De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De seizoenen van het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De seizoenen van het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De seizoenen van het onderwijs
Vanuit het standpunt van het DKO-secretariaat

2 Voorbereiding nieuwe schooljaar
Juni: het nieuwe urenpakket is gekend De school is vrij om te beslissen hoe ze hun uren verdelen over de vakken. De school is beperkt in haar vrijheid om te bepalen welke leraar ze aanstellen in een bepaald vak: Wie MOET ik in dienst houden Wie MAG ik in dienst houden Wie KAN ik in dienst nemen Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

3 Voorbereiding schooljaar
Juni – september: verdeling uren 1st vastbenoemden hun aantal uren teruggeven binnen ‘hetzelfde ambt’ Genoeg uren voor vastbenoemden → OK Niet genoeg uren voor vastbenoemden Maatregelen voorafgaand aan TBSOB TBSOB Uren verdelen onder TADD’ers: voorrangsrecht op tijdelijke uren (vacant en niet vacant) Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

4 Voorbereiding schooljaar
Juni – september: verdeling uren Uren over na verdeling onder TADD’ers: Gewone tijdelijken opnieuw in dienst nemen Nieuwe tijdelijken in dienst nemen Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

5 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
FAQ - TBSOB TBSOB: Wat valt er binnen ‘hetzelfde ambt’ van een vastbenoemde leraar: onderscheid individuele vakken/groepsvakken Van welke tijdelijken moet ik uren afnemen om aan mijn vast benoemde leraar te geven? Wie van de vastbenoemde leraars moet TBSOB worden? Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

6 Hetzelfde ambt - voorbeeld 1
Vast benoemde leraar schilderkunst HG HKO 2e gr schilderkunst + BPB Vak Vereist BB? Ten minste dezelfde salaris-schaal? Hetzelfde ambt? SAA tekenkunst Ja Ja (347) Waarnemingstekenen Nee (301 ipv 347) Nee Algemeen beeldende vorming Nee (301ipv 347) Kunstgeschiedenis Nee, Voldoende geacht Nee, VO geldt enkel indien ten minste 6 maanden gegeven in de laatste 5 jaar en vast benoemd in dit vak Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

7 Hetzelfde ambt - voorbeeld 2
Leraar instrument trompet HG (501) 1ste prijs compositie, meester in muziek (instrument gitaar), BPB Instrument = individueel vak Vak Individueel vak VE BB? Ten minstee dezelfde salarisschaal? Hetzelfde ambt? AMV HG Neen VE Ja (501) Neen, van individueel vak naar groepsvak Instrument trompet LG Ja Nee (301) Ja, voor individuele vakken geldt criterium salarisschaal niet Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

8 Hetzelfde ambt - voorbeeld 3
Leraar Instrumentaal ensemble HG (501) meester in muziek (viool) en (muziek-theorie/schriftuur, orkestdirectie) + BPB Instrumentaal ensemble = groepsvak Vak Individueel vak VE BB? Ten minste dezelfde salarisschaal? Hetzelfde ambt? AMV HG Neen VE Ja (501 Ja, van groepsvak naar groepsvak AMV LG Nee (301 ipv 501) Nee,lagere salarisschaal Instrument viool LG Ja Nee (301) Neen van groepsvak naar individueel vak Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

9 Individuele vakken: overzicht
Muziek: instrument, instrument/jazz en lichte muziek, instrument volksmuziek, zang, zang/JLM, zang volksmuziek stemvorming, stemvorming/JLM, begeleidingspraktijk, algemene muziektheorie, muziektheorie, lyrische kunst Woord: voordracht, toneel, welsprekendheid Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

10 Berekening dienstanciënniteit voor TBSOB (1)
Alle diensten In alle ambten Zowel in GMO als in GSO Vanaf: 21 jaar: Opsteller Studiemeester-opvoeder 24 jaar: Leraar Begeleider Directeur Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

