De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inhoud 1. Berekening brutosalaris volgens bezoldigingsregels voltijds leerplan 2. Van bruto- naar nettosalaris 3. Schoollisting 4. Speciale vergoedingen

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten bepalen brutosalaris : 4 variabelen 1.1 hoofd- of bijbetrekking 1.2 salarisschaal 1.3 geldelijke anciënniteit 1.4 opdrachtbreuk 1.5 bepalen brutosalaris à 100 %

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hoofd –of bijbetrekking  prestaties boven voltijdse betrekking beschouwd als bijbetrekking/ overwerk:  zie cursus cumulatie  Bijbetrekking/overwerk : anders bezoldigd dan hoofdambt

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Salarisschaal  Aanstellingsgegevens  Ambt of vak  classificatie : AV, TV, PV, KV  onderwijsvorm: ASO, TSO, BSO, KSO  niveau: 1e, 2e, 3e (4e) graad Salarisschaal: zie BBSO en cursus bekwaamheidsbewijzenBBSO  Bekwaamheidsbewijzen  diploma + eventuele nuttige ervaring

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Salarisschaal: structuur  Indicie: 301 Code besluit: 1/06/03  Minimum brutojaarsalaris ,42€ - Minimum.leeftijd 22 j.  3/1x 567,23  12/2 x 930,27  Maximum brutojaarsalaris ,35€ - na 27j.

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geldelijke anciënniteit Welke diensten?  Onderwijsdiensten  officiële dienstbrieven, GO12, pers 2 & 5  start elektronische dossier : RL-1 & 2  Andere diensten:bv. openbare diensten  standaardattest standaardattest  Diensten als werknemer en zelfstandige goedgekeurd als NE in relatie met specialiteit of ambt  diensten als werknemer: standaardatteststandaardattest  diensten als zelfstandige: standaardatteststandaardattest Resultaat: loopbaanfiche = berekening geldelijke anc.

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geld. anc.:berekening Algemene regels: 1.1. Diensten tellen pas vanaf min. leeftijd salarisschaal; 2.2. Berekening start 1 ste van maand volgend op verjaardag tenzij verjaardag valt op 1 ste van de maand 01/07/96

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geld. anc.:berekening Tijdelijke onderwijsdiensten: 1. van tot (max.300d) x 1,2 verlofbonificatie 2. diensten gedurende schooljaar dat men minimumleeftijd bereikt tellen ook mee voor verlofbonificatie × 0,2 verlofbonificatie

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geld. anc.:berekening Vastbenoemde onderwijsdiensten: 1. enkel volledige maanden tellen mee 2. Idem voor openbare diensten

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geld. anc.:berekening  Algemeen:  Diensten voor min. leeftijd salarisschaal = niet in aanmerking  Start 1ste van maand volgend op verjaardag tenzij verjaardag valt op 1ste van de maand  Tijdelijke onderwijsdiensten:  van tot (max.300d) x 1,2 verlofbonificatie  Diensten gedurende schooljaar dat men minimum leeftijd bereikt × 0,2 verlofbonificatie  Vastbenoemde onderwijsdiensten:  enkel volledige maanden tellen mee  idem voor openbare diensten  NE: van tot.max. 10 jaar

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geldelijke anciënniteit Welke diensten nooit? èdiensten in bijbetrekking èdiensten in kader van Nuttige ervaring (privé of als zelfstandige) indien < 1/2 prestaties

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Opdrachtbreuk  teller  teller: gepresteerde uren/week  noemer  noemer:minimum vereist aantal uren voor FT GraadAV/TV/KVPV 1ste22 2de21 ( 20 indien ≥ 0.5 in 3 de gr.)29 3de2029

