De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Terbeschikkingstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Terbeschikkingstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding schoolsecretariaten Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Reaffectatie & Wedertewerkstelling

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Afkortingen TBS-OBter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking Rreaffectatie WTwedertewerkstelling RCreaffectatiecommissie VRCVlaamse reaffectatiecommissie

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Afkortingen ( vervolg ) GMOgemeenschapsonderwijs GSOgesubsidieerd onderwijs GSOOgesubsidieerd officieel onderwijs GSVOgesubsidieerd vrij onderwijs VE vereist bekwaamheidsbewijs VE/OMvereist door overgangsbepalingen VOvoldoende geacht VO/OMvoldoende geacht overgangsbepalingen

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Afkortingen ( vervolg ) PTpedagogische taken OBomzendbrief IMInrichtende Macht SGScholengemeenschap SGR Scholengroep

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inhoud DEEL I BASISBEGRIPPEN DEEL II VOORAFGAANDE MAATREGELEN DEEL III TBS-OB - PROCEDURE DEEL IV REAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL V DE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VI RECHTEN en PLICHTEN DEEL VII BEZOLDIGING DEEL VIII ANALYSE ELEKTRONISCHE ZENDINGEN

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bronnen ° DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 ° B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD / WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 ° O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN REAFFECTATIE / WEDERTEWERKSTELLINGSREGELING ° O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE DE PRAKTISCHE SCHIKKINGEN BIJ TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel I BASISBEGRIPPEN BASISBEGRIPPEN

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen – Inrichtende Macht Inrichtende Macht ° Gemeenschapsonderwijs  Scholengroep ° Stedelijk en Provinciaal onderwijs Gemeenteraad Provincieraad College burgemeester Deputatie en schepenen ° Gesubsidieerd vrij onderwijs  Wettelijke vereniging van personen die middelen samenbrengen met als doel onderwijs in te richten

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Definitie ‘hetzelfde ambt’ bestaat uit 3 elementen 1.Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming 2.Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel 3.Bepaling van het barema

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie 1.Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming - voor een personeelslid kan een vaste benoeming uitgesproken worden in één of meerdere ambten - alle ambtsbenamingen zijn terug te vinden in de rangschikking van de ambten (BVR ) maar voor het SO gebruiken we de ambtenboom - de rangschikking is bepalend om uit te maken of een ambt wel of niet tot ‘hetzelfde ambt’ behoort m.a.w. afzonderlijk vermelde ambten kunnen nooit tot ‘hetzelfde ambt’ behoren

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Deelboom voor Secundair onderwijs Ondersteunend personeel ° Wervingsambten Administratief medewerker Opvoeder ° Selectieambten  Geen ° Bevorderingsambten  Geen Bestuurs- en onderwijzend personeel ° Wervingsambten Leraar Godsdienstleraar Begeleider ° Selectieambten ! ALDI en CODI zijn mandaten Adjunct-directeur géén ambten Coördinator (DBSO) Technisch adviseur ° Bevorderingsambten Directeur Technisch adviseur-coördinator

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie 2. Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel 3 mogelijke vakgroepen ° Hetzelfde vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM en/of VO/VO-OM vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Wiskunde-VE ° Elk vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM 1 uitzondering : NC Zedenleer vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Fysica-VE

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie ° Het vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VO/VO-OM + bijkomende voorwaarde : dit VO-vak moet in de laatste 5 jaar gedurende een ononderbroken periode van 6 maand effectief uitgeoefend zijn ! vb : op 30/6 Aardrijksk.-VO op 1/9 Aardrijksk.-VO 3. Bepaling van het barema Om binnen ‘hetzelfde ambt’ te blijven moet de betrekking resulteren in tenminste een gelijke weddeschaal ( = gelijk of hoger )

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Definitie ‘reaffectatie’ Een reaffectatie is de toewijzing van een betrekking in ‘hetzelfde ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten  Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden  Personeelslid moet de betrekking aanvaarden

