De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rondetafel biobrandstoffen Daniël Matthys, Alco Bio Fuel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rondetafel biobrandstoffen Daniël Matthys, Alco Bio Fuel"— Transcript van de presentatie:

1 Rondetafel biobrandstoffen Daniël Matthys, Alco Bio Fuel
Vandema nv BIO-ETHANOL Rondetafel biobrandstoffen Daniël Matthys, Alco Bio Fuel

2 Agenda Vandema nv Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol
De technologie De productiefirma Het optimale project Het federale en Vlaamse wetgevend kader

3 Biobrandstoffen Vandema nv Areaalbehoefte
Tabel : Hoeveel levert 1 ha op voor de productie van biobrandstof ? Grondstof Hoeveelheid grondstof voor de productie van Rendement van primair product Rendement van bio-brandstof per ha 100 liter ethanol 1 ton ethanol ton per ha in liter in ton Graan 285 kg 3.600 kg 9 ton 3.100 2,460 Bieten 1.000 kg kg 60 ton 6.000 4,760 Aardappelen 800 kg kg 40 ton 5.000 3,970

4 Biobrandstoffen Vandema nv Nodige arealen in België 2 % 5,75 %
Areaalbehoefte Nodige arealen in België 2 % ,75 % BIO-ETHANOL t t Granen t t ha ha Suikerbieten t t 3.000 ha ha BIO-DIESEL t t Koolzaad ha ha

5 Biobrandstoffen Vandema nv Arealen in België 5,75% scenario
Areaalbehoefte Arealen in België ,75% scenario benodigd/beschikbaar Vlaanderen Wallonië België % Granen ,2 Tarwe Suikerbieten ,7 Koolzaad onmogelijk! Het objectief is in België gemakkelijker te halen via bio-ethanol dan via bio-diesel.

6 Agenda Vandema nv Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol
De technologie De productiefirma Het optimale project Het federale en Vlaamse wetgevend kader

7 Biobrandstoffen Vandema nv
Voordelen 7 redenen ter promotie van bio-ethanol productie Nieuwe afzetmogelijkheid voor de landbouw (in EU meer specifiek graan en suikerbieten). Positieve netto-energiebalans. Reductie broeikasgasemissies (voldoen Kyoto-objectieven). Minder gezondheidsrisico’s dan bij fossiele brandstoffen (geen zwaveluitstoot, minder roetuitstoot, minder CO). Vermindert afhankelijkheid buitenlandse energiebronnen. Positieve invloed op tewerkstelling. Vermindering van tekort aan eiwitgrondstoffen via nevenproducten.

8 Agenda Vandema nv Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol
De technologie De productiefirma Het optimale project Het federale en Vlaamse wetgevend kader

9 Productie bio-ethanol

10 Technologie reeds veelvuldig toegepast in de V.S.

11 En ook in Spanje, Duitsland, Frankrijk
Schwedt (D), Zörbig (D), Provins (F)

12 Agenda Vandema nv Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol
De technologie De productiefirma Het optimale project Het federale en Vlaamse wetgevend kader

13 Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders:
Vandema nv Alco Bio Fuel NV Aandeelhouders: 1. Alcofinance, Brussel % 2. Aveve, Leuven + Wal.Agri, Keumiée 20% 3. Vanden Avenne-Izegem 29% Vandema, Gent Doel: 1. De productie en opslag van biobrandstoffen en de handel in deze producten. 2. De handel in bijproducten ontstaan uit de biobrandstoffenproductie.

14 Aandeelhouders: Alcogroup
Alco Bio Fuel NV

15 Aandeelhouders: Alcogroup
Alco Bio Fuel NV Alcogroup levert aan alle grote ethanolgebruikers; voor alle toepassingen; op 4 continenten. Alcogroup een totaal wereldwijd verkoopvolume van t; een marktaandeel van 20% van de verhandelde ethanol in Europa.

16 Aandeelhouders: Groep Aveve
Alco Bio Fuel NV 50 bedrijven, in binnen- en buitenland 2.600 personeelsleden grootste toeleverancier aan land- en tuinbouw in België ook actief in aanverwante sectoren: - huis, tuin, dier, thuisbakken (tuincentra); - voeding en voedingsindustrie; - engineering; - IT. Omzet € 1 mia, marktaandeel 25 %

17 Aandeelhouders: Groep Wal.Agri
Alco Bio Fuel NV

18 Aandeelhouders: Vanden Avenne
Alco Bio Fuel NV Handel en distributie van granen en derivaten, vnl. naar de veevoederindustrie. Distributie: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland als voornaamste markten. Handel: internationale markten. Omzet: ton (€ 300 mio). Gebruikt Gent als voornaamste hub voor distributie (familie heeft 65 % in Vandema).

