De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ongewenste kinderloosheid bij Turken in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ongewenste kinderloosheid bij Turken in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Ongewenste kinderloosheid bij Turken in Nederland
Floor van Rooij, Frank van Balen, & Jo Hermanns

2 Opzet presentatie Achtergrond en opzet van promotie project
Resultaten van twee studies Ouderschapsmotieven Betekenis ongewenste kinderloosheid

3 Achtergrond onderzoek
Ongewenste kinderloosheid is een belangrijke levensgebeurtenis Psychologische consequenties Sociale consequenties Westerse vs Niet-Westerse samenlevingen Nauwelijks onderzoeken onder migranten in Nederland

4 Patiënt en zorgverlener nemen eigen achtergrond mee in het contact

5 The experience of involuntarily childless Turkish migrants in The Netherlands: parenthood motives, psycho-social consequences and responses and help-seeking behavior F.B. van Rooij Promotie project

6 Onderzoeksthema’s Verklaringsmodellen tav conceptie en vruchtbaarheidsproblemen Ouderschapsmotieven Betekenis ongewenste kinderloosheid Emotional distress Hulpzoekgedrag en ervaringen Opvattingen tav medische en niet-medische oplossingen

7 Methode Onderzoeksgroep: Referentiegroepen
Ongewenst kinderloze Turkse migranten met vruchtbaarheidsproblemen Referentiegroepen Ongewenst kinderloze Turken in West-Turkije Nederlanders (gegevens verzameld in eerder onderzoek)

8 Werving Turkse migranten: ziekenhuizen, huisartsen, Turkse organisaties (moskeeën, vrouwenverenigingen),Turkstalige Media (Turks tijdschriften, radio, migranten tv), websites vruchtbaarheidsproblemen, via via Turken: CIDER Nederlanders: Ziekenhuis

9 Turkse migranten Turken in Turkije Nederlanders
Vragenlijst: 56 respondenten (23 paren, 11 vrouwen, 1 man) Interviews: 31 respondenten (11 paren, 9 vrouwen) Turken in Turkije Vragenlijst: 46 respondenten (13 paren, 13 vrouwen, 7 mannen) Nederlanders Vragenlijst: 204 respondenten (98 paren, 10 vrouwen, 6 mannen)

10 Achtergrond respondenten
Turkse migranten Leeftijd: Vrouwen: 30 jaar Mannen: 34 jaar Onderwijs Laag: 32% (v) en 33 % (m) Midden: 53% (v) en 42 % (m) Hoog: 15% (v) en 25% (m) Referentiegroep NL en TR Leeftijd: NL> TM (v, m), T> TM (v, m) Opleiding: geen verschil

11 Ouderschapsmotieven Pronatalisme: kinderen krijgen is de sociale norm
Ouderschapsmotieven: individuele en sociale motieven Westerse culturen Met name individuele motieven Niet-Westerse culturen Meerdere motieven naast elkaar (individuele en sociale motieven)

12 Onderzoeksvragen Wat zijn de ouderschapsmotieven van ongewenst kinderloze Turkse migranten? Verschillen deze motieven van Nederlanders? Is er een verband tussen de mate van adaptatie aan de Nederlandse cultuur en de mate waarin bepaalde ouderschapsmotieven een rol spelen? Vragenlijsten: Parenthood Motivations List (Van Balen & Trimbos-Kemper, 1995) Lowlands Acculturation Scale (Mooren, Knipscheer, Kamperman, Kleber & Komproe, 2001 )

13 (1=niet van toepassing; 3= helemaal van toepassing)
Rol van acculturatie: vrouwen: normen en waarden, vaardigheden, geen heimwee/verlies gevoelens negatief gecorreleeerd met belang van sociale ouderschapsmotieven. Voor mannen: minder belang aan tradities en geen geveoelens van verlies negatief gecorreleerd met sociale motieven. Sign verschillen: Tm vs NL Mannen ; alles behalve happiness Vrouwen: welzijn, identiteit, continuiteit, sociale druk/controle Tm m vs v: continuiteit Blm vs vr: parenthood

14 Adaptatie en ouderschapsmotieven
Vrouwen: Normen en waarden, vaardigheden en geen gevoelens van verlies negatief gecorreleerd met sociale motieven Mannen: Tradities en geen gevoelens van verlies negatief gecorreleerd met sociale motieven

15 Conclusie Voor zowel TM als NL Individuele motieven meest belangrijk
Voor TM daarnaast sociale motieven redelijk belangrijk Belang sociale motieven is minder als TM meer aangepast zijn aan Nederlandse samenleving

16 Tot zover nog vragen??

17 Invloed op leven Welke invloed heeft ongewenste kinderloosheid op het leven van Turken in Nederland? Diepte interviews (11 paren en 9 vrouwen) Tijdspad: kinderwens tot moment interview Analysen: Interpretatieve fenomenologische analyse (IPA)(Smith and Osborn, 2004)

18 Resultaten Hoofdthema’s: Effect op eigen persoon
Effect op partnerrelatie Omgang met anderen Disclosure Coping Toekomst

19 Effecten op de partnerrelatie
Verschillen tussen de partners Seksualiteit Liefde Verandering in patronen Communicatie Discussie en ruzie Scheiding als oplossing?