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Voorbeeld 1 GLSO Nederlands – Geschiedenis vastbenoemd voor Nederlands – VE voor Latijn – VO op 30/6 belast met FT Nederlands – 22/ op 1/9 tekort uren Nederlands – maar 15/22 beschikbaar TBS-OB = ……….. Nederlands Toewijzing : 4/22 ……………… – ……. – 301 3/22 ……………… – ……. – 301 Hetzelfde ambt Reaffectatie

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Voorbeeld 2 GHSO Economie + GPB vastbenoemd voor Economie – VE op 30/6 belast met FT Economie - 20/ op 1/9 tekort uren Economie – maar 10/20 beschikbaar TBS-OB = ……… Economie Toewijzing : 6/21 ……………… - …… /21 ……………… - …… Hetzelfde ambt Reaffectatie

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Definitie ‘ander ambt’ Het ‘ander ambt’ omvat elk ambt dat : niet onder ‘hetzelfde ambt’ valt én waarvoor personeelslid VE/VE-OM heeft én elk ander ambt waarvoor personeelslid VO/VO-OM heeft

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Definitie ‘wedertewerkstelling’ Een wedertewerkstelling is de toewijzing van een betrekking in een ‘ander ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VE-titel heeft  Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden  Personeelslid moet de betrekking aanvaarden = verplichte wedertewerkstelling ! ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VO-titel heeft  Inrichtende macht kan dit vrijwillig aanbieden  Personeelslid kan dit vrijwillig aanvaarden = vrijwillige wedertewerkstelling !

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Voorbeeld 1 GLSO Handel vastbenoemd voor Informatica – VE voor Dactylografie – VE op 30/6 belast met 9/21 – Dactylografie – VE – 346 7/21 – Informatica – VE – 346 op 1/9 maar 4/21 – Dactylografie beschikbaar 4/21 – Informatica beschikbaar TBS-OB = ………… – Dactylografie ………… – Informatica

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Toewijzing : …… Toegepaste Informatica - …… Ander ambt = lager barema = niet vastbenoemd voor dit VO-vak = Vrijwillige Wedertewerkstelling …… Economie - VE - …… Ander ambt = lager barema = VE-titel voor dit vak = Verplichte Wedertewerkstelling

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Voorbeeld 2 Gegradueerde ziekenhuisverpleegkunde + GPB vastbenoemd voor Verzorging – VE op 30/6 belast met 10/29 Verzorging – VE – 301 4/20 Verzorging – VE – 301 op 1/9  geen lesuren Verzorging meer beschikbaar TBS-OB = ……… + ……… Verzorging Toewijzing : 15/30 Technisch Adviseur – …… – 305 Ander ambt Vrijwillige Wedertewerkstelling

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Immuniteit Definitie ‘immuniteit’ Een personeelslid is ‘immuun’ of ‘reaffectatievrij’ indien het voldoet aan de voorwaarden van de dienstanciënniteit Berekening dienstanciënniteit tijdelijke personeelsleden 1.Dienstanciënniteit moet bereikt zijn op 30/06 voor alle ambten van het ondersteunend en bestuurs- en onder- wijzend personeel ( uitgezonderd administratief mede- werker = 31/08 )

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Immuniteit 2. Dienstanciënniteit = 720 dagen gespreid over tenminste 3 schooljaren * Bij de berekening van de 720 dagen wordt geen rekening gehouden met de minimumleeftijd van het personeelslid die verbonden is aan het diploma ( dit in tegenstelling tot de berekening van de geldelijke anciënniteit )

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Immuniteit 3. Diensten die mogen in aanmerking genomen worden  bezoldigde diensten in hoofdambt  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met dienstactiviteit ( bevallingsverlof, borstvoedingsverlof …) Diensten die niet mogen in aanmerking genomen worden  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met non-activiteit ( TBS – PA, onwettig afwezig …)  diensten in bijbetrekking  universitaire diensten  diensten gepresteerd in nepstatuten ( stagiair, …)  hogeschooldiensten gepresteerd nà

