De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ProtAn: ACT-R, College 2 Hedderik van Rijn kamer:A.9.13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ProtAn: ACT-R, College 2 Hedderik van Rijn kamer:A.9.13."— Transcript van de presentatie:

1 ProtAn: ACT-R, College 2 Hedderik van Rijn email: rijn@swi.psy.uva.nl kamer:A.9.13

2 Waarom eigenlijk ACT-R? Psychologisch GeorienteerdPsychologisch Georienteerd  Geen performance argumenten bij modelleren Experimentele achtergrondExperimentele achtergrond  Gebaseerd op geheugen onderzoek  Veel modellen van experimentele data State-of-the-art architectuurState-of-the-art architectuur  Handig om mee te liften

3 Psychologisch Georienteerd? Veel van de axioma’s van ACT-R zijn aanvechtbaar…Veel van de axioma’s van ACT-R zijn aanvechtbaar… Modellen en experimenten kunnen onjuistheid ACT-R aantonen: Wie ‘t beter weet, mag het zeggen!Modellen en experimenten kunnen onjuistheid ACT-R aantonen: Wie ‘t beter weet, mag het zeggen! Meest uitgebreid getestte “multi-purpose architectuur”Meest uitgebreid getestte “multi-purpose architectuur”

4 Experimentele Achtergrond? Veel onderzoek naar de “low-level” features van ACT-R:Veel onderzoek naar de “low-level” features van ACT-R:  Geheugen effecten  Interindividuele verschillen  Leren nieuwe declaratieve kennis Beschrijving complete input/output mapping!Beschrijving complete input/output mapping! Echter: hogere cognitie nauwelijks onderzochtEchter: hogere cognitie nauwelijks onderzocht

5 Belangrijke punten hfd 1 Algemeen prule-systeem beschrijving (Newell)Algemeen prule-systeem beschrijving (Newell) Figuur 1.2 plus interpretatieFiguur 1.2 plus interpretatie Paragraaf:Paragraaf:  “No Magic Doctrine in ACT-R”

6 Belangrijke punten hfd 2 P: The Procedural-Declarative DistinctionP: The Procedural-Declarative Distinction Algemene structuur chunks & prulesAlgemene structuur chunks & prules Claims behorend bij prulesClaims behorend bij prules Goal stackGoal stack P: Types of Production RulesP: Types of Production Rules

7 Hfd 3: Performance Twee hoofdconcepten:Twee hoofdconcepten:  Expected gain van productie regels EG = PG -C (P=qr; C=a+b)  Activatie van chunks A i = B i +  j W j S ji Andere formules alleen conceptueelAndere formules alleen conceptueel Fig 3.1 kunnen uitleggenFig 3.1 kunnen uitleggen

8 Expected Gain: EG = PG - C Iedere prule heeft een verwachte opbrengst:Iedere prule heeft een verwachte opbrengst:  EG = PG - C P: kans op succesvol volbrengen van goal gegeven dat huidige prule wordt gekozen C: kosten verbonden aan volbrengen van goal gegeven dat huidige prule wordt gekozen

9 Expected Gain: EG = PG - C G is de hoeveelheid tijd die je bereid bent te investeren in huidige goal.G is de hoeveelheid tijd die je bereid bent te investeren in huidige goal.  Ipv tijd had dit ook een andere kwanti- ficeerbare grootheid kunnen zijn, bv. geld.

10 Expected Gain: EG = PG - C P: “Expected probability that the goal will be achieved if that production rule is choosen”P: “Expected probability that the goal will be achieved if that production rule is choosen”  Kans van slagen van huidige regel (q)  Kans dat regels die daarna komen slagen (r) P = q * r q/r = successes / (successes + failures)

11 Expected Gain: EG = PG - C C: “the expected cost of achieving the goal if that production is chosen”.C: “the expected cost of achieving the goal if that production is chosen”. Analoog aan P: huidige en latere kostenAnaloog aan P: huidige en latere kosten C = a + b a/b: tijd die retrievals kosten, plus tijd die nodig is voor RHS.a/b: tijd die retrievals kosten, plus tijd die nodig is voor RHS.

12 Expected Gain: EG = PG - C Als in P en C de latere kans/kosten verrekend zijn, moet dat eigenlijk ook in de G van subgoals verrekend zijn:Als in P en C de latere kans/kosten verrekend zijn, moet dat eigenlijk ook in de G van subgoals verrekend zijn:  Als ik een subgoal ga uitvoeren, en ik “weet” de kans van volbrengen en de kosten na het uitvoeren, dan ben ik niet bereid meer in dat subgoal te investeren dan: G’ = rG - b

13 Chunk Activation A i = B i +  j W j S jiA i = B i +  j W j S ji  j: de chunks in het huidige goal  B i : Base-level activation: how recently and frequently is a chunk accessed (begrijpen eq. 3.6)  W j : Amount of attention given to elements. Totale waarde “W” wordt gedeeld door aantal chunks in goal.  S ji : Associaties tussen chunk j in goal en chunk i.

