De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick off UvA Matching 26 september 20131. Kick off UvA Matching 26 september 2013 Stuurgroep UvA Matching.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick off UvA Matching 26 september 20131. Kick off UvA Matching 26 september 2013 Stuurgroep UvA Matching."— Transcript van de presentatie:

1 Kick off UvA Matching 26 september 20131

2 Kick off UvA Matching 26 september 2013 Stuurgroep UvA Matching

3 Kick off UvA Matching 26 september 20133 Agenda 14.15Inloop 14.30Opening 14.40Visie, doel, strategie en governance UvA Matching 15:05Planning UvA Matching en vervolgstappen 15:20Pauze met koffie, thee en een kleine versnapering 15.40Hoe kom je tot een goede matching? 16.10Nieuwe inschrijfprocedures 16.25 Vragen, afsluiting en borrel +/- 17.00Einde

4 UvA Matching Kick-off Marjoleine Zieck.

5 Prestatieafspraken “In 2014 zal elke faculteit proefstudeerweken of andere intakeprogramma’s vóór het begin van het studiejaar aanbieden, die de aankomende bachelorstudent een reëel beeld geven van wat de opleiding van zijn voorkeur inhoudt en hem helpen de meest geschikte opleiding te kiezen”. Kick off UvA Matching 26 september 20135

6 Prestatieafspraken “Het uitval percentage gedurende het eerste jaar van het cohort 2014 en het percentage studenten dat in het eerste jaar naar een andere opleiding overstapt, zullen samen niet hoger zijn dan de huidige 23%”. Kick off UvA Matching 26 september 20136

7 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011 Kick off UvA Matching 26 september 20137

8 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011 8Kick off UvA Matching 26 september 2013

9 0-meting, uitval 1e jaars, cohort 2011 9Kick off UvA Matching 26 september 2013

10 Wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ Kick off UvA Matching 26 september 201310

11 UvA Matching 11Kick off UvA Matching 26 september 2013

12 UvA Matching 12Kick off UvA Matching 26 september 2013

13 UvA Matching én zelfstudie Kick off UvA Matching 26 september 201313

14 UvA Matching: de ‘immersion week’ 14Kick off UvA Matching 26 september 2013

15 ‘trechtermodel’ 15Kick off UvA Matching 26 september 2013

16 UvA Matching: partners 16Kick off UvA Matching 26 september 201316

17 UvA Matching: partners Kick off UvA Matching 26 september 201317

18 UvA Matching: clearing house 18Kick off UvA Matching 26 september 2013

19 UvA Matching: clearing house Kick off UvA Matching 26 september 201319

20 UvA matching: unique selling point 20Kick off UvA Matching 26 september 201320

21 UvA matching: kosten Kick off UvA Matching 26 september 201321

22 UvA Matching: baten Kick off UvA Matching 26 september 201322

23 UvA matching: evaluatie Kick off UvA Matching 26 september 201323

24 UvA Matching: organisatie 24Kick off UvA Matching 26 september 2013

25 UvA Matching: organisatie 25Kick off UvA Matching 26 september 2013

26 Samenstelling Stuurgroep UvA Matching Klaas VisserJan Roodenrijs Ellen de JongJeroen Goedkoop Femmy WolthuisHendrikje Veerman Evert Jan MeijerLucy Wenting Babs van den Bergh Ineke Vedder Brigitte Widdershoven Jan Hindrik Ravesloot Farah MeuseMarjoleine Zieck (vz) Kick off UvA Matching 26 september 201326

27 Samenstelling Projectgroep UvA Matching (wordt Adviesgroep) Anneke WagnerAstrid Janmaat Emmy van RijenEvalien Rauws Jasper ter ScheggetJet Benjamins Jurgen GrimbergenMarjan de Vries Michel RodriguesMieke Sillekens Ellen RijndersCSR, vacature Jan Hindrik Ravesloot Brigitte Widdershoven (vz) 27Kick off UvA Matching 26 september 2013