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisbegrippen Immuniteit Besluit De immuniteit van het personeelslid of het reaffectatievrij-zijn gaat pas in nadat de eerste reaffectatiecommissie gewerkt heeft ! Reaffectatiecommissie Scholengemeenschap 15 september Vlaamse Reaffectatiecommissie

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel II VOORAFGAANDE MAATREGELEN

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten Voorbeeld 1 Lerares Tina is op 30/06 vastbenoemd voor 7/21 ( 3333/10000 ) Op 01/09 moet haar een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : 7/21 (3333/10000) OF 10/29 (3448/10000) OF 8/22 (3636/10000)

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten Voorbeeld 2 Leraar Guy is op 30/06 vastbenoemd voor : 7/21 AV Aardrijkskunde – /21 AV Wiskunde Op 01/09 moet hem een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : binnen wsc /10000 volume respecteren! of meer!

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorafgaande Maatregelen Eenzelfde gepondereerd volume ° Benoemd - School A en School B ° Leraar belast met zedenleer en niet- zedenleer Vb 30/06 : FT Zedenleer 01/09 : HT Zedenleer + HT Nederlands

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorafgaande maatregelen Toepassingsveld om de maatregelen te treffen  Gemeenschapsonderwijs = per school  Gesubsidieerd onderwijs = alle personeelsleden die behoren tot dezelfde instelling of tot de instellingen die de inrichtende macht beheert op het grondgebied van dezelfde gemeente én die voor het SO behoren tot dezelfde scholengemeenschap

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorafgaande maatregelen Volgorde van de afhandeling van de maatregelen door de Inrichtende macht te treffen binnen ‘hetzelfde ambt’  De prestaties van de vastbenoemde personeelsleden moeten verminderd worden tot minimum van FT, eerst in de instelling waar de vermindering is ontstaan – dan in een andere instelling (= geen plage-uren)  De aanstelling van tijdelijken moet beëindigd worden  Er moet bij de vastbenoemde personeelsleden een einde worden gesteld aan bijbetrekkingen  Er moet een einde worden gesteld aan de lopende reaffectaties en wedertewerkstellingen

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorafgaande Maatregelen Praktische uitwerking 30/06 : 3 betrekkingen hout – 3 de Graad ingevuld door 2 vastbenoemden en 1 tijdelijke met VE 01/09 : 2 betrekkingen hout vallen weg tijdelijke wordt niet meer aangesteld 1 vastbenoemde houdt betrekking 1 vastbenoemde wordt TBS-OB

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel III TBS – OB TBS – OB PROCEDURE PROCEDURE

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Oorzaken terbeschikkingstelling ° Aanwendingspercentage ° Telling leerlingen ° Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht ° Beslissing Medex of reïntegratie ° Terugzetting in rang ° Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Beslissing Medex ° Definitief ongeschikt ° Geschikt voor administratieve functie TBS-OB en wedertewerkstelling GEEN WT en na 1 jaar : op pensioen

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS-OB Procedure Reïntegratie ° na arbeidsongeschiktheid van minstens vier weken en nog geen uitputting van ziekteverlof ° uitspraak van definitieve ongeschiktheid door huisarts ° formulier preventieadviseur/arbeidsgeneesheer ° beslissing : arbeidsongeschikt maar wel nog geschikt voor andere functie ° inrichtende macht moet personeelslid TBSOB stellen op de eerste van de maand volgend op beslissing

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Voorwaarden personeelsleden ° Vastbenoemd ° Hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikkingstelling

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Voorbeelden ° Leraar Eddy is FT vastbenoemd 1 ste Graad 30/06 : effectieve prestaties = 15/22 VVP = 7/22 01/09 : FT betrekking valt weg TBS-OB = ………….. ° Lerares Inge is FT vastbenoemd 3 de Graad 30/06 : effectieve prestaties = geen TBS-PA 01/09 : 1/2 betrekking valt weg TBS-OB = …………..

