De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Ineke De Schoenmaeker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Ineke De Schoenmaeker."— Transcript van de presentatie:

1 Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
Ineke De Schoenmaeker

2 Inhoud van de presentatie
I. Inleiding: Energieprestaties van gebouwen – Europese richtlijn II. Invoering van de verschillende energieprestatiecertificaten in Vlaanderen III. Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen 4 april 2017

3 I. Energieprestaties van gebouwen
Rationeel omspringen met energie Groot potentieel aan energiebesparing in het Vlaamse gebouwenpark Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen van 16 december 2002 Aanknopingspunt voor verder beleid inzake verbeteren energieprestaties van gebouwen 4 april 2017

4 I. Energieprestaties van gebouwen
EU richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen stelt onder meer: Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen Minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen bij renovatie Energiecertificering van gebouwen Regelmatige keuring van cv-ketels en airco en eenmalige keuring van verwarmingsinstallatie ouder dan 15 jaar 4 april 2017

5 I. Energieprestaties van gebouwen
Nieuwbouw en vernieuwbouw: EPB-regelgeving in Vlaanderen Bestaande woningen: Bestaande instrumenten Belastingvermindering en premies van de netbeheerders, gemeenten, ... voor energiebesparende investeringen Sensibiliseringsacties zoals communicatiecampagnes, Maand van de Energiebesparing, Dikke Truiendag Normering van verwarmingstoestellen (HR-Top) en van huishoudelijke toestellen (A-labels) Nieuw instrument als stimulans voor uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen 4 april 2017

6 I. Energieprestaties van gebouwen
Art 7 van de EU richtlijn specificeert het EPC: Bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw Niet langer dan 10 jaar geldig Referentiewaarden waarmee consumenten de energieprestatie kunnen vergelijken Aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie Informatief instrument 4 april 2017

7 II. Invoering van de EPC’s in Vlaanderen
Gefaseerde invoer van de EPC’s in het Vlaamse Gewest EPC bij nieuwbouw: 2006 EPC bij publieke gebouwen: tegen 1 januari 2009 uit te hangen op een voor het publiek zichtbare plaats EPC bij verkoop van residentiële gebouwen: najaar 2008 EPC bij verhuur van residentiële gebouwen: begin 2009 EPC bij verkoop en verhuur van niet residentiële gebouwen: 2009 (regelgeving in opmaak) Nood aan onafhankelijke gekwalificeerde en/of erkende deskundigen 4 april 2017

8 II. Invoering van de EPC’s in Vlaanderen
EPC bij nieuwbouw Ingevoerd vanaf 1 januari 2006 met het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 m.b.t. het EPC bij de bouw Gekoppeld aan de EPB-aangifte Op te stellen door verslaggever Ingenieur, architect, ingenieur-architect, bio-ingenieur Energieprestatie op basis van berekend verbruik EPB-software 4 april 2017

9 II. Invoering van de EPC’s in Vlaanderen
EPC voor publieke gebouwen Publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² waar een publieke organisatie in gehuisvest is en die vaak door het publiek bezocht worden Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van de energieprestatiecertificaten bij publieke gebouwen, goedgekeurd 20 april 2007 EPC op te hangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats, tegen 1 januari 2009 Kan opgemaakt worden door een erkende externe energiedeskundige (volgen van een opleiding) of een interne energiedeskundige (twee jaar ervaring binnen de organisatie op gebied van energiezorg) Webapplicatie 4 april 2017

10 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit Toepassingsgebied EPC woongebouwen: Betrekking op wooneenheid Beschikt over de nodige woonvoorzieningen (keuken/kitchenette, wasvoorzieningen) om autonoom te kunnen functioneren: dus per appartement Collectieve woongebouwen Wel voor het gebouw Residentiële gebouwen in combinatie met niet-residentiële gebouwen Niet-residentiële gedeelte binnen het beschermde volume van de woning is kleiner dan 800m³ => oppervlakte mag bij EPC woningen dus 1 EPC 4 april 2017

11 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
Opmaak van een EPC voor een woongebouw kan enkel door een erkende energiedeskundige type A Volgen van een erkende opleiding en slagen in bijhorend examen (momenteel in voorbereiding) Voor reeds erkende EAP-energiedeskundigen een verkort lestraject Lijst met erkende energiedeskundigen op Energiedeskundige registreert zich online op met behulp van federaal token of elektronische identiteitskaart 4 april 2017

12 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
Procedure voor de opmaak van het EPC voor woongebouwen Verkoper/verhuurder neemt contact met erkende energiedeskundige type A Lijst zal op staan Energiedeskundige type A maakt EPC op Verplicht certificatiesoftware te gebruiken Verplicht inspectieprotocol te volgen Reproduceerbaar & nauwkeurig Verkoper/verhuurder legt EPC voor aan kandidaat-kopers/kandidaat-huurders Bij verkoop Verkoper overhandigt EPC aan koper Bij verhuur Huurder ontvangt een kopie van het EPC 4 april 2017

13 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
Handhaving: Het VEA controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van het certificaat Kwaliteitscontrole: Het VEA controleert steekproefsgewijs op de kwaliteit van het werk van de erkende energiedeskundigen Sanctie EPB-decreet Certificaat stemt niet overeen met werkelijkheid Bij herhaaldelijk misbruik of onvoldoende kwaliteit Geen certificaat aanwezig  Boete van euro, intrekken van het certificaat of intrekken erkenning van de energiedeskundige 4 april 2017

14 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
Voorbeeld 4 april 2017

15 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
Link met Energierenovatie-programma Maatregelen op het EPC focussen op Dakisolatie Beglazing Verwarmingsinstallatie In eerste instantie informatief en sensibiliserend Later beleidsinstrument Consequenties aan verbinden Informatie over gebouwenpark 4 april 2017

16 Website Vlaams Energieagentschap
Meer info Website Vlaams Energieagentschap Vragen Vlaamse Infolijn: gratis telefoonnummer 1700 Vlaams energieagentschap: 4 april 2017


Download ppt "Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Ineke De Schoenmaeker."

Verwante presentaties


Ads door Google