De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick off UvA Matching 19 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick off UvA Matching 19 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Kick off UvA Matching 19 september 2013

2 Film UvA Matching Kijk op www.uva.nl/uvamatching
Kick off UvA Matching 19 september 2013

3 Stuurgroep UvA Matching
Kick off UvA Matching 19 september 2013

4 Agenda Inloop Opening Toekomst selectie, matching en intake Visie, doel, strategie en governance UvA Matching Hoe kom je tot een goede matching? Gelegenheid tot het stellen van vragen met koffie, thee en een kleine versnapering Planning project UvA Matching Nieuwe inschrijfprocedures Afsluiting Kick off UvA Matching 19 september 2013

5 Toekomst selectie, matching en intake
Dymph van den Boom

6 ‘Strategische kick-off’ Marjoleine Zieck .
UvA Matching ‘Strategische kick-off’ Marjoleine Zieck .

7 Prestatieafspraken “In 2014 zal elke faculteit proefstudeerweken of andere intakeprogramma’s vóór het begin van het studiejaar aanbieden, die de aankomende bachelorstudent een reëel beeld geven van wat de opleiding van zijn voorkeur inhoudt en hem helpen de meest geschikte opleiding te kiezen”. Kick off UvA Matching 19 september 2013

8 Prestatieafspraken “Het uitval percentage gedurende het eerste jaar van het cohort 2014 en het percentage studenten dat in het eerste jaar naar een andere opleiding overstapt, zullen samen niet hoger zijn dan de huidige 23%”. Kick off UvA Matching 19 september 2013

9 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011
Kick off UvA Matching 19 september 2013

10 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011
Kick off UvA Matching 19 september 2013

11 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011
Kick off UvA Matching 19 september 2013

12 Wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid’
Kick off UvA Matching 19 september 2013

13 UvA Matching Kick off UvA Matching 19 september 2013

14 UvA Matching Kick off UvA Matching 19 september 2013

15 UvA Matching én zelfstudie
Kick off UvA Matching 19 september 2013

16 UvA Matching: de ‘immersion week’
Kick off UvA Matching 19 september 2013

17 ‘trechtermodel’ Kick off UvA Matching 19 september 2013

18 UvA Matching: partners
Kick off UvA Matching 19 september 2013 18

19 UvA Matching: partners
Kick off UvA Matching 19 september 2013 19

20 UvA Matching: clearing house
Kick off UvA Matching 19 september 2013

21 UvA Matching: clearing house
Kick off UvA Matching 19 september 2013

22 UvA matching: unique selling point
Kick off UvA Matching 19 september 2013 22

23 UvA matching: kosten Kick off UvA Matching 19 september 2013

24 UvA Matching: baten Kick off UvA Matching 19 september 2013

25 UvA matching: evaluatie
Kick off UvA Matching 19 september 2013

26 UvA Matching: organisatie
Kick off UvA Matching 19 september 2013

27 UvA Matching: organisatie
Kick off UvA Matching 19 september 2013

28 Samenstelling Stuurgroep UvA Matching
Klaas Visser Jan Roodenrijs Ellen de Jong Jeroen Goedkoop Femmy Wolthuis Hendrikje Veerman Evert Jan Meijer Lucy Wenting Babs van den Bergh Ineke Vedder Brigitte Widdershoven Jan Hindrik Ravesloot Farah Meuse Marjoleine Zieck (vz) Kick off UvA Matching 19 september 2013

29 Samenstelling Projectgroep UvA Matching (wordt Adviesgroep)
Anneke Wagner Astrid Janmaat Emmy van Rijen Evalien Rauws Jasper ter Schegget Jet Benjamins Jurgen Grimbergen Marjan de Vries Michel Rodrigues Mieke Sillekens Ellen Rijnders CSR, vacature Jan Hindrik Ravesloot Brigitte Widdershoven (vz) Kick off UvA Matching 19 september 2013

30 Misschien wat overdreven maar dan toch ….
Kick off UvA Matching 19 september 2013

31 Elke student op de juiste plaats ….
Kick off UvA Matching 19 september 2013 31

32 De ervaringen bij Psychologie Klaas Visser
Matching! De ervaringen bij Psychologie Klaas Visser

33 Probleem Hoger Onderwijs kent veel uitval en veel switchers
Onderwijsinspectie 2009: starters 2002: 48% switch of uitval na 7 jaar wel vaak in HO gebleven Kick off UvA Matching 19 september 2013