11 Berekening dienstanciënniteit voor TBSOB (2)
Berekeningswijze: Gesubsidieerde / gefinancierde diensten Minder dan de helft is delen door 2 Tijdelijke diensten is x 1,2 Bezoldigd ziekteverlof Bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen) Bevallingsverlof vanaf Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

12 Berekening dienstanciënniteit voor TBSOB (3)
Borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf ) Onbezoldigd ouderschapsverlof (vanaf ) Legerdienst vanaf vaste benoeming Alle andere verloven, afwezigheden en TBS , gelijkgesteld met dienstactiviteit Wat telt niet mee? Diensten in bijbetrekking Onbezoldigde verloven, afwezigheden en TBS, niet gelijkgesteld met dienstactiviteit vb. TBSPA, ongewettigde afwezigheid Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

13 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie WeTwijs: TBSOB: Omzendbrief PERS/2003/08 van Wetgeving: BVR Cursus schoolsecretariaten: PowerPoint en word-cursus (veel voorbeelden) Complexe materie: bij twijfel werkstation (voor toelichting reglementering; niet voor individuele gevallen) Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

14 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
FAQ - TADD TADD: Kan ik kiezen aan welke TADD-er ik tijdelijke uren geef? Voor welke vakken geldt mijn TADD-recht? Wanneer heb ik genoeg dienstanciënniteit om TADD-recht te verkrijgen? Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

15 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Reglementering TADD:grote principes: Verwerven recht op TADD: 720 dagen dienstanciënniteit (enkel bij inrichtende macht) Waarvan 600 effectief gepresteerd Over ten minste 3 schooljaren Vanuit VE-vak: Diensten van alle VE- en VO-vakken tellen mee Vanuit VO-vak: Enkel diensten van dit VO-vak Diensten voor minder dan de helft van een FT tellen maar voor de helft mee Niet vermenigvuldigen met 1,2 Omzendbrief: hoofdstuk 2.2 en 2.3. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

16 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Voorbeeld Aanstelling voor: 8/20 SAA beeldhouwkunst (VE) 2/20 SAA keramiek (VO) Recht op TADD SAA beeldhouwkunst na 3 schooljaren met 720 d. DA als leraar (VE/VO) SAA keramiek na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar keramiek Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

17 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Reglementering TADD: grote principes: Waarvoor geldt TADD-recht? Verworven in vak met VE: geldt voor alle vakken met een VE Verworven in vak met VO: geldt voor dit vak met VO en voor alle vakken met VE Omzendbrief hoofdstuk Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

18 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Reglementering Aan welke TADD-er moet een school eerst uren toekennen: 1st aan de gedeeltelijk vastbenoemden met TADD-recht Daarna aan de pure tijdelijken met TADD-recht Omzendbrief hoofdstuk Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

19 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie WeTwijs: tijdelijke aanstelling doorlopende duur: Omzendbrief pers/2003/05 van 06/06/2003 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

20 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Hulplijn werkstation De toepassing van de TADD-regelgeving is de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht. Het werkstation zal enkel verwijzen naar de grote principes. Het werkstation berekent geen dienstanciënniteiten en zegt niet welke leerkracht al of niet TADD moet worden gesteld. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

21 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
FAQ - TAO Verschillende kandidaten voor dezelfde tijdelijke opdracht: 1 TADD’er en 1 TAO’er Wie moet ik kiezen? TADD’ers hebben ALTIJD VOORRANG Invulling via TAO is noodmaatregel wanneer men geen TADD’ers heeft en ook geen personeelsleden die dit als een gewone tijdelijke opdracht kunnen opnemen. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

22 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
FAQ - TAO VTAO en TAO bij dezelfde inrichtende macht: Opgelet: Indien TAO-opdracht in vacante uren is In vak dat binnen draagwijdte vaste benoeming valt Dan mag men geen gebruik maken van TAO, maar moeten ze de opdracht verschuiven binnen de vaste benoeming Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

