De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep Aveve BIO-ETHANOL Rondetafel biobrandstoffen 8-3-2005 Vandema nv Daniël Matthys, Alco Bio Fuel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep Aveve BIO-ETHANOL Rondetafel biobrandstoffen 8-3-2005 Vandema nv Daniël Matthys, Alco Bio Fuel."— Transcript van de presentatie:

1 Groep Aveve BIO-ETHANOL Rondetafel biobrandstoffen Vandema nv Daniël Matthys, Alco Bio Fuel

2 Groep Aveve  Het landbouwareaal  De voordelen van bio-ethanol  De technologie  De productiefirma  Het optimale project  Het federale en Vlaamse wetgevend kader Agenda Vandema nv

3 Groep Aveve Tabel : Hoeveel levert 1 ha op voor de productie van biobrandstof ? Grondstof Hoeveelheid grondstof voor de productie van Rendement van primair product Rendement van bio- brandstof per ha 100 liter ethanol 1 ton ethanol ton per hain literin ton Graan 285 kg kg 9 ton3.1002,460 Bieten1.000 kg kg60 ton6.0004,760 Aardappelen 800 kg kg40 ton5.0003,970 Areaalbehoefte Biobrandstoffen Vandema nv

4 Groep Aveve Nodige arealen in België BIO-ETHANOL t t  Granen t t ha ha  Suikerbieten t t ha8.600 ha BIO-DIESEL t t  Koolzaad ha ha Areaalbehoefte % 5,75 % Biobrandstoffen Vandema nv

5 Groep Aveve Vlaanderen Wallonië België %  Granen ,2  Tarwe  Suikerbieten ,7  Koolzaad onmogelijk! Areaalbehoefte Arealen in België 5,75% scenario benodigd/beschikbaar Het objectief is in België gemakkelijker te halen via bio-ethanol dan via bio-diesel. Biobrandstoffen Vandema nv

6 Groep Aveve Het landbouwareaal  De voordelen van bio-ethanol  De technologie  De productiefirma  Het optimale project  Het federale en Vlaamse wetgevend kader Agenda Vandema nv

7 Groep Aveve 1.Nieuwe afzetmogelijkheid voor de landbouw (in EU meer specifiek graan en suikerbieten). 2.Positieve netto-energiebalans. 3.Reductie broeikasgasemissies (voldoen Kyoto-objectieven). 4.Minder gezondheidsrisico’s dan bij fossiele brandstoffen (geen zwaveluitstoot, minder roetuitstoot, minder CO). 5.Vermindert afhankelijkheid buitenlandse energiebronnen. 6.Positieve invloed op tewerkstelling. 7.Vermindering van tekort aan eiwitgrondstoffen via nevenproducten. 7 redenen ter promotie van bio-ethanol productie Biobrandstoffen Vandema nvVoordelen

8 Groep Aveve Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol  De technologie  De productiefirma  Het optimale project  Het federale en Vlaamse wetgevend kader Agenda Vandema nv

9 9 Productie bio-ethanol

10 10 Technologie reeds veelvuldig toegepast in de V.S.

11 11 En ook in Spanje, Duitsland, Frankrijk Schwedt (D), Zörbig (D), Provins (F)

12 Groep Aveve Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol De technologie  De productiefirma  Het optimale project  Het federale en Vlaamse wetgevend kader Agenda Vandema nv

13 Groep Aveve Aandeelhouders: 1. Alcofinance, Brussel 51% 2. Aveve, Leuven + Wal.Agri, Keumiée 20% 3. Vanden Avenne-Izegem 29% Vandema, Gent  Doel: 1. De productie en opslag van biobrandstoffen en de handel in deze producten. 2. De handel in bijproducten ontstaan uit de biobrandstoffenproductie. Alco Bio Fuel NV Vandema nv

14 Groep Aveve Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders: Alcogroup

15 Groep Aveve Alcogroup levert  aan alle grote ethanolgebruikers;  voor alle toepassingen;  op 4 continenten. Alcogroup  een totaal wereldwijd verkoopvolume van t;  een marktaandeel van 20% van de verhandelde ethanol in Europa. Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders: Alcogroup

16 Groep Aveve  50 bedrijven, in binnen- en buitenland  personeelsleden  grootste toeleverancier aan land- en tuinbouw in België  ook actief in aanverwante sectoren: - huis, tuin, dier, thuisbakken (tuincentra); - voeding en voedingsindustrie; - engineering; - IT.  Omzet € 1 mia, marktaandeel 25 % Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders: Groep Aveve

