De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De pedagogische meerwaarde van ICT?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De pedagogische meerwaarde van ICT?"— Transcript van de presentatie:

1 De pedagogische meerwaarde van ICT?

2 De pedagogische meerwaarde van ICT?
Universiteit Gent Martin Valcke

3 Structuur Wat is ‘Pedagogische’ ‘méér’waarde Didactiek Vaardigheden
Financieel Acties Varia Conclusies

4 Pedagogische meerwaarde?

5 Pedagogische meerwaarde?
Wat is dat? Méérwaarde: beter, meer, tevredenheid? Voor wie: perspectief lerende, lesgever, begeleider, directie, ouders, curriculumontwikkelaar, instelling, overheid? Pedagogiek en didactiek: waarden Wat is vergelijkingsbasis, ijkpunt: bestaand onderwijs, visie, … Wat is eindpunt: visie, streefniveau Themadoorbrekend alle aspecten overlopen

6 Didactiek

7 Didactiek ICT hier geen centraal gegeven, maar alibi voor explicitering onderwijs Voor voordelen van ICT hebben hiermee te maken: herdenken van onderwijs Dominante term in ‘nieuwe didactiek’ is constructivisme Misvattingen? Overroepen? Oneigenlijke discussie?

8 Didactiek: constructivisme
Kernbegrippen: actie van lerende, samenwerken, authentieke leersituatie, zelfreflectie, ervaringsgericht leren, leren leren, communicatie Constructivisme haalt vooral vaardigheden, eindtermen naar voren Constructivisme stelt vraag naar rol van leerkracht, plaats van ‘methoden’, selectie van leerstof Miskent niet het belang van instructie van basiskennis, maar vraagt wel voldoende ‘vulling’ van de leerervaring

9 Didactiek: ICT en constructivisme
ICT is een ‘mogelijke’ component in een geheel van ingrepen om de leeromgeving vorm te geven, maar géén voldoende component ICT garandeert geen constructivistisch onderwijs Constructivistisch ICT-gebruik: een bepaalde vorm van ICT gebruik: exploreren, communiceren, opzoeken, verwerken, rapporteren, …

10 Didactiek en ICT Klassieke didactiek Gender-problematiek
Ondersteunend voor gerichte instructie van basiskennis, voortbouwend op bepaalde voordelen van medium: kennisrepresentatie (audio/video/animatie), interactie, actualiteitswaarde, realiteitsgehalte Oefenen Perspectief lesgevende: ontwerpen, uitwerken, voorbereiden, presenteren, rapporteren Logistiek van lesgeven (tool als een ander) Gender-problematiek Is een probleem!

11 Didactiek en ICT Startleeftijd Secundair onderwijs: ASO, TSO, BSO
Onderzoek: je kan vroeg beginnen maar zinvolheid? Onderzoek: medische problematiek Onderzoek: ontwikkeling vereist motoriek en authentieke leerervaringen Secundair onderwijs: ASO, TSO, BSO Oriëntatie op werkelijkheid: virtuele bedrijven

12 Vaardigheden

13 Vaardigheden Onderzoek: Stel eindtermen – eindcompetenties – startkwalificaties voorop. Kijk dan pas naar ICT als middel. ICT als doel op zich beperkter dan men denkt. ICT wel vervlochten in heel wat eindtermen/com/kwal. Daarom: zoveel mogelijk gebruik integreren in behandelen gewone vakken

14 Vaardigheden Voorbeeld: Eén pc in de klas om even 5 minuten iets toe te lichten, een groepje dat iets opzoekt, ... Informele leercontexten bieden ook kansen om met ICT om te gaan: bibliotheken, informatiezuilen, thuisgebruik, ... Informeel leren ook ondersteunen (buitenschools, extra-scolair): schoolkranten, buurtwerk, culturele verenigingen

15 Financieel

16 Financieel Aantal computers 1/10, 1/14, ¼, ...
Soort computers? Nieuw/tweede – hands computers Relevante vraagstelling? Beleidsvisie – keuzes

17 Financieel Waarom niet eerst elke leerkracht een laptop/pc?
Gemengde financiering: school – ouders – profit sector

18 Acties

19 Acties Afstandsleren? Context: stages, leercontracten, duaal leren
Visie? Cf. Studiehuisconcept in Nederland Analyse doelgroepen (zieik, reizend, deeltijds, risicogroepen, ...) Context: stages, leercontracten, duaal leren ICT hier kruiwagen voor ‘flexibilisering’

20 Acties Lerende als ‘ICT-experts’ in onderwijs
ICT in BSO/TSO: nieuwe types opleidingen en kwalificaties (herwaardering) BSO/TSO: virtuele bedrijven – scholen én bedrijfsleven

21 Varia

22 Varia ICT niet als substitutie zien
ICT: herdenken van oude onderwijsconcepten Uitgevers: methodes! Via ICT: cultuur, economie, samenleving binnenbrengen in vakken Grotere nadruk op communicatie en organisatiekracht van ICT, naast nadruk op informatie

23 Conclusies Meerwaarde: meerdere perspectieven Nieuwe didactiek
eisen aan lesgevers (professionalisering) ICT katalysator maar volgend Lftd Gender Vaardigheden: analyse eindtermen/comp./kwal. centraal Financieel: gemengde initiatieven + visie Acties: flexibilisering, rol lerenden, BSO/TSO Varia: methoden, cultuur, communicatie, geen substitutie

24 De pedagogische meerwaarde van ICT?
Universiteit Gent Martin Valcke

25


Download ppt "De pedagogische meerwaarde van ICT?"

Verwante presentaties


Ads door Google