23 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Voorbeeld TAO Vastbenoemd personeelslid: VE voor algemeen beeldende vorming LG, Tekenen HG, SAA tekenkunst HG Aanstelling op 30/6: 4/22, ABV LG 1/20 SAA tekenkunst HG Aanstelling op 1/9: 2/22, ABV LG 2/22 VTAO in ABV LG 2/20 TAO in tekenen HG , ato 2 Mag niet via TAO is binnen draagwijdte vast benoeming Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

24 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie WeTwijs: tijdelijk andere opdracht (TAO): Omzendbrief 13AC/GDH/SH/js van 19/06/1998 Cursus schoolsecretariaten verloven (uitgebreid hoofdstuk over TAO) Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

25 Voorbereiding schooljaar
In dienst nemen nieuwe leraars: Bekwaamheidsbewijzen Buitenlandse diploma’s Vroegere diensten Bekwaamheidsbewijzen in een andere taal Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

26 Voorbereiding schooljaar
Bekwaamheidsbewijzen: Website BB-DKO De school zoek zelf op en legt twijfelgevallen aan het werkstation voor. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

27 Voorbereiding schooljaar
Bekwaamheidsbewijzen: Vrije keuze tussen VE en VO bij aanwerving AND is: Noodmaatregel indien geen kandidaten met VE/VO Uitz: Toegelaten indien leerkracht ondertussen BPB aan het behalen is. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

28 Voorbereiding schooljaar
Bekwaamheidsbewijzen: Diploma in een bepaald instrument: = VE voor het instrument vermeld op het diploma(supplement) = VE voor alle andere instrumenten binnen dezelfde instrumentengroep Vb. master instr/zang, voor dwarsfluit = VE voor dwarsfluit = VE voor altfluit, basfluit en piccolo Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

29 Voorbereiding schooljaar
Buitenlandse diploma’s: Niet opsturen naar werkstation Eerst erkenningsprocedure via Naric: Conformiteitsattest: bepaalt voor welke vakken personeelslid een VE heeft Gelijkwaardigheidsbesluit: bepaalt met welk Vlaams diploma een diploma gelijkwaardig is Alle vragen over erkenning verwijzen naar: Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

30 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Nederlands diploma Automatische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma’s met Vlaamse diploma’s (moet dan niet via NARIC) MAAR voor Nederlandse kunstdiploma’s: grote onduidelijkheid DAAROM: hier ook altijd erkenning via NARIC aanvragen Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

31 Opsturen diploma’s : tips
Enkel relevante diploma’s verzenden nl. die van belang zijn voor subsidiëring Vb. Opsturen diploma HSO niet nodig als personeelslid aangesteld en betaald wordt op basis van zijn masterdiploma NIEUW vanaf 1/9/2013: Academische bachelor komt in aanmerking als bekwaamheidsbewijs Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

32 Opsturen diploma’s: tips
Stuur altijd diplomasupplement mee!! Kan belangrijke info over specialisatie bevatten en kan nodig zijn om te bepalen of een personeelslid op basis van zijn specialisaties in zijn opleiding een VE of VO bekwaamheidsbewijs heeft Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

33 Voorbereiding schooljaar
Vroegere diensten in België: Vb. openbare diensten: laten attesteren door vorige werkgever attest als bijlage van omzendbrief PERS/2005/06 van 07/03/2005 Vroeger diensten in een lidstaat van de EU: Zelfde valideringsprincipe maar ander attest attest als bijlage van omzendbrief PERS/2003/02 van 28/04/2003 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

34 Bekwaamheidsbewijs behaald in andere taal (1)
Hoe kennis Nederlands bewijzen? BB waarop aanstelling steunt: Basisdiploma : andere taal BPB: Nederlandstalig = OK Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

35 Bekwaamheidsbewijs behaald in andere taal (2)
Hoe kennis Nederlands bewijzen? BB waarop aanstelling kan steunen: Wat Personeelslid aangesteld met een niet-Nederlandstalig studiebewijs maar heeft een ander Nederlandstalig studiebewijs dat een “vereist”, “voldoend geacht” of een “ander” bekwaamheidsbewijs is voor het ambt waarin hij wordt tewerkgesteld. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