28 Misschien wat overdreven maar dan toch …. 28Kick off UvA Matching 26 september 2013

29 Elke student op de juiste plaats …. 29Kick off UvA Matching 26 september 201329

30 De planning van UvA Matching Brigitte Widdershoven

31 PROJECTGROEP Opdracht: Opstellen integraal projectplan o.b.v. doelstellingen en aanbevelingen van het rapport Selectie, Matching en Intake (december 2012) van de werkgroep UCO Kick off UvA Matching 26 september 201331

32 DOELSTELLINGEN Implementeren eenduidige keten van studieoriëntatie tot validatie: studievoorlichting - matching - (heroriëntatie) - plaatsing. Bij de totstandkoming van deze keten is de UvA instellingsbreed voorbereid op de (relevante) nieuwe regels in de WHW (Kwaliteit in Verscheidenheid). Bij de uitwerking aandacht voor: administratieve processen, logistieke gevolgen, in- en externe communicatie, financiële consequenties, samenwerkingspartners binnen Amsterdam en de evaluatie van de cyclus. Kick off UvA Matching 26 september 201332

33 KEUZES 3 rondes UvA Matching  Vroeg UvA Matching voor vroege aanmelders  Periode: 2 t/m13 juni 2014  Medio augustus: UvA Matching voor een beperkte groep  Doelgroep: overmacht, uitgeloot, switch op basis van matching juni, negatief BSA.  Trachten deze groep zo klein mogelijk te houden. Heroriëntatie workshops (1-2 juli 2014) Kick off UvA Matching 26 september 201333

34 WETSVOORSTEL Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) Wet beoogt o.a.: bevordering van een goede studiekeuze en studiesucces in het Nederlands hoger onderwijs. alle aankomende studenten of studie-switchers (inclusief HBO-P) dienen zich vóór 1 mei in te schrijven. alle inschrijvers voor 1 mei hebben recht op studiekeuzeactiviteiten & een studiekeuzeadvies. naast het recht ook de plicht om deel te nemen (wederkerigheid). voor aspirant studenten die zich na 1 mei (her) aanmelden gelden aangepaste regels. Kick off UvA Matching 26 september 2013 34

35 KiV: KEUZES VAN DE UVA Type aanmelderWettelijk recht op studiekeuzeactviteit en -advies? Kan verplicht worden tot UvA Matching? Toelatingsrecht? Voor 1 mei aangemeld Alle studentenJa Ja, mits UvA Matching J Wisselt van keuze na 1 mei NeeJa, augustusJa, mits UvA Matching A Na 1 mei aangemeld Alle studentenNeeJa, voor 15 juli, augustus.Nee, toelaatbaar i.o.m. de instellingsregels Switcher als gevolg van BSA die na 1 mei is afgegeven NeeJaJa, mits voldaan aan de UvA Matching in augustus. Buitenlandse vooropleidingNee Ja Aanmelders voor opleiding met numerus fixus of aanvullende eis Nee Nee, toelating is afhankelijk van uitslag loting of selectieprocedure Kick off UvA Matching 26 september 201335

36 PROJECTPLANNING Kick off UvA Matching 26 september 201336

37 PROJECT PER FASE Fase 1 (april-augustus 2013): opstellen PP en uitwerken randvoorwaarden) Fase 2 (september 2013-mei 2014): uitwerking PP per aandachtsgebied, incl. invulling UvA Matching per opleiding Fase 3 (juni-augustus 2014): uitvoering UvA Matching Fase 4 (september-oktober 2014): evaluatie Kick off UvA Matching 26 september 2013 37

38 6 AANDACHTSGEBIEDEN 1. Communicatie (oriëntatiefase) 2. Administratieve planning (fase van aanmelden, inschrijving en registratie) 3. UvA Matching 4. Heroriëntatie en Clearing House 5. Wet- en regelgeving 6. Logistiek en organisatie Kick off UvA Matching 26 september 2013 38

