De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Studienamiddag Energiezuinige school Het uitvoeren van een energieaudit Ing. Eddy Janssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Studienamiddag Energiezuinige school Het uitvoeren van een energieaudit Ing. Eddy Janssen."— Transcript van de presentatie:

1 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Studienamiddag Energiezuinige school Het uitvoeren van een energieaudit Ing. Eddy Janssen

2 www.kdg.be Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kunst: juwelen, vrije kunst, grafische vormgeving, reclame, illustratie, schilderkunst, beeldhouwen, video Lerarenopleiding: kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs met vakkencombinaties: talen, wetenschap, economie, ICT, LO, PO, hout, bouw Verpleegkunde (kinder, sociaal, ziekenhuis, psychiatrie, geriatrie), vroedkunde Bedrijfsmanagement: boekhouden, fiscaliteit, logistiek, verzekeringen, banken, marketing, rechtspraktijk, milieumanagement, KMO-management Office management: secretariaat, events, projecten, talen, bedrijfsvertaler, medisch sociaal Toegepaste informatica Techniek en wetenschap: master (industrieel ingenieur EM, chemie ICT), prof. Bachelor: farmaceutische en biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, elektromechanica, elektronica, biochemie, fotografie, auto- en mototechnologie, multimedia en communicatietechnologie (MCT) Sociaal Werk en Orthopedagogie: sociaal assistent, opvoeder, maatschappelijk en sociaal-cultureel werk

3 Energiezorg = op structurele en economisch verantwoorde wijze Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het energiegebruik te minimaliseren

4 Energiezorg: Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Besparing tijdslijn HUIDIG ENERGIE- VERBRUIK VERMINDERD ENERGIE- VERBRUIK Analyse Audit  Enginering Realisatie Optimalisatie Bewaking E boekhouding Monitoring Energie

5 Niet een gedetailleerde studie ten behoeve van een lastenboek (aanbesteding) Niet het eindpunt, wel een start… Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Wat is een energieaudit niet

6 evolutie van de diverse energieverbruiken op basis van historische data : factuuranalyse, jaarlijkse trends verbruiken, maandelijkse trends verbruiken overzicht van de energiestromen binnen de school, ondersteund met metingen : energiebalans, verdeling van het verbruik over de eindtoepassingen voor de evaluatie van de regeling van de verwarming worden minimaal temperatuurloggings uitgevoerd spotmetingen : luxniveau, temperatuur, relatieve vochtigheid, aantal brand-/draaiuren, elektrisch vermogen, … dataloggings : temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, elektrisch vermogen, debiet, … (metingen op HVAC enkel vereist indien meer dan 30% van verbruik) gedetailleerde beschrijving van de knelpunten, waarop energetische verbeteringen mogelijk zijn overzicht van de mogelijke acties om de knelpunten weg te werken voorstel van een REG-actieplan (= overzicht van alle mogelijke energiebesparende maatregelen naast de acties om de knelpunten weg te werken) kosten-batenanalyse van alle voorgestelde acties en maatregelen (terugverdientijd, netto actuele waarde, interne rendementsvoet)

7 Maatregelenlijst opstellen Nieuwe regeling… of Volledig nieuwe installatie… of Volledig nieuw gebouw Hoever moet men gaan ? the sky is the limit: behoud van energie… dus geen energie nodig om te verwarmen ? Economisch onderbouwen Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Wat is een energieaudit

8 TVT (terugverdientijd) NHW (netto huidige waarde) = NPV (net present value) IR (interne rentabiliteit) = IRR (intern rate of return) Excel: functie plakken: fx financieel NHW of IR zie ook help-informatie Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische begrippen

9 TVT (terugverdientijd) -Termijn waarna resultaat = 0 -Te hanteren voor TVT < 4 -Houdt geen rekening met * evolutie energieprijs * kostprijs geld Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische begrippen

10 NHW (netto huidige waarde) - Prijsevolutie, rente(derving) - Elk jaar de winst actualiseren met behulp van r - r **(actualisatievoet, discontopercentage): vast te leggen rendement - Termijn ** **: beleidsbeslissing Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische begrippen

11 IR (interne rentabiliteit) = Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische begrippen Actualisatievoet waarbij na de termijn NHW = 0 IR > langetermijnrente x 1,3…3 afhankelijk van het risico

12 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische begrippen Energie = vermogen x tijd Bepalende factor: gebruikstijd verlichting verwarming

