De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College project management 2 maart 2001 1 Kwaliteit College Project Management 2 maart 2001 Robert de Hoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College project management 2 maart 2001 1 Kwaliteit College Project Management 2 maart 2001 Robert de Hoog."— Transcript van de presentatie:

1 College project management 2 maart 2001 1 Kwaliteit College Project Management 2 maart 2001 Robert de Hoog

2 College project management 2 maart 2001 2 Onderwerpen Inleiding Meten Beheersen Conclusies

3 College project management 2 maart 2001 3 Inleiding “Defining quality means destroying quality” (Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, 1974) “Het effect van het informatiesysteem wordt bepaald door de kwaliteit van het informatiesysteem vermenigvuldigd met de acceptatie graad door de gebruikers organisatie, E = K * A” (Delen & Rijsenbrij, 1990)

4 College project management 2 maart 2001 4 Inleiding (vervolg) de rol van het kwaliteitsbegrip is sinds midden 80- er jaren toegenomen (slechte resultaten projecten) invloed van Japan, totale kwaliteitszorg kwaliteitsbegrip is verbreed twee basisproblemen blijven bestaan: èmeten van kwaliteit èbeheersen van kwaliteit

5 College project management 2 maart 2001 5 Meten van kwaliteit hoe bepaal je kwaliteit? minimaal twee stappen Êhet definiëren van kwaliteitsaspecten Ëhet operationaliseren van die aspecten, d.w.z een metriek opstellen stap 1 is over het algemeen makkelijker dan stap 2 hoe pakken de auteurs deze twee problemen aan?

6 College project management 2 maart 2001 6 Meten van kwaliteit: definitie DeMarco: software kwaliteit is de afwezigheid van “spoilage”. Dit is geld gespendeerd aan het corrigeren van fouten die zijn gemaakt in de analyse/ontwerp/codeerfasen (project en product) Delen & Rijsenbrij: kwaliteit kan opgedeeld worden in een aantal kwaliteitsdimensies Blokdijk e.a.: kwaliteit is een combinatie van factoren die de performance beinvloeden

7 College project management 2 maart 2001 7 Meten van kwaliteit: definitie (vervolg) KBB: definitie van kwaliteit is sociaal, kan niet vooraf gedefinieerd worden maar moet worden geëliciteerd via de methode Hoondert: kwaliteit hangt af van het perspectief (meet eerst het perspectief) Royce; Fitzgerald e.a., Sassenburg e.a.: kwaliteit zit in het proces (bijvoorbeeld CMM of ISO) Snoeck: verborgen in het ontwerp, twee criteria èovereenstemming processchema - afhankelijkheidsschema ègeen volgordeconflicten

8 College project management 2 maart 2001 8 Meten van kwaliteit: definitie (vervolg) Conclusies m.b.t. definities: per zijn aanzienlijke verschillen in reikwijdte, van zeer beperkt (Snoeck) tot zeer breed (Delen & Rijsenbrij) psommige auteurs bepleiten een heldere definitie die algemeen geldig is (Snoeck, DeMarco) anderen zien meer in het relatieve karakter van definities (KBB, Hoondert) (“beauty is in the eye of the beholder”) pOnderscheid tussen proces en product kwaliteit

9 College project management 2 maart 2001 9 Meten van kwaliteit: metrieken definitie van een kwaliteitsaspect eist operationalisatie, het meetbaar maken meetbaar betekent het kunnen doen van een kwantitatieve uitspraak over het verschil tussen twee objecten op een criterium kwantitatief kent verschillende nivo’s: èrangorde èrelatief verschil èabsoluut verschil

10 College project management 2 maart 2001 10 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) DeMarco 1 : (“you can’t control what you can’t measure”) heeft een formule  Q =  Defect diagnosis cost and correction cost / Program Volume Program volume = ? (bits?, KLOEC?)

11 College project management 2 maart 2001 11 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) DeMarco 2: True meaningful productivity = total dollar benefit of delivered product / total dollar cost of building product Verplaatst het probleem naar meten van “benefit”!

