De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be

2 Financiering hoger onderwijs  Waarom een nieuw financieringssysteem HO?  Doelstellingen nieuw financieringsmodel  Financieringsmodel  Aanmoedigingsfonds  Rationalisatie

3 Waarom een nieuw financieringssysteem HO?  Zelfde financieringsmodel hogescholen – universiteiten  Gedeelde verantwoordelijkheid:  Overheid  Instellingen gemengd systeem: input – output aanmoedigingsfonds  Studenten leerkrediet

4 Doelstellingen  Participatie hoger onderwijs bevorderen  Studierendement verhogen  Gelijke kansen garanderen  Rationalisatie en optimalisatie opleidingenaanbod  Flexibele trajecten ondersteunen  Academisering doen slagen  Kwaliteit onderwijs en onderzoek stimuleren

5 Het nieuwe model Financiering Hoger Onderwijs: 1,2 miljard euro Sokkel onderwijs hogescholen en universiteiten: 100 miljoen euro Variabel deel onderwijs hogescholen en universiteiten: 836 miljoen euro Sokkel onderzoek universiteiten: 105 miljoen euro Variabel deel onderzoek universiteiten: 176 miljoen euro

6 Het onderwijsgedeelte = onderwijssokkel + variabel onderwijsdeel Studentafhankelijk  financieringsvoorwaarden  Inschrijvingsvoorwaarden: Diploma- / creditcontract Inschrijving in: oBachelor of masteropleiding / opleidingsonderdelen oSchakelprogramma of voorbereidingsprogramma master  Nationaliteitsvoorwaarden  Positief leerkrediet

7 Onderwijssokkel:100 mio euro  Verdeeld onder de instellingen op basis van opgenomen studiepunten (=inschrijvingen)  Voorwaarde: ten minste 90.000 opgenomen studiepunten  Degressief verdeeld: ≤ 360.000 opgenomen studiepuntenx factor 3 > 360.000 ≤ 720.000 studiepuntenx factor 2 > 720.000 opgenomen studiepunten x factor 0

8 Onderwijssokkel

9 Variabel onderwijsdeel: 836 mio euro  3 afzonderlijke budgetten:  Professioneel gerichte opleidingen hogescholen: € 366 miljoen  Academisch gerichte opleidingen hogescholen: € 156,5 miljoen  Academisch gerichte opleidingen universiteiten: € 313,5 miljoen  Verdeeld op basis van financieringspunten

10 Financieringspunten? Variabele onderwijsdelen worden verdeeld op basis van financieringspunten Financieringspunten van een instelling = financieringspunten input + financieringspunten output + financieringspunten diploma + financieringspunten credits

11 Variabel onderwijsdeel: financieringspunten input  Input = opgenomen studiepunten tot een student 60 studiepunten verworven heeft in één opleiding  Opleiding = initiële bachelors  Contract: diplomacontract  Leerkrediet: positief leerkrediet  Studiepunten worden gewogen met puntengewicht studiegebied

12 Variabel onderwijsdeel: financieringspunten output  Output = verworven studiepunten vanaf 61 ste studiepunt  Contract: diplomacontract  Leerkrediet: positief leerkrediet  Studiepunten worden gewogen met puntengewicht studiegebied

13 Hoe werkt het? inschrijvingresultaatinputfinancieringoutputfinanciering 2008-2009 60 0 2009-2010 60 0 2010-2011 60 0 180

14 inschrijvingresultaatinputfinancieringoutputfinanciering 2008-2009 6050 verw. 10 niet geslaagd 600 2009-2010 6050 verw. 10 niet geslaagd 1040 Hoe werkt het?

15 inschrijvingresultaatinputfinancieringoutputfinanciering 2008-2009 6050 verw. 10 gedelib. 600 2009-2010 6050 verw. 10 gedelib. 1040 Hoe werkt het?

16 inschrijvingresultaatinputfinancieringoutputfinanciering 2008-2009 60 + 30 vrijstelling 6030 2009-2010 60 0 Hoe werkt het?

17

18 Contractwijzigingen  Opgenomen en verworven studiepunten worden berekend over een academiejaar  Wijzigingen worden meegenomen tot de datum bepaald door de instelling  vóór datum: niet financierbaar  na datum: financierbaar  bijkomende inschrijving: financierbaar  Heroriëntering: instelling behoudt inputfinanciering als generatiestudent verandert van instelling en opleiding

19 Variabel onderwijsdeel: financieringspunten diploma  Diploma-bonus: 30 studiepunten extra per diploma  Opleidingen:  diploma’s professionele bachelors  diploma’s initiële masters  bachelor-na-bachelors: voor de helft (uitzondering: lijst Vlaamse Regering)  master-na-masters: enkel diegene die voorkomen op lijst Vlaamse Regering

20 Variabel onderwijsdeel: financieringspunten diploma  Studiepunten worden gewogen met puntengewicht studiegebied  Beperking: minstens de helft van het aantal studiepunten van de betreffende opleiding verworven in de instelling zelf

21 Variabel onderwijsdeel: financieringsbonussen  Zowel input, output als diploma  Beursstudenten: factor 1,5  Studenten met een functiebeperking: factor 1,5 (beperkt tot VAPH)  Werkstudenten: factor 1,5 als er een specifiek studieprogramma wordt ingericht  Toekomst:  “andere” studenten met functiebeperking  Plafond op de financiële impact financieringsboni