14 1.5 Overzicht

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bepalen brutosalaris à 100%  Hoofdambt met onvolledige prestaties: 17/20 −Jaarsalaris x 1/12 x opdracht  Hoofdambt met volledige prestaties: 21/21 −Jaarsalaris x 1/12 x opdracht  Meerdere hoofdambten met onvolledige prestaties  som betrekkelijke waarden bereikt eenheid niet : 10/20 + 2/29 −Jaarsalaris x 1/12 x 10/20 −Jaarsalaris x 1/12 x 2/29  som betrekkelijke waarden bereikt of overschrijdt de eenheid: Zie bezoldigingsregels

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldigingsregels brutosalaris eenheid, Bezoldiging uren beperken tot de eenheid,regels :  kleinste geheel getal uren:  19/20 + 3/29 19/20 + 2/29  Best bezoldigde uren eerst:  1/20 > 1/29 Ft best bezoldigd ambt  beperking brutosalaris tot Ft best bezoldigd ambt  Vb: 19/20 x /29 x 301 = 301 FT  Vb: 2/21x302+20/22x301=2/21× /22×301  Vb: 19/20 x /29 x 301 = 302 FT

17 Beperking brutosalaris tot FT best bezoldigd ambt 20909,62/12 *1/1 *1,5460 =2.693, ,62/12 * 19/20 *1,5460 =2.559, ,38/12 *2/29 *1,5460 =177,51 +

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Betaalwijze  Vastbenoemden:  Volledige maand = 1/12 jaarsalaris  Onvolledige maand = x / 30sten  aantal gepresteerde dagen < of = 15 : aantal gepresteerde dagen / 30sten 18/10-31/10=  aantal gepresteerde dagen > 15 : 30 – niet gepresteerde dagen/ 30sten 16/10-31/10= 14/30sten 15/30sten

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Betaalwijze  Tijdelijken aangesteld van datum tot datum =  Betaling per dag ( F = 01, zie schoollisting)  x/360 Jaarsalaris(met beperking tot 300 dagen eind juni)  Tijdelijken aangesteld voor volledig schooljaar:  Betaling per maand ( F = 02, zie schoollisting)  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  Tijdelijken aangesteld in selectie –of bevorderingsambt:  Bezoldiging per maand: cf. vastbenoemden  Uitgestelde bezoldiging niet van toepassing

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uitgestelde bezoldiging  Reglementering:KB nr.63 20/07/82.  Voorwaarden vanaf 1/9/04: zie omz PERS/2004/07PERS/2004/07  Geen recht op UB: −prestaties bezoldigd als bijbetrekking −personeelsleden die hun loopbaan onderbreken −personeelsleden die tijdens zomervakantie NE verwerven.

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten uitgestelde bezoldiging  juli: referentieperiode 1/9 tot 31/12 −120 dagen x 0,2 = 24/30  augustus: referentieperiode 1/1 tot 30/6 −180 dagen x 0,2 = 36/30 Totaal: 60 dagen = 2 maand

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten (bruto JS : 12 x opdrachtbreuk) brutosalaris (tijdelijk:+ev. h/s-toelage) x IndexIndex geïndexeerd brutosalaris - Sociale afhoudingenSociale afhoudingen belastbaar salaris (vast:+ev. h/s-toelage) - BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing nettosalaris - BBSZBBSZ + ev. werkbonusev. werkbonus 2.van bruto– naar nettosalaris

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoollisting

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoollisting  Wat?  berekeningen van de betalingen en terugvorderingen aan de personeelsleden.  Ter info en ter controle  Toetsen van “input” aan “output”  Verklaring codes:  Zie omzendbrief schoollistingschoollisting  0*-codes bevatten bedragen die automatisch worden berekend op basis van de parameters die door de school elektronisch worden doorgestuurd ( 05) of door het werkstation manueel worden ingegeven (03, 04 ).  5*-codes bevatten bedragen die door het werkstation zijn berekend en die positief worden verrekend.  6*-codes (b.v. code 60) bevatten bedragen die door het werkstation zijn berekend en die negatief worden verrekend.