34 Voorlichting? Veel voorlichting Scholen Proefstuderen Bachelordagen
Brochures En toch Veel kritiek studentenorganisaties (niet representatief, teveel op reclame en werving gericht, geen eerlijk beeld etc.) Maar wat vinden de gestopte studenten achteraf? Proefstuderen Individuele gesprekken Meeloopdagen Kick off UvA Matching 19 september 2013

35 Studiestakers en hun mening
Elsen 1996, Bloemlezing meningen studiestakers: Open dagen zijn heel anders dan in het echt. Je kunt beter met een echte studiedag meelopen. Voorlichting heeft niet echt een rol gespeeld in mijn keuze voor de studie, ik had al een idee gevormd, en dit beeld werd door de voorlichting niet weersproken, maar het was anders dan de werkelijkheid. Hoe ziet een studiedag eruit, hoe ziet een week eruit, het zijn allemaal mooie verhalen die je te horen krijgt, maar wat krijg je nu precies voor je kiezen, hoe zit het in elkaar, hoe breng je een dag en een week door? De voorlichters van de universiteit zeiden wel wat voor soort vakken er waren, maar niet hoe het in elkaar zat, de manier waarop er gewerkt werd. Het was totaal anders dan het VWO, ik had geen idee van studiepunten, colleges en werkgroepen. Op de voorlichtingsdag Biologie werden er specialisatiecolleges gegeven over gedrag van dieren. Dat was wel een studententrekker, maar gaf geen goede indruk van de propedeuse. Kick off UvA Matching 19 september 2013

36 Studiestakers en hun mening
Opmerkingen deelnemers: Je kunt in voorlichting nooit het gevoel nabootsen dat wordt opgeroepen door een dag die bestaat uit twee uur college, en vervolgens 300 bladzijden moeten lezen. Er werd in de voorlichting benadrukt dat je op de universiteit zelfstandig moet werken. Daar kun je je op dat moment niet zo veel bij voorstellen. Mensen zeiden wel dat de studie moeilijk was, maar hoe moeilijk is moeilijk? Dat kun je van tevoren nooit weten. Ik vond het lastig om een goed studieritme te ontwikkelen. Ik had weinig college, en er werd niet echt huiswerk opgegeven. Voor de tentamens moest ik grote lappen tekst lezen. Ik had er helemaal geen zin in, en had geen idee hoe ik het aan moest pakken. Kortom: men wil graag weten hoe het echt is! Kick off UvA Matching 19 september 2013

37 Ervaring Psychologie Ervaring opgedaan in 2004 met intake gesprekken
Zelf veel gesprekken gevoerd Men doet alles om “aangenomen” te worden Economie heeft vergelijkbare ervaringen In 2005 fixus ingevoerd en nagedacht over hoe het beter kan Kick off UvA Matching 19 september 2013

38 Wat dan wel? Eerste cijfer blijkt geweldige voorspeller, verklaart 50% variantie in studiesucces; meer dan enige andere voorspeller (intelligentie, motivatie, persoonlijkheidsvariabelen etc.) Zie ook Peter v.d. Heijden UU, RISBO studies etc. Selectie na de poort werkt kennelijk veel beter; BSA! Idee: is dat naar voren te halen in de vorm van een miniatuurstudie? Kick off UvA Matching 19 september 2013

39 Experiment 2006 Helft studenten decentraal geselecteerd
Week proefstuderen met toets college gegeven week laten studeren toets afgenomen + aantal tests toetsuitslag bepalend maar… iedereen toegelaten die wilde Drie groepen studenten: geselecteerden, niet-geselecteerden en studenten die helemaal niet hebben meegedaan Kick off UvA Matching 19 september 2013

40 Resultaten: uitval Na 1 jaar en na 4 jaar
Kick off UvA Matching 19 september 2013

41 Samenvatting resultaten
Geen verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers Wel verschil tussen geselecteerden en niet-geselecteerden Onder de geselecteerden: minder uitval (18% vs 30%) iets hogere cijfers minder studievertraging (meer ec per jaar) vaker een bachelordiploma binnen 4 jaar resultaten bleven significant ook na correctie voor vooropleiding, geslacht, intelligentie en VWO eindexamengemiddelde. Kick off UvA Matching 19 september 2013

42 Conclusies Selectietoets op basis van proefstuderen werkt
Het werkt beter dan loten Helpt bij selecteren in zwakkere VWO groep Studenten met >= 7 op VWO direct toelaten?! Maar: er blijven foute voorspellingen Kick off UvA Matching 19 september 2013

