De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1.Reglementering 2.Soorten punten 3.Ambten/functies 4.Inzetbaarheid 5.Aanstelling opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 6.Prestatieregeling 7.Vervangingen 8.Vaste benoeming 9.WTW-administratieve hulp 10.Aandachtspunten opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi 1. Reglementering  Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11)BaO/2005/11  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10)BaO/2005/09BaO/2005/10  Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12)BAO/2005/12 opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi 1. Reglementering  Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps)PERS/2005/10/ps  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/05)BaO/2003/04BaO/2003/05 opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi 1. Reglementering Relevante zoekwoorden in “WETWIJS” Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi 2.1 Punten op niveau school School maakt deel uit van SG  enveloppe administratieve ondersteuning  maximum 10% mag overgedragen worden naar de scholengemeenschap (samengelegde punten)  in te richten ambt: administratief medewerker  enveloppe coördinatie ICT-beleid  maximum 10% mag overgedragen worden naar de scholengemeenschap (samengelegde punten)  in te richten ambt: ICT-coördinator  punten zorg die door de scholengemeenschap aan de school worden toegekend  in te richten ambt: zorgcoördinator 7 opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi 2.1 Punten op niveau school School maakt geen deel uit van SG  enveloppe administratieve ondersteuning  in te richten ambt: administratief medewerker  enveloppe coördinatie ICT-beleid  enkel indien school deel uitmaakt van een “ICT- samenwerkingsplatform  in te richten ambt: ICT-coördinator  enveloppe zorg  tot  enkel gewoon BaO  in te richten ambt: Zorgcoördinator 8 opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi  Alle punten op niveau school zijn “gekleurd” = punten kunnen niet overgedragen worden van ene enveloppe naar andere  Bij overdragen punten naar de scholengemeenschap rekening houden met vaste benoemingen (geen TBSOB veroorzaken)  Punten op niveau school = Oorsprong OMkadering: Punten op niveau school opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi 2.2 Punten op niveau SG  enveloppe stimulus  vrij aan te wenden  in te richten ambten/functies: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur coördinatie scholengemeenschap  enveloppe zorg  minstens 90% van deze enveloppe moet verdeeld worden over de scholen van de scholengemeenschap  de punten die overblijven na deze verdeling blijven op niveau scholengemeenschap  in te richten ambt/functie: zorgcoördinator, stafmedewerker-zorgcoördinator 10 opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi 2.2 Punten op niveau SG  samengelegde punten  de punten die de scholen vanuit hun enveloppe(n) voor administratieve ondersteuning en/of coördinatie ICT beleid overdragen aan de scholengemeenschap  in te richten ambten/functies: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur coördinatie scholengemeenschap  De punten afkomstig van , en vormen samen de “punten scholengemeenschap” 11 opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi 2.2 Punten op niveau SG  bij verdeling punten zorg naar de scholen rekening houden met vaste benoemingen: geen TBSOB veroorzaken  punten scholengemeenschap = Oorsprong OMkadering: 07  punten scholengemeenschap zijn niet vatbaar voor vaste benoeming 12 opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi 3. Ambten/functies 3.1. ambten (zowel niveau school als SG)  administratief medewerker  3 opleidingsniveaus: HSO (63 ptn), PBA (82 ptn), MA (120 ptn)  geen uitgestelde bezoldiging  aanstelling tot 31/08  ICT-coördinator  3 opleidingsniveaus, MAAR 5 puntenniveaus HSO: (63 ptn), PBA (82 ptn/85 ptn), MA (120 ptn/126 ptn)  uitgestelde bezoldiging  aanstelling tot 30/06 13 opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi 3. Ambten/functies  zorgcoördinator  2 opleidingsniveaus: PBA (85 ptn), MA (126 ptn)  uitgestelde bezoldiging  aanstelling tot 30/06  Het schoolbestuur of de SG kiest vrij in welk opleidingsniveau en/of puntenniveau een betrekking wordt ingericht 14 opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi 3. Ambten/functies 3.2. functies (enkel op niveau SG)  stafmedewerker scholengemeenschap  altijd verbonden aan onderliggend ambt  onderliggend ambt: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, (kleuter)onderwijzer(asv)  voldoen aan de bekwaamheidsvereisten van het onderliggend ambt  recht op wedde verbonden aan onderliggend ambt  opbouw rechten in onderliggend ambt (vb. TADD) 15 opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi 3. Ambten/functies  aanstelling: −tijdelijk – rechtstreeks −vastbenoemd – via verlof Tijdelijk Andere Opdracht (Do 019)  einde aanstelling afhankelijk van onderliggend ambt  puntengewicht afhankelijk van onderliggend ambt  verschillende tabellen: zie omzendbrief BaO/2005/12 −punt voor beleids- en ondersteunend personeel −punt voor onderwijzend personeel  in de zending: altijd ambtscode onderliggend ambt + vakcode 805 (stafmedewerker)  stafmedewerker is klas- en schoolvrij !!! (mag niet worden gebruikt om klassen te splitsen) 16 opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi 3. Ambten/functies Voorbeeld 1: stafmedewerker : Tijdelijk zorgcoördinator PBA:  halftijds aangesteld niveau school (12u eigen enveloppe - 6u punten scholengemeenschap).  