De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 2 Inhoud 1. Berekening brutosalaris volgens bezoldigingsregels voltijds leerplan 2. Van bruto- naar nettosalaris 3. Schoollisting 4. Speciale vergoedingen

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 3 1. bepalen brutosalaris : 4 variabelen 1.1 hoofd- of bijbetrekking 1.2 salarisschaal 1.3 geldelijke anciënniteit 1.4 opdrachtbreuk 1.5 bepalen brutosalaris à 100 %

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 4 1.1 Hoofd –of bijbetrekking  prestaties boven voltijdse betrekking beschouwd als bijbetrekking/ overwerk:  zie cursus cumulatie  Bijbetrekking/overwerk : anders bezoldigd dan hoofdambt

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 5 1.2 Salarisschaal  Aanstellingsgegevens  Ambt of vak  classificatie : AV, TV, PV, KV  onderwijsvorm: ASO, TSO, BSO, KSO  niveau: 1e, 2e, 3e (4e) graad Salarisschaal: zie BBSO en cursus bekwaamheidsbewijzenBBSO  Bekwaamheidsbewijzen  diploma + eventuele nuttige ervaring

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 6 1.2 Salarisschaal: structuur  Indicie: 301 Code besluit: 1/06/03  Minimum brutojaarsalaris 17.347,42€ - Minimum.leeftijd 22 j.  3/1x 567,23  12/2 x 930,27  Maximum brutojaarsalaris 30.212,35€ - na 27j.

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 7 1.3 Geldelijke anciënniteit 1.3.1 Welke diensten?  Onderwijsdiensten  officiële dienstbrieven, GO12, pers 2 & 5  start elektronische dossier : RL-1 & 2  Andere diensten:bv. openbare diensten  standaardattest standaardattest  Diensten als werknemer en zelfstandige goedgekeurd als NE in relatie met specialiteit of ambt  diensten als werknemer: standaardatteststandaardattest  diensten als zelfstandige: standaardatteststandaardattest Resultaat: loopbaanfiche = berekening geldelijke anc.

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 8 1.3.2. Geld. anc.:berekening Algemene regels: 1.1. Diensten tellen pas vanaf min. leeftijd salarisschaal; 2.2. Berekening start 1 ste van maand volgend op verjaardag tenzij verjaardag valt op 1 ste van de maand 01/07/96

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 9 1.3.2. Geld. anc.:berekening Tijdelijke onderwijsdiensten: 1. van tot (max.300d) x 1,2 verlofbonificatie 2. diensten gedurende schooljaar dat men minimumleeftijd bereikt tellen ook mee voor verlofbonificatie × 0,2 verlofbonificatie

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 10 1.3.2. Geld. anc.:berekening Vastbenoemde onderwijsdiensten: 1. enkel volledige maanden tellen mee 2. Idem voor openbare diensten

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 11 1.3.2 Geld. anc.:berekening  Algemeen:  Diensten voor min. leeftijd salarisschaal = niet in aanmerking  Start 1ste van maand volgend op verjaardag tenzij verjaardag valt op 1ste van de maand  Tijdelijke onderwijsdiensten:  van tot (max.300d) x 1,2 verlofbonificatie  Diensten gedurende schooljaar dat men minimum leeftijd bereikt × 0,2 verlofbonificatie  Vastbenoemde onderwijsdiensten:  enkel volledige maanden tellen mee  idem voor openbare diensten  NE: van tot.max. 10 jaar

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 12 1.3 Geldelijke anciënniteit 1.3.3.Welke diensten nooit? èdiensten in bijbetrekking èdiensten in kader van Nuttige ervaring (privé of als zelfstandige) indien < 1/2 prestaties

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 13 1.4 Opdrachtbreuk  teller  teller: gepresteerde uren/week  noemer  noemer:minimum vereist aantal uren voor FT GraadAV/TV/KVPV 1ste22 2de21 ( 20 indien ≥ 0.5 in 3 de gr.)29 3de2029

