De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick off UvA Matching 26 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick off UvA Matching 26 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Kick off UvA Matching 26 september 2013

2 Stuurgroep UvA Matching
Kick off UvA Matching 26 september 2013

3 Agenda Inloop Opening Visie, doel, strategie en governance UvA Matching 15:05 Planning UvA Matching en vervolgstappen 15:20 Pauze met koffie, thee en een kleine versnapering Hoe kom je tot een goede matching? Nieuwe inschrijfprocedures Vragen, afsluiting en borrel +/ Einde Kick off UvA Matching 26 september 2013

4 Kick-off Marjoleine Zieck .
UvA Matching Kick-off Marjoleine Zieck .

5 Prestatieafspraken “In 2014 zal elke faculteit proefstudeerweken of andere intakeprogramma’s vóór het begin van het studiejaar aanbieden, die de aankomende bachelorstudent een reëel beeld geven van wat de opleiding van zijn voorkeur inhoudt en hem helpen de meest geschikte opleiding te kiezen”. Kick off UvA Matching 26 september 2013

6 Prestatieafspraken “Het uitval percentage gedurende het eerste jaar van het cohort 2014 en het percentage studenten dat in het eerste jaar naar een andere opleiding overstapt, zullen samen niet hoger zijn dan de huidige 23%”. Kick off UvA Matching 26 september 2013

7 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011
Kick off UvA Matching 26 september 2013

8 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011
Kick off UvA Matching 26 september 2013

9 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011
Kick off UvA Matching 26 september 2013

10 Wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid’
Kick off UvA Matching 26 september 2013

11 UvA Matching Kick off UvA Matching 26 september 2013

12 UvA Matching Kick off UvA Matching 26 september 2013

13 UvA Matching én zelfstudie
Kick off UvA Matching 26 september 2013

14 UvA Matching: de ‘immersion week’
Kick off UvA Matching 26 september 2013

15 ‘trechtermodel’ Kick off UvA Matching 26 september 2013

16 UvA Matching: partners
Kick off UvA Matching 26 september 2013 16

17 UvA Matching: partners
Kick off UvA Matching 26 september 2013 17

18 UvA Matching: clearing house
Kick off UvA Matching 26 september 2013

19 UvA Matching: clearing house
Kick off UvA Matching 26 september 2013

20 UvA matching: unique selling point
Kick off UvA Matching 26 september 2013 20

21 UvA matching: kosten Kick off UvA Matching 26 september 2013

22 UvA Matching: baten Kick off UvA Matching 26 september 2013

23 UvA matching: evaluatie
Kick off UvA Matching 26 september 2013

24 UvA Matching: organisatie
Kick off UvA Matching 26 september 2013

25 UvA Matching: organisatie
Kick off UvA Matching 26 september 2013

26 Samenstelling Stuurgroep UvA Matching
Klaas Visser Jan Roodenrijs Ellen de Jong Jeroen Goedkoop Femmy Wolthuis Hendrikje Veerman Evert Jan Meijer Lucy Wenting Babs van den Bergh Ineke Vedder Brigitte Widdershoven Jan Hindrik Ravesloot Farah Meuse Marjoleine Zieck (vz) Kick off UvA Matching 26 september 2013

27 Samenstelling Projectgroep UvA Matching (wordt Adviesgroep)
Anneke Wagner Astrid Janmaat Emmy van Rijen Evalien Rauws Jasper ter Schegget Jet Benjamins Jurgen Grimbergen Marjan de Vries Michel Rodrigues Mieke Sillekens Ellen Rijnders CSR, vacature Jan Hindrik Ravesloot Brigitte Widdershoven (vz) Kick off UvA Matching 26 september 2013

28 Misschien wat overdreven maar dan toch ….
Kick off UvA Matching 26 september 2013

29 Elke student op de juiste plaats ….
Kick off UvA Matching 26 september 2013 29

30 De planning van UvA Matching
Brigitte Widdershoven

31 PROJECTGROEP Opdracht: Opstellen integraal projectplan o.b.v. doelstellingen en aanbevelingen van het rapport Selectie, Matching en Intake (december 2012) van de werkgroep UCO Kick off UvA Matching 26 september 2013