25 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR.: DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 01/2012_ BET.NR * * INSTELLING WERKSTATION(S) KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER / , , , , ,46 127, Bijz. bijdr. soc.zek. 34, VERHELST RIK IBAN BE BIC BPOTBEB1 * 2.307, / , , ,28 177,02 539, ,35 83, Bijz. bijdr. soc.zek. 20, MARTENS, JEAN IBAN BE BIC KREDBEBB * 1.539, / , , ,85 134,23 764,41 10,89 135, / , ,72 548,00 71,90 409,44 5,70 72, Bijz. bijdr. soc.zek. 9,30- 67/ vermind. bedvo 0,46 67/ Werkbonus 8, Pieters Piet IBAN BE BIC KREDBEBB * 1.173,10 3. Schoollisting: overzicht

26 3. Schoollisting: voorbeeld 1 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR. : DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 01/2012 _ BET.NR * * INSTELLING WERKSTATION(S) KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER / , , ,50 282, , ,02 133, Bijz. bijdr. soc.zek. 36, MARTENS, JEAN IBAN BE BIC KREDBEBB * 2.183, BETREFT: BETALING 02/2012 _ BET.NR * * INSTELLING WERKSTATION(S) KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER / , , ,35 291, , ,15 138, Bijz. bijdr. soc.zek. 37, MARTENS, JEAN IBAN BE BIC KREDBEBB * 2.233,83

27 3. Schoollisting: voorbeeld 2 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR. : DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 02/2012 _ BET.NR * * INSTELLING WERKSTATION(S) KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER / , , ,35 291, , ,15 138, Bijz. bijdr. soc.zek. 37, MARTENS, JEAN IBAN BE BIC KREDBEBB * 2.233, BETREFT: BETALING 03/2012 _ BET.NR * * INSTELLING WERKSTATION(S) KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER / , , ,35 291, , ,15 138, Bijz. bijdr. soc.zek. 37, MARTENS, JEAN IBAN BE BIC KREDBEBB * 2.202,83

28 3. Schoollisting: voorbeeld 3 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INSTELLINGSNR.: DEPARTEMENT ONDERWIJS M.S.G.O. Albert-II-laan 1210 BRUSSEL BETREFT: BETALING 03/2012 _ BET.NR * * INSTELLING WERKSTATION(S) KC/RW JAAR D/MAAND OPDRACHT SCIF PTLB BAR CP % ANC JAARWEDDE BRUTO FOP BEDVO NETTO SOORT AMBTKENMERK H/S RSZ STAMNUMMER NAAM EN VOORNAAMREKENINGNUMMER / , ,22 738,57 0,00 179,94 468,55 7,41 97, / , ,65 492,39 0,00 119,96 312,37 4,93 64, / , ,91 809,11 0,00 195,17 508,20 105, / , ,91 539,41 0,00 130,12 338,80 70, / , , ,80 0, , ,60- 14, , / , ,65 923,20- 0, , ,59- 8, , / , , ,83 0,00 446, ,65 226, / , , ,89 0,00 297,72 707,10 151, / , , ,80 0, , ,60- 14, , / , ,65 923,20- 0, , ,59- 8, , / , , ,83 0,00 446, ,65 226, / , , ,89 0,00 297,72 707,10 151, , VAN CALSTER ANDRE IBAN BE BIC GEBABEBB * 2.116,02

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Speciale vergoedingen 4.1. vergoeding niet-verworven salarisschaal bijzondere diploma’s en getuigschriften 4.2. vergoeding getuigschriften buitengewoon onderwijs 4.3. haard –of standplaatstoelage 4.4. werkbonus 4.5. begrafenisvergoeding 4.6. vakantiegeld 4.7. eindejaarstoelage 4.8. toelage mandaat algemeen directeur en coördinerend directeur

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten vergoeding niet-verworven salarisschaal bijzondere diploma’s & getuigschriften  rechthebbenden : ambten bestuurs –en onderwijzend personeel, …  voorwaarde :houder van bepaalde diploma’s: GHOS, DHOS, …  vergoeding niet-verworven salarisschaal boven het gewoon salaris afhankelijk van diploma  OPGELET: Een diploma/getuigschrift dat als basis dient voor de salarisschaal van een personeelslid, kan niet tezelfdertijd recht verlenen op een vergoeding niet-verworven salarisschaal  aanvraag : via schoolsecretariaat aan WS cument.asp?docid= cument.asp?docid=13691

