De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Brede School.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Brede School."— Transcript van de presentatie:

1 De Brede School

2

3 Prins Leopoldstraat 51 2140 Borgerhout
Het Keerpunt Prins Leopoldstraat Borgerhout

4

5 HOOFDSTUK 1 Een Brede School?

6

7

8 Een Brede School?

9 Omdat wij in onze school samenleven
en samenwerken met tal van andere organisaties. Zoals met:

10 PINA (Project Integratie Nieuwkomers Antwerpen)
FMV (Federatie van Marokkaanse Verenigingen) MUSICA DOMESTICA (muziekschool) Het LIEVERDJE (kinderopvang) DE SPEEL-O-THEEK BUURTSPORT VZW TIVO (tewerkstellingsinitiatief vrij onderwijs) KOPSPEL VZW (tewerkstellingsproject) En anderen

11

12 Een Brede School?

13 Omdat leven in een grootstad dat vraagt en omdat wij in Borgerhout als school onze bijdrage willen leveren aan een leefbare buurt.

14

15

16 Een Brede School?

17 Omdat samen wonen met andere organisaties ons pedagogisch project verruimt.
Omdat onze leerlingen en al onze cliënten beter bediend worden.

18

19

20 HOOFDSTUK 2

21 Een Kennismaking

22 Graag stellen wij ons nu
aan u voor

23 Het Keerpunt als naam komt van het Centrum voor Leren & Werken.

24 Keerpunt Centrum voor Leren & Werken

25 Werkend Leren is… Een geïndividualiseerd opleidingstraject
voor laaggeschoolde jongeren van 15 tot 25 jaar waarin samenwerking tussen onderwijs en bedrijf deeltijdse vakopleidingen gekoppeld worden aan deeltijdse betaalde werkervaring Werkend Leren betekent: Permanente samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het uitbouwen van Deeltijdse vakopleidingen gekoppeld aan deeltijdse werkervaring. De alternering tussen beiden gebeurt in een week-week regime, een afwisseling van 14 dagen werken en 14 dagen studeren of in een regime van 2 dagen opleiding gecombineerd met 3 dagen werken per week. De opleidingen Werkend Leren staan open voor Deeltijds leerplichtige jongeren van 15 tot 18 jaar en voor jonge laaggeschoolde werklozen (geen Hoger TSO, BUSO of Univ) van 18 tot 25 jaar. Onze ervaring leert dat de drie partijen winnen: de jongere wint (een diploma en een vaste baan), het bedrijf wint (gemotiveerd en technisch geschoold personeel) De school wint (gemotiveerde leerlingen, steun van het bedrijfsleven)

26 Onze school heeft de volgende richtingen
Verkoop Administratie Onthaal Personenzorg Schilder-behanger Onderhoudswerker gebouwen Voeding/horeca Hulpelektriciën Operator in de stikafdeling

27

28

29

30 Leerlingen aantal: 2006- 2007 Tussen 250 – 260 leerlingen zijn er in het Keerpunt ingeschreven.
Er worden nog altijd leerlingen ingeschreven. Samen met onze zusterschool (binnen CDO-TNA), het Leercentrum in Merksem hebben wij een 450-tal leerlingen. Voor het deeltijds onderwijs zijn wij hiermee één van de grotere entiteiten in Vlaanderen.

31 Stedelijk Onthaalbureau Nieuwkomers Antwerpen
PINA Stedelijk Onthaalbureau Nieuwkomers Antwerpen

32

33

34 In de stad Antwerpen is het Stedelijk Onthaalbureau voor Nieuwkomers – PINA verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers van vreemde origine die minder dan een jaar in België wonen.

35 FMV De Federatie Van Marokkaanse Verenigingen

36

37 De FMV heeft als doel een veelzijdige werking te ontwikkelen die gericht is op emancipatie, participatie en de maatschappelijke integratie van de Marokkaanse gemeenschap in de samenleving.

38

39

40 MUZIEK ATELIER Ward De Beer

41 Het muziekatelier werd opgericht in 1960, met als doel begeleiding van kinderen in hun muzikale ontplooiing. In 1979 werd de overkoepelende VZW Musica Domestica opgericht: koren en samenspelgroepen kwamen het muziekatelier verrijken en steeds meer volwassenen en ouders van leerlingen namen deel aan de cursussen.

42

43 Rond de 420 leerlingen volgen individuele cursussen instrument, basisvorming, samenspel, kinderatelier, dansinitiatie, begeleid door bijna 40 medewerkers-vrijwillligers, allen bekwame musici en kunstenaars.

44 Okido, Borgerhout (vzw Het Lieverdje)

45 Het Lieverdje is een VZW die occasionele kinderopvang aanbiedt
Het Lieverdje is een VZW die occasionele kinderopvang aanbiedt. Er is plaats voor 21 kindjes van 0 tot 3 jaar.

46

47 De kindjes worden opgevangen in kleine verticale leefgroepjes, d. w
De kindjes worden opgevangen in kleine verticale leefgroepjes, d.w.z dat kindjes van 0 tot 3 jaar in één groepje zitten, met telkens een vaste kinderverzorgster. In elk “huisje” wordt zoveel mogelijk getracht de gezellige, familiale sfeer van de thuissituatie te benaderen.

48 Speel-O-Theek De Rinkelbel vzw

49 Speel-O-Theek De Rinkelbel vzw houdt zich bezig: Met het uitlenen van spelmateriaal aan kinderen met een handicap en langdurig zieke kinderen.

