De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Terbeschikkingstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Terbeschikkingstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Reaffectatie & Wedertewerkstelling

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 2 Afkortingen TBS-OBter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking Rreaffectatie WTwedertewerkstelling RCreaffectatiecommissie VRCVlaamse reaffectatiecommissie

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 3 Afkortingen ( vervolg ) GMOgemeenschapsonderwijs GSOgesubsidieerd onderwijs GSOOgesubsidieerd officieel onderwijs GSVOgesubsidieerd vrij onderwijs VE vereist bekwaamheidsbewijs VE/OMvereist door overgangsbepalingen VOvoldoende geacht VO/OMvoldoende geacht overgangsbepalingen

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4 Afkortingen ( vervolg ) PTpedagogische taken OBomzendbrief IMInrichtende Macht SGScholengemeenschap SGR Scholengroep

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5 Inhoud DEEL I BASISBEGRIPPEN DEEL II VOORAFGAANDE MAATREGELEN DEEL III TBS-OB - PROCEDURE DEEL IV REAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL V DE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VI RECHTEN en PLICHTEN DEEL VII BEZOLDIGING DEEL VIII ANALYSE ELEKTRONISCHE ZENDINGEN

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 6 Bronnen ° DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 ° B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD / WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 ° O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN REAFFECTATIE / WEDERTEWERKSTELLINGSREGELING ° O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE DE PRAKTISCHE SCHIKKINGEN BIJ TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 7 Deel I BASISBEGRIPPEN BASISBEGRIPPEN

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 8 Basisbegrippen – Inrichtende Macht Inrichtende Macht ° Gemeenschapsonderwijs  Scholengroep ° Stedelijk en Provinciaal onderwijs Gemeenteraad Provincieraad College burgemeester Deputatie en schepenen ° Gesubsidieerd vrij onderwijs  Wettelijke vereniging van personen die middelen samenbrengen met als doel onderwijs in te richten

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 9 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Definitie ‘hetzelfde ambt’ bestaat uit 3 elementen 1.Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming 2.Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel 3.Bepaling van het barema

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 10 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie 1.Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming - voor een personeelslid kan een vaste benoeming uitgesproken worden in één of meerdere ambten - alle ambtsbenamingen zijn terug te vinden in de rangschikking van de ambten (BVR 5-6-1989) maar voor het SO gebruiken we de ambtenboom - de rangschikking is bepalend om uit te maken of een ambt wel of niet tot ‘hetzelfde ambt’ behoort m.a.w. afzonderlijk vermelde ambten kunnen nooit tot ‘hetzelfde ambt’ behoren

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 11 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Deelboom voor Secundair onderwijs Ondersteunend personeel ° Wervingsambten Administratief medewerker Opvoeder ° Selectieambten  Geen ° Bevorderingsambten  Geen Bestuurs- en onderwijzend personeel ° Wervingsambten Leraar Godsdienstleraar Begeleider ° Selectieambten ! ALDI en CODI zijn mandaten Adjunct-directeur géén ambten Coördinator (DBSO) Technisch adviseur ° Bevorderingsambten Directeur Technisch adviseur-coördinator

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 12 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie 2. Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel 3 mogelijke vakgroepen ° Hetzelfde vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM en/of VO/VO-OM vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Wiskunde-VE ° Elk vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM 1 uitzondering : NC Zedenleer vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Fysica-VE

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 13 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie ° Het vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VO/VO-OM + bijkomende voorwaarde : dit VO-vak moet in de laatste 5 jaar gedurende een ononderbroken periode van 6 maand effectief uitgeoefend zijn ! vb : op 30/6 Aardrijksk.-VO op 1/9 Aardrijksk.-VO 3. Bepaling van het barema Om binnen ‘hetzelfde ambt’ te blijven moet de betrekking resulteren in tenminste een gelijke weddeschaal ( = gelijk of hoger )

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 14 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Definitie ‘reaffectatie’ Een reaffectatie is de toewijzing van een betrekking in ‘hetzelfde ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten  Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden  Personeelslid moet de betrekking aanvaarden

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 15 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Voorbeeld 1 GLSO Nederlands – Geschiedenis vastbenoemd voor Nederlands – VE voor Latijn – VO op 30/6 belast met FT Nederlands – 22/22 - 301 op 1/9 tekort uren Nederlands – maar 15/22 beschikbaar TBS-OB = ……….. Nederlands Toewijzing : 4/22 ……………… – ……. – 301 3/22 ……………… – ……. – 301 Hetzelfde ambt Reaffectatie

