De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contextuele deaccentuering in het Nederlands als tweede taal: waar gaat dat accent naartoe? Evelyn Bosma, Johanneke Caspers, Frida Kramm, Olga Kruming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contextuele deaccentuering in het Nederlands als tweede taal: waar gaat dat accent naartoe? Evelyn Bosma, Johanneke Caspers, Frida Kramm, Olga Kruming."— Transcript van de presentatie:

1 Contextuele deaccentuering in het Nederlands als tweede taal: waar gaat dat accent naartoe? Evelyn Bosma, Johanneke Caspers, Frida Kramm, Olga Kruming & Polona Reya

2 Dag van de Fonetiek 20112 Onderzoekswerkgroep NT2 MA-college opleiding Dutch Studies, Universiteit Leiden Deelnemers: Evelyn Bosma, Frida Kramm, Olga Kruming en Polona Reya Begeleidster: Johanneke Caspers Onderzoeksgebied –prosodie van NT2-spraak –accentuering/deaccentuering –productie

3 Dag van de Fonetiek 20113 Achtergrond Prosodie = 'het geheel van eigenschappen van een spraakuiting die niet herleid kunnen worden tot de opeenvolging van klinkers en medeklinkers' (Rietveld & van Heuven, 2009) Talen verschillen qua prosodie Er is invloed van T1 op accentplaatsing in T2 (Rasier & Hiligsmann, 2007) NT2-sprekers maken accentueringsfouten (Noorlander, 2011) Foute accentuering kan tot slecht begrip leiden (Hahn, 2004)

4 Dag van de Fonetiek 20114 Accentuering/deaccentuering in West-Germaanse talen Informatiestatus vs. accentuering –de belangrijkste informatie in een zin wordt geaccentueerd (vaak nieuwe informatie) –herhaalde, vage, algemene en gegeven informatie worden gedeaccentueerd ‘deaccenting’: a word that we might expect to be accented fails to be accented in a context where it has recently been mentioned (Ladd, 1996)

5 Dag van de Fonetiek 20115 Contextuele deaccentuering Noorlander (2011, nota onderzoeks- werkgroep 2010) verband tussen incorrecte accentplaatsing in NT2 en moedertaal typologisch contrast: Germaanse vs. Romaanse T1 Vooral deaccentuering van gegeven informatie leidde tot fouten in accentplaatsing

6 Dag van de Fonetiek 20116 Voorbeeld [Ken je deze BOEKEN?] Ik LEES geen boeken Deaccentuering van gegeven informatie (boeken) impliceert accentverschuiving Romaanse NT2-sprekers: accent gaat naar negatie (geen), niet naar werkwoord (lees): Ik lees GEEN boeken

7 Dag van de Fonetiek 20117 Typologisch contrast en accentuering Germaanse talenFins-Oegrische talen Nederlands Duits Hongaars accentplaatsing is deels plastisch (Rasier & Hiligsmann, 2007) sterke correlatie tussen syntaxis en accentplaatsing (Olaszy et al., 2000) focuspositie vóór de persoonsvorm (Olaszy et al., 2000:191); negatie trekt focus aan (ib., Nádasdy, 2004)

8 Dag van de Fonetiek 20118 Deaccentuering DuitsHongaars Specifiek geval van contextuele deaccentuering Context [Kennst du dieses Buch?] [Ken je dit boek?] [Ismered ezt a könyvet?] [Ken(je) dit een boek?] Doelstructuur Nein, ich LESE keine Bücher. Nee, ik LEES geen boeken. Nem, NEM olvasok könyveket. Nee, NIET lees(ik) boeken.