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? ° Binnen hetzelfde ambt ° Minste dienst - en daarna ambtsanciënniteit Vb : 2 Technisch adviseurs gelijke dienstanciënniteit gelijke ambtsanciënniteit keuze inrichtende macht

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? Berekeningswijze 1.gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2.minder dan de helft is delen door 2 3.tijdelijke diensten is x 1,2 4.bezoldigd ziekteverlof 5.bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen)

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? 6. bevallingsverlof vanaf borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf ) 8. legerdienst vanaf vaste benoeming 9. alle andere verloven,afwezigheden en tbs gelijkgesteld met dienstanciënniteit

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBS – OB Procedure Leeftijdstrappen berekening D.A. ° 21 jaar paramedisch personeel ondersteunend personeel ° 24 jaar bestuurs- en onderwijzend personeel

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel IV REAFFECTATIEEN WEDERTEWERKSTELLING WEDERTEWERKSTELLING

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten 1) Verplichte reaffectatie binnen I.M. 2) Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3) Verplichte reaffectatie vanuit RC van SG 4) Verplichte wedertewerkstelling vanuit RC SG 5) Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde 6) Reaffectatiecommissie SGR (GMO) 7) Vlaamse reaffectatiecommissie

45 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten 1. School - IM 2. Bestendigheid 3. SG 4. Immuun 5. Niet-immuun

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en Wedertewerkstelling ° 1 TBS-OB Duits aan school B van dezelfde SG op 1-9 ° 2 niet immune tijdelijke personeelsleden ° 1 immuun tijdelijk personeelslid ° 1 TBS-OB Duits via de VRC op ° 1 TBS-OB als adjunct directeur met VE voor Duits op 07-10

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en Wedertewerkstelling Bestendigheid Principe R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een daling (of stijging) van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en Wedertewerkstelling Uitzondering principe bestendigheid ° Benoemd in A en VERPLICHT naar B (bestendigheid) ° Einde in school B: (uitzondering) ° Verplichtingen van de IM van school B ° Gelijkwaardige betrekking in school C ° Opnieuw titularis in school A (einde TBS/OB)

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en Wedertewerkstelling Voorrang Vacante betrekkingen op niet-vacante betrekkingen Per verplichting IM Scholengemeenschap Scholengroep

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatie en Wedertewerkstelling School IM vacant niet-vacant - SG-vacantniet-vacant niet-vacant = 1 schooljaar

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel V REAFFECTATIECOMMISSIES REAFFECTATIECOMMISSIES

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling binnen de personeelscategorie ° Bezwaarschriften

53 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 per onderwijsniveau ° Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon onderwijs ° Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de personeelscategorieën en onderwijsniveaus ° Bezwaarschriften

54 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatiecommissies Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC) ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling 1) binnen de personeelscategorie 2) over de personeelscategorieën 3) over de niveaus ( SO – BO – CVO …) ° Administratieve ondersteuning van de SG ° Bezwaarschriften

55 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reaffectatiecommissies Bezwaarschriften 1.door TBS-OB personeelslid ° Binnen de 5 werkdagen ° Gemotiveerd ° Schort niet op 2. door Reaffectatiecommissie ° Intrekken indien reglementair foutief ° Nieuwe toewijzing ° Naar hogere reaffectatiecommissie (VRC) bij het niet opstellen van een nieuwe toewijzing ° Afwijzen

56 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN

57 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rechten en Plichten Niet aanvaarden van R of WT ° R.V.A.-grenzen ° Bezwaarschrift aanvaard ° + 58 jaar en naar andere IM ° Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon, Sociale Promotie ° Al 80 % of 4/5 in drie instellingen ° Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling ° Afstand wachtgeld

58 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rechten en Plichten Wel aanvaarden van R of WT ° “BETER” onderwijsniveau ° Verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) ° Onthaalonderwijs, G.O.K.-uren ° Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling

59 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rechten en Plichten Afstand wachtgeld 1.Melding begin schooljaar 2.Voor een volledig schooljaar 3.Einde bij definitieve vacature 4.Pensioenrechten: 5 jaar 5.Behoud administratieve anciënniteit 6.Bij volledige afstand wachtgeld: geldelijke anciënniteit: 2 jaar

60 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rechten en Plichten R of WT en Verlofstelsels 1. Verlof reeds toegestaan door IM TBSOB 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM.