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 16 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Voorbeeld 2 GHSO Economie + GPB vastbenoemd voor Economie – VE op 30/6 belast met FT Economie - 20/20 - 501 op 1/9 tekort uren Economie – maar 10/20 beschikbaar TBS-OB = ……… Economie Toewijzing : 6/21 ……………… - …….. - 501 5/21 ……………… - ……... - 501 Hetzelfde ambt Reaffectatie

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 17 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Definitie ‘ander ambt’ Het ‘ander ambt’ omvat elk ambt dat : niet onder ‘hetzelfde ambt’ valt én waarvoor personeelslid VE/VE-OM heeft én elk ander ambt waarvoor personeelslid VO/VO-OM heeft

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 18 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Definitie ‘wedertewerkstelling’ Een wedertewerkstelling is de toewijzing van een betrekking in een ‘ander ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VE-titel heeft  Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden  Personeelslid moet de betrekking aanvaarden = verplichte wedertewerkstelling ! ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VO-titel heeft  Inrichtende macht kan dit vrijwillig aanbieden  Personeelslid kan dit vrijwillig aanvaarden = vrijwillige wedertewerkstelling !

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 19 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Voorbeeld 1 GLSO Handel vastbenoemd voor Informatica – VE voor Dactylografie – VE op 30/6 belast met 9/21 – Dactylografie – VE – 346 7/21 – Informatica – VE – 346 op 1/9 maar 4/21 – Dactylografie beschikbaar 4/21 – Informatica beschikbaar TBS-OB = ………… – Dactylografie ………… – Informatica

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 20 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Toewijzing : …… Toegepaste Informatica - …… - 301 Ander ambt = lager barema = niet vastbenoemd voor dit VO-vak = Vrijwillige Wedertewerkstelling …… Economie - VE - …… Ander ambt = lager barema = VE-titel voor dit vak = Verplichte Wedertewerkstelling

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 21 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Voorbeeld 2 Gegradueerde ziekenhuisverpleegkunde + GPB vastbenoemd voor Verzorging – VE op 30/6 belast met 10/29 Verzorging – VE – 301 4/20 Verzorging – VE – 301 op 1/9  geen lesuren Verzorging meer beschikbaar TBS-OB = ……… + ……… Verzorging Toewijzing : 15/30 Technisch Adviseur – …… – 305 Ander ambt Vrijwillige Wedertewerkstelling

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 22 Basisbegrippen Immuniteit Definitie ‘immuniteit’ Een personeelslid is ‘immuun’ of ‘reaffectatievrij’ indien het voldoet aan de voorwaarden van de dienstanciënniteit Berekening dienstanciënniteit tijdelijke personeelsleden 1.Dienstanciënniteit moet bereikt zijn op 30/06 voor alle ambten van het ondersteunend en bestuurs- en onder- wijzend personeel ( uitgezonderd administratief mede- werker = 31/08 )

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 23 Basisbegrippen Immuniteit 2. Dienstanciënniteit = 720 dagen gespreid over tenminste 3 schooljaren * Bij de berekening van de 720 dagen wordt geen rekening gehouden met de minimumleeftijd van het personeelslid die verbonden is aan het diploma ( dit in tegenstelling tot de berekening van de geldelijke anciënniteit )

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 24 Basisbegrippen Immuniteit 3. Diensten die mogen in aanmerking genomen worden  bezoldigde diensten in hoofdambt  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met dienstactiviteit ( bevallingsverlof, borstvoedingsverlof …) Diensten die niet mogen in aanmerking genomen worden  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met non-activiteit ( TBS – PA, onwettig afwezig …)  diensten in bijbetrekking  universitaire diensten  diensten gepresteerd in nepstatuten ( stagiair, …)  hogeschooldiensten gepresteerd nà 1-1-1999

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 25 Basisbegrippen Immuniteit Besluit De immuniteit van het personeelslid of het reaffectatievrij-zijn gaat pas in nadat de eerste reaffectatiecommissie gewerkt heeft ! Reaffectatiecommissie Scholengemeenschap 15 september Vlaamse Reaffectatiecommissie

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 26 Deel II VOORAFGAANDE MAATREGELEN

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 27 Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten Voorbeeld 1 Lerares Tina is op 30/06 vastbenoemd voor 7/21 ( 3333/10000 ) Op 01/09 moet haar een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : 7/21 (3333/10000) OF 10/29 (3448/10000) OF 8/22 (3636/10000)

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 28 Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten Voorbeeld 2 Leraar Guy is op 30/06 vastbenoemd voor : 7/21 AV Aardrijkskunde – 301 14/21 AV Wiskunde - 346 Op 01/09 moet hem een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : binnen wsc 346 6666/10000 volume respecteren! of meer!