13 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische begrippen Voorbeeld: 1000 € investeren om 1000 W te besparen –6000 gebruiksuren/jaar: 6000 kWh/jaar aan 0,15 €/kWh of 900 €/jaar of TVT=1,1 jaar –500 gebruiksuren: 500 kWh/jaar of 7500 €/jaar of TVT=8 jaar

14 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische begrippen Bezint eer ge begint… Investering basis- uitvoering Investering Best Beschikbare Technologie (BBT) afbraakkost 2 13 1: “goedkope” oplossing 2: meerprijs BBT 1+2=3: prijs BBT 1+3+4: prijs BBT na foute beslissing 4

15 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische analyse houdt onzekerheid in: Voorspelling energieprijs (lange termijn) Voorspelling v.d. energiebesparing (vele invloedsfactoren)

16 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Economische analyse houdt geen rekening met: Maatschappelijke aspecten (CO 2 -emissie, uitputting van fossiele energievoorraad…) Verbeterd comfort, bedieningsfaciliteiten, betrouwbaarheid

17 Gebrek aan geld ; oplossing: Subsidie voor de audit De audit levert Quick-win voorstellen Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Belemmeringen

18 Gebrek aan geld Gebrek aan tijd en kennis: Delegeren (audit bestellen) Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Belemmeringen

19 Gebrek aan geld Gebrek aan tijd en kennis Wantrouwen: referenties Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Belemmeringen

20 Gebrek aan geld Gebrek aan tijd en kennis Wantrouwen Financiële structuur: responsabiliseren scholengemeenschappen huurder/verhuurder Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Belemmeringen

21 Evolutie: –Energiekosten –Technische mogelijkheden en inzichten Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Aanleiding energieaudit

22 1980: 15 l/100 km 2000: 7 l/100 km Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Aanleiding energieaudit

23 Evolutie: –Energiekosten –Technische mogelijkheden en inzichten Maatschappelijke aspecten van REG: –Voorbeeldfunctie –Subsidies Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Aanleiding energieaudit

24 Grondige energieaudit Snelle energieaudit Één-thema-audit verwarming Één-thema-audit gebouwschil Één-thema-audit verlichting Advies energiezuinig en duurzaam bouwen en renoveren Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Soorten energieaudits

25 Hoe verloopt een energie-audit 1.Verzamelen gegevens As built plans : gebouwen, installaties… Facturen (laatste jaren) Algemene gegevens - verwarming - verlichting Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

26 Hoe verloopt een energie-audit 2.Eerste bezoek: energiestromen opsporen Rondgang met begeleiding: Aanvullen gegevens gebouw Inventarisatie installaties EAN-nummers meters Spotmetingen en datalogging Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

27 Hoe verloopt een energie-audit 2.Eerste bezoek watertemperatuur ruimtetemperatuur bezettingstijden levert info over regelaars: mogelijkheden / beperkingen instelling Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

28 Hoe verloopt een energie-audit 2.Eerste bezoek Opgesteld vermogen verlichting, luxmeting en oppervlakte ↔ 2 W/100lux.m2 Werkingstijd Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

29 Hoe verloopt een energie-audit 3.Verwerking tot EBM’s loggers ophalen berekeningen databanken: ervaring, databanken (eigen en andere) software (Excel, templates…) Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

30 Hoe verloopt een energie-audit 4.Verslag bespreking, toelichting Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

31 Hoe verloopt een energie-audit 5.Verdere opvolging buiten de audit: vermogen stookplaats bestek (vergelijkbare offertes) - prestatiebestek (klein werk) - lastenboek (aanbesteding) monitoring = bewaking energieboekhouding Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

32 Metingen Temperatuur Lichtsterkte Relatieve vochtigheid en %CO 2 Elektriciteit (energie en vermogen) Gasmeter, watertellen, olieteller Branduren x brandstofdebiet Waterdebiet Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

33 EBM’s Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

34 1. Stookinstallaties Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

35 1. Stookinstallaties Productierendement welke verliezen in rekening brengen ? Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

36 1. Stookinstallaties Productierendement welke verliezen in rekening brengen ? Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

37 1. Stookinstallaties Productierendement Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

38 1. Stookinstallaties dauwpunt luchtovermaat Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

39 1. Stookinstallaties Invloedsfactoren op productierendement keuze ketel en brander luchtovermaat = branderafstelling lage rookgastemperatuur, dus lage watertemperatuur, dus overdimensionering verwarmingslichamen (feitelijke overdimensionering = voordeel) Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