32 DOELSTELLINGEN Implementeren eenduidige keten van studieoriëntatie tot validatie: studievoorlichting - matching - (heroriëntatie) - plaatsing. Bij de totstandkoming van deze keten is de UvA instellingsbreed voorbereid op de (relevante) nieuwe regels in de WHW (Kwaliteit in Verscheidenheid). Bij de uitwerking aandacht voor: administratieve processen, logistieke gevolgen, in- en externe communicatie, financiële consequenties, samenwerkingspartners binnen Amsterdam en de evaluatie van de cyclus. Kick off UvA Matching 26 september 2013

33 KEUZES 3 rondes UvA Matching Vroeg UvA Matching voor vroege aanmelders
Periode: 2 t/m13 juni 2014 Medio augustus: UvA Matching voor een beperkte groep Doelgroep: overmacht, uitgeloot, switch op basis van matching juni, negatief BSA. Trachten deze groep zo klein mogelijk te houden. Heroriëntatie workshops (1-2 juli 2014) Kick off UvA Matching 26 september 2013

34 WETSVOORSTEL Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV)
Wet beoogt o.a.: bevordering van een goede studiekeuze en studiesucces in het Nederlands hoger onderwijs. alle aankomende studenten of studie-switchers (inclusief HBO-P) dienen zich vóór 1 mei in te schrijven. alle inschrijvers voor 1 mei hebben recht op studiekeuzeactiviteiten & een studiekeuzeadvies. naast het recht ook de plicht om deel te nemen (wederkerigheid). voor aspirant studenten die zich na 1 mei (her) aanmelden gelden aangepaste regels. Kick off UvA Matching 26 september 2013

35 KiV: KEUZES VAN DE UVA Type aanmelder Wettelijk recht op
studiekeuzeactviteit en -advies? Kan verplicht worden tot UvA Matching? Toelatingsrecht? Voor 1 mei aangemeld Alle studenten Ja Ja, mits UvA Matching J Wisselt van keuze na 1 mei Nee Ja, augustus Ja, mits UvA Matching A Na 1 mei Ja, voor 15 juli, augustus. Nee, toelaatbaar i.o.m. de instellingsregels Switcher als gevolg van BSA die na 1 mei is afgegeven Ja, mits voldaan aan de UvA Matching in augustus. Buitenlandse vooropleiding Aanmelders voor opleiding met numerus fixus of aanvullende eis Nee, toelating is afhankelijk van uitslag loting of selectieprocedure Kick off UvA Matching 26 september 2013

36 PROJECTPLANNING Kick off UvA Matching 26 september 2013

37 PROJECT PER FASE Fase 1 (april-augustus 2013): opstellen PP en uitwerken randvoorwaarden) Fase 2 (september 2013-mei 2014): uitwerking PP per aandachtsgebied, incl. invulling UvA Matching per opleiding Fase 3 (juni-augustus 2014): uitvoering UvA Matching Fase 4 (september-oktober 2014): evaluatie Kick off UvA Matching 26 september 2013

38 6 AANDACHTSGEBIEDEN Communicatie (oriëntatiefase)
Administratieve planning (fase van aanmelden, inschrijving en registratie) UvA Matching Heroriëntatie en Clearing House Wet- en regelgeving Logistiek en organisatie Kick off UvA Matching 26 september 2013

39 1. Communicatie (oriëntatie en organisatie)
Plan van aanpak (augustus) Eenduidig voorlichtingstraject: afstemming bestaand traject op keten (beoogde UvA cyclus) Interne communicatie (interne website, nieuwsflits en vragen box, FAQ) Externe communicatie (studiekiezers en toeleverend onderwijs. Bijv: decanensymposium, vanaf 1 oktober: website, FAQ, flyer, persbericht) Na oktober: bezoek decanenkringen, schoolbezoeken, bachelordag… Organisatie UvA Matching/heroriëntatie Kick off UvA Matching 26 september 2013

