De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Colloquium 11 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Colloquium 11 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Colloquium 11 juni 2014

2 Voorstelling onderzoeksteam Promotor-coördinator Prof. Rianne Janssen Inhoudelijke promotor Prof. Nadine Engels (m.m.v. Inge Placklé) Kernpromotoren Prof. Bieke De Fraine Prof. Sarah Gielen Prof. Francis Tuerlinckx Prof. Wim Van den Noortgate Projectcoördinatie Daniël Van Nijlen, Eef Ameel, Barbara Luyten Toetsontwikkeling Marijke De Meyst, Patrick Trines, Leen Viaene Data-analyse Lien Willem, Jo Denis Organisatie Marjan Crynen, Sabine Beringhs, Evelyn Goffin, Anne Grosemans

3 Overzicht

4 De peiling PAV Resultaten per domein Schoolverschillen Resultaten formulieren

5 De peiling PAV

6 Einde tweede leerjaar van de derde graad bso Getoetste eindtermen PAV: Functionele taalvaardigheid ET 1De leerlingen kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen. ET 2De leerlingen kunnen over die informatie reflecteren en ze evalueren. Functionele rekenvaardigheid ET 7 De leerlingen kunnen evenredigheden functioneel toepassen met onder andere het principe van de regel van drieën, percentrekenen en schaalgebruik. ET 8 De leerlingen kunnen in praktische situaties de verworven wiskundige denkmethodes uit de tweede graad zelfstandig toepassen (onder andere ordenen, schematiseren, structureren). Functionele informatieverwerving en -verwerking ET 11De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken. ET 12De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken. Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid ET 23De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante formulieren lezen, invullen en controleren.

7 De peiling PAV (vervolg) Vier toetsen: o Functionele leesvaardigheid (Lezen) o Functionele luistervaardigheid (Luisteren) o Functionele rekenvaardigheid (Rekenen) o Functionele informatieverwerving en –verwerking (IVV) Vier thema’s: o Huis & tuin o Vervoer o Milieu o Media Formulier (IVV) Peiling: 14 en 15 mei 2013

8 Afnamedesign 6 toetsboekjes met telkens 2 toetsen In elk toetsboekje komen de vier thema’s aan bod 1 toetsboekje per school 4 lesuren per toetsboekje (telkens blokken van 1 lesuur) Schaal ToetsboekjeRekenenLezenIVVLuisterenAantal 1 750 2 3 4 5 6 Aantal1500 3000

9 De steekproef 3381 leerlingen 384 klassen 124 vestigingsplaatsen 116 scholen

10 Cesuurbepaling Kalibratiestudie eindtermen opgaven meetschaal toetsnorm Vooronderzoeken: lln & experten analyses rapportering peiling Fasering peilingsonderzoek

11 analyses OPGAVEN moeilijkheidsgraad LEERLINGEN vaardigheid

12 Deze opgaven moeten de leerlingen (nog) niet beheersen Deze opgaven moeten de leerlingen beheersen Behalen eindtermen Behalen eindtermen nog niet bepaling cesuur

13 Resultaten per domein: functionele taalvaardigheid lezen

14 Bioscoopfilm

15 5% 86% 3% 4% 86% juist

16 10% 3% 76% 8% 76% juist

17 46% juist

18 Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt

19 Resultaten per domein: functionele taalvaardigheid luisteren

20 Voorbeeldfragment De LijnDe Lijn Inleidende tekst: Voor de meesten van ons is de bus nemen iets vanzelfsprekends. Voor rolstoelgebruikers is dat heel wat minder evident. In het volgende fragment zie je een discussie over dit thema. Deelnemers aan de discussie zijn de directeur-generaal van De Lijn en twee leden van een actiegroep die pleit voor meer toegankelijkheid.

21 11% 25% 4% 55% 55% juist

22 47% juist

23 42% juist

24 Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt

25 Resultaten per domein: functionele rekenvaardigheid

26 80% juist (513,50 euro)

27 4% 16% 68% 11% 68% juist

28 45% juist (216 kWh)

29 Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt

30 Resultaten per domein: functionele informatieverwerving en -verwerking

31 86% juist

32 74% juist (p. 45)

33 46% juist

34 Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt

35 Resultaten per leerlingengroep

36

37 Schoolse achterstand

38 Resultaten per leerlingengroep

39 Thuistaal

40 Resultaten per leerlingengroep

41 Resultaten per studiegebied

42

43

44

45 Samenhang met toetsprestaties

46 Overzicht kenmerken context en input LeerlingkenmerkenSchoolkenmerken GeslachtSchooltype LeeftijdOnderwijsnet ThuistaalVerstedelijkingsgraad Aantal boeken thuisGOK-concentratiegraad Leermoeilijkheden Sociaal-economische status Studiegebied

47 Lezen Luisteren Rekenen IVV Leerlingkenmerken Jongens + Leeftijd (t.o.v. op leeftijd) één jaar achter op leeftijd - - meer dan één jaar achter --- Beperkingen bij het leren (t.o.v. geen) Dyslexie + Dyscalculie -- Andere leerproblemen-