43 2012 en 2013: 90% selectie Studieweek uitgebreid, naar een echte studieweek: 2 colleges, op 1 dag week thuis studeren met hulp via digitaal werkboek 2 toetsen waarvan de uitslagen zijn gemiddeld (betr.b.heid) 2x aangeboden wegens grote belangstelling resultaat: 86% geslaagd (deel valt af in de week) ook tientallen die niet kwamen cijfers gemiddeld veel hoger dan in propedeuse… spanning en veel enthousiasme Ik wist dat ik dit wilde en weet nu dat ik het kan. Kick off UvA Matching 19 september 2013

44 Bruikbaar elders? Kan hele goede aanvulling zijn op voorlichting, vooral bij studies die men niet van de middelbare school kent Efficiënter en goedkoper dan individuele gesprekken Aspirant studenten krijgen eerste signaal Heel goed te combineren met BSA en mentoraat Maar: zeker geen wondermiddel Studenten doen veel om “aangenomen te worden” Keuze voor studeren en stad is immers al gemaakt Belangrijkste punt: je laat als opleiding zien dat je er alles aan doet om studenten een heel goed beeld van de studie en het studeren te geven! Kick off UvA Matching 19 september 2013

45 Vragen en adviezen Wat weet je van studiestakers uit je eigen opleiding en zit daar lijn in? Zijn in jouw opleiding de eerste cijfers ook een goede voorspeller? Zijn er belangrijke elementen die je naar voren kunt halen? Hou het simpel Ga niet zelf heel veel werk verrichten, maar zet de aankomende studenten aan het werk zodat ze ervaren wat studeren is Neem een toets af (men moet het serieus nemen) omdat veel in het studiesucces draait om inzet Beloon het eventueel met bijvoorbeeld een bonuspunt Kick off UvA Matching 19 september 2013

46 Waarom stoppen studenten
Elsen, 1996: op basis van interviews met studiestakers De hoofdredenen om met de studie te stoppen zijn: een tegenvallende inhoud, een tegenvallende aanpak (te theoretisch, te wetenschappelijk), een tegenvallende opzet (te weinig structuur) en onvoldoende inzet van de student. Zorg er dus voor dat de aankomende student de inhoud, de aanpak en de opzet van de studie ervaart en dat hij moet laten zien zich in te willen zetten! Kick off UvA Matching 19 september 2013

47 Vragen? Kick off UvA Matching 19 september 2013

48 De planning van UvA Matching
Brigitte Widdershoven

49 Projectgroep Opdracht: Opstellen integraal projectplan o.b.v. doelstellingen en aanbevelingen van het rapport Selectie, Matching en Intake (december 2012) van de werkgroep UCO Kick off UvA Matching 19 september 2013

50 Doelstellingen Implementeren eenduidige keten van studieoriëntatie tot validatie: studievoorlichting - matching – (heroriëntatie) – plaatsing. Bij de totstandkoming van deze keten is de UvA instellingsbreed voorbereid op de (relevante) nieuwe regels in de WHW (Kwaliteit in Verscheidenheid). Bij de uitwerking aandacht voor: administratieve processen, logistieke gevolgen, in- en externe communicatie, financiële consequenties, samenwerkingspartners binnen Amsterdam en de evaluatie van de cyclus. In lijn met de visie zoals naar voren kwam in de presentatie van Marjoleine en Klaas Kick off UvA Matching 19 september 2013

51 Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV)
Wet beoogt o.a.: bevordering van een goede studiekeuze en studiesucces in het Nederlands hoger onderwijs. Alle aankomende studenten of studie-switchers dienen (inclusief HBO-P) zich vóór 1 mei in te schrijven Alle inschrijvers voor 1 mei hebben recht op studiekeuzeactiviteiten & een studiekeuzeadvies Naast het recht ook de plicht om deel te nemen (wederkerigheid) Voor aspirant studenten die zich na 1 mei (her)aanmelden gelden aangepaste regels het wettelijk recht van aankomende studenten op een studiekeuzeactiviteit en –advies en de daarbij behorende regels rond toelatingsrecht en toelaatbaarheid. Kick off UvA Matching 19 september 2013

52 KiV: keuzes van de UvA Type aanmelder Wettelijk recht op
studiekeuzeactviteit en -advies? Kan verplicht worden tot UvA Matching? Toelatingsrecht? Voor 1 mei aangemeld Alle studenten Ja Ja, mits UvA Matching J Wisselt van keuze na 1 mei Nee Ja, augustus Ja, mits UvA Matching A Na 1 mei Ja, voor 15 juli, augustus. Nee, toelaatbaar i.o.m. de instellingsregels Switcher als gevolg van BSA die na 1 mei is afgegeven Ja, mits voldaan aan de UvA Matching in augustus. Buitenlandse vooropleiding Aanmelders voor opleiding met numerus fixus of aanvullende eis Nee, toelating is afhankelijk van uitslag loting of selectieprocedure Kick off UvA Matching 19 september 2013