12 College project management 2 maart 2001 12 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Levels worden emeten met een vragenlijst CMM

13 College project management 2 maart 2001 13 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Als er maar zo weinig in deze categorie zitten bestaat hij dan wel? DeMarco & Lister: The projects most worth doing are the ones that will move you DOWN one full level on your process scale

14 College project management 2 maart 2001 14 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Hoondert: geeft geen metriek, in feite wordt de interpretatie van de attributen aan de ppn. overgelaten; meet wel verschil in belangrijkheid voor betrokkenen Opvallend zijn de verschillen in correlaties tussen de belangrijkheidsscores:

15 College project management 2 maart 2001 15 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

16 College project management 2 maart 2001 16 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) KBB: weinig informatie over metrieken, op p.47 wordt gezegd: “Ook is een ‘analistenreferentie’ ontwikkeld die aangeeft hoe per kwaliteitseis de score is te bepalen” Blokdijk e.a.: geven geen expliciete metrieken, metingen via een vragenlijst. Wel resultaten performance vs practices

17 College project management 2 maart 2001 17 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

18 College project management 2 maart 2001 18 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

19 College project management 2 maart 2001 19 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Snoeck: definitie en metriek zitten dicht bij elkaar, operationalisaties zijn de regels voor correctheidscontrole (p. 263, p.264) Royce: geeft een aantal centrale zaken die gemeten moeten worden als indicator van kwaliteit

20 College project management 2 maart 2001 20 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) –Veranderingsintensiteit (aantal geopende en gesloten SCO’s) –Stabiliteit (verhouding tussen geopende en gesloten SCO’s) –“Breakage” (de hoeveelheid van de baseline die overgedaan moet worden) –Modulariteit (de gemiddelde breakage trend over de tijd) –Rework (de gemiddelde kosten van veranderingen) –Aanpasbaarheid (de “rework” trend over de tijd) –MTBF (Mean Time Between Failures)

21 College project management 2 maart 2001 21 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Afgeleide maten voor eind product kwaliteit (o.a. onder- houdbaarheid) Appendix C Royce

22 College project management 2 maart 2001 22 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Conclusies voor metrieken : ohoe beperkter de scope hoe eenvoudiger de metriek te definiëren is (Snoeck, DeMarco) osommige aspecten laten zich lastig kwantificeren oprobleem van overall kwaliteit niet echt opgelost in metrieken (“som van de afzonderlijke kwaliteitsscores”)

23 College project management 2 maart 2001 23 Beheersen van kwaliteit kwaliteit komt meestal niet “vanzelf”tot stand, twee hoofdtaken: Êplannen van kwaliteitsbeheersing Ëuitvoeren/controleren kwaliteitsbeheersing Wat zeggen de auteurs hierover?

24 College project management 2 maart 2001 24 Beheersen van kwaliteit: plannen DeMarco 1: belangrijkste voorwaarde voor kwaliteitsbeheersing is verzamelen van “defect data” Hoondert: zegt niets over kwaliteitsplanning Procesbenaderingen: plan het proces

25 College project management 2 maart 2001 25 Beheersen van kwaliteit: plannen (vervolg) Snoeck: kwaliteitsplanning zit opgesloten in modelleervoorschriften KBB: kwaliteitsplanning zit verwerkt in het cyclische karakter van de dubbele kringloop van produktkwaliteit (fig. 4)

26 College project management 2 maart 2001 26 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren DeMarco: kwaliteitscontrole zit in de manier waarop je het werk organiseert, vergaande specialisatie: èontwerpers programmeren niet en omgekeerd èontwerpers mogen hun eigen programma niet testen (“Coding War Games”)

27 College project management 2 maart 2001 27 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren (vervolg) Hoondert: geen opmerkingen Snoeck: combinatie van gebruik juiste modelleertechniek en controle algoritmes, lijkt op DeMarco: verwijder fouten zo vroeg mogelijk (reduceert spoilage) KBB: uitkomsten KBB proces kunnen gebruikt worden voor een “audit” (zie fig.5), lijkt echter alleen bruikbaar voor compleetheid kwaliteitsattributen

28 College project management 2 maart 2001 28 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren (vervolg) Royce: “Quality assurance is everyone’s responsibility and should be integral to almost all process activities instead of a separate discipline performed by quality assurance specialists” (p.53)

29 College project management 2 maart 2001 29 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren (vervolg) Conclusies m.b.t. beheersen: osommigen benadrukken een aparte beheersingslaag ( beetje DeMarco, KBB), anderen propageren het inweven van kwaliteit in de manier van werken (groter deel van DeMarco, Snoeck, procesbenaderingen) oin andere literatuur wordt ook sterk aangegeven dat het gaat om een attitude van het personeel

30 College project management 2 maart 2001 30 Conclusies *“Well........ do good work!” (Grissom) *“And what is good, Phaedrus, And what is not good........ Need we ask anyone to tell us these things?” (Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance) *combinatie van attitude, manier van werken en beheersing


Download ppt "College project management 2 maart 2001 1 Kwaliteit College Project Management 2 maart 2001 Robert de Hoog."

Verwante presentaties


Ads door Google