40 2. Administratieve planning
Fase van aanmelden, inschrijving en registratie Kick off UvA Matching 26 september 2013

41 3. UvA Matching Logistieke planning (wanneer en waar?)
1 oktober (opening studielink) bericht website opleiding Kennisdeling Invulling UvA Matching per opleiding (1 december) Vroege Matching 2-13 juni 2014 UvA Matching Medio augustus UvA Matching (light) September: evaluatie (& bijstelling UvA Matching 2015) Kick off UvA Matching 26 september 2013

42 4. Heroriëntatie en Clearing House
Plan van aanpak heroriëntatie Afstemming Amsterdamse Onderwijspartners, plan van aanpak Clearing House (oktober) Ontwikkelen heroriëntatieworkshops Logistiek heroriëntatieworkshops Aanbieden workshops (1-2 juli 2014) Kick off UvA Matching 26 september 2013

43 5. Wet en regelgeving Conceptregeling ‘Studiekeuzeadvies UvA’, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW (augustus) Medezeggenschap regeling (september) Ontwerpen en toetsen standaard studiekeuzeadviezen (brieven) met verwijzing naar heroriëntatie Inrichten procedures voor het toetsen geldigheid reden van verhindering UvA Matching door Casuscommissie studentendecanen Kick off UvA Matching 26 september 2013

44 6. Logistiek en Organisatie
Projectplan UvA Matching (augustus 2013) Handreiking UvA Matching opleidingen (Wegwijzer, begin oktober 2013) Logistieke planning UvA Matching 2014 (afstemming opleidingen aanbod, zalenplanning, etc.) O-meting UvA Matching (t.b.v. effectmeting) Kennisdeling: bezoeken faculteiten SG, UvA Brede (kennis)sessie UvA, kennisdeling (website) Kick off UvA Matching 26 september 2013

45 VRAGEN? INFORMATIE? Interne website: medewerker.uva.nl/uvamatching
Nieuwsflits Vragen box: FAQ Kader UvA Matching Bezoeken aan opleidingen Kick off UvA Matching 26 september 2013

46 Organisatie Rifka van der Meer en Emmy van Rijen
Decentrale selectie Organisatie Rifka van der Meer en Emmy van Rijen

47 Doel Plaatsgarantie voor de meest gemotiveerde en geschikte studenten
Een reëel beeld van de opleiding geven / het studeren laten ervaren En zo hopelijk het tegengaan van studie-uitval in het eerste studiejaar Kick off UvA Matching 26 september 2013

48 Tijdbalk Locatie en zalen regelen! Programma vaststellen
Docenten vragen Studiemateriaal produceren Deelnemersregistratie organiseren Onderwijs- en toetsdag organiseren Correctie organiseren Communicatie Kick off UvA Matching 26 september 2013

49 Programma vaststellen
Wat weet je van studiestakers? Wat zijn goede voorspellers binnen je opleiding? Wat zijn belangrijke elementen binnen de opleiding? Docenten benaderen  afstemming! Kick off UvA Matching 26 september 2013

50 Programma vaststellen (2)
Tips: hou het simpel! durf pragmatisch te zijn maak het niet ‘te leuk’ Kick off UvA Matching 26 september 2013

51 Programma bij Rechten Een onderwijsdag bijwonen op de faculteit Welkom
3 colleges Lunch Praktische info Zelfstudie (4 c.q. 3,5 volle dagen) met peercoaches Een toets maken op de UvA (mc vragen over de 3 vakken en een casus aansprakelijkheidsrecht) Kick off UvA Matching 26 september 2013

52 E-coaches

53 Programma bij Psychologie
Een onderwijsdag bijwonen Ontvangst College Inleiding in de psychologie & studievaardigheid Lunch o.l.v. studentbegeleiders College Methode van Onderzoek Zes dagen zelfstudie + digitaal werkboek Een toets maken op de UvA (15 mc per vak en 1 open vraag per vak) Kick off UvA Matching 26 september 2013

