De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Typisch Domo Door ondersteuning mee opvoeden Projectendag kinderarmoede 25.09.2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Typisch Domo Door ondersteuning mee opvoeden Projectendag kinderarmoede 25.09.2012."— Transcript van de presentatie:

1 Typisch Domo Door ondersteuning mee opvoeden Projectendag kinderarmoede 25.09.2012

2 Typisch Domo Domo 1991 - 2010 1990 : Adèle Picard & Lieve Devos – Probleem : Kindermis(be)handeling – Preventief werken ? – Werken als vrijwilligers in gezin ? – Uitgangspunt : Ervaring ten dienste van jonge ouders Opvoeding van kinderen in moeilijke omstandigheden 1991: Domo Leuven – Nood aan Primaire Preventie Steun aan gezinnen Waar draagkracht klein is Risico voor opvoedingsproblemen 2

3 Typisch Domo Domo 1991 - 2012 3 2010 : Domo Antwerpen Zuster organisatie Gegroeid uit Domo Leuven Zelfde visie, zelfde missie Eigen accenten Autonome vzw 2012 : Domo Hasselt + …

4 Typisch Domo DOMO vzw Start : 1991 Autonome vrijwilligersorganisatie Doel : – Ondersteunen van kansarme- en risico-gezinnen met kinderen tot 12 jaar – Om de toekomstkansen van die kinderen en het gezin te vergroten Hoe ? – 1 vrijwilliger ondersteunt langdurig 1 gezin 4

5 Typisch Domo Domo “Visie en Missie” Visie – Ouders zijn de belangrijkste personen in de opvoeding van hun kinderen – Sommige ouders hebben het op momenten soms moeilijk om nodige geborgenheid en structuur te bieden Missie – Die ouders willen we vanuit Domo steunen, bemoedigen, bevestigen. – Hun kinderen willen we zo meer kansen bieden om zich te ont- plooien tot evenwichtige volwassenen 5

6 Typisch Domo Domo “Werking” Vrijwillig, niet gedwongen Steeds in overleg met ouders Luisteren zonder te oordelen – Naar noden van de ouders – Ouders helpen kinderen te begrijpen Kinderen stimuleren Sociaal netwerk herstellen Socio-Culturele activiteiten aanmoedigen Er zijn, niets opdringen 6

7 Typisch Domo Domo “Methodiek” Maatzorg – Vraaggericht – Vraag van gezin centaal Empowerment – Krachten van gezin benadrukken – Van tandem naar solo Talent in actie ² – Talent In Actie = Talent + Gedrag + Context – Talent is relationeel gegeven, gezien door anderen – Zoeken naar talenten buiten context – Genereert subjectief welzijn – Basis voor ontwikkeling 7 ² Dewulf, L., Waar is mijn kind goed in? Voordracht 16 maart 2010

8 Typisch Domo Domo “Vrijwilliger” Tussen 20 en 75 jaar Middelbaar tot universitair opgeleid Bezorgd om het welzijn van kwetsbare gezinnen en kinderen. Verwacht geen directe resultaten Denkt probleem stellend Probeert een positief zelfbeeld te geven aan ouders en kinderen Met gezonde Humor 8

9 Typisch Domo “Autonoom” en “Vrijwillig” Autonome organisatie – Geen afhankelijkheid van organisatie en doelstelling – Assessment van het gezin i.p.v. sociaal onderzoek – Gezin participeert in assessment en besluitvorming – Geen stress voor substantiële rapportering – Focus op krachten van het gezin – Toegang tot aanvullende diensten Vrijwilligheid – Gezinnen – Vrijwilligers – Langdurige vrijwillige relatie 9

10 Typisch Domo “Kinderen tot 12 jaar” Gezinnen met kleine kinderen: – Materniteit – Crèche – Kleuterschool – Lager onderwijs Ander discours dan met kinderen in middelbaar en hoger onderwijs Preventie door presentie werkt ²: – Bij kleine kinderen – Langdurige periode van minstens 2 jaar – Met gezinsondersteuning gericht op Risicofactoren Positieve factoren binnen gezin – Meerdere milieus betrokken (bredere context) 10 ² Yoshikawa (1994)

11 Typisch Domo Opvoedings-[Ondersteuning ] Containerbegrip van activiteiten die: – Het opvoedingsproces in het gezin ondersteunen – Het welbevinden van gezinsleden kunnen verbeteren – De ontwikkeling van het kind stimuleren – Empowerment Doel: – Draagkracht van ouders versterken – Draaglast verminderen – Sociaal netwerk versterken – Uitbreiden mogelijkheden en kansen – Voorkomen van (zwaardere) problemen Presentie = Preventie en Interventie 11