39 1. Communicatie (oriëntatie en organisatie) Plan van aanpak (augustus) Eenduidig voorlichtingstraject: afstemming bestaand traject op keten (beoogde UvA cyclus) Interne communicatie (interne website, nieuwsflits en vragen e-mailbox, FAQ) Externe communicatie (studiekiezers en toeleverend onderwijs. Bijv: decanensymposium, vanaf 1 oktober: website, FAQ, flyer, persbericht) Na oktober: bezoek decanenkringen, schoolbezoeken, bachelordag… Organisatie UvA Matching/heroriëntatie Kick off UvA Matching 26 september 201339

40 2. Administratieve planning Fase van aanmelden, inschrijving en registratie Kick off UvA Matching 26 september 201340

41 3. UvA Matching Logistieke planning (wanneer en waar?) 1 oktober (opening studielink) bericht website opleiding Kennisdeling Invulling UvA Matching per opleiding (1 december) Vroege Matching 2-13 juni 2014 UvA Matching Medio augustus UvA Matching (light) September: evaluatie (& bijstelling UvA Matching 2015) Kick off UvA Matching 26 september 2013 41

42 4. Heroriëntatie en Clearing House Plan van aanpak heroriëntatie Afstemming Amsterdamse Onderwijspartners, plan van aanpak Clearing House (oktober) Ontwikkelen heroriëntatieworkshops Logistiek heroriëntatieworkshops Aanbieden workshops (1-2 juli 2014) Kick off UvA Matching 26 september 201342

43 5. Wet en regelgeving Conceptregeling ‘Studiekeuzeadvies UvA’, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW (augustus) Medezeggenschap regeling (september) Ontwerpen en toetsen standaard studiekeuzeadviezen (brieven) met verwijzing naar heroriëntatie Inrichten procedures voor het toetsen geldigheid reden van verhindering UvA Matching door Casuscommissie studentendecanen Kick off UvA Matching 26 september 201343

44 6. Logistiek en Organisatie Projectplan UvA Matching (augustus 2013) Handreiking UvA Matching opleidingen (Wegwijzer, begin oktober 2013) Logistieke planning UvA Matching 2014 (afstemming opleidingen aanbod, zalenplanning, etc.) O-meting UvA Matching (t.b.v. effectmeting) Kennisdeling: bezoeken faculteiten SG, UvA Brede (kennis)sessie UvA, kennisdeling (website) Kick off UvA Matching 26 september 201344

45 VRAGEN? INFORMATIE? Interne website: medewerker.uva.nl/uvamatching Nieuwsflits Vragen e-mailbox: uvamatching@uva.nl FAQ Kader UvA Matching Bezoeken aan opleidingen Kick off UvA Matching 26 september 201345

46 Decentrale selectie Organisatie Rifka van der Meer en Emmy van Rijen

47 Doel Plaatsgarantie voor de meest gemotiveerde en geschikte studenten Een reëel beeld van de opleiding geven / het studeren laten ervaren En zo hopelijk het tegengaan van studie-uitval in het eerste studiejaar Kick off UvA Matching 26 september 201347

48 Tijdbalk Locatie en zalen regelen! Programma vaststellen Docenten vragen Studiemateriaal produceren Deelnemersregistratie organiseren Onderwijs- en toetsdag organiseren Correctie organiseren Communicatie Kick off UvA Matching 26 september 201348

49 Programma vaststellen Wat weet je van studiestakers? Wat zijn goede voorspellers binnen je opleiding? Wat zijn belangrijke elementen binnen de opleiding? Docenten benaderen  afstemming! Kick off UvA Matching 26 september 201349

50 Programma vaststellen (2) Tips: hou het simpel! durf pragmatisch te zijn maak het niet ‘te leuk’ 50 Kick off UvA Matching 26 september 2013

51 Programma bij Rechten Een onderwijsdag bijwonen op de faculteit  Welkom  3 colleges  Lunch  Praktische info Zelfstudie (4 c.q. 3,5 volle dagen) met peercoaches Een toets maken op de UvA (mc vragen over de 3 vakken en een casus aansprakelijkheidsrecht) Kick off UvA Matching 26 september 201351