40 1. Stookinstallaties Productierendement welke verliezen in rekening brengen ? Enkel rookgasverliezen gemakkelijk te meten Alle verliezen (ook stilstandverliezen en opstartverliezen) zijn moeilijk te meten afhankelijk van bedrijfsomstandigheden, dus voor elke installatie verschillend ! ? Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

41 Productierendement Voorbeeld: ketelvervanging oud: gemeten rendement: 90 % seizoenrendement: 53 % Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

42 Productierendement Voorbeeld: ketelvervanging oud: gemeten rendement: 90 % seizoenrendement: 53 % nieuw: nuttig rendement: 92 % seizoenrendement: 88 % Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

43 Productierendement Voorbeeld: ketelvervanging oud: gemeten rendement: 90 % seizoenrendement: 53 % nieuw: nuttig rendement: 92 % seizoenrendement: 88 % besparing: ? Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

44 Productierendement Voorbeeld: ketelvervanging oud: gemeten rendement: 90 % seizoenrendement: 53 % nieuw: nuttig rendement: 92 % seizoenrendement: 88 % besparing: 40 % Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

45 Productierendement Voorbeeld: ketelvervanging oud: gemeten rendement: 90 % seizoenrendement: 53 % nieuw: nuttig rendement: 92 % seizoenrendement: 88 % Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

46 Productierendement Voorbeeld: ketelvervanging oud: gemeten rendement: 90 % seizoenrendement: 53 % nieuw: nuttig rendement: 92 % seizoenrendement: 88 % Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

47 Productierendement Voorbeeld: ketelvervanging oud: gemeten rendement: 90 % seizoenrendement: 53 % nieuw: nuttig rendement: 92 % seizoenrendement: 88 % Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

48 1. Stookinstallaties Productierendement verhogen (KISS) ketelvermogen niet te groot: – schilberekening – gasverbruik opvolgen tijdens koude periode modulerende brander, kleine luchtovermaat condensatie: voorwaarde van lage watertemperatuur – grote radiatoren… (feitelijke overdimensionering) – regeling: vraaggestuurde keteltemperatuur – hydraulica: aangepast schema Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

49 2. Regeling Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

50 2. Regeling Thermisch comfort ↨ Energieverbruik Temperatuur ! Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

51 2. Regeling Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

52 2. Regeling Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

53 2. Regeling 1.Verwarmingszones 2.Klokfuncties dag/nachttemperatuur 3.Eco-functies 4.Weersafhankelijke regeling (ruimtevoeler) 5.Keteltemperatuurregeling 6.Hydronica Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

54 2.1 verwarmingszones Afzonderlijke zone is nuttig indien:  Verschil in gebruikstijd  Verschil in geveloriëntatie (zon, wind)  Verschil in interne warmtewinsten  Verschil in verwarmingsysteem Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

55 2 klokfuncties 1.Dagtemperatuur Regeling niet aan gebruikers overlaten Voorregeling: watertemperatuur Naregeling: thermostatische kranen - instelbeveilinging - diefstalbeveiliging - Kv-instelbaar Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

56 2.2 klokfuncties 1.Dagtemperatuur 2.Nachttemperatuur Niet te laag: opwarmtijd condensatie Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

57 2 klokfuncties 1.Dagtemperatuur 2.Nachttemperatuur 3.Schakelklok –Vaste tijden –Optimalisatie Gebruiksgemak Energiebesparend Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

58 3 Eco-functies 1.Vorstbewaking 2.Zomeruitschakeling 3.Nadraaien van pompen 4.Intervalschakeling van pompen en regelkranen Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

59 4 Weersafhankelijke regeling Invloed ruimtetermperatuurvoeler: Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

60 5 Vraaggestuurde keteltemperatuur Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

61 6 Hydraulica Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

62 6 Hydraulica Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

63 Corrosie-audits www.iwt-kdg.be/SIS Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

64 Aandachtspunten 1. Expansiesysteem 2. Ontgassing 3. Vuilafscheiding 4. (chemische preventie) Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

65 1 Expansievaten kwaliteitsverschil Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

66 2 Ontgassing Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

67 3 Vuilafscheiding principe: decantatie Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

68 Tips voor een audit 1.Selectie auditbureau nog geen erkenning, daarom: - kwaliteit polsen van uitvoerders (kwalificatie van uitvoerders) - referentielijst opvragen - contactgegevens van referentielijst - verklaring van goede uitvoering door vroegere klanten Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