36 Bekwaamheidsbewijs behaald in andere taal (3)
Hoe kennis Nederlands bewijzen? BB waarop aanstelling kan steunen: Voorbeeld: leraar piano Heeft Engels diploma “Licentiate Diploma in Music Performance (piano)” Maar ook: Vlaamse diploma hoger secundair onderwijs (= ander bekwaamheidsbewijs)  voldoet aan de taalvereiste Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

37 Bekwaamheidsbewijs behaald in andere taal (4)
Personeelslid zonder Nederlandstalig BB: Via studiebewijs taalopleiding Nederlands Via taalexamencommissie (CVO) Via een taalafwijking Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

38 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie Bekwaamheidsbewijzen DKO: Buitenlandse diploma’s: Bewijzen taalkennis: WeTwijs: Taalregeling (taalkennis onderwijspersoneel): Omzendbrief pers/2010/01 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

39 Voorbereiding schooljaar
Toekenning verlofstelsels: Opgelet: School moet eerst TBSOB-regelgeving toepassen en de verlofstelsels van de leraars hierbij buiten beschouwing laten TBSOB in uren waarin leraar van plan was verlof op te nemen? Oplossing: afstand van wachtgeld Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

40 Voorbereiding schooljaar
Termijnen voor aanvraag verlofstelsels: Is niet vastgelegd in regelgeving Elke inrichtende macht kan zijn eigen aanvraagtermijnen vastleggen Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

41 Loopbaanonderbreking: recente wijzigingen (1)
Nog niet in omzendbrief, wel al van toepassing Beperking duur: 60 ipv 72 maanden volledige LBO 60 ipv 72 maanden gedeeltelijke LBO (= halftijds of 1/5) LBO ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen tellen niet mee Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

42 Loopbaanonderbreking: recente wijzigingen (2)
Ingangsdatum: 1/1/2012 Indien aanvraag: voor 28/11/2011 bij schoolbestuur en Vóór 24/12/2011 bij RVA = nog recht op 72 maanden Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

43 Loopbaanonderbreking: recente wijzigingen (3)
Validering LBO voor pensioen: Maximum 12 maanden (automatische validering) Geen validering van bijkomende periodes mogelijk Ingangsdatum : 1/1/2012 Bijkomende valideringen ingediend vóór 28/11/2011 komen nog in aanmerking Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

44 Loopbaanonderbreking: geheugensteun
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kopie van C62 (goedkeuring of afkeuring van RVA) opvragen aan personeelslid en altijd opsturen naar het werkstation. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

45 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie Voorwaarden verlofstelsels: Zie instructies WeTwijs Cursus schoolsecretariaten VVP/AVP: Omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj van 14/11/2000 TBSPA: Omzendbrief PERS/2009/10 van 24/09/2009 Loopbaanonderbreking: Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

46 FAQ – ziek begin schooljaar
Leerkracht ziek vanaf begin schooljaar Kan die betaald worden? Was ook ziek voor de zomervakantie. Wordt de zomervakantie aangerekend als ziekteverlof? Mutualiteit vraagt gegevens op over zieke tijdelijke leerkracht. Wie moet dit invullen? Wat is er veranderd aan het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte? Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

47 FAQ – ziek begin schooljaar
Ziek vanaf 1 september: recht op bezoldiging? Ja: Vastbenoemden TADD’ers, indien ook TADD op 31/8 Neen: Tijdelijken van beperkte duur TADD’ers, zonder TADD op 31/8 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

48 FAQ – ziek begin schooljaar
Vast benoemd en ziek voor en na de zomervakantie. Telt de zomervakantie mee als opgenomen ziekteverlof? Ja, indien: 10 kalenderdagen ziek in periode 16/6 t.e.m. 30/6 10 kalenderdagen ziek in periode 1/9 t.e.m. 15/9 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

49 FAQ – ziek begin schooljaar
Formulieren van mutualiteit: Wie vult in: Aantal ‘gewerkte dagen’: DINCO Andere gegevens: door werkgever (niet door het ws) zijn te vinden op schoollisting Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