52 E-coaches 52

53 Programma bij Psychologie Een onderwijsdag bijwonen  Ontvangst  College Inleiding in de psychologie & studievaardigheid  Lunch o.l.v. studentbegeleiders  College Methode van Onderzoek Zes dagen zelfstudie + digitaal werkboek Een toets maken op de UvA (15 mc per vak en 1 open vraag per vak) Kick off UvA Matching 26 september 201353

54 Studiemateriaal Rechten Reader met de betreffende hoofdstukken, artikelen en arresten Blackboardpagina met o.a. webcollege studievaardigheden Vooraf: enkele digitale artikelen 54Kick off UvA Matching 26 september 2013

55 Blackboard Kick off UvA Matching 26 september 201355

56 Studiemateriaal Psychologie Reader (afgesproken met de uitgever, zelf gemaakt) Blackboardsite (zelf gemaakt met Digitaal Werkboek uit propedeuse als vb) Voorlichtingsmateriaal Practicumgroepen (practicumgroepen geschreven) 56Kick off UvA Matching 26 september 2013

57 Deelnemersregistratie Rechten Lijsten via query’s uit SIS Aanschrijven per e-mail (persoonlijk) Bevestiging / registratie via Pontifex Mails via Pontifex decentraleselectie-fdr@uva.nl decentraleselectie-fdr@uva.nl Wat als mensen niet kunnen deelnemen? Kick off UvA Matching 26 september 201357

58 Deelnemersregistratie Psychologie Lijsten via Centrale Studenten Administratie Belangrijke informatie:  UvA 1 e keus of niet  Centraal of decentraal aangemeld  Welke dataset voorkeur Vanuit Excel gemaild Mailadres: intake-psychologie-fmg@uva.nlintake-psychologie-fmg@uva.nl Als je niet kan, kan je niet. Bij ziekte coulant, alleen de toets mag. 58Kick off UvA Matching 26 september 2013

59 Organisatie van de dagen zelf Het zijn nog géén studenten Streven naar perfecte organisatie Logistiek (catering, draaiboek) Bemensing (werkstudenten) Tip: Maak gebruik van je ervaring in bv voorlichting/introductiedagen Kick off UvA Matching 26 september 201359

60 Kick off UvA Matching 26 september 201360

61 Webcollege tentamenstrategie Kick off UvA Matching 26 september 201361

62 Correctie organiseren Rechten MC-toets naar AC Casusvragen naar werkstudenten o.l.v. docent Uitslagen verwerken in Excel Waar komt de cesuur? Berichten naar studenten Wat te doen met verzoeken inzage? Vragen naar aanleiding van de uitslag Kick off UvA Matching 26 september 201362

63 Kick off UvA Matching 26 september 201363

64 Correctie organiseren Psychologie MC-toets naar onderwijsbalie Open vragen naar vaste nakijkteams Uitslagen verwerken in Excel Cesuur zoveel mogelijk conform ‘gewone’ tentamens (dit jaar 86% geslaagd, veel beter dan tentamens) Berichten naar studenten Inzage procedure van ‘gewone’ tentamens Kick off UvA Matching 26 september 201364

65 Verzonden: zondag 9 juni 2013 23:16 Aan: Decentraleselectie-fdr; XXX Onderwerp: RE: Extra tijd voor de toets - dyslexieverklaring Geachte mevrouw van Rijen, Ik wou mij afmelden voor de decentrale toets, ik heb er goed over nagedacht en heb besloten dat de studie niets voor mij is! Ik ben er erg blij dat ik door de hoorcolleges daar nu achter ben gekomen! Maar ik vond de dag zeer geslaagd omdat ik zeker weet dat ik aan de UVA wil studeren alles was super geregeld en er heerst een hele fijne sfeer op de universiteit! Met vriendelijke groeten, XXX Kick off UvA Matching 26 september 201365

66 Selectie, Matching en Intake Inschrijfprocedures en administratieve organisatie Anneke Wagner

67 Werkgroep Inrichting is gestart Jetse Duursma Willy Hogerhuis Anfaira Doest Ingrid Engelbrecht Wendy van der Linden Anneke Wagner CFB SIS, systeemkenners, Teamleider inschrijvingen CSA, Lokaal Functioneel Beheerders SIS. Geregeld overleg met Els Spreij, hoofd CSA, met Bureau Communicatie en met stuurgroep. Kick off UvA Matching 26 september 201367