19 Aandeelhouders: Vandema NV
Alco Bio Fuel NV 80 % aandeelhouder van Euro-silo Dienstverlenend bedrijf: lossing, opslag, drogen/koelen/zeven, belading. Certificatie ISO9001, GMP+ en Cert-ID, zodat alle voedselveiligheidscriteria vervuld zijn. Momenteel hoofdzakelijk gericht op import. Opslagcapaciteit: T Tonnage overslag in 03-04: T

20 Agenda Vandema nv Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol
De technologie De productiefirma Het optimale project Het federale en Vlaamse wetgevend kader

21 Project Alco Bio Fuel Gent
Vandema nv Optimale graan- en derivatenprijs Met Euro-silo is Gent een gunstige locatie op gebied van graanprijzen. De afzetmarkt voor derivaten is bestaand: Belgische, Nederlandse en Noord-Franse veevoederfabrikanten.

22 Project Alco Bio Fuel Gent
Vandema nv Optimale bestaande infrastructuur Aanvoer en opslag graan: installaties Euro-silo. Opslag en afvoer ethanol: installaties Oil-Tanking. Opslag en afvoer derivaat: installaties Euro-silo. Optimale logistiek Nabijheid grote afnemers ethanol: ARA zone Alle transportmodi aanwezig: weg, spoor, binnenvaart, scheepvaart.

23 Project Alco Bio Fuel Voordelen voor de regio Gent
Vandema nv Voordelen voor de regio Gent Bijkomende trafiek voor de haven: Een eenheid van t ethanol betekent: - aanvoer van t graan; - afvoer van t derivaat; - afvoer van t ethanol. Op de gekozen locatie zijn 3 modules van t ethanol eenvoudig te integreren. Bijkomende tewerkstelling: Directe tewerkstelling: 20 Indirect (havenarbeid, Euro-silo, Oil-Tanking…): 30

24 Project Alco Bio Fuel Gent
Vandema nv

25 Project Alco Bio Fuel Gent
Vandema nv Project Alco Bio Fuel Gent

26 Omvang project Vandema nv
Installaties voor productie van m³ (=80.000T) bio-ethanol per jaar (300m³/dag) Vermaling graan Saccharificatie (omzetten zetmeel naar suiker) Fermentatietanks (omzetten suiker naar ethanol) Distillatie (concentreren van ethanol) Droging van graanpellets Stoomproductie en afvalwaterbehandeling Terreinoppervlakte: 5 ha Investering: 50 milj Euro

27 Project Alco Bio Fuel Gent
Vandema nv TIMING MER (Milieu Effecten Rapport) gestart half december 2004 met ECOREM kennisgevingsdossier: MER en finale besprekingen: juli 2005 Keuze leverancier procestechnologie: september 2005 Aanvraag bouw- en milieuvergunningen: oktober 2005 Start bouwwerken: maart 2006 Opstart: maart 2007

28 Agenda Vandema nv Het landbouwareaal De voordelen van bio-ethanol
De technologie De productiefirma Het optimale project Het federale en Vlaamse wetgevend kader

29 Vandema nv Wat moet België doen? België moet volgens de bestaande EU-richtlijn een bio-fuelprogramma voorbereiden. Minimaal programma: geen Belgische industriële ontwikkeling, weinig invloed op Kyoto-doelstelling, open voor import.

30 Wat moet België doen? Maximaal programma: Vandema nv
volledige belastingvrijstelling voor onbeperkte volumes voor fuel ethanol geproduceerd in België Rotterdam + Antwerpen raffinaderijen: t/j ethanol grote contributie voor Kyoto, ontwikkeling van een grote ethanol-industrie voor Belgische markt en EU-export

31 En … een goede zaak voor het milieu!
Vandema nv Biobrandstoffen Algemeen besluit Een kans voor onze landbouw Een kans voor onze industrie En … een goede zaak voor het milieu!


Download ppt "Rondetafel biobrandstoffen Daniël Matthys, Alco Bio Fuel"

Verwante presentaties


Ads door Google