50 VVP-ziekte: gewijzigd vanaf 1 september 2011 (1)
Halftijds aangesteld zijn in onderwijs (hoger onderwijs telt niet mee) VVP-ziekte moet aansluiten op ziekteverlof Behandelende arts maakt plan op: (begin, % hervatting, vermoedelijke duur) Plan en medisch attest naar Mensura Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

51 VVP-ziekte: gewijzigd vanaf 1 september 2011 (2)
Onderzoek door controlearts: Goedkeuring Wijziging (vb. duur, hervattingspercentage) Afkeuring Opnemen VVP-ziekte pas mogelijk na akkoord Mensura Goedkeuring geldt voor max 2 maanden Verlenging per 2 maanden mogelijk na nieuwe controle Mensura Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

52 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie WeTwijs: ziekteverlof: Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007 over ziekteverlof, VVP-ziekte, TBS-ziekte WeTwijs: controle op de afwezigheid wegens ziekte (personeel): Omzendbrief 13AC/B.Ph/SH/js (formulier: plan VVP-ziekte) Cursus schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

53 Melding ziekteverlof aan het werkstation
Ziekteverlof voor 1 dag: Personeelslid moet enkel de directeur verwittigen, maar geen medisch attest en afwezigheidsattest opsturen MAAR de school moet deze eendagsziekte wel melden aan het werkstation!! Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

54 Extraatje: bevallingsverlof (1)
Personeelslid moet afwezigheidsattest bezorgen aan de school met de periode en de vermoedelijke bevallingsdatum (ten laatste 7 (9) weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum) Elektronische zending op basis van de gegevens op het attest! ≠ scholen → = periode !!! Opgelet: periodes van arbeidsongeschiktheid (ziekte, arbeidsongeval, moederschapsbescherming,…) in de 6 (8) weken voor de bevalling kunnen niet opgenomen worden na de verplichte periode van 9 weken postnataal verlof Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

55 Extraatje: bevallingsverlof (2)
Ziekteverlof tijdens 6 weken voorafgaand aan de bevalling: = recht op 10de week postnataal verlof Hoe ziekteverlof melden aan werkstation? Ziekteverlof moet doorlopen tot aan de effectieve bevallingsdatum Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

56 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie WeTwijs: bevallingsverlof: Omzendbrief PERS/2005/02(13AC) van 14/01/2005 bevallingsverlof tijdelijke pers. Omzendbrief PERS/2005/03(13AC) van 14/01/2005 bevallingsverlof vaste pers. Cursus schoolsecretariaten + simulatiemodule ‘berekening bevallingsverlof’ Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

57 Een vlotte start van het schooljaar (1)
Tijdige (niet te traag) en correcte (niet te snel) zendingen Uiterlijk enkele werkdagen vóór de afsluiting van de betaling Zie jaarkalender DKO voor maandelijkse afsluitingsdata Doorsturen alle personeelsgegevens voor het nieuwe schooljaar: uiterlijk 15 oktober Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

58 Een vlotte start van het schooljaar (2)
Nieuwe leerkrachten: Enkel indien nog nooit in onderwijs gepresteerd Bezorgen 3 attesten: Kopie diploma Uittreksel uit het strafregister model 2 < 1 jaar (tijdig opvragen) Medisch attest van de huisarts < 1 jaar Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

59 Een vlotte start van het schooljaar (3)
Hoe stuurt u documenten naar het werkstation? Per post Per mail  Vermeld steeds duidelijk het stamnummer Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

60 Een vlotte start van het schooljaar (4)
Is het uitbetaalde salaris correct? Controle door school: Maandelijkse schoollisting Controle door personeelslid: Salarisbriefje: Papier: enkel opgestuurd bij wijziging Elektronisch: maandelijks inschrijven via Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

