De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick off UvA Matching 19 september 20131. Film UvA Matching Kijk op www.uva.nl/uvamatching Kick off UvA Matching 19 september 20132.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick off UvA Matching 19 september 20131. Film UvA Matching Kijk op www.uva.nl/uvamatching Kick off UvA Matching 19 september 20132."— Transcript van de presentatie:

1 Kick off UvA Matching 19 september 20131

2 Film UvA Matching Kijk op www.uva.nl/uvamatching Kick off UvA Matching 19 september 20132

3 Kick off UvA Matching 19 september 2013 Stuurgroep UvA Matching

4 Kick off UvA Matching 19 september 20134 Agenda 14.30 Inloop 14.45 Opening 14.50 Toekomst selectie, matching en intake 15.00 Visie, doel, strategie en governance UvA Matching 15.30 Hoe kom je tot een goede matching? 16.00 Gelegenheid tot het stellen van vragen met koffie, thee en een kleine versnapering 16.30 Planning project UvA Matching 16.45 Nieuwe inschrijfprocedures 17.00 Afsluiting

5 Toekomst selectie, matching en intake Dymph van den Boom 5

6 UvA Matching ‘Strategische kick-off’ Marjoleine Zieck.

7 Prestatieafspraken “In 2014 zal elke faculteit proefstudeerweken of andere intakeprogramma’s vóór het begin van het studiejaar aanbieden, die de aankomende bachelorstudent een reëel beeld geven van wat de opleiding van zijn voorkeur inhoudt en hem helpen de meest geschikte opleiding te kiezen”. Kick off UvA Matching 19 september 20137

8 Prestatieafspraken “Het uitval percentage gedurende het eerste jaar van het cohort 2014 en het percentage studenten dat in het eerste jaar naar een andere opleiding overstapt, zullen samen niet hoger zijn dan de huidige 23%”. Kick off UvA Matching 19 september 20138

9 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011 Kick off UvA Matching 19 september 20139

10 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011 10Kick off UvA Matching 19 september 2013

11 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011 11Kick off UvA Matching 19 september 2013

12 Wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ Kick off UvA Matching 19 september 201312

13 UvA Matching 13Kick off UvA Matching 19 september 2013

14 UvA Matching 14Kick off UvA Matching 19 september 2013

15 UvA Matching én zelfstudie Kick off UvA Matching 19 september 201315

16 UvA Matching: de ‘immersion week’ 16Kick off UvA Matching 19 september 2013

17 ‘trechtermodel’ 17Kick off UvA Matching 19 september 2013

18 UvA Matching: partners 18Kick off UvA Matching 19 september 201318

19 UvA Matching: partners Kick off UvA Matching 19 september 201319

20 UvA Matching: clearing house 20Kick off UvA Matching 19 september 2013

21 UvA Matching: clearing house Kick off UvA Matching 19 september 201321

22 UvA matching: unique selling point 22Kick off UvA Matching 19 september 201322

23 UvA matching: kosten Kick off UvA Matching 19 september 201323

24 UvA Matching: baten Kick off UvA Matching 19 september 201324

25 UvA matching: evaluatie Kick off UvA Matching 19 september 201325

26 UvA Matching: organisatie 26Kick off UvA Matching 19 september 2013

27 UvA Matching: organisatie 27Kick off UvA Matching 19 september 2013

28 Samenstelling Stuurgroep UvA Matching Klaas VisserJan Roodenrijs Ellen de JongJeroen Goedkoop Femmy WolthuisHendrikje Veerman Evert Jan MeijerLucy Wenting Babs van den Bergh Ineke Vedder Brigitte Widdershoven Jan Hindrik Ravesloot Farah MeuseMarjoleine Zieck (vz) Kick off UvA Matching 19 september 201328

29 Samenstelling Projectgroep UvA Matching (wordt Adviesgroep) Anneke WagnerAstrid Janmaat Emmy van RijenEvalien Rauws Jasper ter ScheggetJet Benjamins Jurgen GrimbergenMarjan de Vries Michel RodriguesMieke Sillekens Ellen RijndersCSR, vacature Jan Hindrik Ravesloot Brigitte Widdershoven (vz) 29Kick off UvA Matching 19 september 2013

30 Misschien wat overdreven maar dan toch …. 30Kick off UvA Matching 19 september 2013

31 Elke student op de juiste plaats …. 31Kick off UvA Matching 19 september 201331

32 Matching! De ervaringen bij Psychologie Klaas Visser

33 Probleem Hoger Onderwijs kent veel uitval en veel switchers Onderwijsinspectie 2009:  starters 2002: 48% switch of uitval na 7 jaar  wel vaak in HO gebleven Kick off UvA Matching 19 september 201333