54 Studiemateriaal Rechten
Reader met de betreffende hoofdstukken, artikelen en arresten Blackboardpagina met o.a. webcollege studievaardigheden Vooraf: enkele digitale artikelen Kick off UvA Matching 26 september 2013

55 Blackboard Kick off UvA Matching 26 september 2013

56 Studiemateriaal Psychologie
Reader (afgesproken met de uitgever, zelf gemaakt) Blackboardsite (zelf gemaakt met Digitaal Werkboek uit propedeuse als vb) Voorlichtingsmateriaal Practicumgroepen (practicumgroepen geschreven) Kick off UvA Matching 26 september 2013

57 Deelnemersregistratie Rechten
Lijsten via query’s uit SIS Aanschrijven per (persoonlijk) Bevestiging / registratie via Pontifex Mails via Pontifex Wat als mensen niet kunnen deelnemen? Kick off UvA Matching 26 september 2013

58 Deelnemersregistratie Psychologie
Lijsten via Centrale Studenten Administratie Belangrijke informatie: UvA 1e keus of niet Centraal of decentraal aangemeld Welke dataset voorkeur Vanuit Excel g d Mailadres: Als je niet kan, kan je niet. Bij ziekte coulant, alleen de toets mag. Kick off UvA Matching 26 september 2013

59 Organisatie van de dagen zelf
Het zijn nog géén studenten Streven naar perfecte organisatie Logistiek (catering, draaiboek) Bemensing (werkstudenten) Tip: Maak gebruik van je ervaring in bv voorlichting/introductiedagen Kick off UvA Matching 26 september 2013

60 Kick off UvA Matching 26 september 2013

61 Webcollege tentamenstrategie
Kick off UvA Matching 26 september 2013

62 Correctie organiseren Rechten
MC-toets naar AC Casusvragen naar werkstudenten o.l.v. docent Uitslagen verwerken in Excel Waar komt de cesuur? Berichten naar studenten Wat te doen met verzoeken inzage? Vragen naar aanleiding van de uitslag Kick off UvA Matching 26 september 2013

63 Kick off UvA Matching 26 september 2013

64 Correctie organiseren Psychologie
MC-toets naar onderwijsbalie Open vragen naar vaste nakijkteams Uitslagen verwerken in Excel Cesuur zoveel mogelijk conform ‘gewone’ tentamens (dit jaar 86% geslaagd, veel beter dan tentamens) Berichten naar studenten Inzage procedure van ‘gewone’ tentamens Kick off UvA Matching 26 september 2013

65 Verzonden: zondag 9 juni 2013 23:16 Aan: Decentraleselectie-fdr; XXX
Onderwerp: RE: Extra tijd voor de toets - dyslexieverklaring Geachte mevrouw van Rijen,
 
 Ik wou mij afmelden voor de decentrale toets, ik heb er goed over
nagedacht en heb besloten dat de studie niets voor mij is! 
 Ik ben er erg blij dat ik door de hoorcolleges daar nu achter
ben gekomen! Maar ik vond de dag zeer geslaagd omdat ik zeker weet dat ik aan de UVA wil studeren alles was super geregeld en er heerst een hele fijne sfeer op de universiteit!
 
