De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionaliteiten van Software

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionaliteiten van Software"— Transcript van de presentatie:

1 Functionaliteiten van Software
De informatie is ook uitgebreid na te lezen in de softwarehandleiding. Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

2 1 Kengetal 1/3 Energieprestatie =
karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik /bruikbare vloeroppervlakte Karakteristiek uitgaand van: standaard klimaat standaard gebruik / bewoner geen rekening met gezinssituatie, aantal uren aanwezigheid, … gebruiksgerelateerde aspecten zoals binnentemperatuur, ventilatievoud, sanitair warm water behoefte, …→ aannamen Niet: elektrische apparaten, verlichting, … Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

3 1 Kengetal 2/3 jaarlijks primair
omrekening van de (eind)energieverbruiken in functie van de energiedrager: stookolie gas elektriciteit: x 2,5 (rekening houdend met productie- en transportverliezen) hout kolen verschillend van werkelijke energieverbruik → belangrijk dat de energiedeskundige dit verduidelijkt aan de opdrachtgever Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

4 1 Kengetal 3/3 Aanbevelingen: standaardmaatregelen ≠ advies op maat
via het vrije invoerveld kan de energiedeskundige zaken verder toelichten Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

5 2 Menuknoppen 1/9 Menuknoppen: nieuw, openen, opslaan, controleren, berekenen en sluiten Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

6 2 Menuknoppen Nieuw 2/9 Aanmaak van een nieuwe wooneenheid
via adresgegevens van CRAB: gemeente straat huis/busnummer software = Terminal server toepassing → wooneenheid wordt aangemaakt, bewaard, … op een centrale server (VEA); dus niet op eigen computer zelfde wooneenheid kan maar éénmaal worden aanmaken (door zelfde energiedeskundige of energiedeskundigen van zelfde bedrijf) wanneer een wooneenheid toch dubbel wordt aangemaakt → foutmelding bij het opslaan: SQL duplicate entry ‘ ’for key 2 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

7 Menuknoppen: niet in CRAB?
3/9 Wanneer de gemeente niet gekend is? enkel selecteren op hoofdgemeente: dus niet Drongen, maar Gent Wanneer de straat niet gekend is? vaak het gevolg van de schrijfwijze Koning Albertlaan → bij ‘K’ en niet bij ‘A’ controle van de schrijfwijze bij en dan klikken op ‘zoom naar een straat’ opnieuw invoeren met juiste benaming Wanneer de straatnaam ook niet gekend is via geo-vlaanderen, dan is het een nieuwe straatnaam. deze straatnaam doorgeven aan VEA → gemeente: vragen om straat toe te voegen in CRAB Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

8 Menuknoppen: niet in CRAB?
4/9 Wanneer het huisnummer of busnummer niet gekend is? handmatig aanmaken → Vooraf ‘zoeken op’ om te vermijden dat een adres dat handmatig wordt aangemaakt in CRAB toch al bestaat handmatig aanmaken van huisnummer handmatig aanmaken van busnummer Officiële busnummer anders 1A, 1B, … en niet: app 1 verd Busnummer niet langer dan 5 karakters Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

9 2 Menuknoppen 5/9 Openen openen van een eerder (eigen) aangemaakt wooneenheid niet mogelijk om wooneenheden van andere energiedeskundige (of van andere bedrijf) te bekijken via selectiecriteria eerder geopende woningen blijven staan tip: beperkt (1) aantal wooneenheden openen Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

10 Menuknoppen: selectiecriteria
2b Menuknoppen: selectiecriteria 6/9 → Scherm met selectiecriteria geografisch: gemeente, straat, huisnummer, busnummer status/energiedeskundige/ID van de wooneenheid bouwjaar selectiecriteria bewaren (actie) Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

11 Menuknoppen: selectiecriteria
2b Menuknoppen: selectiecriteria 7/9 eerst selectiecriteria: = <> > + (bijkomende selectie) x (om selectie te verwijderen) dan ‘Tellen’ (en eventueel selectie bijstellen) dan ‘Selecteren’ eventueel selectie bewaren dan ‘OK’ (of ‘Cancel’) Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