14 1.5 Overzicht

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 15 1.5 Bepalen brutosalaris à 100%  Hoofdambt met onvolledige prestaties: 17/20 −Jaarsalaris x 1/12 x opdracht  Hoofdambt met volledige prestaties: 21/21 −Jaarsalaris x 1/12 x opdracht  Meerdere hoofdambten met onvolledige prestaties  som betrekkelijke waarden bereikt eenheid niet : 10/20 + 2/29 −Jaarsalaris x 1/12 x 10/20 −Jaarsalaris x 1/12 x 2/29  som betrekkelijke waarden bereikt of overschrijdt de eenheid: Zie bezoldigingsregels

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 16 1.5.Bezoldigingsregels brutosalaris eenheid, Bezoldiging uren beperken tot de eenheid,regels :  kleinste geheel getal uren:  19/20 + 3/29 19/20 + 2/29  Best bezoldigde uren eerst:  1/20 > 1/29 Ft best bezoldigd ambt  beperking brutosalaris tot Ft best bezoldigd ambt  Vb: 19/20 x 301 + 2/29 x 301 = 301 FT  Vb: 2/21x302+20/22x301=2/21×302 +20/22×301  Vb: 19/20 x 302 + 2/29 x 301 = 302 FT

17 Beperking brutosalaris tot FT best bezoldigd ambt 20909,62/12 *1/1 *1,5460 =2.693,84 20909,62/12 * 19/20 *1,5460 =2.559,16 19979,38/12 *2/29 *1,5460 =177,51 +

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 18 1.6. Betaalwijze  Vastbenoemden:  Volledige maand = 1/12 jaarsalaris  Onvolledige maand = x / 30sten  aantal gepresteerde dagen < of = 15 : aantal gepresteerde dagen / 30sten 18/10-31/10=  aantal gepresteerde dagen > 15 : 30 – niet gepresteerde dagen/ 30sten 16/10-31/10= 14/30sten 15/30sten

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 19 1.6.Betaalwijze  Tijdelijken aangesteld van datum tot datum =  Betaling per dag ( F = 01, zie schoollisting)  x/360 Jaarsalaris(met beperking tot 300 dagen eind juni)  Tijdelijken aangesteld voor volledig schooljaar:  Betaling per maand ( F = 02, zie schoollisting)  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  Tijdelijken aangesteld in selectie –of bevorderingsambt:  Bezoldiging per maand: cf. vastbenoemden  Uitgestelde bezoldiging niet van toepassing

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 20 1.7. Uitgestelde bezoldiging  Reglementering:KB nr.63 20/07/82.  Voorwaarden vanaf 1/9/04: zie omz PERS/2004/07PERS/2004/07  Geen recht op UB: −prestaties bezoldigd als bijbetrekking −personeelsleden die hun loopbaan onderbreken −personeelsleden die tijdens zomervakantie NE verwerven.

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 21 1.7. uitgestelde bezoldiging  juli: referentieperiode 1/9 tot 31/12 −120 dagen x 0,2 = 24/30  augustus: referentieperiode 1/1 tot 30/6 −180 dagen x 0,2 = 36/30 Totaal: 60 dagen = 2 maand

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 22 (bruto JS : 12 x opdrachtbreuk) brutosalaris (tijdelijk:+ev. h/s-toelage) x IndexIndex geïndexeerd brutosalaris - Sociale afhoudingenSociale afhoudingen belastbaar salaris (vast:+ev. h/s-toelage) - BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing nettosalaris - BBSZBBSZ + ev. werkbonusev. werkbonus http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/ 2.van bruto– naar nettosalaris

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 23 3. Schoollisting

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 24 3. Schoollisting  Wat?  berekeningen van de betalingen en terugvorderingen aan de personeelsleden.  Ter info en ter controle  Toetsen van “input” aan “output”  Verklaring codes:  Zie omzendbrief schoollistingschoollisting  0*-codes bevatten bedragen die automatisch worden berekend op basis van de parameters die door de school elektronisch worden doorgestuurd ( 05) of door het werkstation manueel worden ingegeven (03, 04 ).  5*-codes bevatten bedragen die door het werkstation zijn berekend en die positief worden verrekend.  6*-codes (b.v. code 60) bevatten bedragen die door het werkstation zijn berekend en die negatief worden verrekend.