50

51 Het uitgangspunt is dat goed spelmateriaal een belangrijke functie heeft in de ontwikkeling van een kind. Bij deze kinderen verloopt het proces, om al spelende ervaringen op te doen en de omgeving te ontdekken niet zo vanzelfsprekend

52 De Speel-O-Theek probeert om daarin tegemoet te komen en deze kinderen ‘spelender wijs’ betere ontwikkelingskansen aan te bieden

53 De Buurtsport VZW

54 De Buurtsport VZW baat een van de 5 sportloodsen uit die Antwerpen rijk is en wel deze in het CDO-Keerpunt en in samenwerking met Kopspel. In deze accommodatie kan iedereen uit de buurt (of van de Brede School) komen sporten

55

56 KOPSPEL VZW

57 Kopspel een Culturele Sociale Werkplaats.

58

59 Sinds twee jaar beheert en renoveert Kopspel een aantal ruimtes binnen De Brede School Het Keerpunt: een atelier, een Halal-restaurant, een feestzaal, een sportzaal, een repetitieruimte en een vergaderruimte. Kopspel knapt die ruimtes op samen met leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs, met laaggeschoolden in overgangsstatuten of met migranten die nog een beperkte kennis van het Nederlands hebben.

60

61

62 LBC Volwassenenonderwijs

63 Het volwassenenonderwijs van de LBC wil aan alle bewoners van Antwerpen en omgeving de kans bieden om zich bij te scholen in functie van een verbetering van zijn / haar welbevinden in onze maatschappij.

64

65 En nog andere organisaties, zoals: TIVO Een Bergbeklimmersvereniging Basiseducatie L’Eglise Plein Réveille L’Eglise Corps Du Criste (2 Afrikaanse kerken)

66

67 HOOFDSTUK 3

68 Kruisbestuivingen De Brede School werkt

69

70 De School Een markt

71

72 Waar we samen ‘school maken’

73 Studio Ratatouille

74 PINA heeft samen met Kopspel VZW het project Studio Ratatouille opgestart. Studio Ratatouille wil ‘nieuwkomers’ en ook leerlingen van CDO-Keerpunt in contact brengen met theater. Doelstellingen o.m. van dit project zijn: ‘verkleuring’ van het theater en ‘nieuwkomers’ een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Studio Ratatouille bereidt nu een nieuw productie voor.

75

76 CHARLOTTE In september/oktober van dit jaar hebben Theaterwerkgroep ‘Blauw’ en Kopspel VZW aan de hand van het materiaal van de Joodse kunstenares Charlotte Salomon (schilderijen, dagboeken) een prachtig theaterstuk en begeleidende tentoonstelling gemaakt. Leerlingen van de Brede School werden hierbij betrokken.

77 Kopspel bouwde met leerlingen van het Keerpunt mee aan een tentoonstelling in Auswitsch

78 ’t Lieverdje, Kinderopvang

79 “Het Lieverdje” organiseert occasionele kinderopvang van “nieuwkomers in België” die integratie-of taalcursussen volgen bij PINA. ’t Lieverdje heeft ook al in kindopvang voorzien van kinderen van leerlingen van het CDO-Keerpunt. Leerlingen van de richting onthaalmoeder kunnen stage lopen in de Okido vestigingen van Deurne en van Borgerhout

80 Koken voor de buurt

81 Mensen uit de buurt komen eten in ons opleidingsrestaurant ‘Kookpunt’ maar ook in het Restaurant Marhaba. Kookpunt: (dinsdag en donderdag open, reservatie op voorhand) Marhaba: (heel de week open). Marhaba heeft ook een ‘broodjesservice’ dienst en verzorgt catering voor recepties.

82

83

84 Speel o theek

85 De leerlingen van het Keerpunt worden op deze wijze ook in het contact gebracht met de leefwereld van kinderen met een handicap. De leerlingen van de richting ‘Hulp in het huishouden’ doen het onderhoud/schoonmaak van de Speel-O-Theek.

86 Muziek in de school

87 Vele festiviteiten of activiteiten van de Brede School (of van een van de partners) worden opgeluisterd met muziek van het Muziekatelier. Leerlingen van onze school, maar ook van de partners, volgen muziekles. Voor ‘minvermogende’ leerlingen onderzoeken wij vanuit de Brede School in welke mate een financiële tegemoetkoming mogelijk is.

88 Het Iqra project

89 Het FMV is twee jaar geleden met het Iqra-project begonnen als en pilootproject. Dit project beoogde Marokkaanse leerlingen in Antwerpen (basisonderwijs) te helpen hun leerachterstand weg te werken. Dit project betrekt tevens de ouders bij dit proces. Het project is een groot succes, en is nu al voor de tweede keer verlengd geworden.

90 Het Iqra-project kent een wachtlijst met 200 leerlingen. Het FMV wil o
Het Iqra-project kent een wachtlijst met 200 leerlingen. Het FMV wil o.m. via de Brede School de pedagogische meerwaarde van dit project ter beschikking brengen van het hele onderwijsveld. Afgelopen jaar werd hierover in het Keerpunt een studiedag georganiseerd.

91 HOOFDSTUK 4

92 Een plaats voor Publiek Debat

93 Uiteindelijk is het doel dat de school een spiegel is van de buurt - en lijkt op een markt van de wijk. Een veilige plaats creëren waar je kunt leren, eten, muziek maken en voor elkaar zorgen - kortom : leren samenleven. De school als plek om te dansen, te feesten en heel soms samen te bidden.

94 Concreet is ons opzet om verder een open onderwijscentrum uit te bouwen. We willen ons gebouw ook open zetten voor interessante maatschappelijke projecten, studiedagen edm. We bieden leertrajecten aan op maat, individuele coaching - met de focus op kansengroepen, en een waaier van vernieuwende projecten.

95 BEDANKT VOOR UW AANDACHT

96 Brede School Het Keerpunt

97

98 FIN


Download ppt "De Brede School."

Verwante presentaties


Ads door Google