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 29 Voorafgaande Maatregelen Eenzelfde gepondereerd volume ° Benoemd - School A en School B ° Leraar belast met zedenleer en niet- zedenleer Vb 30/06 : FT Zedenleer 01/09 : HT Zedenleer + HT Nederlands

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 30 Voorafgaande maatregelen Toepassingsveld om de maatregelen te treffen  Gemeenschapsonderwijs = per school  Gesubsidieerd onderwijs = alle personeelsleden die behoren tot dezelfde instelling of tot de instellingen die de inrichtende macht beheert op het grondgebied van dezelfde gemeente én die voor het SO behoren tot dezelfde scholengemeenschap

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 31 Voorafgaande maatregelen Volgorde van de afhandeling van de maatregelen door de Inrichtende macht te treffen binnen ‘hetzelfde ambt’  De prestaties van de vastbenoemde personeelsleden moeten verminderd worden tot minimum van FT, eerst in de instelling waar de vermindering is ontstaan – dan in een andere instelling (= geen plage-uren)  De aanstelling van tijdelijken moet beëindigd worden  Er moet bij de vastbenoemde personeelsleden een einde worden gesteld aan bijbetrekkingen  Er moet een einde worden gesteld aan de lopende reaffectaties en wedertewerkstellingen

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 32 Voorafgaande Maatregelen Praktische uitwerking 30/06 : 3 betrekkingen hout – 3 de Graad ingevuld door 2 vastbenoemden en 1 tijdelijke met VE 01/09 : 2 betrekkingen hout vallen weg tijdelijke wordt niet meer aangesteld 1 vastbenoemde houdt betrekking 1 vastbenoemde wordt TBS-OB

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 33 Deel III TBS – OB TBS – OB PROCEDURE PROCEDURE

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 34 TBS – OB Procedure Oorzaken terbeschikkingstelling ° Aanwendingspercentage ° Telling leerlingen ° Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht ° Beslissing Medex of reïntegratie ° Terugzetting in rang ° Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 35 TBS – OB Procedure Beslissing Medex ° Definitief ongeschikt ° Geschikt voor administratieve functie TBS-OB en wedertewerkstelling GEEN WT en na 1 jaar : op pensioen

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 36 TBS-OB Procedure Reïntegratie ° na arbeidsongeschiktheid van minstens vier weken en nog geen uitputting van ziekteverlof ° uitspraak van definitieve ongeschiktheid door huisarts ° formulier preventieadviseur/arbeidsgeneesheer ° beslissing : arbeidsongeschikt maar wel nog geschikt voor andere functie ° inrichtende macht moet personeelslid TBSOB stellen op de eerste van de maand volgend op beslissing

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 37 TBS – OB Procedure Voorwaarden personeelsleden ° Vastbenoemd ° Hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikkingstelling

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 38 TBS – OB Procedure Voorbeelden ° Leraar Eddy is FT vastbenoemd 1 ste Graad 30/06 : effectieve prestaties = 15/22 VVP = 7/22 01/09 : FT betrekking valt weg TBS-OB = ………….. ° Lerares Inge is FT vastbenoemd 3 de Graad 30/06 : effectieve prestaties = geen TBS-PA 01/09 : 1/2 betrekking valt weg TBS-OB = …………..

