De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Ineke De Schoenmaeker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Ineke De Schoenmaeker."— Transcript van de presentatie:

1 Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Ineke De Schoenmaeker

2 26 juli 2014 Inhoud van de presentatie I. Inleiding: Energieprestaties van gebouwen – Europese richtlijn II. Invoering van de verschillende energieprestatiecertificaten in Vlaanderen III. Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen

3 26 juli 2014 I. Energieprestaties van gebouwen Rationeel omspringen met energie Groot potentieel aan energiebesparing in het Vlaamse gebouwenpark Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen van 16 december 2002 –Aanknopingspunt voor verder beleid inzake verbeteren energieprestaties van gebouwen

4 26 juli 2014 I. Energieprestaties van gebouwen EU richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen stelt onder meer: –Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen –Minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen bij renovatie – Energiecertificering van gebouwen –Regelmatige keuring van cv-ketels en airco en eenmalige keuring van verwarmingsinstallatie ouder dan 15 jaar

5 26 juli 2014 I. Energieprestaties van gebouwen Nieuwbouw en vernieuwbouw: –EPB-regelgeving in Vlaanderen Bestaande woningen: –Bestaande instrumenten Belastingvermindering en premies van de netbeheerders, gemeenten,... voor energiebesparende investeringen Sensibiliseringsacties zoals communicatiecampagnes, Maand van de Energiebesparing, Dikke Truiendag Normering van verwarmingstoestellen (HR-Top) en van huishoudelijke toestellen (A-labels) –Nieuw instrument als stimulans voor uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen

6 26 juli 2014 I. Energieprestaties van gebouwen Art 7 van de EU richtlijn specificeert het EPC: –Bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw –Niet langer dan 10 jaar geldig –Referentiewaarden waarmee consumenten de energieprestatie kunnen vergelijken –Aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie –Informatief instrument

7 26 juli 2014 II. Invoering van de EPC’s in Vlaanderen Gefaseerde invoer van de EPC’s in het Vlaamse Gewest –EPC bij nieuwbouw: 2006 –EPC bij publieke gebouwen: tegen 1 januari 2009 uit te hangen op een voor het publiek zichtbare plaats –EPC bij verkoop van residentiële gebouwen: najaar 2008 –EPC bij verhuur van residentiële gebouwen: begin 2009 –EPC bij verkoop en verhuur van niet residentiële gebouwen: 2009 (regelgeving in opmaak) Nood aan onafhankelijke gekwalificeerde en/of erkende deskundigen

8 26 juli 2014 II. Invoering van de EPC’s in Vlaanderen EPC bij nieuwbouw –Ingevoerd vanaf 1 januari 2006 met het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 m.b.t. het EPC bij de bouw –Gekoppeld aan de EPB-aangifte –Op te stellen door verslaggever Ingenieur, architect, ingenieur-architect, bio-ingenieur –Energieprestatie op basis van berekend verbruik –EPB-software

9 26 juli 2014 II. Invoering van de EPC’s in Vlaanderen EPC voor publieke gebouwen –Publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² waar een publieke organisatie in gehuisvest is en die vaak door het publiek bezocht worden –Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van de energieprestatiecertificaten bij publieke gebouwen, goedgekeurd 20 april 2007 –EPC op te hangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats, tegen 1 januari 2009 –Kan opgemaakt worden door een erkende externe energiedeskundige (volgen van een opleiding) of een interne energiedeskundige (twee jaar ervaring binnen de organisatie op gebied van energiezorg) –Webapplicatie www.energieprestatiedatabank.be

10 26 juli 2014 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit Toepassingsgebied EPC woongebouwen: –Betrekking op wooneenheid Beschikt over de nodige woonvoorzieningen (keuken/kitchenette, wasvoorzieningen) om autonoom te kunnen functioneren: dus per appartement –Collectieve woongebouwen Wel voor het gebouw –Residentiële gebouwen in combinatie met niet- residentiële gebouwen Niet-residentiële gedeelte binnen het beschermde volume van de woning is kleiner dan 800m³ => oppervlakte mag bij EPC woningen dus 1 EPC

11 26 juli 2014 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Opmaak van een EPC voor een woongebouw kan enkel door een erkende energiedeskundige type A –Volgen van een erkende opleiding en slagen in bijhorend examen (momenteel in voorbereiding) –Voor reeds erkende EAP-energiedeskundigen een verkort lestraject –Lijst met erkende energiedeskundigen op www.energiesparen.be www.energiesparen.be –Energiedeskundige registreert zich online op www.energieprestatiedatabank.be met behulp van federaal token of elektronische identiteitskaart www.energieprestatiedatabank.be

12 26 juli 2014 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Procedure voor de opmaak van het EPC voor woongebouwen –Verkoper/verhuurder neemt contact met erkende energiedeskundige type A Lijst zal op www.energiesparen.be staanwww.energiesparen.be –Energiedeskundige type A maakt EPC op Verplicht certificatiesoftware te gebruiken Verplicht inspectieprotocol te volgen  Reproduceerbaar & nauwkeurig –Verkoper/verhuurder legt EPC voor aan kandidaat- kopers/kandidaat-huurders –Bij verkoop Verkoper overhandigt EPC aan koper –Bij verhuur Huurder ontvangt een kopie van het EPC

13 26 juli 2014 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Handhaving: –Het VEA controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van het certificaat Kwaliteitscontrole: –Het VEA controleert steekproefsgewijs op de kwaliteit van het werk van de erkende energiedeskundigen Sanctie EPB-decreet –Certificaat stemt niet overeen met werkelijkheid –Bij herhaaldelijk misbruik of onvoldoende kwaliteit –Geen certificaat aanwezig  Boete van 500-5000 euro, intrekken van het certificaat of intrekken erkenning van de energiedeskundige

14 26 juli 2014 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Voorbeeld

15 26 juli 2014 III. EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Link met Energierenovatie- programma Maatregelen op het EPC focussen op –Dakisolatie –Beglazing –Verwarmingsinstallatie In eerste instantie informatief en sensibiliserend Later beleidsinstrument –Consequenties aan verbinden –Informatie over gebouwenpark

16 26 juli 2014 Meer info Website Vlaams Energieagentschap –www.energiesparen.bewww.energiesparen.be Vragen –Vlaamse Infolijn: gratis telefoonnummer 1700 –Vlaams energieagentschap: energie@vlaanderen.be energie@vlaanderen.be


Download ppt "Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Ineke De Schoenmaeker."

Verwante presentaties


Ads door Google