25 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR.:123456 DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 01/2012_ BET.NR *20120161* INSTELLING 123456 311 34027 11 WERKSTATION(S) 49 48 16 KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER 05 2012 0101-3101 022.0/0022 95 4 03 2 384 03 100,0000 3310 27.943,34 3.600,03 270 860,77 2.341,46 127,80 65 2012 0101-3101 9594 00 2 Bijz. bijdr. soc.zek. 34,11- 14903032451 VERHELST RIK IBAN BE59 0001 5321 4126 BIC BPOTBEB1 * 2.307,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 04 2012 0101-3101 022.0/0022 9514 01 2 301 03 60,6389 3210 18.320,40 2.360,28 177,02 539,13 1.560,35 83,78 65 2012 0101-3101 9594 00 2 Bijz. bijdr. soc.zek. 20,47- 14701015275 MARTENS, JEAN IBAN BE88 7384 9681 9470 BIC KREDBEBB * 1.539,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 2012 0101-3101 010.0/0022 83 1 01 2 300 03 100,0000 0007 16.939,01 1. 022,85 134,23 764,41 10,89 135,10 05 2012 0101-3101 005.0/0021 83 1 01 2 384 03 100,0000 0007 17.324,72 548,00 71,90 409,44 5,70 72,36 65 2012 0101-3101 8391 00 2 Bijz. bijdr. soc.zek. 9,30- 67/1 2012 0101-3101 83 1 00 2 vermind. bedvo 0,46 67/6 2012 0101-3101 83 1 00 2 Werkbonus 8,09 18203032451 Pieters Piet IBAN BE88 7384 9681 9470 BIC KREDBEBB * 1.173,10 3. Schoollisting: overzicht

26 3. Schoollisting: voorbeeld 1 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR. : 123456 DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 01/2012 _ BET.NR *20120161* INSTELLING 123456 311 34027 11 WERKSTATION(S) 49 48 16 KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER 05 2012 0101-3101 022.0/0022 95 4 01 2 301 03 100,0000 2611 29.282,08 3.772,50 282,94 1.136,62 2.219,02 133,92 65 2012 0101-3101 9594 00 2 Bijz. bijdr. soc.zek. 36,01- 14701015275 MARTENS, JEAN IBAN BE56 4634 1226 1188 BIC KREDBEBB * 2.183,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BETREFT: BETALING 02/2012 _ BET.NR *20120261* INSTELLING 123456 311 34027 11 WERKSTATION(S) 49 48 16 KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER 05 2010 0102-2802 022.0/0022 95 4 01 2 301 03 100,0000 2700 30.212,35 3.892,35 291,93 1.191,10 2.271,15 138,17 65 2010 0102-2802 9594 00 2 Bijz. bijdr. soc.zek. 37,32- 14701015275 MARTENS, JEAN IBAN BE56 4634 1226 1188 BIC KREDBEBB * 2.233,83

27 3. Schoollisting: voorbeeld 2 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR. : 123456 DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 02/2012 _ BET.NR *20120261* INSTELLING 123456 311 34027 11 WERKSTATION(S) 49 48 16 KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER 05 2012 0102-2802 022.0/0022 95 4 01 2 301 03 100,0000 2700 30.212,35 3.892,35 291,93 1.191,10 2.271,15 138,17 65 2012 0102-2802 9594 00 2 Bijz. bijdr. soc.zek. 37,32- 14701015275 MARTENS, JEAN IBAN BE56 4634 1226 1188 BIC KREDBEBB * 2.233,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BETREFT: BETALING 03/2012 _ BET.NR *20120361* INSTELLING 123456 311 34027 11 WERKSTATION(S) 49 48 16 KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER 05 2012 0103-3103 022.0/0022 95 4 00 2 301 03 100,0000 2701 30.212,35 3.892,35 291,93 1.222,10 2.240,15 138,17 65 2012 0103-3103 9594 00 2 Bijz. bijdr. soc.zek. 37,32- 14701015275 MARTENS, JEAN IBAN BE56 4634 1226 1188 BIC KREDBEBB * 2.202,83