halftijdse opdracht op niveau scholengemeenschap stafmedewerker-SG Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 12u ATO 02 / einddatum / OOM 00  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 6u ATO 02 / einddatum / OOM 07  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 18u ATO 02 / einddatum / OOM 07 opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi 3. Ambten/functies Voorbeeld 2: stafmedewerker : kleuteronderwijzer ASV vast 22/22:  aangesteld voor 8u als stafmedewerker-SG op niveau SG (onderliggend ambt blijft kleuteronderwijzer-ASV) Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 8u met einddatum / OOM 00  RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 8u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07 opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi 3. Ambten/functies  directeur coördinatie SG (DIRCO)  altijd verbonden aan onderliggend ambt  onderliggend ambt: directeur  voldoen aan de bekwaamheidsvereiste van het ambt van directeur: ten minste PBA + Bewijs Pedagogische Bekwaamheid  recht op wedde van de school waaraan administratief verbonden (barema 779, 828 of 879 )  1 of 2 halftijdse functies of 1 voltijdse functie (60 ptn per halftijdse functie of 120 voor voltijdse functie) 19 opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi 3. Ambten/functies  aanstelling: −tijdelijk  rechtstreeks −vastbenoemd  via verlof Tijdelijk Andere Opdracht (Do 019)  einde aanstelling 31/08  in de zending: altijd ambtscode 13 (directeur) + vakcode 806 (DIRCO)  DIRCO is school- en klasvrij 20 opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi 3. Ambten/functies voorbeeld directeur coördinatie SG :  Vastbenoemd directeur 24/24 wordt voltijds directeur coördinatie- scholengemeenschap. Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / directeur / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00 / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 24u met einddatum  RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 24u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07 opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi AmbtDiplomaniveauPuntengewichtAmbtscodesSalarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten ICT-coördinator HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 85 punten 120 punten 126 punten ZorgcoördinatorHOKT / PBA HOLT / MA 85 punten 126 punten Overzicht ambten niveau school opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi 3.4 Overzicht ambten/functies SG NiveauFunctieAmbten Scholen- gemeenschap Directeur-coördinatie SGDirecteur Stafmedewerker- SG Administratief medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator (kleuter)onderwijzer (ASV) Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICTICT-coördinator ZorgZorgcoördinator 23 opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi 4. Inzetbaarheid  Beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie aan één of meerdere scholen  Afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) – werken “in” en “voor” de scholengemeenschap  Opgelet: dienstonderbrekingen 24 opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi 5. Aanstelling 5.1. puntengewicht (kostprijs van aanstelling)  per personeelslid  per instelling  per ambt  per opleidingsniveau  per oorsprong omkadering 25 opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi 5. Aanstelling 5.2 Eénpuntenkwestie  Meerdere personeelsleden – zelfde ambt, opleidingsniveau – zelfde oorsprong omkadering (OOM) – zelfde instelling: nooit meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid aangesteld wordt  Ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen 26 opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi 5. Aanstelling Voorbeeld 1 van de éénpuntenkwestie:  School heeft 63 punten administratieve ondersteuning en kiest voor opleidingsniveau Hoger Secundair Onderwijs (HSO)  als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x 36/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 63 punten  als het om 2 halftijdse personeelsleden gaat is dit 2 x 18/36 AM-HSO = 2 x 32 punten, waarvoor slechts 63 punten worden aangerekend 27 opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi 5. Aanstelling Voorbeeld 2 van de éénpuntenkwestie:  School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor opleidingsniveau Professionele Bachelor (PBA – vroegere HOKT)  als dit aan één personeelslid wordt gegeven komt het neer op 12/36 zorgcoördinator (ZC)-PBA = 28 punten  als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als ZC-PBA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-PBA is (5 punten), zou dit mogelijks 29 punten ( ) kosten maar er worden slechts 28 aangerekend 28 opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi 6. Prestatieregeling  Alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen: 36 klokuren (dus ook: indien elektronische zending in 24sten of 22sten voor bv onderwijzer- stafmedewerker)  36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren binnen de school) 29 opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi 7. Vervanging Vervangingen:  zorgcoördinator en ICT-coördinator: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis  stafmedewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis  dirco: vanaf eerste dag afwezigheid en ook tijdens juli en augustus mogelijk  administratief medewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis (opgelet: zomervakantie!) Voor alle personeelsleden aangesteld via punten:  geen vervanging korte afwezigheid (VKA)  geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats 30 opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi 7. Vervanging  steeds in zelfde ambt  niet noodzakelijk in zelfde opleidingsniveau  punten van titularis blijven tellen  vervanger wordt betaald volgens zijn/haar bekwaamheidsbewijs (  hoger of lager dan titularis)  verduidelijking aan de hand van enkel voorbeelden opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi 7. Vervanging Voorbeeld 1  Adm. medewerker HSO barema 202 wordt vervangen door adm. medewerker PBA barema 158 voor 36/36  zonder meerkost punten maar betere bezoldiging interimaris Voorbeeld2  ICT-coördinator MA barema 501 wordt vervangen door ICT-coördinator PBA (82ptn) barema /36  zonder wijziging punten maar lagere bezoldiging interimaris opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi 8. Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP 8.1. Vacantverklaring en vaste benoeming:  per school en hoofdstructuur  per personeelslid  per puntenenveloppe  per ambt en per opleidingsniveau 33 opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi 8. Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP  Maar: TADD in ambt (niet opleidingsniveau!)  Administratief medewerker–PBA −kan als TADD’er uren opeisen als administratief medewerker-HSO (maar dan ook in niveau HSO!) −kan rechten niet doen gelden als administratief medewerker-master (MA), want geen VE  Elke 1 e van de maand kan opwaardering naar hoger opleidingsniveau, rekening houdend met de punten én mits toestemming personeelslid (degradatie kan niet)  Affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO 34 opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi 8. Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP 8.2. Vaste benoeming na TAO:  360 dagen dienstanciënniteit in ambt van vaste benoeming  vaste benoeming kan voor volume aan uren waarvoor je TAO nam, ongeacht of je effectief TAO nam naar ambt van vaste benoeming  voorbeeld 35 opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi 8.2. Vaste benoeming na TAO  VOORBEELD Zorg TAO 18/36 1/9/201030/6/20111/9/2011 ICT TAO 14/36 1/1/2012 VB zorg 14/36 opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi 9. Wedertewerkstelling (WTW) administratieve hulp  Blijft voorlopig hetzelfde als voorheen  Structureel boventalligen of TBS Medex  Toegewezen aan scholengemeenschap (Vlaamse Reaffectatiecommissie)  Functie: administratieve ondersteuning als WTW administratieve hulp (ambtcode 165)  Melding TBSOB (+ eventueel DO 067 “TBS pensioencommissie”) op school van vaste benoeming  Melding WTW met ambt 165 als ATO 2 en OOM 00+aanduiding “W” (veld waar ook Reaffectatie staat) 37 opleiding schoolsecretariaten

38 AgODi 9. WTW administratieve hulp  Prestatieregeling: voltijds = 36 uur  Wedde van vaste benoeming  Vervanger bij DO 067 doorsturen met ATO 2 (=“valse ATO2” + in opmerking naam titularis)  WTW Administratieve hulp kan NIET vervangen worden bij afwezigheid 38 opleiding schoolsecretariaten

39 AgODi 9. WTW adm. hulp: voorbeeld  Vastbenoemd onderwijzer: door Medex definitief ongeschikt verklaard voor het ambt van onderwijzer maar wel geschikt voor uitoefening van een administratieve functie  Zending  RL 1 /onderwijzer/ 24u ATO 4 /+melding TBSOB/ einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking 067 – TBS pensioencommissie met einddatum / OOM 00  RL 1 wedertewerkgestelde administratieve hulp – ambt 165/”W”/ 36u ATO 2 met einddatum / OOM 00 opleiding schoolsecretariaten

40 AgODi 10. Aandachtspunten  Moederschapsbescherming & Bedreiging door beroepsziekte voor BOP  administratief personeel: kan niet  zorgcoördinator en ICT-coördinator  mogelijk indien: −gewone voorwaarden MB/BZ vervuld zijn −hoofdstructuur 111 −omzetting van aanstelling van HS 211 naar HS 111 kan niet 28 opleiding schoolsecretariaten

41 AgODi Vragen? opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google