12 Typisch Domo Ecodomo Ondersteuningsconnectoren Presentie Preventie Interventie Opvoedings- ondersteuning via Leercultuur Leescultuur Speelcultuur Vrijetijdscultuur Gezondheid Vaardigheden Spel Micro Meso Macro Gezin Vrije tijd Wonen Leren Gezondheid Opvoeding Talent in Actie Leercultuur Speelcultuur Spelotheek Speelcultuur Spelotheek Vrijetijds- en Leescultuur Vrijetijds- en Leescultuur Huisvesting Hygiëne en Medische zorg Hygiëne en Medische zorg Opvoedings- vaardigheden Opvoedings- vaardigheden

13 Typisch Domo Ecodomo Ondersteuningsconnectoren Presentie Preventie Interventie Inclusie via School Sport Soc. Cultureel woonomgeving Micro Meso Macro Gezin SOC. CULT. VERENIGING PROF. HULP ORGANISATIES SPORT VERENIGING SCHOOL Spel Leren Opvoeding Gezondheid WOON OMGEVING Wonen Vrije tijd Politie Juridische instellingen Overheids- instellingen

14 Typisch Domo Werk- groepen 14 Organisatiestructuur Domo-Leuven Vrijwilligers Raad vn Bestuur Vrije Tijd Fondsenw. & Comm. Beleid Vrijwilligers Gezinnen

15 Typisch Domo Domo “Onderbouwd ” “Een theorie van presentie”, prof. Baart, Utrecht – “Niet-hulpverlening” gn taken professionele “hulpverlening” Samen koken Hulp bij het leren van kinderen Samen naar buiten trekken, culturele en sportieve evenementen “Presentie sluit interventie niet uit”, prof. Van den Laar – Presentie als een “ingebedde interventie” – Presentie – Preventie – Interventie Onderzoek Univ.van Amsterdam – Onderzoek nuldelijns-opvoedingsondersteuning Positief effect op vaardigheden en welzijn moeder Probleemgedrag kinderen “Sleeper effect” (effect op latere termijn) KULeuven: 2 master proeven Rebekka Schotte, Tine Foubert 15

16 Typisch Domo Domo “Out of the box” “Alternative Response System” – Assessment van het gezin >< geen onderzoek – Gezin participeert in: assessment besluitvorming – Geen stress voor substantiële rapportering – Focus op krachten van het gezin – Toegang tot aanvullende diensten – Ongoing vrijwillige relatie met vrijwilligers 16 Law enforcement Judicial system Community Resourses “Alternative Respons Systems” Child Protective Services Prof.H.Dubowitz Univ.of Maryland US International Conference CAN2007 Leuven

17 Typisch Domo Domo “Out of the box” “Altern.Respons System” Belangrijkste bevindingen – Kinderen veiliger (preventie) – Minder rapporten van Kind Beschermende Diensten (CPS) – Gezinnen: meer coöperatief, geëngageerd meer hulp meer tevreden – Kind Beschermende Diensten: positief constructief 17 Law enforcement Judicial system Community Resourses “Alternative Respons Systems” Child Protective Services Prof.H.Dubowitz Univ.of Maryland US International Conference CAN2007 Leuven

18 Typisch Domo Investeren in jonge kinderen is rechtvaardig en efficiënt Erik Schokkaert (Centrum voor Economische Studiën, KULeuven en CORE, Université catholique de Louvain)

19 Typisch Domo Perry-preschool program (prof Schokkaert domo symposium 10.11.2011) 65 toevallig gekozen arme, zwak begaafde zwarte kinderen (Ypsilanti, Michigan, 1962-1967). Interventie begon na (gemiddeld) 43 maanden, duurde twee jaar. Dagelijks 2,5 uur sessie in de klas, wekelijks 1,5 uur familiebezoek om moeder bij het proces te betrekken. Resultaten opgevolgd tot op 40-jarige leeftijd. 19

20 Typisch Domo Effecten op intelligentie 20

21 Typisch Domo Effecten op latere scholing 21

22 Typisch Domo Lange-termijn economische effecten (27 jaar) 22

23 Typisch Domo Besluit Omgevingsfactoren tijdens de kinderjaren (en vóór) de geboorte zijn van groot belang voor de levenskansen van mensen. Interventies op jonge leeftijd zijn rechtvaardig én economisch efficiënt. Naast individuele, zijn er ook belangrijke maatschappelijke effecten. Belangrijkste factor: gezinsondersteuning, waarbij niet- cognitieve factoren zeker niet mogen verwaarloosd worden. Creatie van vertrouwen is hierbij ongetwijfeld een noodzakelijke voorwaarde. 23