9 Dag van de Fonetiek 20119 Hypotheses 1.Deaccentuering van gegeven informatie en accentuering van nieuwe informatie is zowel bij Duitse als bij Hongaarse NT2- sprekers geen probleem 2.In zinnen met deaccentuering van gegeven informatie en een negatie zullen de Hongaarse NT2-sprekers het accent daar leggen en niet op de persoonsvorm

10 Dag van de Fonetiek 201110 Aanpak Stimulusmateriaal: –lopende tekst met 4 condities (zie volgende slide) –doel: zo natuurlijk mogelijke spraak, maar wel gestuurd –“Op vakantie” Voorleestaak –opnames in het fonetisch lab Analyse: –Labeling gerealiseerde accentposities door 4 moedertaalsprekers

11 Dag van de Fonetiek 201111 Condities Doelconditie: 1)deaccentuering van gegeven informatie in zinnen met niet, geen of al bv.‘[Eigenlijk zou ik liever een regenpak meenemen] maar ik HEB geen regenpak. Controlecondities: 2)deaccentuering van gegeven informatie in zinnen zonder niet, geen of al 3)accentuering van nieuwe informatie in zinnen zonder niet, geen of al 4)accentuering van nieuwe informatie in zinnen met niet, geen of al

12 Dag van de Fonetiek 201112 Proefpersonen Hongaarse gevorderde NT2-sprekers –2 mannen en 6 vrouwen (8) –studierichting taal- en letterkunde –21 - 25 jaar Duitse gevorderde NT2-sprekers –8 vrouwen –21 - 34 jaar Controlegroep NT1-sprekers –3 vrouwen en 6 mannen –20 - 35 jaar

13 Dag van de Fonetiek 201113 Resultaten conditie 1 (“Ik HEB geen regenpak”)

14 Dag van de Fonetiek 201114 Resultaten conditie 2 (“Als het SLECHT weer wordt...”)

15 Dag van de Fonetiek 201115

16 Dag van de Fonetiek 201116 Voorlopige conclusies Hypothese 1 klopt: gevorderde NT2- sprekers hebben geen problemen met accentueren van nieuwe informatie en deaccentueren van gegeven informatie Hypothese 2 klopt deels: in zinnen van het type “Ik LEES geen boeken” plaatst ¾ van de Hongaarse NT2-sprekers het accent niet op de persoonsvorm

17 Dag van de Fonetiek 201117 Discussie en verdere analyse Controlegroep accentueert in conditie 1 soms anders dan verwacht Stimulusproblemen Voorleesproblemen Mogelijk effect verblijfsduur NT2-sprekers

18 Dag van de Fonetiek 201118 Referenties Hahn, L.D. (2004) Primary stress and intelligibility: Research to motivate the teaching of suprasegmentals, TESOL Quarterly, 38 (2), 201-233. Koutny, I., P. Olaszi & G. Olaszy (2000) Prosody prediction from Text in Hungarian and its Realization in TTS Conversation, International Journal of Speech Technology 3, 187-200. Ladd, D.R. (1996) Intonational Phonology, Cambridge: Cambridge University Press. Nádasdy, Á. (2004) Felülkerekedő hangsúlyszabályok, MaNcs, XVI, 47 http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/66.html http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/66.html Noorlander, P. (2011) Dat is toch ook wel bekend? Een fonetisch onderzoek naar de deaccentuering van de modale partikels toch, ook en wel en gegeven informatie in gesproken Nederlands als tweede taal. Nota Onderzoekswerkgroep NT2, Universiteit Leiden. Rasier, L.& P. Hiligsmann (2007) Prosodic transfer from L1 to L2. Theoretical and methodological issues. Nouveaux cahiers de linguistique fran ҫ aise 28, 41-66. Rietveld, A.C.M. & V.J. Van Heuven (2009) Algemene Fonetiek, Bussum: Coutinho, hoofdstuk 12, 277-295.


Download ppt "Contextuele deaccentuering in het Nederlands als tweede taal: waar gaat dat accent naartoe? Evelyn Bosma, Johanneke Caspers, Frida Kramm, Olga Kruming."

Verwante presentaties


Ads door Google