34 Voorlichting? Veel voorlichting  Scholen  Bachelordagen  Brochures En toch Veel kritiek studentenorganisaties (niet representatief, teveel op reclame en werving gericht, geen eerlijk beeld etc.) Maar wat vinden de gestopte studenten achteraf? Kick off UvA Matching 19 september 2013  Proefstuderen  Individuele gesprekken  Meeloopdagen 34

35 Studiestakers en hun mening Elsen 1996, Bloemlezing meningen studiestakers: Open dagen zijn heel anders dan in het echt. Je kunt beter met een echte studiedag meelopen. Voorlichting heeft niet echt een rol gespeeld in mijn keuze voor de studie, ik had al een idee gevormd, en dit beeld werd door de voorlichting niet weersproken, maar het was anders dan de werkelijkheid. Hoe ziet een studiedag eruit, hoe ziet een week eruit, het zijn allemaal mooie verhalen die je te horen krijgt, maar wat krijg je nu precies voor je kiezen, hoe zit het in elkaar, hoe breng je een dag en een week door? De voorlichters van de universiteit zeiden wel wat voor soort vakken er waren, maar niet hoe het in elkaar zat, de manier waarop er gewerkt werd. Het was totaal anders dan het VWO, ik had geen idee van studiepunten, colleges en werkgroepen. Op de voorlichtingsdag Biologie werden er specialisatiecolleges gegeven over gedrag van dieren. Dat was wel een studententrekker, maar gaf geen goede indruk van de propedeuse. Kick off UvA Matching 19 september 201335

36 Studiestakers en hun mening Opmerkingen deelnemers: Je kunt in voorlichting nooit het gevoel nabootsen dat wordt opgeroepen door een dag die bestaat uit twee uur college, en vervolgens 300 bladzijden moeten lezen. Er werd in de voorlichting benadrukt dat je op de universiteit zelfstandig moet werken. Daar kun je je op dat moment niet zo veel bij voorstellen. Mensen zeiden wel dat de studie moeilijk was, maar hoe moeilijk is moeilijk? Dat kun je van tevoren nooit weten. Ik vond het lastig om een goed studieritme te ontwikkelen. Ik had weinig college, en er werd niet echt huiswerk opgegeven. Voor de tentamens moest ik grote lappen tekst lezen. Ik had er helemaal geen zin in, en had geen idee hoe ik het aan moest pakken. Kortom: men wil graag weten hoe het echt is! Kick off UvA Matching 19 september 201336

37 Ervaring Psychologie Ervaring opgedaan in 2004 met intake gesprekken Zelf veel gesprekken gevoerd Men doet alles om “aangenomen” te worden Economie heeft vergelijkbare ervaringen In 2005 fixus ingevoerd en nagedacht over hoe het beter kan Kick off UvA Matching 19 september 201337

38 Wat dan wel? Eerste cijfer blijkt geweldige voorspeller, verklaart 50% variantie in studiesucces; meer dan enige andere voorspeller (intelligentie, motivatie, persoonlijkheidsvariabelen etc.) Zie ook Peter v.d. Heijden UU, RISBO studies etc. Selectie na de poort werkt kennelijk veel beter; BSA! Idee: is dat naar voren te halen in de vorm van een miniatuurstudie? Kick off UvA Matching 19 september 201338

39 Experiment 2006 Helft studenten decentraal geselecteerd Week proefstuderen met toets  college gegeven  week laten studeren  toets afgenomen + aantal tests  toetsuitslag bepalend maar… iedereen toegelaten die wilde Drie groepen studenten: geselecteerden, niet-geselecteerden en studenten die helemaal niet hebben meegedaan Kick off UvA Matching 19 september 201339

40 Resultaten: uitval Na 1 jaar en na 4 jaar Kick off UvA Matching 19 september 201340

41 Samenvatting resultaten Geen verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers Wel verschil tussen geselecteerden en niet-geselecteerden Onder de geselecteerden:  minder uitval (18% vs 30%)  iets hogere cijfers  minder studievertraging (meer ec per jaar)  vaker een bachelordiploma binnen 4 jaar  resultaten bleven significant ook na correctie voor vooropleiding, geslacht, intelligentie en VWO eindexamengemiddelde. Kick off UvA Matching 19 september 201341

