De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huishoudelijke energiescans Verleden – heden - toekomst 18 december 2012 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huishoudelijke energiescans Verleden – heden - toekomst 18 december 2012 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Huishoudelijke energiescans Verleden – heden - toekomst 18 december 2012 Welkom

2 2 Agenda Verleden:  Aantallen  Inhoud  Kwaliteit Heden:  Overgang 2012-2013 Toekomst:  2013 en later Stakeholderoverleg 18_12_2012

3 3 Terugblik: opgelegde aantallen  Actie 2007-2009: –52.270 scans ( 2 per 100 aansluitingen ) –Enkel basisscans  Extra actie 2009-2011: –13.069 scans ( 1 per 200 aansluitingen ) –Basisscans en opvolgscans  Scans 2010: –26.134 scans ( 1 per 100 aansluitingen ) –Basisscans en opvolgscans  Scans 2011: –26.134 scans ( 1 per 100 aansluitingen ) –Basisscans en opvolgscans Stakeholderoverleg 18_12_2012

4 4 Terugblik: uitvoerders scans PeriodeDoor netbeheerderDoor gemeenteDoor derden Bijna al deze gemeenten kiezen om samen te werken met sociale economie 2007 - 2009 54%3%44% 2009 - 2011 33%2%65% 2012 28%1%71%  Gemeente kiest uitvoerder:  Via netbeheerder  Eigen personeel  Derde partij Stakeholderoverleg 18_12_2012

5 Terugblik: opleidingen Stand van zaken:  350 scanners opgeleid sinds start project  170 actieve scanners Afzonderlijke opleidingen:  Basisscan  Opvolgscan type 1  Opvolgscan type 2 A en B 5 Stakeholderoverleg 18_12_2012

6 6 Terugblik: inhoud basisscan Basisscan 1.Een scanner bekijkt elke kamer in de woning en let specifiek op de installaties die een invloed hebben op het energieverbruik 2.De scanner vult een checklist in 3.Tijdens de rondgang geeft de scanner reeds zoveel mogelijk tips mee aan de bewoner (bv: plaats tochtstrips, sluit deze deur, zet de TV volledig uit, enz) 4.De bewoner ontvangt een rapport met REG-tips op maat van zijn woning en gedrag 5.De scanner installeert een spaarpakket volgens de mogelijkheden: spaarlampen, spaardouchekop, buisisolatie en/of radiatorfolie (budget van €20) !Focus op gedragstips!

7 7 Stakeholderoverleg 18_12_2012 Terugblik: inhoud opvolgscan type 1 Opvolgscan type 1: 1.Evaluatie van de basisscan  Tevredenheidsenquête  Peilen naar interesse in energiebesparende investeringen: dakisolatie en/of superisolerend glas 2.Toelichting premieregeling via verschillende kanalen 3.Vergelijking energieleveranciers (www.vreg.be) 4.Nieuw spaarpakket:  Thermostaatkraan  Tochtstrips  Verdeeldoos met schakelaar  Klok op elektrische boiler  Ontluchten radiatoren

8 8 Stakeholderoverleg 18_12_2012 Terugblik: inhoud opvolgscan type 2 Opvolgscan type 2: begeleiding en bijstand bij implementatie energiebesparende maatregelen 1.Voorbereidende fase: opmaken plan, inschatting kostprijs, raming netto investeringskost, opvragen offertes (dakisolatie en hoogrendementsbeglazing) 2.Coördinatie bij uitvoering van de werken 3.Na de werken: hulp bij aanvragen premies, invullen belastingsaangifte voor energiebesparende maatregelen 4.Uitvoering van enkele kleine energiebesparende maatregelen: indien bewoner heeft afgehaakt na stap 1 Merk op: Opvolgscan kan enkel bij personen die reeds basisscan kregen en die geen dakisolatie hebben of nog enkele beglazing

9 9 Terugblik: adressenwerving Adressenwerving was knelpunt in veel gemeenten UITDAGING Stakeholderoverleg 18_12_2012

10 Terugblik: adressenwerving Ondersteuning:  Busactie: in 3 gemeenten –Resultaat: duur + weinig respons  OCMW –Infosessies –Poster, folders  Gemeenten –Artikels in gemeentelijk infoblad  Webtool : www.gratisenergiescan.be (Eandis) www.energiescans.be (Infrax) www.gratisenergiescan.be www.energiescans.be –Gemeenten die voldoende adressen hebben krijgen melding: “quotum is bereikt of gemeente voorziet scans voor specifieke doelgroep”  SMS-actie 10 Stakeholderoverleg 18_12_2012

11 Terugblik: adressenwerving Lokale acties door scanbedrijven/gemeenten:  Contacten OCMW’s  Contacten SHM’s  thuiszorgdiensten  VDAB/werkwinkel  Lokale entiteiten van het FRGE  Woonwinkels  Onthaalmoeders  Bewonersgroepen  Doorgangswoningen van de gemeente  CAW  Deelnemers energiejacht  Seniorenverenigingen … 11 Stakeholderoverleg 18_12_2012

