De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiepremies en communicatie 2012 VEA –rondetafel gebouwen 13 december 2011 – Geert Flipts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiepremies en communicatie 2012 VEA –rondetafel gebouwen 13 december 2011 – Geert Flipts."— Transcript van de presentatie:

1 Energiepremies en communicatie 2012 VEA –rondetafel gebouwen 13 december 2011 – Geert Flipts

2 Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Enquête VEA 2011 –nog 500.000 daken niet geïsoleerd (of 55.000 per jaar) –225.000 woningen met uitsluitend enkel glas (25.000 per jaar) –1,6 miljoen woningen zonder muurisolatie Ambities voor de volgende jaren blijven groot Stabiel beleid inzake premies noodzakelijk

3 Stroomlijning energiepremies vanaf 2012 – Alle netbeheerders (Eandis-Infrax) geven steeds dezelfde vastgelegde premies, overal dezelfde voorwaarden – De hervorming van de energiepremies werd op 23/09/2011 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering – Minder verschillende premies – enkele premies verdwijnen (zonnewering, domotica). Ook niet langer een premie voor condensatieketel (behalve beschermde afnemers) of thermostatische kranen – Dakisolatiepremie netbeheerder en Vlaamse dakisolatiepremie versmelten tot 1 globale premie – Buitenmuur via buitenzijde en spouwmuurisolatie – Vloerisolatie – Beglazing – Condensatieketel voor beschermde afnemers – Zonneboiler en warmtepomp – E-peil premie voor nieuwbouw Premies 2012 via netbeheerder voor woongebouwen online beschikbaar op www.energiesparen.be

4 Algemene voorwaarden premies netbeheerder bestaande woningen 2012 De premies zijn geldig voor facturen met factuurdatum vanaf 1/1/2012 Alle werken dienen uitgevoerd en gefactureerd te worden door een aannemer, behalve dakisolatie Enkel woningen die zijn aangesloten op het distributienet van de netbeheerder voor 1/1/2006 komen in aanmerking. (geen herbouw) De aanvraagformulieren dienen opgestuurd te worden naar de netbeheerder (Eandis of Infrax) uiterlijk 12 maanden na factuurdatum of online indienen. Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. De aanvraagformulieren en de volledige voorwaarden kunt u downloaden op www.infrax.be of www.eandis.be 20% hogere premies voor beschermde afnemers

5 Premie voor dakisolatie Dakisolatie via aannemer6 €/m² (Rd-waarde minstens 3.5) max 720 € 7 €/m² (Rd-waarde minstens 4) max 840 € 8 €/m² (Rd-waardeminstens 4.5) max 960 € Dakisolatie doe-het-zelf3 €/m² (Rd-waarde minstens 3.5) max 360 € 3.5 €/m² (Rd-waarde minstens 4) max 420 € 4 €/m² (Rd-waarde minstens 4.5) max 480 € Opgelet : minimale Rd-waarde verhoogt vanaf 2012 naar minstens 3,5 m²K/W max 120 m² dakisolatie (per 12 maand) wordt gesubsidieerd per woning (ook bij combinatie van dhz en aannemer) bij appartementen : max 120 m² per appartement

6

7 Premie voor muurisolatie Premie voor muurisolatie stijgt vanaf 2012 van 4 naar 6 of 15 euro per m² Enkel nog werken met aannemer toegelaten Potentieel aan ongeïsoleerde spouwmuren is zeer groot/ relatief beperkte investeringskost (20 à 25 euro per m²) Besparing energiekosten van 2 à 4 euro per m² per jaar Energiewinstcalculator voor spouwmuur nu beschikbaar op www.energiesparen.be/energiewinst www.energiesparen.be/energiewinst Buitenmuurisolatie: vooral in het kader van globale renovatie (hogere premie, maar kostprijs voor isolatie + afwerking is veel hoger > 100 euro per m²) Nog geen vooruitzicht op premie voor isolatie via de binnenzijde van een buitenmuur Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde 15 €/m² max 2000 € (Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2 m²K/W bedragen) Na-isolatie van een bestaande spouwmuur 6 €/m² max 800 € (lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK, volledige spouw wordt gevuld, spouw minstens 50 mm)

8 Kwaliteitseis voor premie spouwmuur Vanaf juli 2012 voor spouwmuren Slechte ervaringen uit verleden vermijden (jaren ’70 - ’80) Lijkt gemakkelijke klus, maar vakbekwaamheid is noodzakelijk Duidelijke diagnose van spouwmuur noodzakelijk –Risico op slagregen en vorstschade –Voorafgaandelijk onderzoek in de spouw is noodzakelijk –Ongeveer 4 op 5 spouwmuren is geschikt om te isoleren Gebruik van STS 71-1 Het team dat de werken uitvoert, zal op voorhand een erkenning – een verklaring van overeenkomstigheid moeten krijgen, zodat klant van premies kan genieten Kwaliteitscontrole op de werf is heel belangrijk. De aannemer moet dagelijks bekendmaken welke werven er die dag in uitvoering zijn om controle mogelijk te maken.