42 Conclusies Kick off UvA Matching 19 september 2013 Selectietoets op basis van proefstuderen werkt Het werkt beter dan loten Helpt bij selecteren in zwakkere VWO groep Studenten met >= 7 op VWO direct toelaten?! Maar: er blijven foute voorspellingen 42

43 2012 en 2013: 90% selectie Studieweek uitgebreid, naar een echte studieweek: 2 colleges, op 1 dag week thuis studeren met hulp via digitaal werkboek 2 toetsen waarvan de uitslagen zijn gemiddeld (betr.b.heid) 2x aangeboden wegens grote belangstelling resultaat: 86% geslaagd (deel valt af in de week) ook tientallen die niet kwamen cijfers gemiddeld veel hoger dan in propedeuse… spanning en veel enthousiasme Ik wist dat ik dit wilde en weet nu dat ik het kan. Kick off UvA Matching 19 september 201343

44 Bruikbaar elders? Kan hele goede aanvulling zijn op voorlichting, vooral bij studies die men niet van de middelbare school kent Efficiënter en goedkoper dan individuele gesprekken Aspirant studenten krijgen eerste signaal Heel goed te combineren met BSA en mentoraat Maar: zeker geen wondermiddel Studenten doen veel om “aangenomen te worden” Keuze voor studeren en stad is immers al gemaakt Belangrijkste punt: je laat als opleiding zien dat je er alles aan doet om studenten een heel goed beeld van de studie en het studeren te geven! Kick off UvA Matching 19 september 201344

45 Vragen en adviezen 1. Wat weet je van studiestakers uit je eigen opleiding en zit daar lijn in? 2. Zijn in jouw opleiding de eerste cijfers ook een goede voorspeller? 3. Zijn er belangrijke elementen die je naar voren kunt halen? 4. Hou het simpel 5. Ga niet zelf heel veel werk verrichten, maar zet de aankomende studenten aan het werk zodat ze ervaren wat studeren is 6. Neem een toets af (men moet het serieus nemen) omdat veel in het studiesucces draait om inzet 7. Beloon het eventueel met bijvoorbeeld een bonuspunt Kick off UvA Matching 19 september 201345

46 Waarom stoppen studenten Elsen, 1996: op basis van interviews met studiestakers De hoofdredenen om met de studie te stoppen zijn: een tegenvallende inhoud, een tegenvallende aanpak (te theoretisch, te wetenschappelijk), een tegenvallende opzet (te weinig structuur) en onvoldoende inzet van de student. Zorg er dus voor dat de aankomende student de inhoud, de aanpak en de opzet van de studie ervaart en dat hij moet laten zien zich in te willen zetten! Kick off UvA Matching 19 september 201346

47 Vragen? Kick off UvA Matching 19 september 201347

48 De planning van UvA Matching Brigitte Widdershoven

49 Projectgroep Opdracht: Opstellen integraal projectplan o.b.v. doelstellingen en aanbevelingen van het rapport Selectie, Matching en Intake (december 2012) van de werkgroep UCO Kick off UvA Matching 19 september 201349

50 Doelstellingen Implementeren eenduidige keten van studieoriëntatie tot validatie: studievoorlichting - matching – (heroriëntatie) – plaatsing. Bij de totstandkoming van deze keten is de UvA instellingsbreed voorbereid op de (relevante) nieuwe regels in de WHW (Kwaliteit in Verscheidenheid). Bij de uitwerking aandacht voor: administratieve processen, logistieke gevolgen, in- en externe communicatie, financiële consequenties, samenwerkingspartners binnen Amsterdam en de evaluatie van de cyclus. Kick off UvA Matching 19 september 201350

51 Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) Wet beoogt o.a.: bevordering van een goede studiekeuze en studiesucces in het Nederlands hoger onderwijs. Alle aankomende studenten of studie-switchers dienen (inclusief HBO-P) zich vóór 1 mei in te schrijven Alle inschrijvers voor 1 mei hebben recht op studiekeuzeactiviteiten & een studiekeuzeadvies Naast het recht ook de plicht om deel te nemen (wederkerigheid) Voor aspirant studenten die zich na 1 mei (her)aanmelden gelden aangepaste regels Kick off UvA Matching 19 september 2013 51

