De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Generieke Proeven voor deelnemers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Generieke Proeven voor deelnemers"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Generieke Proeven voor deelnemers
Agentschap…..

2 Verloop van de sessie Het examen Waardegerichte competenties

3 Algemeen kader Nieuwe ambtenaar is gericht op verandering, verbetering service voor de burger /flexsecurity : niet je hele loopbaan dezelfde job Examens staan nu dichter bij het leven- zoals- het- is -op -de –werkplek Selectie gebeurt op waardegebonden competenties, competenties nauwgezetheid en planning Aangezien de meesten onder u hier al een tijd werken veronderstellen we dat u de competenties hebt om in deze proef te slagen Niet-geslaagden krijgen tweede kans.

4 Generieke proef Het gaat slechts om een eerste generieke proef van een wervingsexamen Ook mensen van buiten de Vlaamse overheid kunnen meedoen (RvS) Als u geslaagd bent in de eerste proef , bent u dus nog niet statutair geworden . Daarvoor moeten namelijk nog twee bijkomende voorwaarden vervuld zijn : Er moeten vacatures zijn waarop u kan solliciteren u moet slagen in een tweede, functiespecifieke proef die toegang geeft tot deze functie

5 Hoe verloopt het examen ?
case via beeldmateriaal, geluid en documenten Op basis van dit materiaal moet je de vragen oplossen die je worden gesteld Het gaat om Multiple-choicevragen : kant-en-klare vragen waartussen je het juiste antwoord moet kiezen Computergestuurde afname of afname op papier.

6

7 Competenties Wat zijn dat ?

8 Definitie Uw competenties zijn uw eigen talenten om
kennis (theoretische en praktische kennis), vaardigheden (het doen) en attitudes (op de juiste manier) in uw werk, en het leven in het algemeen toe te passen,met een goed resultaat als gevolg. (Naar

9 eigenschappen Een competentie is: Meetbaar
Herkenbaar en te zien in het gedrag Ontwikkelbaar Om competenties te kunnen observeren en meten, zijn ze uitgedrukt in gedragstermen.

10 Competentiewoordenboek van de Vlaamse Overheid
Elke competentie heeft een definitie Daaronder staan 3 of 4 niveaus Bij elk niveau staan voorbeelden van gedrag

11 Voorbeeld : klantgerichtheid Niveau 1
Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten Helpt klanten op een vriendelijke en adequate wijze voort Blijft beleefd bij klachten Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op te lossen Verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun afkomst, geslacht, handicap enz. (bv. houdt de wachttijd voor een klant minimaal, voert stipt uit wat werd vastgelegd, levert duidelijke producten af, neemt een lagedrempelhouding aan, is beschikbaar en bereikbaar) Stelt zich hulpvaardig op Reageert snel en gepast op vragen van klanten Kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en beperkingen van de klant (bv. kinderen, bejaarden, zieken)

12 Waarom aan uw competenties werken ?
Competenties ontwikkelen vergroot uw kansen en uw inzetbaarheid Als uw taak wegvalt kan u een andere taak opnemen U vergroot uw keuzemogelijkheden als u eens iets anders wil doen U wint aan respect bij collega’s Deelname aan examens met succes U draagt bij tot de professionaliteit van de overheid

13

14 Wat is een waardegebonden competentie ?
Elke organisatie heeft een missie, een strategie en waarden die haar activiteiten sturen, ook de Vlaamse overheid. Van daar uit komen de waardegebonden competenties voort Het gaat hier om Betrouwbaarheid, Klantgerichtheid, Voortdurend Verbeteren en Samenwerken

15 Missie MISSIE : Om aan onze
klanten (burgers, bedrijven, de Vlaamse Regering, andere organisaties …) betrouwbare diensten te verlenen, werken we samen en verbeteren we voortdurend onze kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie

