de voedingsketen

12 12 Project voedselverlies Projectopzet – Hoe? Met hulp van de voedingsindustrie zelf Met hulp van UGent Vakgroep Agro-voedingsmarketing en ketenbeheer olv Prof. Xavier Gellynck Inventarisatie Audits door UGent bij 15 à 30 voedingsbedrijven Vragenlijst: 75 à 100 ingevulde vragenlijsten Workshops met voedingsbedrijven Toetsen inventarisatie en stapsgewijs naar praktisch haalbare maatregelen Reeks van 6 workshops met 10 à 15 bedrijven

13 13 Contact Meer info? lds@fevia.be 02/550 17 66

14


Download ppt "Tussen riek en vork: Over verliezen en opportuniteiten in de voedingsindustrie Fevia - Liesje De Schamphelaire."

Verwante presentaties


Ads door Google