52 KiV: keuzes van de UvA Type aanmelderWettelijk recht op studiekeuzeactviteit en -advies? Kan verplicht worden tot UvA Matching? Toelatingsrecht? Voor 1 mei aangemeld Alle studentenJa Ja, mits UvA Matching J Wisselt van keuze na 1 mei NeeJa, augustusJa, mits UvA Matching A Na 1 mei aangemeld Alle studentenNeeJa, voor 15 juli, augustus.Nee, toelaatbaar i.o.m. de instellingsregels Switcher als gevolg van BSA die na 1 mei is afgegeven NeeJaJa, mits voldaan aan de UvA Matching in augustus. Buitenlandse vooropleidingNee Ja Aanmelders voor opleiding met numerus fixus of aanvullende eis Nee Nee, toelating is afhankelijk van uitslag loting of selectieprocedure Kick off UvA Matching 19 september 201352

53 Keuzes (II) Naam: UvA Matching Periode: 2 t/m13 juni 2014 Heroriëntatie workshops (1-2 juli 2014) Bijzondere groepen: studenten uit Caribische deel van het Koninkrijk (HBO-P, vraagt nog aandacht) Augustusronde UvA Matching voor beperkte groep (overmacht, uitgeloot, switch op basis van matching juni, negatief BSA) Kick off UvA Matching 19 september 201353

54 Augustus-ronde Trachten groep zo klein mogelijk te houden: heroriëntatietraject voorlichten: studenten selectieve opleiding en studenten met (dreigend) negatief BSA Kick off UvA Matching 19 september 201354

55 Projectplanning Kick off UvA Matching 19 september 201355

56 Project per fase Fase 1 (april-augustus 2013): opstellen PP en uitwerken randvoorwaarden Fase 2 (september 2013-mei 2014): uitwerking PP per aandachtsgebied, incl. invulling UvA Matching per opleiding Fase 3 (juni-augustus 2014): uitvoering UvA Matching Fase 4 (september-oktober 2014): evaluatie Kick off UvA Matching 19 september 2013 56

57 6 aandachtsgebieden 1. Communicatie (oriëntatiefase) 2. Administratieve planning (fase van aanmelden, inschrijving en registratie) 3. UvA Matching 4. Heroriëntatie en Clearing House 5. Wet- en regelgeving 6. Logistiek en organisatie Kick off UvA Matching 19 september 201357

58 1. Communicatie (oriëntatie en organisatie) Plan van aanpak (augustus) Eenduidig voorlichtingstraject: afstemming bestaand traject op keten (beoogde UvA cyclus) Interne communicatie (interne website, nieuwsflits en vragen e-mailbox, FAQ) Externe communicatie (studiekiezers en toeleverend onderwijs. Bijv: decanensymposium, vanaf 1 oktober: website, FAQ, flyer, persbericht) Na oktober: bezoek decanenkringen, schoolbezoeken, bachelordag… Organisatie UvA Matching/heroriëntatie Kick off UvA Matching 19 september 201358

59 2. Administratieve planning Fase van aanmelden, inschrijving en registratie Kick off UvA Matching 19 september 201359

60 3. UvA Matching Logistieke planning (wanneer en waar?) 1 oktober (opening studielink) bericht website opleiding Invulling UvA Matching per opleiding (1 december) 2-13 juni 2014 UvA Matching Medio augustus UvA Matching (light) September: evaluatie (& bijstelling UvA Matching 2015) Kick off UvA Matching 19 september 2013 60

61 4. Heroriëntatie en Clearing House Plan van aanpak heroriëntatie Afstemming Amsterdamse Onderwijspartners, plan van aanpak Clearing House (oktober) Ontwikkelen heroriëntatieworkshops Logistiek heroriëntatieworkshops Aanbieden WS (1-2 juli 2014) Kick off UvA Matching 19 september 201361

62 5. Wet en regelgeving Conceptregeling ‘Studiekeuzeadvies UvA’, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW (augustus) Medezeggenschap regeling (september) Ontwerpen en toetsen standaard studiekeuzeadviezen (brieven) met verwijzing naar heroriëntatie Inrichten procedures voor het toetsen geldigheid reden van verhindering UvA Matching door Casuscommissie studentendecanen Kick off UvA Matching 19 september 201362

63 6. Logistiek en Organisatie Projectplan UvA Matching (augustus 2013) Handreiking UvA Matching opleidingen (Wegwijzer, september 2013) Logistieke planning UvA Matching 2014 (afstemming opleidingen aanbod, zalenplanning etc.) O-meting UvA Matching (t.b.v. effectmeting) Kennisdeling: bezoeken faculteiten SG, UvA brede (kennis)sessie UvA, kennisdeling (website) Kick off UvA Matching 19 september 201363