68 Uitgangspunten voor nieuwe administratieve processen Tijdig gereed Efficiënt, zoveel mogelijk geautomatiseerd Heldere afbakening tussen verantwoordelijkheden en werkzaamheden Bureau Communicatie, CSA en faculteiten Zoveel mogelijk in lijn met filosofie achter UvA Matching Kick off UvA Matching 26 september 201368

69 Welkom e-mail: Check je ingangseisen Check je studie: info over UvA Matching op de UvA inschrijfwebpagina Begin januari hoor je van ons hoe je je moet aanmelden voor UvA Matching! Vanaf 1 oktober kunnen aspirant studenten zich aanmelden via Studielink Kick off UvA Matching 26 september 201369

70 De CSA/CFB maakt in SIS Inschrijf een nieuwe checklist Valt de aspirant student onder de nieuwe regeling? Heeft hij/zij toelatingsrecht? Moet hij/zij UvA Matchen? Welk resultaat moet daar behaald (m.n. belangrijk na 1 mei)? Kick off UvA Matching 26 september 201370

71 De aspirant student moet zichzelf aanmelden voor UvA Matching van zijn keuze UvA Matching is: de studie ervaren dus aanmelden voor een vak via de Webapplicatie Vakaanmelden CSA/CFB maakt vakken in SIS aan: UvA MatchingNaamOpleiding Kick off UvA Matching 26 september 201371

72 Begin januari infomail over hoe inschrijven te vervolgen en hoe aan te melden voor UvA Matching UvA NetID Verwijzing naar UvA webpagina met nadere uitleg Link naar “Studiegidspagina” met - beschrijving vak UvAMatchingNaamOpleiding - knop voor aanmelding vak UvAMatchingNaam Opleiding Kick off UvA Matching 26 september 201372

73 Dat betekent dat de opleidingen ruim voor die tijd (begin november) al moeten weten Wanneer en globaal hoe de UvA Matchingen ingericht worden Wat het beleid bij de opleidingen is t.a.v. de toelating na 1 mei Om e.e.a. organisatorisch goed te stroomlijnen wil de werkgroep 1 contactpersoon per faculteit 73Kick off UvA Matching 26 september 2013

74 Student meldt zich aan voor vak UvAMatchingNaamOpleiding Vanaf dat moment zien faculteiten de aspirant student “binnenkomen” … … en nemen de communicatie over. Kick off UvA Matching 26 september 201374

75 De aspirant student neemt deel aan UvA Matching En het resultaat wordt op het vak geadministreerd is SIS Kick off UvA Matching 26 september 201375

76 Verschillende uitslagen: De uitslag wordt geautomatiseerd vertaald naar wel of niet vinkje in de checklist Verschillende uitkomsten voor en na 1 mei!!! 8 vld onv 4 No show Kick off UvA Matching 26 september 201376

77 Op basis van uitslag worden de diversen adviezen uitgebracht. Procedures hiervoor worden nog uitgewerkt door JZ en AZ Kick off UvA Matching 26 september 201377

78 Hoe om te gaan met aankomende studenten die te kennen geven niet te kunnen komen? Behandeling verzoeken tot deelname aan UvA Matching in augustus Facultair of Centraal (studentendecanen)?? Kick off UvA Matching 26 september 201378

79 “Dat wordt nog een hele puzzel… maar wel heel leuk dat de UvA dit zo doet!” Kick off UvA Matching 26 september 201379

80 Vragen? Kick off UvA Matching 26 september 201380

81 Meer informatie medewerker.uva.nl/uvamatching Update UvA Matching uvamatching@uva.nl Kick off UvA Matching 26 september 201381


Download ppt "Kick off UvA Matching 26 september 20131. Kick off UvA Matching 26 september 2013 Stuurgroep UvA Matching."

Verwante presentaties


Ads door Google