48 Lezen Luisteren Rekenen IVV Leerlingkenmerken Jongens + Leeftijd (t.o.v. op leeftijd) één jaar achter op leeftijd - - meer dan één jaar achter --- Beperkingen bij het leren (t.o.v. geen) Dyslexie + Dyscalculie -- Andere leerproblemen-

49 Lezen Luisteren Rekenen IVV Leerlingkenmerken Jongens + Leeftijd (t.o.v. op leeftijd) één jaar achter op leeftijd - - meer dan één jaar achter --- Beperkingen bij het leren (t.o.v. geen) Dyslexie + Dyscalculie -- Andere leerproblemen-

50 Lezen Luisteren Rekenen IVV Leerlingkenmerken Jongens + Leeftijd (t.o.v. op leeftijd) één jaar achter op leeftijd - - meer dan één jaar achter --- Beperkingen bij het leren (t.o.v. geen) Dyslexie + Dyscalculie -- Andere leerproblemen-

51 Leerproblemen Totaal: 32% leerproblemen

52 Lezen Luisteren Rekenen IVV Gezinskenmerken Thuistaal (t.o.v. uitsluitend Nederlands) Nederlands met andere taal-- -- uitsluitend andere taal--- Gunstige sociaal-economische status van het gezin + Aantal boeken thuis (t.o.v. 0 tot 10) 11 tot 25 + + 26 tot 100 ++ meer dan 100++ +

53 Lezen Luisteren Rekenen IVV Gezinskenmerken Thuistaal (t.o.v. uitsluitend Nederlands) Nederlands met andere taal-- -- uitsluitend andere taal--- Gunstige sociaal-economische status van het gezin + Aantal boeken thuis (t.o.v. 0 tot 10) 11 tot 25 + + 26 tot 100 ++ meer dan 100++ +

54 Lezen Luisteren Rekenen IVV Gezinskenmerken Thuistaal (t.o.v. uitsluitend Nederlands) Nederlands met andere taal-- -- uitsluitend andere taal--- Gunstige sociaal-economische status van het gezin + Aantal boeken thuis (t.o.v. 0 tot 10) 11 tot 25 + + 26 tot 100 ++ meer dan 100++ +

55 Lezen Luisteren Rekenen IVV Attitudes en motivatie Attitude leerling ten opzichte van school++ Leerling-leerkrachtrelaties + + Voorkeur voor praktijkvakken (t.o.v. algemene vakken)- -- Positief gemotiveerde studiekeuze- -- Motivatie Leerling ziet nut niet in (amotivatie)- -- Leerling voelt zich schuldig (geïntrojecteerde regulatie) -- Leerling moet van anderen (externe regulatie) -

56 Lezen Luisteren Rekenen IVV Attitudes en motivatie Attitude leerling ten opzichte van school++ Leerling-leerkrachtrelaties + + Voorkeur voor praktijkvakken (t.o.v. algemene vakken)- -- Positief gemotiveerde studiekeuze- -- Motivatie Leerling ziet nut niet in (amotivatie)- -- Leerling voelt zich schuldig (geïntrojecteerde regulatie) -- Leerling moet van anderen (externe regulatie) -

57 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan In buitenland naar school gegaan - Naar kleuteronderwijs gegaan + Blijven zitten in het lager onderwijs---- Naar buitengewoon lager onderwijs gegaan---- Naar buitengewoon secundair onderwijs gegaan-

58 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan In buitenland naar school gegaan - Naar kleuteronderwijs gegaan + Blijven zitten in het lager onderwijs---- Naar buitengewoon lager onderwijs gegaan---- Naar buitengewoon secundair onderwijs gegaan-

59 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan In buitenland naar school gegaan - Naar kleuteronderwijs gegaan + Blijven zitten in het lager onderwijs---- Naar buitengewoon lager onderwijs gegaan---- Naar buitengewoon secundair onderwijs gegaan-

60 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan In buitenland naar school gegaan - Naar kleuteronderwijs gegaan + Blijven zitten in het lager onderwijs---- Naar buitengewoon lager onderwijs gegaan---- Naar buitengewoon secundair onderwijs gegaan-

61 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan In buitenland naar school gegaan - Naar kleuteronderwijs gegaan + Blijven zitten in het lager onderwijs---- Naar buitengewoon lager onderwijs gegaan---- Naar buitengewoon secundair onderwijs gegaan-

62 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan In buitenland naar school gegaan - Naar kleuteronderwijs gegaan + Blijven zitten in het lager onderwijs---- Naar buitengewoon lager onderwijs gegaan---- Naar buitengewoon secundair onderwijs gegaan-

63 Schoolloopbaantype

64 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan Schoolloopbaantype secundair onderwijs (t.o.v. 1 ste leerjaar B - beroepsvoorbereidend leerjaar- bso) 1 ste leerjaar A – beroepsvoorbereidend leerjaar – bso+ ++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – bso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – tso/kso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – aso++++ atypische schoolloopbaan - Blijven zitten in het secundair onderwijs++++ Van school veranderd in het secundair onderwijs++++ Studiegebied Bouw -