28 3. Schoollisting: voorbeeld 3 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR.:123456 DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 03/2012 _ BET.NR *20120331* INSTELLING 123456 311 34027 11 WERKSTATION(S) 49 48 16 KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER 05 2012 0101-1701 013.0/0021 83 2 00 1 384 03 100,0000 0102 17.869,22 738,57 0,00 179,94 468,55 7,41 97,49 05 2012 0101-1701 008.0/0020 83 2 00 1 301 03 100,0000 0102 17.914,65 492,39 0,00 119,96 312,37 4,93 64,99 05 2012 1801-3101 013.0/0021 83 2 00 1 501 03 100,0000 0102 22.429,91 809,11 0,00 195,17 508,20 105,74 05 2012 1801-3101 008.0/0020 83 2 00 1 501 03 100,0000 0102 22.429,91 539,41 0,00 130,12 338,80 70,49 06 2012 0101-3101 013.0/0021 83 2 00 1 384 03 100,0000 0102 17.869,22 1.384,80 0,00- 309,86- 907,60- 14,35- 182,86- 06 2012 0101-3101 008.0/0020 83 2 00 1 301 03 100,0000 0102 17.914,65 923,20- 0,00- 205,63- 604,59- 8,83- 121,81- 05 2012 0102-2802 013.0/0021 83 2 00 1 501 03 100,0000 0103 22.429,91 1.733,83 0,00 446,57 1.060,65 226,61 05 2012 0102-2802 008.0/0020 83 2 00 1 501 03 100,0000 0103 22.429,91 1.155,89 0,00 297,72 707,10 151,07 06 2012 0102-2802 013.0/0021 83 2 00 1 384 03 100,0000 0103 17.869,22 1.384,80 0,00- 309,86- 907,60- 14,35- 182,86- 06 2012 0102-2802 008.0/0020 83 2 00 1 301 03 100,0000 0103 17.914,65 923,20- 0,00- 205,63- 604,59- 8,83- 121,81- 05 2012 0103-3103 013.0/0021 83 2 00 1 501 03 100,0000 0104 22.429,91 1.733,83 0,00 446,57 1.060,65 226,61 05 2012 0103-3103 008.0/0020 83 2 00 1 501 03 100,0000 0104 22.429,91 1.155,89 0,00 297,72 707,10 151,07 652012 0103-3103 8392 00 1 23,02- 15709160685 VAN CALSTER ANDRE IBAN BE60 0012 9681 9470 BIC GEBABEBB * 2.116,02

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 29 4. Speciale vergoedingen 4.1. vergoeding niet-verworven salarisschaal bijzondere diploma’s en getuigschriften 4.2. vergoeding getuigschriften buitengewoon onderwijs 4.3. haard –of standplaatstoelage 4.4. werkbonus 4.5. begrafenisvergoeding 4.6. vakantiegeld 4.7. eindejaarstoelage 4.8. toelage mandaat algemeen directeur en coördinerend directeur

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 30 4.1 vergoeding niet-verworven salarisschaal bijzondere diploma’s & getuigschriften  rechthebbenden : ambten bestuurs –en onderwijzend personeel, …  voorwaarde :houder van bepaalde diploma’s: GHOS, DHOS, …  vergoeding niet-verworven salarisschaal boven het gewoon salaris afhankelijk van diploma  OPGELET: Een diploma/getuigschrift dat als basis dient voor de salarisschaal van een personeelslid, kan niet tezelfdertijd recht verlenen op een vergoeding niet-verworven salarisschaal  aanvraag : via schoolsecretariaat aan WS http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do cument.asp?docid=13691 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do cument.asp?docid=13691