61 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rechten en Plichten Pedagogische taken ° Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT ° Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT ° In principe in instelling of IM van TBS-OB ° Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB

62 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rechten en Plichten Sancties 1. Ten onrechte TBS-OB door de IM: niet verder betalen tijdelijk personeelslid het reeds betaalde salaris terugvorderen van IM 2. Plichten van het personeelslid inzake TBS-OB niet betalen TBS-OB 3. Niet aanvaarden van nieuwe vaste benoeming

63 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel VII BEZOLDIGING

64 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging Principe A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde boemerang voor hetgeen hoger ligt

65 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging Voorbeeld ° School A GLSO Nederlands TBS-OB voor FT 1e graad 301 of gedeeltelijk TBS-OB ° School B wedertewerkstelling =opvoeder 158 Bezoldiging = FT 301 vastbenoemde

66 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging Voorbeeld ° School A TBS-OB opvoeder 158 ° School B wedertewerkstelling = Nederlands FT 1e graad 301 Bezoldiging School A: 158 als benoemde School B: (boemerang)

67 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wachtgeldtoelage Principe Indien een personeelslid volledig TBS-OB wordt en geen reaffectatie of wedertewerkstelling kan krijgen heeft het recht op een wachtgeld Berekening wachtgeld -Eerste 2 jaar : 100% van de laatste activiteitswedde -Vanaf 3 de jaar : 80% van de laatste activiteitswedde Maar ! Het wachtgeld kan nooit minder zijn dan het aantal dienstjaren x 1/30 van de laatste activiteitswedde!

68 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wachtgeldtoelage Voorbeeld berekening wachtgeld Leerkracht met 20 jaar dienstanciënniteit wordt volledig TBS-OB en krijgt geen reaffectatie of wedertewerkstelling Het wachtgeld bedraagt : -De eerste 2 jaar  ….... % -In het 3 de jaar  ……. % -Vanaf het 4 de jaar  20/30sten ofwel 66,67% aantal dienstjaren

69 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen Stappenplan ° Draagwijdte en gepondereerd volume van de vaste benoeming bepalen per ambt / vak / bekwaamheidstitel ° Gepondereerd volume van de TBS-OB stelling bepalen ° Analyse van de toewijzing maken  Hetzelfde ambt Reaffectatie  Ander ambt Wedertewerkstelling ° Gepondereerd volume van de R of W aanduidingen controleren ( om onterecht overwerk of bijambt te vermijden) ° Bij TBS 58+ zendingen mogen geen R/W uren doorgestuurd worden in de opdracht ° Bij de TBS-OB zending nagaan of er geen afstand wachtgeld gevraagd wordt

70 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET ANITA HOKT VL GLSO Algemene vakken Wiskunde met keuzevakken Instituut Sint-Jozef Economische wetenschappen - Fysica 2300 TURNHOUT S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TV TECHNOLOGISCHE OPVOEDING /DO No 22 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ AV WISKUNDE 1 04 TBS No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ AV WISKUNDE 1 01 THA No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ AV WISKUNDE 1 01 R No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ AV WISKUNDE 1 01 R No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO

71 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) ANITA TURNHOUT Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her V AV WISKUNDE____________________________ 1 __ ___ _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 22 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 301 Anc N op OM Overwerk No 0000 Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst Opm

72 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET SYLVIA Basisopleiding twee cycli VL Meester in de beeldende kunst – grafische en Groot Seminarie reclamevormgeving + GPB 2320 HOOGSTRATEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ AV PLASTISCHE OPVOEDING 2 ASO 04 TBS No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc N op Ed GO _ AV CULTUURWETENSCHAPPEN 2 ASO 02 W No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc N op Ed GO

73 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) SYLVIA HOOGSTRATEN Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her V AV PLASTISCHE OPVOEDING________________ 2 __ASO _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 21 H/B H Pl Bbr VO_ Bar 501 Anc N op OM Overwerk No 0000 Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst Opm