17 Groep Aveve Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders: Groep Wal.Agri

18 Groep Aveve  Handel en distributie van granen en derivaten, vnl. naar de veevoederindustrie.  Distributie: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland als voornaamste markten.  Handel: internationale markten.  Omzet: ton (€ 300 mio).  Gebruikt Gent als voornaamste hub voor distributie (familie heeft 65 % in Vandema). Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders: Vanden Avenne

19 Groep Aveve 80 % aandeelhouder van Euro-silo  Dienstverlenend bedrijf: lossing, opslag, drogen/koelen/zeven, belading.  Certificatie ISO9001, GMP+ en Cert-ID, zodat alle voedselveiligheidscriteria vervuld zijn.  Momenteel hoofdzakelijk gericht op import.  Opslagcapaciteit: T  Tonnage overslag in 03-04: T Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders: Vandema NV Vandema nv

20 Groep Aveve Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol De technologie De productiefirma  Het optimale project  Het federale en Vlaamse wetgevend kader Agenda Vandema nv

21 Groep Aveve  Optimale graan- en derivatenprijs  Met Euro-silo is Gent een gunstige locatie op gebied van graanprijzen.  De afzetmarkt voor derivaten is bestaand: Belgische, Nederlandse en Noord-Franse veevoederfabrikanten. Gent Project Alco Bio Fuel Gent Vandema nv

22 Groep Aveve  Optimale bestaande infrastructuur  Aanvoer en opslag graan: installaties Euro-silo.  Opslag en afvoer ethanol: installaties Oil-Tanking.  Opslag en afvoer derivaat: installaties Euro-silo.  Optimale logistiek  Nabijheid grote afnemers ethanol: ARA zone  Alle transportmodi aanwezig: weg, spoor, binnenvaart, scheepvaart. Vandema nv Project Alco Bio Fuel Gent

23 Groep Aveve Voordelen voor de regio Gent  Bijkomende trafiek voor de haven:  Een eenheid van t ethanol betekent: - aanvoer van t graan; - afvoer van t derivaat; - afvoer van t ethanol.  Op de gekozen locatie zijn 3 modules van t ethanol eenvoudig te integreren.  Bijkomende tewerkstelling:  Directe tewerkstelling: 20  Indirect (havenarbeid, Euro-silo, Oil-Tanking…): 30 Vandema nv Project Alco Bio Fuel

24 Groep Aveve Project Alco Bio Fuel Gent Vandema nv

25 Groep Aveve Vandema nv Project Alco Bio Fuel Gent

26 Groep Aveve Omvang project  Installaties voor productie van m³ (=80.000T) bio-ethanol per jaar (300m³/dag)  Vermaling graan  Saccharificatie (omzetten zetmeel naar suiker)  Fermentatietanks (omzetten suiker naar ethanol)  Distillatie (concentreren van ethanol)  Droging van graanpellets  Stoomproductie en afvalwaterbehandeling  Terreinoppervlakte: 5 ha  Investering: 50 milj Euro Vandema nv

27 Groep Aveve TIMING  MER (Milieu Effecten Rapport)  gestart half december 2004 met ECOREM  kennisgevingsdossier:  MER en finale besprekingen: juli 2005  Keuze leverancier procestechnologie: september 2005  Aanvraag bouw- en milieuvergunningen: oktober 2005  Start bouwwerken: maart 2006  Opstart: maart 2007 Vandema nv Gent Project Alco Bio Fuel Gent

28 Groep Aveve Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol De technologie De productiefirma Het optimale project  Het federale en Vlaamse wetgevend kader Agenda Vandema nv

29 Groep Aveve Wat moet België doen?  België moet volgens de bestaande EU-richtlijn een bio-fuelprogramma voorbereiden.  Minimaal programma: geen Belgische industriële ontwikkeling, weinig invloed op Kyoto-doelstelling, open voor import. Vandema nv

30 Groep Aveve Wat moet België doen?  Maximaal programma:  volledige belastingvrijstelling  voor onbeperkte volumes voor fuel ethanol geproduceerd in België  Rotterdam + Antwerpen raffinaderijen: t/j ethanol  grote contributie voor Kyoto, ontwikkeling van een grote ethanol-industrie voor Belgische markt en EU-export Vandema nv

31 Groep Aveve Een kans voor onze landbouw Biobrandstoffen Algemeen besluit Een kans voor onze industrie Vandema nv En … een goede zaak voor het milieu!


Download ppt "Groep Aveve BIO-ETHANOL Rondetafel biobrandstoffen 8-3-2005 Vandema nv Daniël Matthys, Alco Bio Fuel."

Verwante presentaties


Ads door Google