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 31 4.2 vergoeding getuigschrift buitengewoon onderwijs  rechthebbenden: sommige personeelsleden van het buitengewoon onderwijs  voorwaarde: houder van een bepaald soort getuigschrift  vergoeding boven het gewoon salaris (zie opm. 4.1)  aanvraag via schoolsecretariaat aan WS http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/ document/document.asp?docid=13691

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 32 4.3 haard- of standplaatstoelage  rechthebbenden:personeelsleden bezoldigingsregeling ministeries.  Haardtoelage: −gehuwd of samenwonend( zowel wettelijk als officieus) −alleenstaande met kind(eren) waarvoor kinderbijslag.  Standplaatstoelage: indien geen recht op haardtoelage.  voorwaarden:  1. in hoofdbetrekking.  2. niet ter beschikking gesteld.  3. salaris onder bepaald grensbedrag (zie tabel)tabel (haardtoelage: max. 719,89 ; standplaatstoelage: max. 359,95)  aanvraag: formulier aan WSformulier

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 33 4.4 werkbonus  een vermindering van de sociale inhoudingen  sedert 1 juli 2000 (benaming werkbonus vanaf 01/01/’05)  rechthebbenden: tijdelijke en contractuele personeelsleden  bedrag: afhankelijk van het referentiemaandsalaris (= brutomaandsalaris voor voltijdse prestaties voor een volledige maand) http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/tabellen/principedewerkbonus.htm

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 34 4.5 begrafenisvergoeding  rechthebbenden: nabestaanden (echtgeno(o)t(e), kinderen, …)  voorwaarde: uit hoofde van overleden personeelslid  vastbenoemd of gelijkgesteld.  in dienstactiviteit, TBSOB, TBS ziekte, TBS55/58.  bedrag : laatste bruto-activiteitssalaris (max. 3.128,83 €)  aanvraag: uittreksel overlijdensakte + verklaring gemeentebestuur aan WS

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 35 4.6 vakantiegeld  rechthebbenden: vastbenoemden en tijdelijken in hoofdambt  referentieperiode: het voorafgaand kalenderjaar  voorwaarde: bezoldiging in referentiejaar  !  ! onbezoldigd bevallingsverlof tijdelijken  !  ! wachtgeld TBS ziekte, TBS voorafgaand…  bedrag = 92% geïndex. maandsalaris maart vakantiejaar

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 36 4.6 vakantiegeld: aanvullend vakantiegeld schoolverlaters  rechthebbenden: leerkrachten die voor de 1 ste maal in het onderwijs lesgeven  voorwaarden:  < 25 j oud op 31/12 van het referentiejaar  uiterlijk in dienst 4 maanden na behalen diploma, of verlaten school  berekening: pro rata opdracht bij 1 ste indiensttreding  Referentie periode: 1/1 – vooravond 1 ste indiensttreding  aanvraag: formulier aan WS formulier

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 37 4.7 eindejaarstoelage  rechthebbenden: vastbenoemden en tijdelijken in hoofdambt  referentieperiode:  vastbenoemd: 1/1 tot 30/9  tijdelijken: voorafgaand schooljaar  voorwaarde: bezoldiging in referentieperiode  ! onbezoldigd bevallingsverlof & ziekteverlof tijdelijken  ! wachtgeld TBS ziekte, TBS voorafgaand…  bedrag: pro rata [vast gedeelte + 2,5% geïndex. (brutojaarsalaris + H/S) oktober jaar van betaling]

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 38 4.8 toelage ALDI & CODI  rechthebbenden:  algemeen en coördinerend directeurs  voorwaarden:  2000 leerlingen op 01/02 voorafgaand schooljaar  aanvraag:  jaarlijks te hernieuwen  via doc zie omz SO/2000/GDH 09-12- 2000

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 39 Einde


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris."

Verwante presentaties


Ads door Google