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 39 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? ° Binnen hetzelfde ambt ° Minste dienst - en daarna ambtsanciënniteit Vb : 2 Technisch adviseurs gelijke dienstanciënniteit gelijke ambtsanciënniteit keuze inrichtende macht

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 40 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? Berekeningswijze 1.gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2.minder dan de helft is delen door 2 3.tijdelijke diensten is x 1,2 4.bezoldigd ziekteverlof 5.bezoldigd bevallingsverlof vóór 1-5-91 (30 dagen)

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 41 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? 6. bevallingsverlof vanaf 1-5-91 7. borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf 1-9-93) 8. legerdienst vanaf vaste benoeming 9. alle andere verloven,afwezigheden en tbs gelijkgesteld met dienstanciënniteit

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 42 TBS – OB Procedure Leeftijdstrappen berekening D.A. ° 21 jaar paramedisch personeel ondersteunend personeel ° 24 jaar bestuurs- en onderwijzend personeel

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 43 Deel IV REAFFECTATIEEN WEDERTEWERKSTELLING WEDERTEWERKSTELLING

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 44 Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten 1) Verplichte reaffectatie binnen I.M. 2) Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3) Verplichte reaffectatie vanuit RC van SG 4) Verplichte wedertewerkstelling vanuit RC SG 5) Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde 6) Reaffectatiecommissie SGR (GMO) 7) Vlaamse reaffectatiecommissie

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 45 Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten 1. School - IM 2. Bestendigheid 3. SG 4. Immuun 5. Niet-immuun

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 46 Reaffectatie en Wedertewerkstelling ° 1 TBS-OB Duits aan school B van dezelfde SG op 1-9 ° 2 niet immune tijdelijke personeelsleden ° 1 immuun tijdelijk personeelslid ° 1 TBS-OB Duits via de VRC op 07-10 ° 1 TBS-OB als adjunct directeur met VE voor Duits op 07-10

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 47 Reaffectatie en Wedertewerkstelling Bestendigheid Principe R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een daling (of stijging) van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 48 Reaffectatie en Wedertewerkstelling Uitzondering principe bestendigheid ° Benoemd in A en VERPLICHT naar B (bestendigheid) ° Einde in school B: (uitzondering) ° Verplichtingen van de IM van school B ° Gelijkwaardige betrekking in school C ° Opnieuw titularis in school A (einde TBS/OB)

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 49 Reaffectatie en Wedertewerkstelling Voorrang Vacante betrekkingen op niet-vacante betrekkingen Per verplichting IM Scholengemeenschap Scholengroep

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 50 Reaffectatie en Wedertewerkstelling School IM vacant niet-vacant - SG-vacantniet-vacant niet-vacant = 1 schooljaar

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 51 Deel V REAFFECTATIECOMMISSIES REAFFECTATIECOMMISSIES

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 52 Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling binnen de personeelscategorie ° Bezwaarschriften

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 53 Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 per onderwijsniveau ° Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon onderwijs ° Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de personeelscategorieën en onderwijsniveaus ° Bezwaarschriften

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 54 Reaffectatiecommissies Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC) ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling 1) binnen de personeelscategorie 2) over de personeelscategorieën 3) over de niveaus ( SO – BO – CVO …) ° Administratieve ondersteuning van de SG ° Bezwaarschriften

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 55 Reaffectatiecommissies Bezwaarschriften 1.door TBS-OB personeelslid ° Binnen de 5 werkdagen ° Gemotiveerd ° Schort niet op 2. door Reaffectatiecommissie ° Intrekken indien reglementair foutief ° Nieuwe toewijzing ° Naar hogere reaffectatiecommissie (VRC) bij het niet opstellen van een nieuwe toewijzing ° Afwijzen

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 56 Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 57 Rechten en Plichten Niet aanvaarden van R of WT ° R.V.A.-grenzen ° Bezwaarschrift aanvaard ° + 58 jaar en naar andere IM ° Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon, Sociale Promotie ° Al 80 % of 4/5 in drie instellingen ° Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling ° Afstand wachtgeld

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 58 Rechten en Plichten Wel aanvaarden van R of WT ° “BETER” onderwijsniveau ° Verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) ° Onthaalonderwijs, G.O.K.-uren ° Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 59 Rechten en Plichten Afstand wachtgeld 1.Melding begin schooljaar 2.Voor een volledig schooljaar 3.Einde bij definitieve vacature 4.Pensioenrechten: 5 jaar 5.Behoud administratieve anciënniteit 6.Bij volledige afstand wachtgeld: geldelijke anciënniteit: 2 jaar

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 60 Rechten en Plichten R of WT en Verlofstelsels 1. Verlof reeds toegestaan door IM TBSOB 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM.