 Met vriendelijke groeten,
 
 XXX Kick off UvA Matching 26 september 2013

66 Selectie, Matching en Intake
Inschrijfprocedures en administratieve organisatie Anneke Wagner

67 Werkgroep Inrichting is gestart
Jetse Duursma Willy Hogerhuis Anfaira Doest Ingrid Engelbrecht Wendy van der Linden Anneke Wagner CFB SIS, systeemkenners, Teamleider inschrijvingen CSA, Lokaal Functioneel Beheerders SIS. Geregeld overleg met Els Spreij, hoofd CSA, met Bureau Communicatie en met stuurgroep. Kick off UvA Matching 26 september 2013

68 Uitgangspunten voor nieuwe administratieve processen
Tijdig gereed Efficiënt, zoveel mogelijk geautomatiseerd Heldere afbakening tussen verantwoordelijkheden en werkzaamheden Bureau Communicatie, CSA en faculteiten Zoveel mogelijk in lijn met filosofie achter UvA Matching Kick off UvA Matching 26 september 2013

69 Vanaf 1 oktober kunnen aspirant studenten
zich aanmelden via Studielink Welkom Check je ingangseisen Check je studie: info over UvA Matching op de UvA inschrijfwebpagina Begin januari hoor je van ons hoe je je moet aanmelden voor UvA Matching! Kick off UvA Matching 26 september 2013

70 De CSA/CFB maakt in SIS Inschrijf een nieuwe checklist
Valt de aspirant student onder de nieuwe regeling? Heeft hij/zij toelatingsrecht? Moet hij/zij UvA Matchen? Welk resultaat moet daar behaald (m.n. belangrijk na 1 mei)? Kick off UvA Matching 26 september 2013

71 CSA/CFB maakt vakken in SIS aan:
De aspirant student moet zichzelf aanmelden voor UvA Matching van zijn keuze UvA Matching is: de studie ervaren dus aanmelden voor een vak via de Webapplicatie Vakaanmelden CSA/CFB maakt vakken in SIS aan: UvA MatchingNaamOpleiding Kick off UvA Matching 26 september 2013

72 Begin januari infomail over hoe inschrijven
te vervolgen en hoe aan te melden voor UvA Matching UvA NetID Verwijzing naar UvA webpagina met nadere uitleg Link naar “Studiegidspagina” met - beschrijving vak UvAMatchingNaamOpleiding - knop voor aanmelding vak UvAMatchingNaam Opleiding Kick off UvA Matching 26 september 2013

73 Wanneer en globaal hoe de UvA Matchingen ingericht worden
Dat betekent dat de opleidingen ruim voor die tijd (begin november) al moeten weten Wanneer en globaal hoe de UvA Matchingen ingericht worden Wat het beleid bij de opleidingen is t.a.v. de toelating na 1 mei Om e.e.a. organisatorisch goed te stroomlijnen wil de werkgroep 1 contactpersoon per faculteit Kick off UvA Matching 26 september 2013

74 Student meldt zich aan voor vak UvAMatchingNaamOpleiding
Vanaf dat moment zien faculteiten de aspirant student “binnenkomen” … … en nemen de communicatie over. Kick off UvA Matching 26 september 2013

75 De aspirant student neemt deel aan UvA Matching
En het resultaat wordt op het vak geadministreerd is SIS Kick off UvA Matching 26 september 2013

76 Verschillende uitslagen:
8 vld onv 4 No show Verschillende uitslagen: De uitslag wordt geautomatiseerd vertaald naar wel of niet vinkje in de checklist Verschillende uitkomsten voor en na 1 mei!!! Kick off UvA Matching 26 september 2013

77 Op basis van uitslag worden de diversen adviezen uitgebracht.
Procedures hiervoor worden nog uitgewerkt door JZ en AZ Kick off UvA Matching 26 september 2013

78 Behandeling verzoeken tot deelname aan UvA Matching in augustus
Hoe om te gaan met aankomende studenten die te kennen geven niet te kunnen komen? Behandeling verzoeken tot deelname aan UvA Matching in augustus Facultair of Centraal (studentendecanen)?? Kick off UvA Matching 26 september 2013

79 “Dat wordt nog een hele puzzel…
maar wel heel leuk dat de UvA dit zo doet!” Kick off UvA Matching 26 september 2013

80 Vragen? Kick off UvA Matching 26 september 2013

81 Meer informatie medewerker.uva.nl/uvamatching Update UvA Matching
Kick off UvA Matching 26 september 2013


Download ppt "Kick off UvA Matching 26 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google