12 2 Menuknoppen 8/9 Controleren Berekenen Oplijsting van de fouten
→ waardoor doorrekening niet mogelijk is ≠ fout – waarschuwing Berekenen De geselecteerde wooneenheid wordt doorgerekend (zie resultaten). Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

13 2 Menuknoppen Opslaan Sluiten 9/9
De geselecteerde (vinkje) wooneenheid wordt opgeslagen in de database. Eerder opgeslagen data worden overschreven. kan niet ongedaan gemaakt worden/geen back up Sluiten De geselecteerde (vinkje) wooneenheid wordt verwijderd: verwijderd van het scherm dus niet in databank terug oproepen via openen wanneer nog niet bewaard → kans om gegevens op te slaan Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

14 3 Status 1/2 Status: invoeren - accepteren - certificaat
→ automatisch (software) Invoeren: van aanmaak tot doorrekening Accepteren eenmaal doorgerekend (zonder fouten) nog steeds mogelijk om de invoergegevens te wijzigen en opnieuw door te rekenen Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

15 3 Status 2/2 Certificaat = DEFINITIEF hoe? Resultaten – certificaat
aanmaak proefcertificaat afdrukken mailen afmelden → doorsturen (naar de Energieprestatiedatabank van VEA) sluiten wanneer doorgestuurd? → Status: certificaat vervolg certificaat energieprestatiedatabank (na 1 à 2 uur) pdf openen en afdrukken ondertekenen niet meer de bedoeling om gegevens te wijzigen op korte termijn → EPC opnieuw doorsturen → overschrijven → oneigenlijk gebruik functie voor nieuwe certificaten n.a.v. verbeteringswerken Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

16 4 Oriëntatie 1/2 Oriëntatie van de voorgevel ingevoerd bij:
algemeen – projectgegevens oriëntatie van de andere gevels → automatisch nog aanpassingen mogelijk afw. or. (afwijkende oriëntatie) L → 90° naar links /L → 45° naar links /R → 45 naar rechts R → 90 naar rechts Orientatie → werk. or (werkelijke oriëntatie) Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

17 Oriëntatie, voorbeeld: erker
4 Oriëntatie, voorbeeld: erker 2/2 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

18 5 Begrenzing 1/2 dak → altijd buiten zoldervloer → altijd AOR vloer →
onverwarmde ruimte (kelder) kruipruimte grond Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

19 5 Begrenzing 2/2 gevel → buiten; wanneer AOR of grond → aanmaken via begrenzing Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

20 5 Wizard 1/4 Wizard: extra functionaliteit
in eerste instantie beperkt tot 5 aanbouwen 1 insprong 2 dakkapellen: plat dak/zadeldak in de toekomst → uitbreidbaar andere typen volumen → vlakken wizard mits aanpassing van de door de software gegenereerde vlakken bv. dakkapel met zoldervloer wizard ‘dakkapel met plat dak’ → plat dak verwijderen (0 m²) en dit vlak dan aanmaken bij dak zoldervloer Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

21 Wizard, voorbeeld: invoeren dakkapel
5 Wizard, voorbeeld: invoeren dakkapel 2/4 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

22 Wizard, voorbeeld: invoeren dakkapel
5 Wizard, voorbeeld: invoeren dakkapel 3/4 invullen/aanklikken type dakkapel: plat dak of zadeldak zijgevels: geen, links, rechts of beide breedte, hoogte, lengte hellingshoek meten of afleiden; anders: aanname = hellingshoek dak bruikbare vloeroppervlakte: niet automatisch → door de energiedeskundige automatisch: oppervlakten – oriëntatie - helling ook opening in hellend dak (zie hellend dak) mogelijkheid om deze gegevens aan te passen Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software

23 Wizard, voorbeeld: invoeren dakkapel
5 Wizard, voorbeeld: invoeren dakkapel 4/4 verwijderen dakkapel door het verwijderen van de opening in hellend dak Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL: Software


Download ppt "Functionaliteiten van Software"

Verwante presentaties


Ads door Google