12 Terugblik: aantal uitgevoerde scans 12 Stakeholderoverleg 18_12_2012

13 Terugblik: inhoud Resultaten Vlaanderen dd 31/12/2011:  Bewoners:  Gebouwschil: 13 Onderdeel% Nog enkel glas34% Geen muurisolatie (excl % ‘niet na te gaan’)51% Geen dakisolatie (idem)24% Onderdeel% Huurder sociale woning19% Huurder privé woning14% Eigenaar67% Aandeel scans bij beschermde klanten16% Stakeholderoverleg 18_12_2012

14 Terugblik: inhoud Resultaten Vlaanderen dd 31/12/2011:  Detail gebouwschil 14 OnderdeelALLENEigenaarsPrivé huurders Huurders sociale woning Nog enkel glas34%30%53%33% Geen muurisolatie (excl % ‘niet na te gaan’) 51% 60%45% Geen dakisolatie (idem) 24%21%35%28% Stakeholderoverleg 18_12_2012

15 Terugblik: inhoud Resultaten Vlaanderen (2):  Verwarming:  Overige: 15 Onderdeel% Spaarlampen op nuttige plaatsen64% Spaardouchekop39% Geen stand-by verbruik63% Onderdeel% Centrale verwarming75% Decentrale verwarming22% Collectieve verwarming5% Bijverwarming (daarvan 75% elektrisch: energievreter!!!) 38% Stakeholderoverleg 18_12_2012

16 Terugblik: inhoud Aantal materiaal geplaatst bij scans t.e.m. 2011  461.478 spaarlampen  52.356 spaardouchekoppen  43.975 meter buisisolatie  53.316 meter radiatorfolie 16 Stakeholderoverleg 18_12_2012

17 17 Terugblik: tevredenheidsenquête Algemene tevredenheid: 93% Opvolgen REG-tips Stakeholderoverleg 18_12_2012

18 18 Agenda Terugblik:  Aantal  Inhoud  Kwaliteit Heden  Overgang 2012 -2013 Toekomst  2013 en later Stakeholderoverleg 18_12_2012

19 Heden en toekomst: aantallen Besluit van de Vlaamse Regering 23/9/2011  2012: 1/200 aansluitingen + onbeperkt op vraag van prioritaire doelgroep  2013: 1/400 aansluitingen + onbeperkt op vraag van prioritaire doelgroep  2014: enkel prioritaire doelgroep 19 Stakeholderoverleg 18_12_2012

20 Heden Aantal scans 2012:  doelstelling 13.069 Aantal uitgevoerde scans 2012 (voorlopig cijfer)  Eandis: 16.071 waarvan 7.610 bij de doelgroep  Infrax: 5.695 waarvan 2.439 bij de doelgroep  40 à 50% bij prioritaire doelgroep 20 Stakeholderoverleg 18_12_2012

21 Heden Prioritaire doelgroep:  Beschermde afnemers (iedereen die van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit kan genieten  Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC)  Personen met een aardgasbudgetmeter die in de winterperiode via het OCMW een minimale levering van aardgas krijgen  Personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)  Personen die huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij  Personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor 21 Stakeholderoverleg 18_12_2012

22 22 Agenda Terugblik:  Aantal  Inhoud  Kwaliteit Heden  Overgang 2012 -2013 Toekomst  2013 en later Stakeholderoverleg 18_12_2012

23 Toekomst Energiescan = een doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het eerste bezoek de energiefactuur kan worden gescreend in functie van optimalisatie op basis van onder meer een leveranciersvergelijking, premies voor energiebesparende investeringen kunnen worden toegelicht en op de plaatsen waar dat zinvol wordt geacht, spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie, buisisolatie, tochtstrips, een timer voor een waterboiler, een stroomverdeeldoos met schakelaar kunnen worden geplaatst en radiatoren kunnen ontlucht worden, of een voortgangscontrolebezoek waarbij energiebesparende investeringen kunnen worden uitgevoerd 23 Stakeholderoverleg 18_12_2012

24 Toekomst: inhoud basisscan 1. Scan zelf 2. Spaarpakket installeren 3. Premies toelichten 4. V-test 5. Inschatting behoefte controlebezoek –Type 1: met de focus op energiebegeleiding op maat van de kwetsbare doelgroepen »Enkel voor prioritaire doelgroep –Type 2: gericht op de uitvoering van energiebesparende investeringen »Enkel voor wie nog geen dakisolatie, nog enkel glas of geen hoogrendementsverwarmingsinstallatie heeft 24 Stakeholderoverleg 18_12_2012

25 Toekomst: inhoud controlebezoek Type 1: Minstens 4 van de 6 modules uitvoeren  actieve begeleiding bij het veranderen van energieleverancier, energiepremies, herhaling basisscan, controle energiefactuur, … Type 2: begeleiding en bijstand bij implementatie energiebesparende maatregelen  Dakisolatie  Superisolerend glas  Energiezuinige verwarmingsinstallatie 25 Stakeholderoverleg 18_12_2012


Download ppt "Huishoudelijke energiescans Verleden – heden - toekomst 18 december 2012 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google