53 Keuzes (II) Naam: UvA Matching Periode: 2 t/m13 juni 2014
Heroriëntatie workshops (1-2 juli 2014) Bijzondere groepen: studenten uit Caribische deel van het Koninkrijk (HBO-P, vraagt nog aandacht) Augustusronde UvA Matching voor beperkte groep (overmacht, uitgeloot, switch op basis van matching juni, negatief BSA) Juist voor de aspirant studenten die behoren tot de tweede groep geldt dat zij in veel gevallen een verkeerde studiekeuze maken en daardoor switchen, tijd verliezen of zelfs geheel uitvallen. Aangezien de UvA het aanbieden van matching voor beide groepen aspirant studenten van belang acht is gekozen voor de invoering van verplichte UvA Matching in zowel juni als augustus. Als een aspirant student, zonder geldige redenen niet deelneemt aan UvA Matching wordt hij niet toegelaten tot de opleiding/UvA. Kick off UvA Matching 19 september 2013

54 Augustus-ronde Trachten groep zo klein mogelijk te houden:
heroriëntatietraject voorlichten: studenten selectieve opleiding en studenten met (dreigend) negatief BSA Kick off UvA Matching 19 september 2013

55 Projectplanning Kick off UvA Matching 19 september 2013

56 Project per fase Fase 1 (april-augustus 2013): opstellen PP en
uitwerken randvoorwaarden Fase 2 (september 2013-mei 2014): uitwerking PP per aandachtsgebied, incl. invulling UvA Matching per opleiding Fase 3 (juni-augustus 2014): uitvoering UvA Matching Fase 4 (september-oktober 2014): evaluatie Kick off UvA Matching 19 september 2013

57 6 aandachtsgebieden Communicatie (oriëntatiefase)
Administratieve planning (fase van aanmelden, inschrijving en registratie) UvA Matching Heroriëntatie en Clearing House Wet- en regelgeving Logistiek en organisatie Kick off UvA Matching 19 september 2013

58 1. Communicatie (oriëntatie en organisatie)
Plan van aanpak (augustus) Eenduidig voorlichtingstraject: afstemming bestaand traject op keten (beoogde UvA cyclus) Interne communicatie (interne website, nieuwsflits en vragen box, FAQ) Externe communicatie (studiekiezers en toeleverend onderwijs. Bijv: decanensymposium, vanaf 1 oktober: website, FAQ, flyer, persbericht) Na oktober: bezoek decanenkringen, schoolbezoeken, bachelordag… Organisatie UvA Matching/heroriëntatie Kick off UvA Matching 19 september 2013

59 2. Administratieve planning
Fase van aanmelden, inschrijving en registratie Kick off UvA Matching 19 september 2013

60 3. UvA Matching Logistieke planning (wanneer en waar?)
1 oktober (opening studielink) bericht website opleiding Invulling UvA Matching per opleiding (1 december) 2-13 juni 2014 UvA Matching Medio augustus UvA Matching (light) September: evaluatie (& bijstelling UvA Matching 2015) Kick off UvA Matching 19 september 2013

61 4. Heroriëntatie en Clearing House
Plan van aanpak heroriëntatie Afstemming Amsterdamse Onderwijspartners, plan van aanpak Clearing House (oktober) Ontwikkelen heroriëntatieworkshops Logistiek heroriëntatieworkshops Aanbieden WS (1-2 juli 2014) Kick off UvA Matching 19 september 2013

62 5. Wet en regelgeving Conceptregeling ‘Studiekeuzeadvies UvA’, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW (augustus) Medezeggenschap regeling (september) Ontwerpen en toetsen standaard studiekeuzeadviezen (brieven) met verwijzing naar heroriëntatie Inrichten procedures voor het toetsen geldigheid reden van verhindering UvA Matching door Casuscommissie studentendecanen Kick off UvA Matching 19 september 2013

63 6. Logistiek en Organisatie
Projectplan UvA Matching (augustus 2013) Handreiking UvA Matching opleidingen (Wegwijzer, september 2013) Logistieke planning UvA Matching 2014 (afstemming opleidingen aanbod, zalenplanning etc.) O-meting UvA Matching (t.b.v. effectmeting) Kennisdeling: bezoeken faculteiten SG, UvA brede (kennis)sessie UvA, kennisdeling (website) Kick off UvA Matching 19 september 2013