20 Verschillen tussen de partners Seksualiteit Liefde
Verschillen tussen partners: Iets meer dan de helft: Bijna allemaal vrouwen sterker beinvloed dan man. Door strength of the desire to have a child, character, confidence in a successful outcome, and in being the one undergoing treatment. Both positive consequences (e.g. support, the situation being put into perspective) and negative consequences (e.g. feeling lonely, feeling unsupported by the partner, distrust) of these differences within couples appeared in the transcripts. Seks Helft, negatieve invloed: verplicht, druk, stress, nutteloos Liefde: eenderde

21 Verandering in patronen
“ze oefende druk op me uit dat ik al mijn tijd aan haar zou geven. Ga laat naar je werk, kom vroeg thuis. [rv lacht]. Ga in de weekenden niet ergens heen, zie geen andere vrienden, blijf thuis. Dat zit ten eerste in haar zelf, in hoe ze gebouwd is. Twee, dat er geen kind kwam, deed dit alles naar buiten komen”(♂, 4) Eenderde

22 Communicatie “Met mijn man kon ik niet zo rustig praten, omdat sommige dingen hem veel verdriet zouden doen” (♀, 10) “Maar het loopt niet altijd, soms kan je niet vertalen. Soms begrijp ik het niet als hij van Hollands naar Turks vertaalt, soms gebruikt hij hele andere woorden. Dan vraag ik het keer op keer, wat is dat bijvoorbeeld.” (♀, 20) Communicatie: Ongeveer de helft Ook distrusted translations

23 Scheiding als oplossing?
Discussie en ruzie Scheiding als oplossing? Discussie en ruzie:eenderde grote variatie in ernst Scheiding als oplossing: in enkele gevallen

24 Omgang met anderen Reacties van anderen: Reacties op anderen Vragen
Druk Roddel Stigma Reacties op anderen Meerderheid noemt invloed op omgang met anderen, vooral tot uiting in reacties van anderen: vragen, druk, roddel, stigma en in eigen reactie naar anderen

25 Vragen “Natuurlijk, dan vragen ze hoe is het gekomen, wat heb je gedaan, welke medicijnen heb je gebruikt, en dan, hebben jullie een seksueel probleem? Wat er in ze opkomt dat vragen ze.” (♀, 4) Druk “en de omgeving geeft ook druk ‘waar is jullie kind, waar is jullie kind?’”(♀, 4) Vragen: meerderheid. Van familie tot onbekenden, vrouwen krijgen meer vragen dan mannen, Een paar mensen doet het niets, rest vindt het storen of erg vervelend

26 Eigen reactie op anderen
Roddel Stigma “Dan word je juist niet getroost, maar dan word je anders bekeken.” (♀, 15) Eigen reactie op anderen Druk:Meer dan de helft ervaart die vragen ook als druk Ongeveer de helft noemt ook roddel; angst en werkelijk Stigma; Meer dan de helft, voor mannen meer stigmatiserend dan oor vrouwen Veel mensen benoemen dat dit verband houdt met hoge sociale norm om kinderen te hebben. Helft van de gevallen reageert anders op anderen: geen zin, moeilijk om gezinnen met kinderen te zien

27 Disclosure Aan wie wordt het verteld? Wat wordt verteld?
Smoesjes en leugens

28 Aan wie wordt het verteld? Wat wordt verteld?
“Ze denken meer dat het aan mij ligt, en ik wil ook eigenlijk dat ze zo erover denken. […] Ja, bij ons in de cultuur is het erger als een man het heeft dan een vrouw. Van een vrouw kunnen ze nog wel accepteren, maar als het een man is […]Ok, ik denk er wel anders over, maar de andere mensen denken er heel anders over” (♀, 14) _misconcepties bij anderen: -ivf, -donorzaad -stigma: man impotent

29 Discussie Ongewenste kinderloosheid heeft bij de meeste, maar niet alle, Turkse paren in Nederland een grote invloed op hun leven

30 Aspecten specifiek voor migranten:
Miscommunicatie tussen partners Afhankelijkheid bij gebrek aan kennis Nederlandse taal Turkse migranten: Sterk pronatalistische gemeenschap Grote zichtbaarheid kinderloosheid Veel sociale druk Misvattingen rondom vruchtbaarheidsproblemen en behandeling

31 Bedankt voor de aandacht!
Tot slot: Bedankt voor de aandacht! Voor meer info:


Download ppt "Ongewenste kinderloosheid bij Turken in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google