9 Premie voor hoogrendementsglas Plaatsing hoogrendementsglas ter vervanging van enkele beglazing bij vervanging enkel glas: 12 €/m² (U- waarde max. 1.1) max 300 € (of 25 m²) Hoogrendementsglas ter vervanging van enkele of dubbele beglazing bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 €/m² (U-waarde max 0.8) max 375 € (drievoudige beglazing) Vanaf 2012 maakt de netbeheerder een onderscheid tussen glas met U-waarde 1,1 W/m²K en 0,8 W/m²K (drievoudige beglazing). Vervanging van dubbel glas door 1.1-glas komt dus niet langer in aanmerking Veranda’s komen niet in aanmerking

10 Premie voor vloerisolatie Zowel van toepassing vloerisolatie op volle grond, als isolatie van plafond kelder Voor eenvormigheid werd Rd-waarde bij isolatie van plafond van kelder gelijk gehouden met isolatie van de vloer zelf. Er wordt aanbevolen om in dit geval zeker hogere eisen toe te passen Vloerisolatie via aannemer 6 €/m² max 800 € (Rd minimumeis van 1,2 m²K/W)

11 Premie condensatieketel voor beschermde afnemers Premie van 800 euro De beschermde klanten zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zowel condensatieketel op aardgas als stookolie komt in aanmerking De premie van 125 euro voor de condensatieketel op aardgas voor alle andere klanten, valt weg vanaf 2012.

12 Premie zonneboiler Vanaf 2012 stijgt de premie die de netbeheerder geeft bij de plaatsing in een bestaande woning van een zonneboiler naar 200 euro per m² - met een maximum van 1500 euro. (gemiddeld zal de premie stijgen van 525 euro in 2011 naar 800 euro in 2012) Een gemiddeld gezin betaalt jaarlijks zo’n 300 euro voor de productie van sanitair warm water. Door een zonneboiler te installeren wint dit gezin 150 à 200 euro per jaar. Kostprijs zonneboiler blijft duur. Terugverdientijd blijft vrij lang.

13 Premie warmtepomp Premie die kan oplopen tot 1700 euro in bestaande woningen Elektrische warmtepomp en gaswarmtepompen Premiehoogte gebeurt via een formule waarbij rekening wordt gehouden met de prestatiecoëfficiënt van de warmtepomp (COP) en het vermogen. Minimale COP elektrische warmtepompen (cfr europees Ecolabel): 4,3 voor bodem/water warmtepompen (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C); 5,1 voor water/water warmtepompen (brontemperatuur 10°C, afgiftetemperatuur 35°C) 3,1 voor lucht/water warmtepompen (brontemperatuur 2°C, afgiftetemperatuur 35°C); 2,9 voor lucht/lucht warmtepompen (brontemperatuur 2°C, afgiftetemperatuur 20°C); 4,3 voor directverdamping/water warmtepompen (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C); 4,3 voor directverdamping/directcondensatie warmtepompen (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C);

14 Premie warmtepomp Formule: 270 euro x ((0,87 x COP) – 2,5) x het nominaal elektrisch compressorvermogen bij verwarmen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1700 euro Bvb: geothermische warmtepomp bodem- water met COP van 4,3. Per kW levert dit een premie van ongeveer 422 euro op. Bvb: lucht-lucht warmtepomp met COP van 2,9. Per kW levert dit een premie van 94 euro op.

15 Combinatie renovatiepremie Interessant voor –Vervanging ramen –Zonneboiler –Plaatsing condensatieketel Woning moet minstens 25 jaar oud zijn Minstens 10.000 euro investeren (excl.BTW) – eventueel in combinatie met nog andere maatregelen Inkomensbeperking 20 of 30% premie

16 Nieuwbouw

17 Premie E-peil nieuwbouw via netbeheerder Bouwaanvraag vanaf 1/1/2012 ≤E50 nieuwbouwwoning1400 € + 40 €/punt tov E50 ≤E40 nieuwbouwwoning1800 € + 50 €/punt tov E40 ≤E50 nieuwbouwappartement600 € + 20 €/punt tov E50 ≤E40 nieuwbouwappartement800 € + 30 €/punt tov E40 Premie van zodra E-peil minstens 20 E-peil punten lager ligt dan wettelijke eis. (premie kan aangevraagd worden EPB- aangifteplichtige) 2006-2009: premie vanaf E80/2010-2011: premie vanaf E60 Nieuw voor EPB aangiftes vanaf 2012: Bij afbraak en heropbouw van een bestaande woning of een bestaand appartement, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies, verdubbeld.

