De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hydrostratigrafische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hydrostratigrafische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Hydrostratigrafische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen
HCOV Hydrostratigrafische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen

2 ? Noodzaak ? Nóg een stratigrafische indeling naast de reeds bestaande stratigrafieën. Invalshoek vanuit de hydrogeologie: vertrekken vanuit de gedachte dat grondwater zich anders gedraagt afhankelijk van het sedimenttype Geen algemeen gebruikte terminologie

3 In essentie in Vlaanderen:
Hydrostratigrafie: watervoerende lagen of aquifers scheidende lagen of aquitards In essentie in Vlaanderen: zand, klei: tertiaire en quartaire afzettingen gespleten gesteenten: Krijt en Sokkel

4 Overzicht van bestaande stratigrafische indelingen
Chrono- en biostratigrafie: niet geschikt Lithostratigrafie: gedeeltelijk bruikbaar vb: MaWe hydrogeologisch meer verwant met AA Hydrostratigrafie: geschikt maar geen consensus

5 Historiek van de hydrostratigrafie
BGD-code: geen duidelijke code VMW-code: enkel gebruikt binnen de VMW beperkt tot lagen waaruit ze pompen AMINAL-code: enkel gebruikt bij AMINAL Geen eenduidig gebruik van deze hydrostratigrafische indelingen Moeilijke communicatie

6 HCOV: voor iedereen door iedereen
Al de toekomstige gebruikers bij de ontwikkeling van de nieuwe hydrostratigrafie betrekken: BGD, VUB, RUG, VMW, PIDPA, VITO, ANRE en AMINAL

7 Resultaat “Gebiedsvullend” Numerische code Van jong naar oud
Hiërarchisch cfr. formele stratigrafie Bij elke code een naam voor de laag

8 HCOV-Code HHSB HH: Hoofdeenheid (00 tot 13) S: Subeenheid (0 tot 9)
B: Basiseenheid(0 tot 9) Maakt het makkelijker om in databanken te verwerken (DOV, GWDB, DAWACCESS) Duidelijk hiërarchisch karakter

9 Naamgeving Zoveel mogelijk bestaande en herkenbare terminologie gebruikt Verwijst in vele gevallen naar de formele stratigrafie (bvb. Boom) of de informele stratigrafie (bvb. Ieperiaan)

10 Hoofdeenheden Grote regionale eenheden die globaal dezelfde hydraulische eigenschappen bezitten Quartaire Aquifersystemen 0200 Kempens Aquifersysteem Boom Aquitard Oligoceen Aquifersysteem Bartoon Aquitard 0600 Ledo-Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem Paniseliaan Aquitard 0800 Ieperiaan Aquifer 0900 Ieperiaan Aquitard 1000 Paleoceen Aquifersysteem 1100 Krijt Aquifersysteem 1200 Perm-Trias-Jura 1300 Sokkel Voor regionaal gebruik, schaal Vlaanderen

11 Sub- en basiseenheden Subeenheden: regionale of verticale opsplitsing van de hoofdeenheden bvb wordt regionaal opgesplitst bvb wordt verticaal opgesplitst Gebruik op schaal van een bekken Basiseenheden: fijnst mogelijke opdeling Gebruik op locale schaal, bij detailonderzoek

12 Voorbeeld

13 Toegepast Boring in Borgerhout: boorstaat aangeleverd door boormeester van-tot lithologie HCOV 0-36 m groen zand met kleilagen m klei m steen m klei + vettige lagen m vettige zandlagen + steenlagen m klei m groen fijn zand met vettige lagen 0800 Zelfde boring: boorstaat opgemaakt door BGD

14

15

16 van tot HCOV 0,00 2, 2,00 35, 35,00 95, 95, , 123, , 135, , 141, , 157, , 161, , 170, , 175, , 192, ,

17 Gebruik tot op heden DOV DAWACCESS GWDB GW-heffingen
Communicatie Dwmij HCOV-kartering

18 Vlaanderen: negen deelgebieden
HCOV-kartering HCOV-kartering HCOV Naadloze HCOV-atlas HCOV-kartering

19 HCOV-kartering Voorbeeld: deelgebied 6 Ledo-Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (0600) HCOV HCOV-kartering Naadloze HCOV-atlas HCOV-kartering

20 Naadloze HCOV-atlas Voorbeeld: Vlaanderen Ledo-Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (0600) HCOV HCOV-kartering Naadloze HCOV-atlas Naadloze HCOV-atlas

21

22

23


Download ppt "Hydrostratigrafische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google