De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noor Christoph SWI Universiteit van Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noor Christoph SWI Universiteit van Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Noor Christoph SWI Universiteit van Amsterdam
Hoorcollege 2 EISS Noor Christoph SWI Universiteit van Amsterdam

2 Recap Vorige week Inleiding in evaluatieonderzoek
Ontwikkelstadia software toepassingen & evaluatieonderzoek

3 Heuristic evaluation Systematische inspectie van een UID om de problemen in de interface op te sporen zodat ze opgelost kunnen worden Enkele heuristiek raamwerken zullen we kort bespreken

4 Usability Heuristics Korte bespreking van usability principes
Deze kun je gebruiken om applicaties te evalueren 10 ‘basic rules’ die wellicht een groot deel van de problemen met UID kunnen verklaren

5 Simple and natural dialogue
Termen die helder en duidelijk zijn Mapping: conceptuele model van user van de taak moet overeenkomen met de uit te voeren taak in systeem Ontwerp en kleuren Minimalisme [less is more]

6 Simple and natural dialogue – less is more -

7 Speak the users’ language
‘Gebruikerstaal’ in plaats van systeem georienteerde terminologie ‘Intuitieve’ betekenis van termen duidelijk Bv. Laat gebruikers stemmen over welke begrippen men wil gebruiken (ipv zelf woorden laten voorstellen) Metafoorgebruik

8 Speak the users’ language - metaforen -
= ‘A figure of speech which should not be taken literally’ Metaforen faciliteren de opname van kennis vanuit een bekend domein (source domein) naar een onbekend domein (target domain): organisme (zelfregulerend vermogen), community (democratie), desktop, Metaforen worden gebruikt voor: Het verklaren van een abstract concept, begrippen en kenmerken uitleggen, makkelijke navigatie, makkelijke toegang tot informatie, vergemakkelijken van interactie met de omgeving, ideeen overbrengen, bepaald gebruik voor iets suggereren

9 Speak the users’ language - metaforen -
Voordelen: Begrip van de interface vergroten Motiveren van de gebruiker Consistency in de interface Een ‘natuurlijke’ omgeving creeren die dichtbij de gebruiker staat Coherentie Als extra hulpmiddel voor beginners Increase the familiarity with Interface

10 Speak the users’ language - metaforen -
Nadelen: Het beperkt de mogelijkheden voor het design Een ‘mismatch’ tussen de metafoor en het design misleidt de gebruikers Kan duur en tijdintensief zijn om te ontwikkelen Kleine ‘mismatches’ tussen de ‘echte wereld’ en de representatie op de pc zijn onvermijdelijk

11 Speak the users’ language - metaforen -

12 Minimize users’ memory loads
Gebruik van generieke commandos / functies Nadruk op ‘herkenning’ ipv op productie door gebruiker

13 Consistency Consistent gebruik van termen, functies en procedures
Telkens op dezelfde locatie iets weergeven Voor vergelijkbare taken, vergelijkbare procedures definieren

14 Feedback Het systeem moet zijn status altijd aan de gebruiker kenbaar maken Foutmeldingen (system failure) Positieve feedback (status) Response tijd (tussen 0.1 en 10 sec afhankelijk van taak) / “percentage voltooid’ status

15 Clearly marked exits Gevoel van controle voor gebruiker is van groot belang: altijd ‘escape’ mogelijkheden (‘cancel’, ‘back’, ‘undo’)

16 Shortcuts Het gebruik van ‘shortcuts’ vergroot het gebruikersgemak
Afkorting Functietoetsen Dubbelklikken op een object Extra buttons Interactive ‘history’ functie

17 Good error messages Foutmeldingen Heldere taal zonder codes
Precies geformuleerd Aanbieden van hulp bij het oplossen van het probleem Beleefd gesteld

18 Prevent errors ‘Voorkomen is beter dan genezen’
Herkenning ipv productie (filenames) Bij ‘acties met mogelijke desastreuze effecten’ een duidelijke ‘undo’ optie en uitleg

19 Help & documentation Aanbieden van help en documentatie
Makkelijk te vinden Begrijpelijk gesteld Goed uit te voeren

20 Usability framework De tien categorieen van Nielsen kun je gebruiken om een usability-onderzoek mee uit te voeren. Een ander raamwerk is dat van Kabel gebaseerd op Norman(1986): ‘discrepanties tussen de status van een systeem en de doelen en verwachtingen van de gebruiker veroorzaken problemen in de interactie tussen gebruiker en systeem’

21 Usability framework Kabel
Het raamwerk kan opmerkingen van gebruikers eliciteren en categoriseren op verschillende abstractieniveaus Doelen van het raamwerk zijn: Faciliteren van de taak om een software toepassing te evalueren Het organiseren van gebruikersopmerkingen in een beperkt aantal categorieen Vergemakkelijken van oplossen van problemen in toepassing

22 Usability framework Kabel
Laag abstractieniveau KEYSTROKE & SYSTEM IMAGE & MENTAL MODEL categorieen Middel abstratieniveau PROCESS categorie Hoog abstractieniveau SYSTEM CONTENT & EFFICACY & MENTAL MODEL categorieen

23 Usability framework Kabel - EVAWEB -

24 User Interface Rating Form
Een derde mogelijkheid om met een usability raamwerk een toepassing te evalueren is door middel van een ‘user interface rating form’ 10 user interface criteria geformuleerd ter beoordeling van een user interface

25 User Interface Rating Form
Ease of use Navigation Cognitive load Mapping Screen design Knowledge space compatibility Information presentation Media integration Aesthetics Overall functionality

26 User Interface Rating Form
Bijvoorbeeld; ‘Ease of use heeft betrekking op het ervaren gemak waarmee de gebruiker interacteert met het systeem’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Comments:

27 Heuristic evaluation Doel van ‘heuristic evaluation’ is het vinden van usability problemen in UID zodat deze verholpen kunnen worden Een kleine groep van evaluatoren onderzoeken de interface van een applicatie

28 Heuristic evaluation

29 Heuristic evaluation Tips & tricks
Ontwikkel uit te voeren activiteiten Gebruikers werken onafhankelijk van elkaar Operationaliseer het raamwerk Maak gebruik van een usability lab Oberveer & noteer Let op de achtergrond van de gebruiker (target group / specialist)

30 Reminder Deadline opdracht 1.1
Donderdag a.s. (20 september) voor 12 uur (BOX SWI)


Download ppt "Noor Christoph SWI Universiteit van Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google