61 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December - januari Vragen over toewijzingen Vlaamse reaffectatiecommissie: De gereaffecteerde leerkracht wil niet komen: verplaatsing naar school duurt te lang De gereaffecteerde leerkracht geeft dit vak niet op de manier waarop wij dit verwachten De gereaffecteerde leerkracht kan de lessen in onze school niet geven, omdat hij op datzelfde moment al lesopdrachten heeft in een andere school Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

62 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December - januari Bezwaarschriften: richten aan secretaris van de Vlaamse reaffectatiecommissie Opzoeken informatie: WeTwijs: reaffectatie Omzendbrief PERS/2003/08 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

63 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December - januari Vragen over vaste benoeming Kan een leerkracht in een TAO-opdracht vast benoemd worden Heeft deze leerkracht al genoeg dienstanciënniteit om vast benoemd te worden? Wij zijn vergeten om de RL-1 voor VB door te sturen, maar de inrichtende macht heeft de vaste benoeming al volledig goedgekeurd? Geldt er nog steeds een afwijking op de periode van vacantverklaring? Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

64 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December - januari VB in wervingsambten: 3 varianten VB van TADD’er VB van TAO’er VB in REA/WTW-opdracht Gemeenschappelijk voor 3 varianten: dienstanciënniteit voor VB (art. 31 § 1, 1°): Op 30/6 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 in ambt benoeming (berekening volgens artikel 6) Rechtspositie 27/03/91 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

65 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December-januari VB van TADD’er Voldoen aan de voorwaarden dienstanciënniteit TADD: zie slide TADD: ‘grote principes’ VB van TAO’er Op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit (art. 31) waarvan 360 in vak vaste benoeming Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

66 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December-januari VB in R/W-opdracht: Geen TADD vereist op vooravond vaste benoeming Geen vacantverklaring Personeelslid moet erom verzoeken Kan niet verdrongen worden door ander personeelslid Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

67 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December - januari berekening dienstanciënniteit Werkstation berekent dit niet, maar kan op vraag wel een loopbaanoverzicht opsturen. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

68 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
December - januari Wij zijn vergeten om de RL-1 voor VB door te sturen, maar de inrichtende macht heeft de vaste benoeming al volledig goedgekeurd? Indien tussen 1 april en 15 mei: OK, maar vaste benoeming heeft voor Vlaamse overheid slecht uitwerking op 1 juni Indien vanaf 16 mei: Niet meer mogelijk, regelen met volgende ronde vaste benoeming op 1 januari Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

69 Periode vacantverklaring
Opnieuw de gewone periodes Op basis van de toestand op 15 april Meedelen vóór 15 mei Bekendmaken aan ALLE personeelsleden Betrekkingen die door pensioen of uitstap vacant worden tussen 15 april t.e.m. 1 sept kunnen ook opgenomen in vacantverklaring Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

70 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Opzoeken informatie WeTwijs: vaste benoeming Omzendbrief 13CC/VB/ML Cursus schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

71 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Juni Verkrijgen TADD-recht: Vóór 15 juni kandideren bij inrichtende macht per aangetekende brief TADD-recht geldt vanaf 1 september Indien bij inrichtende macht nooit effectieve TADD-aanstelling verkregen: elk schooljaar opnieuw vóór 15 juni kandideren Van zodra eenmaal effectief TADD-aangesteld (ook voor korte interim), dan is jaarlijkse kandidatuur niet meer nodig Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

72 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Juni Toepassing TADD-regelgeving is verantwoordelijkheid school. Het werkstation controleert dit niet en mag geen adviezen geven over individuele dossiers, Wij zetten de school wel op de goede weg door te verwijzen naar de principes zoals die in de omzendbrief van 6 juni 2003 staan en kunnen loopbaanoverzichten opsturen. Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012

73 Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012
Juni Start voorbereiding nieuw schooljaar Terug naar slide 1…. Opzoeken informatie: rubriek werken in het onderwijs WeTwijs, cursus schoolsecretariaten, jaarkalenders, wedde-info, Opleiding schoolsecretariaten DKO - voorjaar 2012


Download ppt "De seizoenen van het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google