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 61 Rechten en Plichten Pedagogische taken ° Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT ° Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT ° In principe in instelling of IM van TBS-OB ° Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 62 Rechten en Plichten Sancties 1. Ten onrechte TBS-OB door de IM: niet verder betalen tijdelijk personeelslid het reeds betaalde salaris terugvorderen van IM 2. Plichten van het personeelslid inzake TBS-OB niet betalen TBS-OB 3. Niet aanvaarden van nieuwe vaste benoeming

63 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 63 Deel VII BEZOLDIGING

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 64 Bezoldiging Principe A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde boemerang voor hetgeen hoger ligt

65 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 65 Bezoldiging Voorbeeld ° School A GLSO Nederlands TBS-OB voor FT 1e graad 301 of gedeeltelijk TBS-OB ° School B wedertewerkstelling =opvoeder 158 Bezoldiging = FT 301 vastbenoemde

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 66 Bezoldiging Voorbeeld ° School A TBS-OB opvoeder 158 ° School B wedertewerkstelling = Nederlands FT 1e graad 301 Bezoldiging School A: 158 als benoemde School B: 301-158 (boemerang)

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 67 Wachtgeldtoelage Principe Indien een personeelslid volledig TBS-OB wordt en geen reaffectatie of wedertewerkstelling kan krijgen heeft het recht op een wachtgeld Berekening wachtgeld -Eerste 2 jaar : 100% van de laatste activiteitswedde -Vanaf 3 de jaar : 80% van de laatste activiteitswedde Maar ! Het wachtgeld kan nooit minder zijn dan het aantal dienstjaren x 1/30 van de laatste activiteitswedde!

68 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 68 Wachtgeldtoelage Voorbeeld berekening wachtgeld Leerkracht met 20 jaar dienstanciënniteit wordt volledig TBS-OB en krijgt geen reaffectatie of wedertewerkstelling Het wachtgeld bedraagt : -De eerste 2 jaar  ….... % -In het 3 de jaar  ……. % -Vanaf het 4 de jaar  20/30sten ofwel 66,67% aantal dienstjaren

69 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 69 Analyse elektronische zendingen Stappenplan ° Draagwijdte en gepondereerd volume van de vaste benoeming bepalen per ambt / vak / bekwaamheidstitel ° Gepondereerd volume van de TBS-OB stelling bepalen ° Analyse van de toewijzing maken  Hetzelfde ambt Reaffectatie  Ander ambt Wedertewerkstelling ° Gepondereerd volume van de R of W aanduidingen controleren ( om onterecht overwerk of bijambt te vermijden) ° Bij TBS 58+ zendingen mogen geen R/W uren doorgestuurd worden in de opdracht ° Bij de TBS-OB zending nagaan of er geen afstand wachtgeld gevraagd wordt

70 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 70 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET ANITA HOKT VL GLSO Algemene vakken Wiskunde met keuzevakken 311 01 02 Instituut Sint-Jozef Economische wetenschappen - Fysica 2300 TURNHOUT S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 11.000 TV TECHNOLOGISCHE OPVOEDING 1 04 05/DO No 22 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 11.000 AV WISKUNDE 1 04 TBS No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 05.000 AV WISKUNDE 1 01 THA No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO _ 02.000 AV WISKUNDE 1 01 R No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO _ 01.000 AV WISKUNDE 1 01 R No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO

71 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 71 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) ANITA 311 01 02 2300 TURNHOUT Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 11.000 V AV WISKUNDE____________________________ 1 __ ___ _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 22 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 03.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm

72 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 72 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET SYLVIA Basisopleiding twee cycli VL Meester in de beeldende kunst – grafische en 311 01 02 Groot Seminarie reclamevormgeving + GPB 2320 HOOGSTRATEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 11.000 AV PLASTISCHE OPVOEDING 2 ASO 04 TBS No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc 070600 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 04.000 AV CULTUURWETENSCHAPPEN 2 ASO 02 W No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc 070600 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO

73 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 73 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) SYLVIA 311 01 02 2320 HOOGSTRATEN Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 11.000 V AV PLASTISCHE OPVOEDING________________ 2 __ASO _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 21 H/B H Pl 00.000 Bbr VO_ Bar 501 Anc 070600 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 04.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm

74 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 74 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET INGRID HOKT VL GLSO Schoonheidszorgen 311 01 02 Heilig Grafinstituut 3500 KORTRIJK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 15.000 TECHNISCH ADVISEUR 04 TBS No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 08.000 TV BIO-ESTHETIEK 3 TSO 04 08/DO No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 02.000 TV DAMESKAPPEN 3 BSO 04 02/DO No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 15.000 TECHNISCH ADVISEUR 01 R No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO _ 15.000 TECHNISCH ADVISEUR 01 THA No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO

75 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 75 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) INGRID 311 01 02 3500 KORTRIJK Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 15.000 A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ _ __ ___ _ _ 04 ___ __ __ ____________________________________ ___ _ No 30 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ TBSOB 15.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm

76 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 76 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN Diploma S.O. technisch 3 de graad VL Optiek + GPB 311 01 01 K.T.A. 2950 KAPELLEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 20.000 TV OPTIEK 3 TSO 04 TBS 10/AF No 20 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 384 Anc 231111 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO

77 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 77 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) JOHAN 311 01 01 2950 KAPELLEN Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 20.000 V TV OPTIEK______________________________ 3 _ TSO _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 20 H/B H Pl 00.000 Bbr VO_ Bar 384 Anc 231111 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 20.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 10.000 Opm

78 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 78 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN 211 01 01 Basisschool vh Gemeenschapsonderwijs 2850 BOOM S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 18.000 WEDERTEW. ADMIN. HULP 02 W No 36 H/B H Pl 0 Bbr NON Bar 968 Anc 230804 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO

79 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 79 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GRETA VL GLSO Huishoudkunde 311 01 02 Sint-Victorinstituut 1760 ROOSDAAL S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 18.000 OPVOEDER 04 No 36 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 158 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 06.000 TV VOEDING 1 04 TBS (6/22) 6/24 No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 03.000 TV GEZINSTECHNIEKEN 1 04 TBS (3/22) 3/24 No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 02.000 PV VOEDING 1 04 TBS (2/22) No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO

80 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 80 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GRETA 311 01 02 Sint-Claracollege 1700 DILBEEK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 04.000 PV HUISHOUDKUNDE 1 02 R EXTRA No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO _ 04.000 BIJZONDERE PEDAGOGISCHE TAKEN 3 BSO 02 R EXTRA No 29 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO _ 02.000 PV HUISHOUDKUNDE 2 BSO 02 R EXTRA No 29 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO _ 02.000 TV HUISHOUDKUNDE 3 TSO 02 R EXTRA No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc 291000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO

81 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 81 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER DIENSTONDERBREKING 1/2 GRETA 311 01 02 Sint-Claracollege 1700 DILBEEK Type DO 028 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Aangevraagd van 01-09-2006 tot 31-08-2007 Toegekend van 01-09-2006 tot 31-08-2007 Beslissing GO GOEDGEKEURD voor 00 M Duur staking in dagen 0000.0 Duur staking in uren 00.000 S U/DO U/Week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT _ 04.000 04.000 PV HUISHOUDKUNDE_______________ 1 __ ___ 02 ___ R__ _ 04.000 04.000 BIJZONDERE PEDAGOGISCHE TAKEN 3 __ BSO 02 ___ R__ _ 02.000 02.000 PV HUISHOUDKUNDE_______________ 2 __ BSO 02 ___ R__ _ 02.000 02.000 TV HUISHOUDKUNDE_______________ 3 __ TSO 02 ___ R__

82 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 82 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO HOKT VL Gegradueerde land- en tuinbouw 311 01 03 Provinciaal Instituut Techn. Onderwijs 2940 STABROEK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 30.000 TECHNISCH ADVISEUR 04 TBS EXTRA No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO

83 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 83 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO 311 01 03 2940 STABROEK Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 30.000 A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ 04 ___ __ __ _____________________________________ No 30 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _____________________________ TBSOB 30.000 reden 01 wegens ___ _____________________________ Afst 00.000 Opm : Betrokkene wordt gereaffecteerd aan PTI – 2018 Antwerpen

84 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 84 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO 311 01 03 Provinciaal Technisch Instituut 2018 ANTWERPEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 30.000 TECHNISCH ADVISEUR 02 R 30/DO No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO

85 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 85 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO 311 01 03 2018 ANTWERPEN Geldig van 01-09-2006 tot 31-08-2007 Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 30.000 A __ TECHNISCH ADVISEUR_________________ 02 R__ ___ __ ____________________________________ No 30 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 30.000 DO wegens TBS persoonlijke aangelegenheden (o) vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 00.000 reden wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Terbeschikkingstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google