16 Voortdurend verbeteren
Voortdurend verbeteren is … Bereid zijn zelf te veranderen Bereid zijn manier van werken te veranderen Bereid zijn om bij te leren Voorbeelden van gedrag Nieuwe afspraken toepassen in de praktijk Uitleg vragen als iets niet duidelijk is Mee nadenken over oplossingen van werkproblemen

17 Hoe hieraan werken ? Cursus niet altijd nodig
Een kwestie van ogen en oren open te houden, te oefenen, te proberen. Taken, situaties Een nieuwe taak opnemen Een andere rol opnemen : bvb een nieuwe collega wegwijs maken op de werkplek. Een nieuwe procedure volgen Een verandering in de wetgeving toepassen in uw taak Een nieuwe chef : nieuwe bazen , nieuwe wetten… Ploeg : planning van ontwikkingsgerichte doelstellingen Perspectiefgesprek : waar wil ik naartoe ?

18 Klantgerichtheid Klantgerichtheid is…
Bewust zijn van het algemeen belang dat je als ambtenaar moet dienen (de klant heeft niet altijd gelijk) Bewust zijn van behoeften van klanten (weten welke diensten de klanten van je kunnen verwachten, en welke niet) De twee zaken kunnen combineren in je omgang met interne en externe klanten (vriendelijk blijven, ook al moet je een negatieve boodschap brengen) Voorbeelden van klantgericht gedrag : Beleefd blijven als een klant boos is Acties ondernemen om problemen van klanten op te lossen Reactie aanpassen aan soort klant : jongere, bejaarde persoon met een handicap

19

20 Hoe hieraan werken ? Niet altijd cursus nodig !
Het is een kwestie van ogen en oren open te houden, te oefenen, te proberen. Taken waarbij de competentie “klantvriendelijkheid” aanbod komt zijn : Klachten behandelen Onthaal verzorgen van klanten Brieven opstellen Telefoonpermanentie opnemen Op bezoek gaan bij klanten

21 samenwerking Samen-werken is …. Werken naar een gezamenlijk resultaat
Werken voor het algemeen belang, niet vanuit persoonlijk belang, Voorbeelden Rekening houden met mening van anderen Informatie doorgeven Respect voor iedereen, ook voor mensen met een handicap, mensen van allochtone afkomst

22

23 Hoe hieraan werken ? Niet altijd cursus nodig !
Taken waarbij de competentie aanbod komt zijn : Vergaderen Afspreken Werkplek delen : wie zit bij het raam ? Wie aan de deur ? Samen werken aan een opdracht Met hetzelfde materiaal werken, opruimen, uptodate houden Samenwerking tussen binnen- en buitendienst, Uurroosters : Verlof en permanentie afspreken Werkverdeling : Teveel werk voor de ene, te weinig voor de andere Werkafspraken : de kwaliteit van uw werk heeft gevolgen voor dat van anderen, en omgekeerd natuurlijk. Je collega heeft gegevens van jou nodig om haar werk te doen.

24 betrouwbaarheid Betrouwbaarheid is correct handelen afspraken nakomen
verantwoordelijkheid opnemen voorbeelden : respectvol omgaan met klanten,collega’s en chefs fouten toegeven en rechtzetten discreet omgaan met vertrouwelijke informatie in een crisissituatie zelf initiatief nemen

25

26 Hoe hieraan werken ? Niet altijd cursus nodig !
Taken waarbij de competentie aanbod komt zijn : Iemand maakt kopies voor eigen gebruik, u ziet dat, wat doet u ? Ontvangen van (nieuwjaars)geschenken : wat zijn de afspraken ? Omgaan met vertrouwelijke informatie : waar bewaart u die ? met wie spreek je erover, met wie niet ? Thuiswerken : werkt u even hard thuis als op het werk ? Fouten maken: probeer open te zijn over het maken van fouten, verberg ze niet maar bespreek ze met collega’s én chef. Personeelszaken vergen discretie


Download ppt "Infosessie Generieke Proeven voor deelnemers"

Verwante presentaties


Ads door Google