De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verwerving van het Nederlands meervoud

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verwerving van het Nederlands meervoud"— Transcript van de presentatie:

1 De verwerving van het Nederlands meervoud
Judith van Wijk

2 Regelmatig vs. onregelmatig
walk-walked-walked vs. drink-drank-drunk cat-cats vs. mouse-mice

3 Theorieën Alleen regels (Chomsky, 1968)
theorie werkt met onderliggende representaties  maakt het moeilijk leerbaar Connectionistisch model (Rumelhart & McClelland, 1986) alles is opgeslagen  kan slecht met nieuwe woorden omgaan

4 Words-and-Rules theorie (Pinker, 1999)
Onregelmatig → opslag Regelmatig → regel

5 Regels Een affix wordt aan de stam toegevoegd als die stam niet in het mentale lexicon wordt gevonden  defaultaffix Engels meervoud: -s (boats, houses) Duits meervoud: -s (Autos, Parks)

6 Opslag van regelmatige vormen
frequente vormen die rijmen op een onregelmatige vorm (blink (Pinker, 1999)) als zowel onregelmatige vorm als regelmatige vorm van een woord acceptabel is (dreamed/dreamt (Pinker, 1999), fish/fishes)

7 Criteria voor een defaultaffix
Kan worden toegevoegd aan: Nieuwe woorden Leenwoorden Acroniemen Namen

8 Nederlandse default? Nieuwe woorden → merkels, guiken
Leenwoorden → ciabatta’s, fezzen Acroniemen → PABO’s, HATten Namen → de van Dijks, de van Wijken

9 Nederlandse meervoudsvorming
Klemtoon en finale klank

10 prefinale klemtoon  -s
Ritme-regel  streven naar trocheïsch patroon finale klemtoon  -en prefinale klemtoon  -s

11 Obstruent  -en (takken)
Finale klank Obstruent  -en (takken) Sonorant  -s (lakens) Klinker  -s (foto’s) Diphthong  -en (uien)

12 Regels voor meervoudsvorming
-en beklemtoonde laatste lettergreep met een finale medeklinker (bomen) onbeklemtoonde laatste lettergreep met een finale obstruent (olifanten) -s onbeklemtoonde laatste lettergreep met finale sonorant (fakkels) finale klinker (menu’s)

13 Het Nederlands meervoud
finale obstruent finale sonorant finale klinker beklemtoonde laatste lettergreep -en -s onbeklemtoonde laatste lettergreep

14 Onderzoeksvragen Hebben kinderen die Nederlands verwerven een defaultaffix voor het meervoud? As ze een defaultaffix hebben, kiezen ze dan een van de twee als default, of zijn ze ieder binnen hun eigen domein de default? Doen alle kinderen hetzelfde? Maken kinderen ook gebruik van de factoren klemtoon en finale klank bij de selectie van het meervoudsaffix?

15 Wug-test

16

17 Test-personen Volwassenen Kinderen 4 en 5 jaar Kinderen 3 jaar
18 kinderen 4 jaar cross-sectioneel 18 kinderen 5 jaar Kinderen 3 jaar 18 kinderen 3 jaar longitudinaal

18 Items klemtoon op laatste, voorlaatste, of voor-voorlaatste lettergreep (3) laatste klank obstruent, sonorant, klinker of diphthong (4) 3 x 4 = 12 mogelijke combinaties  allemaal vertegenwoordigd

19 Items (2) obstruent sonorant klinker diphthong laatste guik X{yk
karadil karadIl poemi pumi wui w{y 20 voorlaatste pleikoop plEikop kilan kilAn trolape prokau 16 voor-voorlaatste lebasit lebasIt pariting paritIN fenimo dolimei dolimEi 13 11 15 17 6 49

20 Data 3 soorten antwoorden: 3 manieren van analyse: -en -s 
finale klank klemtoonpatroon klemtoonpatroon x finale klank

21 Resultaten volwassenen
redelijk consistent latinate vormen: praditi, monitara personen met voorkeur voor –en en personen met voorkeur voor –s paar keer   meestal bij woorden met een enkelvoud op –s zoals pibos.

22 Resultaten 4-jarigen meeste gebruikte affix: -en
veel individuele verschillen wel vaak een voorkeur voor een bepaald affix.

23 Resultaten 5-jarigen meest gebruikte affix: 
 vooral op plaatsen waar regels tegenstrijdige voorspellingen doen (bv. prefinale klemtoon met een finale obstruent) -s is populairder dan bij 4-jarigen ook kinderen met voorkeur voor bepaald affix

24 Finale klank alle leeftijden:
finale klinker  -s finale diphthong  -en finale plosief  -en in overeenstemming met de patronen in het volwassen Nederlands

25 Klemtoon de Ritme-regel is terug te vinden in alle leeftijdsgroepen, maar niet iedereen volgt de regel even strict. Volwassene (3) 5-jarige (9) 4-jarige (4) plEikops p{ylopIks spun pumijn kiveln

26 Klemtoon x finale klank
Het combineren van de prosodische factoren geeft betere voorspellingen Wanneer de twee factoren dezelfde voorspelling doen  sterke voorkeur Wanneer de twee factoren tegenstrijdige voorspellingen doen  verwarring, wat bij sommige kinderen tot gebruik nul-affix leidt

27 Algemeen resultaat Meest opvallend:
-s wordt populairder naarmate kinderen ouder worden. Dit gaat ten koste van –en. als –s en –en dichter bij elkaar komen qua populariteit komen er ook meer woorden met een nul-affix, mogelijk door verwarring bij het kind.

28 Conclusie Kinderen lijken inderdaad gebruik te maken van een defaultaffix bij de verwerving van het Nederlands meervoud. Zowel –en als –s worden gebruikt als meervoudsaffix  2 defaults? Veel individuele verschillen, maar wel patronen zichtbaar. Kinderen lijken zowel klemtoon als finale klank te gebruiken bij bepalen juist meervoudsaffix.

29 Longitudinaal onderzoek
3-4 jaar oud elke ca. 3 maanden getest gedurende 1 jaar bij 1e test: 2;8,10 – 3;3,0 (24 kinderen)

30 Voorlopige resultaten
eerste resultaten: - sommige kinderen produceren nog geen meervouden paar kinderen met alleen –en bij non-woorden sommige kinderen produceren zowel meervouden met –s als met -en


Download ppt "De verwerving van het Nederlands meervoud"

Verwante presentaties


Ads door Google