69 Tips voor een audit 1.Selectie auditbureau 2.Meewerking: - aanleveren van goede informatie - goede begeleiding bij de rondgang - budgetteren en uitvoeren van EBM’s 3.Monitoring en boekhouding Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

70 Tips voor verwarming 1.Besparing door ketelvervanging is moeilijk in te schatten maar aanzienlijk 2.Keteltemperatuur moet zo laag mogelijk, zeker bij condensatieketels 3. Modulerende brander en kleine luchtovermaat verbetert het rendement Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

71 Tips voor verwarming 4.Temperatuur in het gebouw overdag niet te hoog en constant houden 5.Zone-indeling vraagt integrale aanpak 6.Optimalisatie van start- en stoptijd maakt ook de bediening eenvoudiger 7.Kamerthermostaat bestaat in soorten Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

72 Tips voor verwarming 8.Weersafhankelijke regeling is OK, maar dan met ruimtevoeler 9. Keteltemperatuur regelen in functie van de meest vragende kring (dus zo laag mogelijk) 10.Hydraulisch concept afstemmen op keteltype Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

73 Tips voor verwarming 11.Hydraulisch inregelen: - belangrijk voor goede warmteverdeling - vermijd mengpunten (rendement) 12.Meer aandacht voor expansiesysteem 13.Grijp niet (te snel) naar additieven 14.Energie besparen ≠ dikke trui Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

74 Tips voor verwarming TVT=0 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen periodiek onderhoud (verwarming) jaarlijkse rendementsmeting waakvlam uitschakelen bij lange afwezigheid goed instellen weersafhankelijke regeling (stooklijn, klokken, dagtemperatuur) verwarm niet overbodig (nachtverlaging, onverwarmde ruimtes) tochtsluizen goed gebruiken

75 Tips voor verwarming: TVT Condenserende ketel: 3-7 jaar Optimaliseringsregeling: 4-8 jaar Weersafhankelijke regeling: 4-8 jaar Weersafhankelijke keteltemp: 2-6 jaar Thermostatische kranen: 4-6 jaar Isoleer verwarmingsleidingen: 1-4 jaar Isoleer appendages: 2-6 jaar Waterzijdig inregelen: 1-4 jaar Warmteafgifte radiatoren verbeteren: 0 jaar Verwarming opsplitsen in kringen: 4-8 jaar Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

76 Tips voor isolatie Dakisolatie: nieuwbouw of vernieuwing dak Investering: € 10 - € 40 / m2 Besparing: 5 - 15 % Tvt: 4 - 10 jaar Tip: 10-15 cm Muurisolatie: nieuwbouw Investering: € 10 - € 30 / m2 Besparing: 5 - 10 % Tvt: 3 - 8 jaar K45 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

77 Tips voor isolatie Vloerisolatie: nieuwbouw of via kelders Investering: € 10 - € 20 / m2 Besparing: 2 - 4 % Tvt: 4 - 8 jaar Hoogrendementsglas: Bestaand gebouw: Tvt: > 20 jaar indien dubbel glas aanwezig Tvt: > 15 jaar indien enkel glas aanwezig Nieuwbouw Tvt: > 3 jaar indien alternatief dubbel glas Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

78 Tips globaal Regeling en hydraulische opbouw nachtverlaging tot 12…15 °C ketel vermogen meestal te groot, maar trage opwarming door hydraulische fouten Thermostatische kranen Ketelrenovatie Dakisolatie Enkel glas vervangen door HR-glas Isoleren: lange TVT, lange procedure Verlichting (bij comfortproblemen en renovaties) Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

79 Tips globaal Regeling en hydraulische opbouw nachtverlaging tot 12…15 °C ketel vermogen meestal te groot, maar trage opwarming door hydraulische fouten Thermostatische kranen Ketelrenovatie Dakisolatie Enkel glas vervangen door HR-glas Isoleren: lange TVT, lange procedure Verlichting (bij comfortproblemen en renovaties) Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

80 websites www.energiesparen.be Mineco.fgov.be www.senternovem.nl  publicaties  cijfers en tabellen  zoeken naar epa  professionals  utiliteitsbouw  maatregelenlijst  onderwijs www.kuiperinternetdiensten.nl/kompas/default.asp?disp=search&sct=Onderwijs Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen


Download ppt "Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Studienamiddag Energiezuinige school Het uitvoeren van een energieaudit Ing. Eddy Janssen."

Verwante presentaties


Ads door Google