22 Variabel onderwijsdeel: financieringspunten credits Basis = verworven studiepunten bij creditcontracten Komen niet in aanmerking voor de berekening van financieringspunten: studenten met een examencontract

23 Herstructurering -Stopzetten van een opleiding: - instelling behoudt financieringspunten gedurende 2 x studieduur opleiding, daarna met 20% per jaar afgebouwd - Indien sociaal plan: punten x 1.5 -Overdragen opleiding naar andere instelling: - Financieringspunten overgedragen opleiding worden toegevoegd aan ontvangende opleiding (gedurende 2 x studieduur opleiding, daarna met 20% per jaar afgebouwd)

24 Variabel onderwijsdeel: evolutie -Berekening financieringspunten: voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar -Half-open met kliksysteem: vanaf 2011 - stijging van het aantal opgenomen studiepunten met ten minste 2%  budget stijgt met 2% - afname opgenomen studiepunten met ten minste 2%  budget daalt met 2% - Vanaf 2014: financieringspunten

25 Sokkel onderzoek universiteiten: 105 mio euro  Ten minste: 50 doctoraten (4 jaar) en 1.000 publicaties (10 jaar)  50-50 verdeling: doctoraten en publicaties  Tot 2013: 5 miljoen extra voor UGent  Degressieve verdeling: Doctoraten:Publicaties: <50x 3<600x 3 >50 600<3.000x 2 >400x 0>3.000<10.000x 1 >10.000x 0

26 Variabel onderzoeksdeel universiteiten: 176 mio euro Verdeeld op basis van de volgende elementen:  aandeel academische bachelor en masterdiploma’s in de associatie (24%)  aandeel doctoraten (40%)  aandeel publicaties en citaties (30%)  aandeel diversiteitscoëfficiënt (6%)

27 Berekening jaarlijkse werkingsuitkering instelling Uitgangspunt: elke instelling behoudt tot en met 2013 het (geïndexeerde) bedrag van 2007: gegarandeerde minimumbedrag Uitzondering: instellingen die geen onderwijssokkel krijgen  geen gegarandeerd minimumbedrag Let op: bepaalde bedragen vallen hierbuiten (bv academiseringsmiddelen)

28 Berekening jaarlijkse werkingsuitkering instelling Praktisch: -Werkingsuitkering wordt per instelling berekend overeenkomstig het model = bedrag onderwijssokkel + bedrag variabel onderwijsdeel + (bedrag onderzoeksokkel + bedrag variabel onderzoeksdeel)  theoretische werkingsuitkering

29 Berekening jaarlijkse werkingsuitkering instelling -Bedrag theoretische werkingsuitkering is kleiner dan het gegarandeerde minimumbedrag  instelling ontvangt gegarandeerde minimumbedrag -Bedrag theoretische werkingsuitkering is groter dan het gegarandeerde minimumbedrag  instelling zou moeten theoretische werkingsuitkering ontvangen -Probleem: onvoldoende middelen  groeiers beperkt

30 Berekening jaarlijkse werkingsuitkering instellingen Vanaf 2014: model volledig operationeel Dynamiek in het model waardoor instellingen onder het gegarandeerde minimumbedrag kunnen komen door negatieve evolutie studentenaantallen

31 Extra middelen Financiering Hoger Onderwijs: 1,2 miljard euro Sokkel onderwijs hogescholen en universiteiten: 100 miljoen euro Variabel deel onderwijs hogescholen en universiteiten: 836 miljoen euro Sokkel onderzoek universiteiten: 105 miljoen euro Variabel deel onderzoek universiteiten: 176 miljoen euro Aanmoedigings fonds 3-6 mio euro Rationalisatie Bonus 5 mio euro

32 Aanmoedigingsfonds  Bedrag om beleidsdoelstellingen te realiseren inzake gelijke kansen en diversiteit  3 mio euro in 2008, 6 mio euro vanaf 2009  Cofinanciering door de instelling  Verdeeld via beheersovereenkomsten:  Instellingsgebonden doelstellingen  Resultaten – indicatoren vanaf tweede periode  Eerste periode 3 jaar, daarna 5 jaar

33 Financiering Hoger Onderwijs: 1,2 miljard euro Sokkel onderwijs hogescholen en universiteiten: 100 miljoen euro Variabel deel onderwijs hogescholen en universiteiten: 836 miljoen euro Sokkel onderzoek universiteiten: 105 miljoen euro Variabel deel onderzoek universiteiten: 176 miljoen euro Aanmoedigings fonds 3-6 mio euro Rationalisatie Bonus 5 mio euro Extra middelen

34 Rationalisatie  Definitie: afstemming van het opleidingsaanbod vanuit volgende doelstellingen  Efficiëntie en doelmatigheid verbeteren  Kwaliteit verhogen  Reductie werkdruk

35 Rationalisatie  Instrument:  Rationalisatieplan goed te keuren door de Vlaamse Regering  Commissie Soete  Budgettair:  5 mio euro, jaarlijks ter uitvoering van de plannen

36 link http://ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/ beleid nieuw financieringsmodel


Download ppt "Financiering Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google