14 In hfd 2... “Students appear to require all 9 weeks [..] to come to mastery of the material. So a word to the wise: The material is not to be taken lightly.”“Students appear to require all 9 weeks [..] to come to mastery of the material. So a word to the wise: The material is not to be taken lightly.” Zou het onmogelijk maken nog inhoudelijke modellen te maken…Zou het onmogelijk maken nog inhoudelijke modellen te maken… …daarom nadruk op symbolisch niveau.…daarom nadruk op symbolisch niveau.

15 The Return of the Watervaatjes Twee watervaatjesTwee watervaatjes  1 waarin 5 liter water past  1 waarin 3 liter water past  Opdracht: maak 4 liter water  Operatoren: –overgieten zonder morsen –compleet vullen van een vaatje –compleet legen van een vaatje

16 Rationele analyse: wat is nodig Visuele input: wat is de huidige staatVisuele input: wat is de huidige staat Bedenken wat gedaan moet/kan wordenBedenken wat gedaan moet/kan worden Bedenken of dat een goede zet isBedenken of dat een goede zet is  Consequenties overzien: dichter bij doel?  Niet in een situatie komen die al geweest is

17 Chunk Types (chunk-typestate jug-a jug-b current) (chunk-type end-state amount) (chunk-type problem) (chunk-type pour jug-a jug-b) (chunk-type fill jug-a jug-b) (chunk-type empty jug-a jug-b)

18 Productie Regels Klaar? (Ready-A, Ready-B)Klaar? (Ready-A, Ready-B) Laten we gaan…Laten we gaan…  Pour/Fill/Empty’en Is dat wel nuttig om te doen?Is dat wel nuttig om te doen? Als ‘t nuttig is: voer dan de actie uit.Als ‘t nuttig is: voer dan de actie uit.  Verander de current state, en sla de oude op.

19 Productie Regel: Klaar (p Ready-A =goal> ISA problem =cur-state> ISA state jug-a =volume current t =finished> ISA end-state amount =volume ==> !eval! (report ”Klaar: jug A: ~S” =volume) !pop!)

20 Prule: Pour (p Start-Pouring =goal> ISA problem =cur-state> ISA state jug-a =jug-a jug-b =jug-b current t !eval! (eentje-niet-vol =jug-a =jug-b) !eval! (eentje-met-water =jug-a =jug-b) =finished> ISA end-state - amount =jug-a - amount =jug-b ==> =pour-goal> ISA pour !eval! (report "Going to start pouring") !push! =pour-goal) ==> =pour-goal> ISA pour !eval! (report "Going to start pouring") !push! =pour-goal)

21 (p Pour-WhatIf-One-Empty-B-A =goal> ISA pour jug-a nil jug-b nil =cur-state> ISA state jug-a 0 - jub-b 0 jug-b =jug-b current t ==> =goal> jug-a (!eval! (pour-from-b-to-a-return-a 0 =jug-b)) jug-b (!eval! (pour-from-b-to-a-return-b 0 =jug-b)) !eval! (report “WhatIf: Pour water from B to A”)) ==> =goal> jug-a (!eval! (pour-from-b-to-a-return-a 0 =jug-b)) jug-b (!eval! (pour-from-b-to-a-return-b 0 =jug-b)) !eval! (report “WhatIf: Pour water from B to A”)) Prule: Pour-What-if

22 (p Pour-Would-Do-No-Good =goal> ISA pour jug-a =jug-a jug-b =jug-b =cur-state> ISA state jug-a =jug-a jub-b =jug-b ==> !eval! (report “Pouring would do no good…”) !pop!) ==> !eval! (report “Pouring would do no good…”) !pop!) Prule: Pour-Nee

23 (p Pour-Leads-To-New-Situation =goal> ISA pour jug-a =jug-a jug-b =jug-b ; =cur-state> ;ISA state ; jug-a =jug-a ; jub-b =jug-b ==> =state> ISA state jug-a =jug-a jug-b =jug-b ; current nil !eval! (report “Performing the pour…”) !focus-on! =state) ==> =state> ISA state jug-a =jug-a jug-b =jug-b ; current nil !eval! (report “Performing the pour…”) !focus-on! =state) Prule: Pour-Ja

24 Pour What-If: Twee regels! (p Pour-Would-Do-No-Good =goal> ISA pour jug-a =jug-a jug-b =jug-b =cur-state> ISA state jug-a =jug-a jub-b =jug-b (p Pour-Leads-To-New-... =goal> ISA pour jug-a =jug-a jug-b =jug-b ; =cur-state> ;ISA state ; jug-a =jug-a ; jub-b =jug-b (spp Pour-Leads-To-New-Situation :b 2) Logisch?

25 Opdracht: Haal “ wavat-geknipt.actr ” en “ wavat- vragen.txt ” van web-siteHaal “ wavat-geknipt.actr ” en “ wavat- vragen.txt ” van web-site Vul openstaande productie regels in.Vul openstaande productie regels in. Beantwoord de vragen in wavat-vragen.txtBeantwoord de vragen in wavat-vragen.txt Stuur ingevulde versies naar rijn@swi.psy.uva.nlStuur ingevulde versies naar rijn@swi.psy.uva.nl


Download ppt "ProtAn: ACT-R, College 2 Hedderik van Rijn kamer:A.9.13."

Verwante presentaties


Ads door Google