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten vergoeding getuigschrift buitengewoon onderwijs  rechthebbenden: sommige personeelsleden van het buitengewoon onderwijs  voorwaarde: houder van een bepaald soort getuigschrift  vergoeding boven het gewoon salaris (zie opm. 4.1)  aanvraag via schoolsecretariaat aan WS document/document.asp?docid=13691

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten haard- of standplaatstoelage  rechthebbenden:personeelsleden bezoldigingsregeling ministeries.  Haardtoelage: −gehuwd of samenwonend( zowel wettelijk als officieus) −alleenstaande met kind(eren) waarvoor kinderbijslag.  Standplaatstoelage: indien geen recht op haardtoelage.  voorwaarden:  1. in hoofdbetrekking.  2. niet ter beschikking gesteld.  3. salaris onder bepaald grensbedrag (zie tabel)tabel (haardtoelage: max. 719,89 ; standplaatstoelage: max. 359,95)  aanvraag: formulier aan WSformulier

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten werkbonus  een vermindering van de sociale inhoudingen  sedert 1 juli 2000 (benaming werkbonus vanaf 01/01/’05)  rechthebbenden: tijdelijke en contractuele personeelsleden  bedrag: afhankelijk van het referentiemaandsalaris (= brutomaandsalaris voor voltijdse prestaties voor een volledige maand)

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten begrafenisvergoeding  rechthebbenden: nabestaanden (echtgeno(o)t(e), kinderen, …)  voorwaarde: uit hoofde van overleden personeelslid  vastbenoemd of gelijkgesteld.  in dienstactiviteit, TBSOB, TBS ziekte, TBS55/58.  bedrag : laatste bruto-activiteitssalaris (max ,83 €)  aanvraag: uittreksel overlijdensakte + verklaring gemeentebestuur aan WS

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten vakantiegeld  rechthebbenden: vastbenoemden en tijdelijken in hoofdambt  referentieperiode: het voorafgaand kalenderjaar  voorwaarde: bezoldiging in referentiejaar  !  ! onbezoldigd bevallingsverlof tijdelijken  !  ! wachtgeld TBS ziekte, TBS voorafgaand…  bedrag = 92% geïndex. maandsalaris maart vakantiejaar

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten vakantiegeld: aanvullend vakantiegeld schoolverlaters  rechthebbenden: leerkrachten die voor de 1 ste maal in het onderwijs lesgeven  voorwaarden:  < 25 j oud op 31/12 van het referentiejaar  uiterlijk in dienst 4 maanden na behalen diploma, of verlaten school  berekening: pro rata opdracht bij 1 ste indiensttreding  Referentie periode: 1/1 – vooravond 1 ste indiensttreding  aanvraag: formulier aan WS formulier

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten eindejaarstoelage  rechthebbenden: vastbenoemden en tijdelijken in hoofdambt  referentieperiode:  vastbenoemd: 1/1 tot 30/9  tijdelijken: voorafgaand schooljaar  voorwaarde: bezoldiging in referentieperiode  ! onbezoldigd bevallingsverlof & ziekteverlof tijdelijken  ! wachtgeld TBS ziekte, TBS voorafgaand…  bedrag: pro rata [vast gedeelte + 2,5% geïndex. (brutojaarsalaris + H/S) oktober jaar van betaling]

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten toelage ALDI & CODI  rechthebbenden:  algemeen en coördinerend directeurs  voorwaarden:  2000 leerlingen op 01/02 voorafgaand schooljaar  aanvraag:  jaarlijks te hernieuwen  via doc zie omz SO/2000/GDH

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Einde


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bruto - Nettosalaris Bruto- nettosalaris."

Verwante presentaties


Ads door Google