18 Premie E-peil nieuwbouw Bouwaanvraag vanaf 1/1/2010 tot en met 31/12/2011 ≤E60 nieuwbouwwoning1000 € + 40 € /punt tov E60 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E40 nieuwbouwwoning1800 € + 50 € /punt tov E40 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E60 nieuwbouwappartement400 € + 20 € /punt tov E60 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E40 nieuwbouwappartement800 € + 30 € /punt tov E40 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler Bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2009 ≤E80 nieuwbouwwoning400 € + 30 € /punt tov E80 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E80 nieuwbouwappartement200 € + 10 € /punt tov E80 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E60 nieuwbouwwoning1000 € + 40 € /punt tov E60 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E40 nieuwbouwwoning1800 € + 50 € /punt tov E40 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E60 nieuwbouwappartement400 € + 20 € /punt tov E60 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler ≤E40 nieuwbouwappartement800 € + 30 € /punt tov E40 + 300 extra bij plaatsing zonneboiler

19 Korting onroerende voorheffing Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20 % op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40 %. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend aan het gebouw. (Hoe hoger KI – hoe hoger de premie – loopt op tot een paar honderd euro per jaar voordeel) Deze premie moet niet aangevraagd worden, maar wordt automatisch toegekend door de Vlaamse belastingadministratie. Woningen die niet onder de EPB-regelgeving vallen (aanvraag bouwvergunning voor 1 januari 2006) kunnen niet genieten van deze maatregel.

20 Zonnepanelen – groenestroomcertificaten Nieuwbouw + bestaande woningen Vanaf 1/1/2012: 250 euro per certificaat -20 jaar lang Vanaf 1/4/2012: 230 euro per certificaat -20 jaar lang Vanaf 1/7/2012 tot eind 2012: 210 euro per certificaat -20 jaar lang Installatie nog steeds rendabel zonder belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (terugverdientijd ongeveer 8 jaar)

21 Leningen via FRGE FRGE= Het Fonds ter reductie van de globale energiekost Verstrekt goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. (meestal renovatie) Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep (vaak is de doelgroep ook ruimer). Meestal lenen à max 2% Dus bijna gratis lenen om energie te besparen Nog te weinig bekend

22 Overzicht waar FRGE actief is. (1/12/2011)

23 Wat met dossiers 2011 - netbeheerder? Factuurdatum telt: -Werken uitgevoerd in 2011 – factuurdatum 2011 = voorwaarden premie 2011 -Werken uitgevoerd in 2011 – factuurdatum 2012 = voorwaarden premie 2012 (vooral opgelet voor dakisolatie: hier stijgt de minimale R-waarde van 3 naar 3,5/ aantal premies wijzigt)

24 Wat met dossiers 2011 - fiscale voordelen? Opgelet: meeste fiscale (en groene lening) stoppen vanaf 2012, behalve voor dakisolatie (de voorwaarden voor dakisolatie zijn nog niet definitief bekend) Ook in geval er al een ondertekend contract is van voor 28/11/2011 kan je nog investeringen in 2012 uitvoeren/betalen en genieten van de volledige belastingvermindering -Voor nieuwbouw: lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning: hier dient EPB-aangifte uiterlijk 31/12/2011 te worden ingediend om nog de belastingvermindering te kunnen genieten gedurende 10 jaar -Nog wachten op definitieve communicatie FOD financiën -Op energiesparen.be publiceren we laatste info.

25 Wat met dossiers 2011 - fiscale voordelen? Betalingsdatum telt: Werken uitgevoerd in 2011 – factuurdatum 2011 en betaald in 2011 = voorwaarden fiscale voordelen 2011 Werken uitgevoerd in 2011 – factuurdatum 2011 en betaald in 2012 = voorwaarden fiscale voordelen 2012 Werken uitgevoerd in 2012 – (voorschot)factuurdatum 2011 en betaald in 2011 = voorwaarden fiscale voordelen 2011

26 Hervorming 2012 nodig? Op dit ogenblik nog niet duidelijk hoe premiebeleid op Vlaams niveau (budgettair) kan bijgestuurd worden. De fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen, zoals die in 2011 van toepassing zijn, vertegenwoordigen ongeveer 1 miljard euro (incl. overdraagbaarheid). Hiervan naar schatting ruim 35% toe te wijzen aan PV-panelen, 15% aan ramen, 10% aan dakisolatie en 15% aan cv-ketels Globaal aandeel Vlaanderen hiervan: 70%. Komt op agenda begrotingscontrole Vlaamse overheid in feb. 2012. Bij voorkeur prioriteit voor maatregelen die ERP 2020 ondersteunen

27 Campagne premies 2012 Gepland vanaf eind januari Het blijft interessant om te investeren in energiebesparing Nadruk op ERP 2020

28 Campagnebeeld

29 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Energiepremies en communicatie 2012 VEA –rondetafel gebouwen 13 december 2011 – Geert Flipts."

Verwante presentaties


Ads door Google