24 Typisch Domo Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012 Integrale ondersteuning van gezinnen in armoede met jonge kinderen. Vanuit de dagdagelijkse praktijkervaring lokaal het verschil maken door samenwerking, uitwisseling en netwerking Een lokaal project kinderarmoedebestrijding 2012 van Domo vzw, in samenwerking met Buurtwerk Lampeke vzw en Huis van het Kind Leuven vzw 24

25 Typisch Domo Wat: 3 organisaties bundelen krachten en expertise: Vanuit krachtige gelijkenissen en complementaire verschillen aanbod naar kwetsbare gezinnen met kleine kinderen versterken en beter op elkaar afstemmen. 25 Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012

26 Typisch Domo Gelijkenissen: Integraal+ laagdrempelig gezinsaanbod Vertrouwensband Actief op verschillende levensdomeinen Belang sociaal netwerk Langdurige steun Ontwikkelen en versterken krachten van ouders en kinderen.. 26 Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012

27 Typisch Domo Complementaire verschillen: Gezinsondersteuning aan huis Gezinsondersteuning vanuit 4 deelwerkingen van buurtwerk Cruciale doorverwijzer als netwerkpartner 27 Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012

28 Typisch Domo Doel: Nieuwe structurele toeleiding verbanden= meer gezinnen Structurele samenwerking= expertise versterken Complementair aanbod gezinsondersteuning Sector overschrijdend en actief samenwerken= missing links wegwerken 28 Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012

29 Typisch Domo Resultaat na 1 jaar: Domo: meer gezinnen met jonge kinderen Uitwisseling expertise: 3 organisaties Betere doorverwijzing Opvoedingswinkel meer aanwezig op informele ontmoetingsmomenten doelgroep Domo-gezinnen naar buurtwerking en opvoedingswinkel Structureel aanwezig op Lokaal Overleg Opvoedings Ondesteuning 29 Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012

30 Typisch Domo Noden na 1 jaar: Verder gaan met dit experiment Vaststelling dat : – Allochtone ouders groot deel van doelgroep zijn maar kanalen en aanbod niet kennen. – Hiervoor specifieke vaardigheden en expertise nodig zijn (spel/leercultuur, taal….) – Gelijkenissen en complementaire verschillen van deze 3 werkingen antwoord kunnen bieden aan deze nood. 30 Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012

31 Typisch Domo Zoals voor doelgroep langdurige ondersteuning belangrijk is, kan men als organisatie op lokaal vlak ook alleen maar resultaat boeken als men vanuit overheid op continuïteit kan rekenen. Helaas is er voorlopig geen goedkeuring voor verlenging van dit samenwerkingsproject. 31 Domo project lokale kinderarmoede: “Over de drempel” 2011-2012

32 Typisch Domo Besluit Domo 2013 Domo klaar voor export: – Draaiboek voor nieuw opstartende Domo’s. i.s.m H.I.VA en provincie Vlaams Brabant.. – Uitbouw platform voor ondersteuning, samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende Domo werkingen. 32

33 Typisch Domo Kansarmoede is “Globaal” “ Zonder solidariteit kan je geen strijd tegen armoede voeren. Vooral vrouwen in armoede moeten speciale aandacht krijgen” zr Jeanne Devos “Er is nood aan “ Globalisering van de solidariteit “ zr Jeanne Devos Aansluitende hierbij “ Think globaal, act local “ Multinational Marketing Act local : “ We willen gezinnen steunen om kinderen zo meer kansen te bieden om zich te ontplooien tot evenwichtige volwassenen “ Visie Domo vzw “ 33 Zr Jeanne Devos 3 uitdrukkingen

34 Typisch Domo Domo “Bedankt” 34 Domo vzw Naamsestraat 153-155 3000 Leuven Tel.:016/89.04.69 www.domovlaanderen.be...Bedankt ! Voor ? Uw tijd Uw Interesse...Meer weten ? Bezoek onze stand Koop ons boek: “Over de drempel” (10 euro)


Download ppt "Typisch Domo Door ondersteuning mee opvoeden Projectendag kinderarmoede 25.09.2012."

Verwante presentaties


Ads door Google