64 Vragen? Informatie? Interne website, nieuwsflits en vragen e-mailbox,
FAQ, Kader UvA Matching, bezoeken aan opleidingen Kick off UvA Matching 19 september 2013

65 Selectie, Matching en Intake
Inschrijfprocedures en administratieve organisatie Anneke Wagner

66 Werkgroep Inrichting is gestart
Jetse Duursma Willy Hogerhuis Anfaira Doest Ingrid Engelbrecht Wendy van der Linden Anneke Wagner CFB SIS, systeemkenners, Teamleider inschrijvingen CSA, Lokaal Functioneel Beheerders SIS. Geregeld overleg met Els Spreij, hoofd CSA, met Bureau Communicatie en met stuurgroep. Kick off UvA Matching 19 september 2013

67 Uitgangspunten voor nieuwe administratieve processen
Tijdig gereed Efficiënt, zoveel mogelijk geautomatiseerd Heldere afbakening tussen verantwoordelijkheden en werkzaamheden Bureau Communicatie, CSA en faculteiten Zoveel mogelijk in lijn met filosofie achter UvA Matching Kick off UvA Matching 19 september 2013

68 Vanaf 1 oktober kunnen aspirant studenten
zich aanmelden via Studielink Welkom Check je ingangseisen Check je studie: info over UvA Matching op de UvA inschrijfwebpagina Begin januari hoor je van ons hoe je je moet aanmelden voor UvA Matching! Kick off UvA Matching 19 september 2013

69 De CSA/CFB maakt in SIS Inschrijf een nieuwe checklist
Valt de aspirant student onder de nieuwe regeling? Heeft hij/zij toelatingsrecht? Moet hij/zij UvA Matchen? Welk resultaat moet daar behaald (m.n. belangrijk na 1 mei)? Kick off UvA Matching 19 september 2013

70 CSA/CFB maakt vakken in SIS aan:
De aspirant student moet zichzelf aanmelden voor UvA Matching van zijn keuze UvA Matching is: de studie ervaren dus aanmelden voor een vak via de Webapplicatie Vakaanmelden CSA/CFB maakt vakken in SIS aan: UvA MatchingNaamOpleiding Kick off UvA Matching 19 september 2013

71 Begin januari infomail over hoe inschrijven
te vervolgen en hoe aan te melden voor UvA Matching UvA NetID Verwijzing naar UvA webpagina met nadere uitleg Link naar “Studiegidspagina” met - beschrijving vak UvAMatchingNaamOpleiding - knop voor aanmelding vak UvAMatchingNaam Opleiding Kick off UvA Matching 19 september 2013

72 Wanneer en globaal hoe de UvA Matchingen ingericht worden
Dat betekent dat de opleidingen ruim voor die tijd (begin november) al moeten weten Wanneer en globaal hoe de UvA Matchingen ingericht worden Wat het beleid bij de opleidingen is t.a.v. de toelating na 1 mei Om e.e.a. organisatorisch goed te stroomlijnen wil de werkgroep 1 contactpersoon per faculteit Kick off UvA Matching 19 september 2013

73 Student meldt zich aan voor vak UvAMatchingNaamOpleiding
Vanaf dat moment zien faculteiten de aspirant student “binnenkomen” … … en nemen de communicatie over. Kick off UvA Matching 19 september 2013

74 De aspirant student neemt deel aan UvA Matching
En het resultaat wordt op het vak geadministreerd is SIS Kick off UvA Matching 19 september 2013

75 Verschillende uitslagen:
8 vld onv 4 No show Verschillende uitslagen: De uitslag wordt geautomatiseerd vertaald naar wel of niet vinkje in de checklist Verschillende uitkomsten voor en na 1 mei!!! Kick off UvA Matching 19 september 2013

76 Op basis van uitslag worden de diversen adviezen uitgebracht.
Procedures hiervoor worden nog uitgewerkt door JZ en AZ Kick off UvA Matching 19 september 2013

77 Behandeling verzoeken tot deelname aan UvA Matching in augustus
Hoe om te gaan met aankomende studenten die te kennen geven niet te kunnen komen? Behandeling verzoeken tot deelname aan UvA Matching in augustus Facultair of Centraal (studentendecanen)?? Kick off UvA Matching 19 september 2013

78 “Dat wordt nog een hele puzzel…
maar wel heel leuk dat de UvA dit zo doet!” Kick off UvA Matching 19 september 2013

79 Meer informatie medewerker.uva.nl/uvamatching Update UvA Matching
Kick off UvA Matching 19 september 2013


Download ppt "Kick off UvA Matching 19 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google