De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De pedagogische meerwaarde van ICT?. Universiteit Gent Martin Valcke

Verwante presentaties


Presentatie over: "De pedagogische meerwaarde van ICT?. Universiteit Gent Martin Valcke"— Transcript van de presentatie:

1 De pedagogische meerwaarde van ICT?

2 Universiteit Gent Martin Valcke martin.valcke@rug.ac.be

3 Structuur Wat is ‘Pedagogische’ ‘méér’waarde Didactiek Vaardigheden Financieel Acties Varia Conclusies

4 Pedagogische meerwaarde?

5 Wat is dat? –Méérwaarde: beter, meer, tevredenheid? –Voor wie: perspectief lerende, lesgever, begeleider, directie, ouders, curriculumontwikkelaar, instelling, overheid? –Pedagogiek en didactiek: waarden –Wat is vergelijkingsbasis, ijkpunt: bestaand onderwijs, visie, … –Wat is eindpunt: visie, streefniveau Themadoorbrekend alle aspecten overlopen

6 Didactiek

7 ICT hier geen centraal gegeven, maar alibi voor explicitering onderwijs Voor voordelen van ICT hebben hiermee te maken: herdenken van onderwijs Dominante term in ‘nieuwe didactiek’ is constructivisme –Misvattingen? –Overroepen? –Oneigenlijke discussie?

8 Didactiek: constructivisme Kernbegrippen: actie van lerende, samenwerken, authentieke leersituatie, zelfreflectie, ervaringsgericht leren, leren leren, communicatie –Constructivisme haalt vooral vaardigheden, eindtermen naar voren –Constructivisme stelt vraag naar rol van leerkracht, plaats van ‘methoden’, selectie van leerstof –Miskent niet het belang van instructie van basiskennis, maar vraagt wel voldoende ‘vulling’ van de leerervaring

9 Didactiek: ICT en constructivisme ICT en constructivisme? ICT is een ‘mogelijke’ component in een geheel van ingrepen om de leeromgeving vorm te geven, maar géén voldoende component ICT garandeert geen constructivistisch onderwijs Constructivistisch ICT-gebruik: een bepaalde vorm van ICT gebruik: exploreren, communiceren, opzoeken, verwerken, rapporteren, …

10 Didactiek en ICT Klassieke didactiek –Ondersteunend voor gerichte instructie van basiskennis, voortbouwend op bepaalde voordelen van medium: kennisrepresentatie (audio/video/animatie), interactie, actualiteitswaarde, realiteitsgehalte –Oefenen –Perspectief lesgevende: ontwerpen, uitwerken, voorbereiden, presenteren, rapporteren –Logistiek van lesgeven (tool als een ander) Gender-problematiek –Is een probleem!

11 Didactiek en ICT Startleeftijd –Onderzoek: je kan vroeg beginnen maar zinvolheid? –Onderzoek: medische problematiek –Onderzoek: ontwikkeling vereist motoriek en authentieke leerervaringen Secundair onderwijs: ASO, TSO, BSO –Oriëntatie op werkelijkheid: virtuele bedrijven

12 Vaardigheden

13 Onderzoek: Stel eindtermen – eindcompetenties – startkwalificaties voorop. Kijk dan pas naar ICT als middel. ICT als doel op zich beperkter dan men denkt. ICT wel vervlochten in heel wat eindtermen/com/kwal. Daarom: zoveel mogelijk gebruik integreren in behandelen gewone vakken

14 Vaardigheden Voorbeeld: Eén pc in de klas om even 5 minuten iets toe te lichten, een groepje dat iets opzoekt,... Informele leercontexten bieden ook kansen om met ICT om te gaan: bibliotheken, informatiezuilen, thuisgebruik,... Informeel leren ook ondersteunen (buitenschools, extra-scolair): schoolkranten, buurtwerk, culturele verenigingen

15 Financieel

16 Aantal computers 1/10, 1/14, ¼,... Soort computers? Nieuw/tweede – hands computers Relevante vraagstelling? Beleidsvisie – keuzes

17 Financieel Waarom niet eerst elke leerkracht een laptop/pc? Gemengde financiering: school – ouders – profit sector

18 Acties

19 Afstandsleren? –Visie? Cf. Studiehuisconcept in Nederland –Analyse doelgroepen (zieik, reizend, deeltijds, risicogroepen,...) Context: stages, leercontracten, duaal leren ICT hier kruiwagen voor ‘flexibilisering’

20 Acties Lerende als ‘ICT-experts’ in onderwijs ICT in BSO/TSO: nieuwe types opleidingen en kwalificaties (herwaardering) BSO/TSO: virtuele bedrijven – scholen én bedrijfsleven

21 Varia

22 ICT niet als substitutie zien ICT: herdenken van oude onderwijsconcepten Uitgevers: methodes! Via ICT: cultuur, economie, samenleving binnenbrengen in vakken Grotere nadruk op communicatie en organisatiekracht van ICT, naast nadruk op informatie

23 Conclusies Meerwaarde: meerdere perspectieven Nieuwe didactiek –eisen aan lesgevers (professionalisering) –ICT katalysator maar volgend –Lftd –Gender Vaardigheden: analyse eindtermen/comp./kwal. centraal Financieel: gemengde initiatieven + visie Acties: flexibilisering, rol lerenden, BSO/TSO Varia: methoden, cultuur, communicatie, geen substitutie

24 De pedagogische meerwaarde van ICT? Universiteit Gent Martin Valcke martin.valcke@rug.ac.be

25


Download ppt "De pedagogische meerwaarde van ICT?. Universiteit Gent Martin Valcke"

Verwante presentaties


Ads door Google