De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n. a. v

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n. a. v"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n. a. v
Studiedag rouw en verlies | 19 april Ervaringen n.a.v. het busongeval vanuit het perspectief CLB en school

2 De feiten Twee scholen Alle volwassenen overleden
29 kinderen overleden 21 kinderen overleven Alle leerkrachten en directie zijn slachtoffer én eerste steunfiguur op school Groot aantal ouders en kinderen rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken in verlies en rouw

3 Insteek Elke situatie is anders maar bevat gelijkenissen
Focus op elementen die voor jullie zinvol kunnen zijn om mee te nemen naar jullie school of CLB

4

5

6

7

8 Inhoud Crisisplan Communicatie Aan de slag met rouw
Effect op het schoolklimaat Rol van het CLB Algemene beleidsaanbevelingen

9 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Hoe groter de ramp, hoe meer ‘spelers’ op het terrein Grote steun maar ook zoektocht naar positionering

10 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Basisstructuur school school leer-krach-ten ouders ouder-comite opvang leer-lingen directie school-bestuur CLB

11 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Basis-structuur school huisarts-en politie VK CGG CAW Regulier netwerk hulpverleners

12 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
School + netwerk over-heid burge-mees-ter zieken-huizen vrijwil-ligers Rode Kruis parochie pers dorps- gemeen-schap

13 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Minimale kennis over rampenplannen van overheden door directies van scholen en CLB’s Kennis van het hulpverleningsnetwerk Crisisplan maken op CLB-niveau Crisisplan maken op schoolniveau Crisisplan levend houden

14 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Vorming omtrent trauma, specifieke gespreksvaardigheden voor schoolteam, clb-medewerkers Laagdrempelige toegankelijkheid van materiaal en info op CLB en school Laagdrempelige toegankelijkheid van materiaal en info op school

15 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Nadenken over en stilstaan bij je rol als leerkracht/ zorgco/ directie/ CLB medewerkers wat doet dit met mij? wat zijn signalen bij jezelf ?

16 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Aandachtspunten crisisplan: Duidelijk Gebruiksvriendelijk Levend document Wie doet wat, evenwicht tussen niet alleen en niet met teveel, beperken van aantal gezichten op terrein Werkbelasting Checklist Crisiscentrum buiten de school

17 Crisisplan: voorbereiden en improviseren
Maar ook improviseren: elke situatie is anders, gebruik je gezond verstand Blijvend aandacht voor het organiseren van onderwijs en zorg

18 Onze vertrouwde omgeving is niet meer de onze!

19 Communicatie: een strakke regie
Interne communicatie - regie: schooldirectie - dezelfde communicatie op eenzelfde, vast moment - korte briefing dagelijks van de feiten - doel: geruchten niet aanwakkeren + houvast bieden voor leerkrachten - belang van het ambtsgeheim!

20 Communicatie: een strakke regie
Externe communicatie: - ouders die niet rechtstreeks betrokken zijn. - (gedeeltelijk) afsluiten van de website. - pers - andere hulpverleningsdiensten - beleid

21 Aan de slag gaan met rouw

22 Iedereen heeft toegang tot de stille klas op eender welk moment !
Aan de slag met rouw Acties om het verwerkingsproces in gang te zetten Inrichten van een stille klas: - spelmateriaal voor de jongste kinderen - teken- en knutselmateriaal / mandala’s - foto’s en teksten - leesboekjes / herinneringsboekjes - doosje vol troost / gevoelswaaier - serene sfeer (kaarsen, muziek,…) - een voorwerp van troost bv. engeltje Iedereen heeft toegang tot de stille klas op eender welk moment !

23 Iedereen is vrij of hij/zij hierbij aanwezig wil zijn !
Aan de slag met rouw Werken met een tijdslijn op geregelde tijdstippen. Iedereen is vrij of hij/zij hierbij aanwezig wil zijn !

24 NOT ALWAYS BEST FRIENDS FOREVER !

25 Effect op schoolklimaat
Relaties komen onder druk te staan relaties tussen leerkrachten onderling. relaties tussen leerkrachten en directie. relaties tussen school en ouders. relaties tussen leerkrachten en leerlingen. relaties tussen de leerlingen zelf. Belang van zelfzorg en draagkracht van de leerkracht zelf!

26 Effect op schoolklimaat
Oorzaken van de spanningen: Vaste structuur Verhouding leerkracht – leerling wijzigt ! Je kan niet voor iedereen goed doen Elk woord moet gewikt en gewogen worden.

27 Acties in kader van welbevinden
Voor de leerkrachten en directie: - steun vinden bij elkaar buiten de school: vrijblijvend - luisterend oor bieden - overleg met experten in rouw- en verlieservaringen - verschillende mogelijkheden aanbieden: individueel of in groep.

28 Acties in kader van welbevinden
Voor de leerlingen: - sociogram afnemen in de klassen en bespreken - educatief materiaal rond welbevinden - speelplaats anders georganiseerd - individuele gesprekken

29 Algemene tips Basishouding waar emoties getoond mogen worden
Bewaar herinneringen levendig, duw ze niet weg Oog hebben voor veranderingen in ontwikkeling zowel bij de leerlingen, maar ook bij de leerkrachten. Belang van sociaal netwerk Een rouwproces kost tijd

30 Positie van de CLB medewerker
CLB-medewerker is vertrouwde figuur op school CLB vormt brug tussen externe hulpverleners en de school zelf Collectieve verantwoordelijkheid van het centrum Nood aan iemand die CLB-medewerker coacht Als je heel goed weet wat je moet doen is het makkelijker om je positie te bewaken

31 Positie van de CLB medewerker
In eerste instantie presentie Afspraken op voorhand maken met andere hulpverleners over betrokkenheid 1ste lijn, 2de lijn op de school zelf Communicatie naar leerkrachten toe: wie spreek je voor wat aan? Installeren van communicatielijnen

32 Aanbevelingen voor het beleid
1. Preventieve acties Scholen en CLB’s informeren over bestaande crisisplannen op niveau van de overheden (bijvoorbeeld Medisch Interventie Plan, Psychosociaal Interventie Plan) Scholen en CLB’s stimuleren en ondersteunen om een intern crisisplan op te maken Lokale netwerken stimuleren

33 Aanbevelingen voor het beleid
2. Communicatie Snelle en correcte informatiedoorstroming Duidelijkheid voor slachtoffers, school, hulpverleners wie informatie beheert en communiceert Aandacht voor continuïteit in communicatie en beschikbaarheid van informatie

34 Aanbevelingen voor het beleid
3. Zorg voor goede coördinatie Vanuit bestaande crisisplannen Eerste fase: nood aan afstand en neutrale coördinatie Indien kinderen betrokken in ramp draaischijffunctie van CLB in plannen inbouwen

35 Aanbevelingen voor het beleid
4. Inzet van extra middelen Faciliteren en ondersteunen van extra vrijwillige inzet van betrokkenen Ter beschikking stellen van extra personele middelen - proactief in verhouding tot ernst - onderwijs, CLB én hulpverlening Ter beschikking stellen van extra materiële en werkingsmiddelen Administratieve vereenvoudiging


Download ppt "Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n. a. v"

Verwante presentaties


Ads door Google