64 Vragen? Informatie? Interne website, nieuwsflits en vragen e-mailbox, FAQ, Kader UvA Matching, bezoeken aan opleidingen Kick off UvA Matching 19 september 201364

65 Selectie, Matching en Intake Inschrijfprocedures en administratieve organisatie Anneke Wagner

66 Werkgroep Inrichting is gestart Jetse Duursma Willy Hogerhuis Anfaira Doest Ingrid Engelbrecht Wendy van der Linden Anneke Wagner CFB SIS, systeemkenners, Teamleider inschrijvingen CSA, Lokaal Functioneel Beheerders SIS. Geregeld overleg met Els Spreij, hoofd CSA, met Bureau Communicatie en met stuurgroep. Kick off UvA Matching 19 september 201366

67 Uitgangspunten voor nieuwe administratieve processen Tijdig gereed Efficiënt, zoveel mogelijk geautomatiseerd Heldere afbakening tussen verantwoordelijkheden en werkzaamheden Bureau Communicatie, CSA en faculteiten Zoveel mogelijk in lijn met filosofie achter UvA Matching Kick off UvA Matching 19 september 201367

68 Welkom e-mail: Check je ingangseisen Check je studie: info over UvA Matching op de UvA inschrijfwebpagina Begin januari hoor je van ons hoe je je moet aanmelden voor UvA Matching! Vanaf 1 oktober kunnen aspirant studenten zich aanmelden via Studielink Kick off UvA Matching 19 september 201368

69 De CSA/CFB maakt in SIS Inschrijf een nieuwe checklist Valt de aspirant student onder de nieuwe regeling? Heeft hij/zij toelatingsrecht? Moet hij/zij UvA Matchen? Welk resultaat moet daar behaald (m.n. belangrijk na 1 mei)? Kick off UvA Matching 19 september 201369

70 De aspirant student moet zichzelf aanmelden voor UvA Matching van zijn keuze UvA Matching is: de studie ervaren dus aanmelden voor een vak via de Webapplicatie Vakaanmelden CSA/CFB maakt vakken in SIS aan: UvA MatchingNaamOpleiding Kick off UvA Matching 19 september 201370

71 Begin januari infomail over hoe inschrijven te vervolgen en hoe aan te melden voor UvA Matching UvA NetID Verwijzing naar UvA webpagina met nadere uitleg Link naar “Studiegidspagina” met - beschrijving vak UvAMatchingNaamOpleiding - knop voor aanmelding vak UvAMatchingNaam Opleiding Kick off UvA Matching 19 september 201371

72 Dat betekent dat de opleidingen ruim voor die tijd (begin november) al moeten weten Wanneer en globaal hoe de UvA Matchingen ingericht worden Wat het beleid bij de opleidingen is t.a.v. de toelating na 1 mei Om e.e.a. organisatorisch goed te stroomlijnen wil de werkgroep 1 contactpersoon per faculteit 72Kick off UvA Matching 19 september 2013

73 Student meldt zich aan voor vak UvAMatchingNaamOpleiding Vanaf dat moment zien faculteiten de aspirant student “binnenkomen” … … en nemen de communicatie over. Kick off UvA Matching 19 september 201373

74 De aspirant student neemt deel aan UvA Matching En het resultaat wordt op het vak geadministreerd is SIS Kick off UvA Matching 19 september 201374

75 Verschillende uitslagen: De uitslag wordt geautomatiseerd vertaald naar wel of niet vinkje in de checklist Verschillende uitkomsten voor en na 1 mei!!! 8 vld onv 4 No show Kick off UvA Matching 19 september 201375

76 Op basis van uitslag worden de diversen adviezen uitgebracht. Procedures hiervoor worden nog uitgewerkt door JZ en AZ Kick off UvA Matching 19 september 201376

77 Hoe om te gaan met aankomende studenten die te kennen geven niet te kunnen komen? Behandeling verzoeken tot deelname aan UvA Matching in augustus Facultair of Centraal (studentendecanen)?? Kick off UvA Matching 19 september 201377

78 “Dat wordt nog een hele puzzel… maar wel heel leuk dat de UvA dit zo doet!” Kick off UvA Matching 19 september 201378

79 Meer informatie medewerker.uva.nl/uvamatching Update UvA Matching uvamatching@uva.nl Kick off UvA Matching 19 september 201379


Download ppt "Kick off UvA Matching 19 september 20131. Film UvA Matching Kijk op www.uva.nl/uvamatching Kick off UvA Matching 19 september 20132."

Verwante presentaties


Ads door Google