74 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET INGRID HOKT VL GLSO Schoonheidszorgen Heilig Grafinstituut 3500 KORTRIJK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TECHNISCH ADVISEUR 04 TBS No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO _ TV BIO-ESTHETIEK 3 TSO 04 08/DO No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc N op Ed GO _ TV DAMESKAPPEN 3 BSO 04 02/DO No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc N op Ed GO _ TECHNISCH ADVISEUR 01 R No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO _ TECHNISCH ADVISEUR 01 THA No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO

75 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) INGRID KORTRIJK Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ _ __ ___ _ _ 04 ___ __ __ ____________________________________ ___ _ No 30 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 257 Anc N op OM Overwerk No 0000 Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ TBSOB reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst Opm

76 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN Diploma S.O. technisch 3 de graad VL Optiek + GPB K.T.A KAPELLEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TV OPTIEK 3 TSO 04 TBS 10/AF No 20 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 384 Anc N op Ed GO

77 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) JOHAN KAPELLEN Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her V TV OPTIEK______________________________ 3 _ TSO _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 20 H/B H Pl Bbr VO_ Bar 384 Anc N op OM Overwerk No 0000 Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst Opm

78 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN Basisschool vh Gemeenschapsonderwijs 2850 BOOM S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ WEDERTEW. ADMIN. HULP 02 W No 36 H/B H Pl 0 Bbr NON Bar 968 Anc N op Ed GO

79 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GRETA VL GLSO Huishoudkunde Sint-Victorinstituut 1760 ROOSDAAL S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ OPVOEDER 04 No 36 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 158 Anc N op Ed GO _ TV VOEDING 1 04 TBS (6/22) 6/24 No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ TV GEZINSTECHNIEKEN 1 04 TBS (3/22) 3/24 No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ PV VOEDING 1 04 TBS (2/22) No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO

80 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GRETA Sint-Claracollege 1700 DILBEEK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ PV HUISHOUDKUNDE 1 02 R EXTRA No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ BIJZONDERE PEDAGOGISCHE TAKEN 3 BSO 02 R EXTRA No 29 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ PV HUISHOUDKUNDE 2 BSO 02 R EXTRA No 29 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ TV HUISHOUDKUNDE 3 TSO 02 R EXTRA No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc N op Ed GO

81 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER DIENSTONDERBREKING 1/2 GRETA Sint-Claracollege 1700 DILBEEK Type DO 028 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Aangevraagd van tot Toegekend van tot Beslissing GO GOEDGEKEURD voor 00 M Duur staking in dagen Duur staking in uren S U/DO U/Week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT _ PV HUISHOUDKUNDE_______________ 1 __ ___ 02 ___ R__ _ BIJZONDERE PEDAGOGISCHE TAKEN 3 __ BSO 02 ___ R__ _ PV HUISHOUDKUNDE_______________ 2 __ BSO 02 ___ R__ _ TV HUISHOUDKUNDE_______________ 3 __ TSO 02 ___ R__

82 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO HOKT VL Gegradueerde land- en tuinbouw Provinciaal Instituut Techn. Onderwijs 2940 STABROEK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TECHNISCH ADVISEUR 04 TBS EXTRA No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO

83 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO STABROEK Geldig van tot Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ 04 ___ __ __ _____________________________________ No 30 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 257 Anc N op OM Overwerk No 0000 Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _____________________________ TBSOB reden 01 wegens ___ _____________________________ Afst Opm : Betrokkene wordt gereaffecteerd aan PTI – 2018 Antwerpen

84 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO Provinciaal Technisch Instituut 2018 ANTWERPEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TECHNISCH ADVISEUR 02 R 30/DO No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO

85 AgODi opleiding schoolsecretariaten Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO ANTWERPEN Geldig van tot Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her A __ TECHNISCH ADVISEUR_________________ 02 R__ ___ __ ____________________________________ No 30 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 257 Anc N op OM Overwerk No 0000 Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens TBS persoonlijke aangelegenheden (o) vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden wegens ___ _______________________________ Afst Opm


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Terbeschikkingstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google