De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Toelichting bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Toelichting bij."— Transcript van de presentatie:

1 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Toelichting bij MKROS in het Vlaams Overleg van Communicatieambtenaren 13 oktober 2003 Gunther Van Broeck, AMINAL Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingsSysteem

2 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Gegroeid uit geuremissie-inventaris (actie 86 MINA 2) lokaal verspreide informatie centraal verzamelen ad hoc aanpak geurhinder => gestructureerde aanpak Opgenomen in samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’; http://www.samenwerkingsovereenkomst.be (potentiële) gebruikers/betrokkenen: (milieu)ambtenaren lokale politie Milieu-inspectie MMIS OC GIS provincies VLM Mestbank Vlaamse Gezondheidsinspectie … NIET VOOR BURGERS

3 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Succesformule geautomatiseerd registratiesysteem (1) Een registratiesysteem staat ten dienste van de ambtenaar, niet omgekeerd Een geautomatiseerd algemeen toegankelijk registratiesysteem heeft pas een meerwaarde t.o.v. papieren registratie (momenteel 75 %) als gemakkelijk in gebruik standaardbrieven inkijken stand van zaken klachten overzicht klachten en rapportering opvolgingsmodule ervarings- en informatieuitwisseling doorsturen van klachten

4 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Gestructureerd kanaal voor gemeenten om meningen over lokale milieusituatie te registreren, op te volgen en uit te wisselen Bevordering netwerkstructuur tussen overheidsdiensten Rol van elke overheidsdienst duidelijk afgebakend => afspraken Een registratiesysteem kan niet op maat worden gemaakt van 308 gemeenten, consensus belangrijk MKROS is geen handhavingsinstrument, enkel hulpmiddel Succesformule geautomatiseerd registratiesysteem (2)

5 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Registratiedatabank als beleidsinstrumentarium Verwerven inzicht in aspecten van hinderbeleving in een bepaalde regio Signaleren probleemsituaties Statistieken Gestructureerd kanaal

6 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55

7 databank milieuklachten MKROS internet-Web server intra- webserver Interne gebruikers Internet Web-clients gemeenten & provincies databankserver Firewall databanken Milieuklachten, CBB, CRAB (DMZ-kopies) databankservers databank milieuvergunningen LAN van MMIS, Koningsstraat 93 Brussel MKROS databank Centraal Bedrijven Bestand (CBB) databank Centraal Referentie Adressen Bestand Geoloket OC GIS KMI webstek

8 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 http://testmkros.milieuinfo.be of http://milieuklachten.milieuinfo.be een gebruikersnaam en paswoord een PC met internetconnectie een webbrowser (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator) Alle velden die u verplicht moet invullen staan in het ROOD op de schermen

9 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Schermen MKROS versie 2 een voorbeeld Schermontwerp MKROS versie 3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Een burger telefoneert naar de milieudienst van Evergem met volgende klacht: “ Sinds enkele weken neem ik een irriterende chemische geur waar. Het is nu zelfs zo erg dat ik ramen en deuren moet gesloten houden” De milieuambtenaar gaat binnen het half uur ter plaatse bij de klager, doet vaststelling (inschatten meteocondities, nemen luchtstaal,...) en start een onderzoek (verificatie meteocondities, analyse luchtstaal,…). Uit het onderzoek blijkt dat de vermoedelijke veroorzaker de plaatselijke gistfabriek is. Aangezien het een klasse 1 hinderlijke inrichting betreft wordt het dossier doorgestuurd naar Milieu-inspectie, buitendienst Oost-Vlaanderen, voor verdere opvolging. Aan de klager wordt een brief gestuurd met de stand van zaken inzake de opvolging van de klacht.

25

26

27

28 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Stand van zaken implementatie MKROS Momenteel afgerond: Testfase versie 2 bij 10 gemeenten geëindigd op 28 februari 2003: positieve evaluatie door 9 van de 10 gemeenten mits aanpassingen Onderzoek raakvlakken privacywetgeving, openbaarheid van bestuur Procedure aanbesteding ontwikkeling versie 3 loopt vertraging op a.g.v. begrotingsrichtlijn En verder: Ontwikkeling MKROS versie 3 en nieuw advies privacycommissie Implementatie van MKROS versie 3 bij gemeenten aanbevelen van MKROS bij politie, gezondheidsinspectie, mestbank, OVAM, bos- en natuurwachters, (brandweer),... overleg met parketten opmaak afsprakennota’s tussen diensten koppelingen MKROS met Milieubeleidsregister, CBB, CRAB,...

29 Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Mogelijkheden voor samengaan van MKROS met klachtenmanagementsystemen (KMS) van de gemeenten uitwisseling van data via een XML formaat: van KMS naar MKROS export van data vanuit MKROS via een ASCII bestand let op: KMS interne klachten ? MKROS externe klachten: netwerking tussen diensten zeer belangrijk !


Download ppt "Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - sectie Lucht, Koningsstraat 93 bus 2, B-1000 BRUSSEL, Tel. 02-227 14 50 - Fax. 02-227 14 55 Toelichting bij."

Verwante presentaties


Ads door Google