65 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan Schoolloopbaantype secundair onderwijs (t.o.v. 1 ste leerjaar B - beroepsvoorbereidend leerjaar- bso) 1 ste leerjaar A – beroepsvoorbereidend leerjaar – bso+ ++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – bso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – tso/kso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – aso++++ atypische schoolloopbaan - Blijven zitten in het secundair onderwijs++++ Van school veranderd in het secundair onderwijs++++ Studiegebied Bouw -

66 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan Schoolloopbaantype secundair onderwijs (t.o.v. 1 ste leerjaar B - beroepsvoorbereidend leerjaar- bso) 1 ste leerjaar A – beroepsvoorbereidend leerjaar – bso+ ++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – bso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – tso/kso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – aso++++ atypische schoolloopbaan - Blijven zitten in het secundair onderwijs++++ Van school veranderd in het secundair onderwijs++++ Studiegebied Bouw -

67 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan Schoolloopbaantype secundair onderwijs (t.o.v. 1 ste leerjaar B - beroepsvoorbereidend leerjaar- bso) 1 ste leerjaar A – beroepsvoorbereidend leerjaar – bso+ ++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – bso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – tso/kso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – aso++++ atypische schoolloopbaan - Blijven zitten in het secundair onderwijs++++ Van school veranderd in het secundair onderwijs++++ Studiegebied Bouw -

68 Lezen Luisteren Rekenen IVV Schoolloopbaan Schoolloopbaantype secundair onderwijs (t.o.v. 1 ste leerjaar B - beroepsvoorbereidend leerjaar- bso) 1 ste leerjaar A – beroepsvoorbereidend leerjaar – bso+ ++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – bso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – tso/kso++++ 1 ste leerjaar A of B – 2 de leerjaar A – aso++++ atypische schoolloopbaan - Blijven zitten in het secundair onderwijs++++ Van school veranderd in het secundair onderwijs++++ Studiegebied Bouw -

69 Lezen Luisteren Rekenen IVV PAV Ervaring leerkracht - Projectmatig werken- Coöperatief leren + De klasgroep Studiegerichte klasgroep + Rustige klasgroep + Administratieve schoolkenmerken Concentratiegraad - Officieel onderwijs (t.o.v. vrij) -

70 Lezen Luisteren Rekenen IVV PAV Ervaring leerkracht - Projectmatig werken- Coöperatief leren + De klasgroep Studiegerichte klasgroep + Rustige klasgroep + Administratieve schoolkenmerken Concentratiegraad - Officieel onderwijs (t.o.v. vrij) -

71 Lezen Luisteren Rekenen IVV PAV Ervaring leerkracht - Projectmatig werken- Coöperatief leren + De klasgroep Studiegerichte klasgroep + Rustige klasgroep + Administratieve schoolkenmerken Concentratiegraad - Officieel onderwijs (t.o.v. vrij) -

72 Lezen Luisteren Rekenen IVV PAV Ervaring leerkracht - Projectmatig werken- Coöperatief leren + De klasgroep Studiegerichte klasgroep + Rustige klasgroep + Administratieve schoolkenmerken Concentratiegraad - Officieel onderwijs (t.o.v. vrij) -

73 Resultaten van de peiling: schoolverschillen voor controle achtergrond- kenmerken

74 Lezen 2 scholen doen het minder goed 1 school doet het beter

75 Luisteren 4 scholen doen het minder goed 2 scholen doen het beter

76 Rekenen 0 scholen doen het minder goed 3 scholen doen het beter

77 IVV 2 scholen doen het minder goed 4 scholen doen het beter

78 Resultaten van de peiling: schoolverschillen na controle achtergrond- kenmerken

79 Schoolverschillen na controle voor de variabelen uit het nettomodel Lezen Luisteren

80 Schoolverschillen na controle voor de variabelen uit het nettomodel Rekenen IVV

81 Resultaten van de peiling: formulieren

82 Formulier

83 Aanvraagformulier vakantiejob

84

85 Terugbetalingsformulier sportvoordeel jongeren

86

87 Besluit Zwakke resultaten voor lezen, luisteren en rekenen. Betere resultaten voor IVV. Sterke samenhang met o thuistaal (behalve rekenen) o dyscalculie voor rekenen en IVV o twee of meer jaar schoolse achterstand (behalve lezen) o schoolloopbaan Bijna geen schoolverschillen meer na controle voor achtergrondkenmerken. Formulieren: basiselementen geen probleem, maar zelf info selecteren moeilijker

88 Nog vragen? Algemene informatie peilingsonderzoek www.peilingsonderzoek.be www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/index.htm E-mail daniel.vannijlen@ppw.kuleuven.be


Download ppt "Peiling Project Algemene Vakken in de derde graad bso Colloquium 11 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google