De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit College Project Management 6 juni 2003 Robert de Hoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit College Project Management 6 juni 2003 Robert de Hoog."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit College Project Management 6 juni 2003 Robert de Hoog

2 College project management 6 juni 2003 2 Onderwerpen Inleiding Meten Beheersen Conclusies

3 College project management 6 juni 2003 3 Inleiding “Defining quality means destroying quality” (Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, 1974) “Het effect van het informatiesysteem wordt bepaald door de kwaliteit van het informatiesysteem vermenigvuldigd met de acceptatie graad door de gebruikers organisatie, E = K * A” (Delen & Rijsenbrij, 1990)

4 College project management 6 juni 2003 4 Inleiding (vervolg) de rol van het kwaliteitsbegrip is sinds midden 80- er jaren toegenomen (slechte resultaten projecten) invloed van Japan, totale kwaliteitszorg kwaliteitsbegrip is verbreed twee basisproblemen blijven bestaan: èmeten van kwaliteit èbeheersen van kwaliteit

5 College project management 6 juni 2003 5 Meten van kwaliteit hoe bepaal je kwaliteit? minimaal drie stappen 1.het definiëren van kwaliteitsaspecten 2.het operationaliseren van die aspecten, d.w.z een metriek opstellen 3.het verkrijgen van data stap 1 is over het algemeen makkelijker dan stap 2 hoe pakken de auteurs deze problemen aan?

6 College project management 6 juni 2003 6 Meten van kwaliteit: definitie Delen & Rijsenbrij: kwaliteit kan opgedeeld worden in een aantal kwaliteitsdimensies Blokdijk e.a.: kwaliteit is een combinatie van factoren die de performance beinvloeden

7 College project management 6 juni 2003 7 Meten van kwaliteit: definitie (vervolg) DeMarco & Lister: kwaliteit is afhankelijk van doel Royce; Fitzgerald e.a., Sassenburg e.a., O’Connell e.a, Murugappan e.a.: kwaliteit zit in het proces (bijvoorbeeld CMM (KPA’s), ISO, Six Sigma)

8 College project management 6 juni 2003 8 Meten van kwaliteit: definitie (vervolg) Conclusies m.b.t. definities: er zijn aanzienlijke verschillen in reikwijdte, van beperkt (Royce e.a.) tot zeer breed (Delen & Rijsenbrij) sommige auteurs bepleiten een heldere definitie die algemeen geldig is (CMM) anderen zien meer in het relatieve karakter van definities (DeMarco & Lister) (“beauty is in the eye of the beholder”) Onderscheid tussen proces en product kwaliteit

9 College project management 6 juni 2003 9 Meten van kwaliteit: metrieken definitie van een kwaliteitsaspect eist operationalisatie, het meetbaar maken meetbaar betekent het kunnen doen van een kwantitatieve uitspraak over het verschil tussen twee objecten op een criterium kwantitatief kent verschillende nivo’s: relatief verschil absoluut verschil rangorde

10 College project management 6 juni 2003 10 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Onderzoek van Hoondert: verschil in belangrijkheid van kwaliteitsaspecten voor betrokkenen Opvallend zijn de verschillen in correlaties tussen de belangrijkheidsscores per categorie:

11 College project management 6 juni 2003 11 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

12 College project management 6 juni 2003 12 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Blokdijk e.a.: geven geen expliciete metrieken, metingen via een vragenlijst. Wel resultaten performance vs practices

13 College project management 6 juni 2003 13 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

14 College project management 6 juni 2003 14 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

15 College project management 6 juni 2003 15 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Royce: geeft een aantal centrale zaken die gemeten moeten worden als indicator van kwaliteit Veranderingsintensiteit “Breakage” Overdoen MTBF

16 College project management 6 juni 2003 16 Metrieken Afgeleide maten voor eind product kwaliteit (o.a. onder- houdbaarheid)

17 College project management 6 juni 2003 17 Metrieken Murugappu & Keeni: QFD metrieken

18 College project management 6 juni 2003 18 Metrieken: Capability Maturity Model CMM definieert “key process areas” waarop je de nivo’s kunt meten Kritiek Royce: –Teveel nadruk op documenten ipv “engineering artifacts (modellen, code) –Te weinig aandacht voor proces automatisering –Te weinig aandacht voor architectuur proces

19 College project management 6 juni 2003 19 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) CMM

20 College project management 6 juni 2003 20 Metrieken Kritiek DeMarco & Lister –Doing the right thing vs doing the thing right –Organisaties worden meer “risk averse” –Focus op KPA skills maar doe niet mee aan “institutional score keeping”

21 College project management 6 juni 2003 21 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Conclusies voor metrieken : hoe beperkter de scope hoe eenvoudiger de metriek te definiëren is sommige aspecten laten zich lastig kwantificeren probleem van overall kwaliteit niet echt opgelost in metrieken (“som van de afzonderlijke kwaliteitsscores”)

22 College project management 6 juni 2003 22 Meten van kwaliteit: “meten” Definitie metriek is nog niet hetzelfde als het verkrijgen van een meting Meting: –Objectief –Betrouwbaar Kan je CMM betrouwbaar meten?

23 College project management 6 juni 2003 23 Meten van kwaliteit: “meten” Artikel van O’Connell & Saiedan Behandelen problemen bij het verkrijgen van objectieve en betrouwbare data voor CMM evaluaties –gebrek aan expertise –gebrek aan tijd –“gaming”: vaagheid, overvloed aan informatie, verkeerde steekproef, goede voorbereiding Verder: verspilling van tijd en energie

24 College project management 6 juni 2003 24 Meten

25 College project management 6 juni 2003 25 Beheersen van kwaliteit Kwaliteit komt meestal niet “vanzelf”tot stand, twee hoofdtaken:  plannen van kwaliteitsbeheersing  uitvoeren/controleren kwaliteitsbeheersing Wat zeggen de auteurs hierover?

26 College project management 6 juni 2003 26 Beheersen van kwaliteit Procesbenaderingen: plan het proces en de resources (CMM, Six Sigma, ISO) Royce: “Quality assurance is everyone’s responsibility and should be integral to almost all process activities instead of a separate discipline performed by quality assurance specialists” (p.53)

27 College project management 6 juni 2003 27 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren (vervolg) Conclusies m.b.t. beheersen: sommigen benadrukken een aparte beheersingslaag, anderen propageren het inweven van kwaliteit in de manier van werken (procesbenaderingen) in andere literatuur wordt ook sterk aangegeven dat het gaat om een attitude van het personeel

28 College project management 6 juni 2003 28 Conclusies “Well........ do good work!” (Grissom) “And what is good, Phaedrus, and what is not good........ Need we ask anyone to tell us these things?” (Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance) Combinatie van attitude, manier van werken en beheersing


Download ppt "Kwaliteit College Project Management 6 juni 2003 Robert de Hoog."

Verwante presentaties


Ads door Google