De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis en Interactie 10 december 2003 College 7  The myth of the paperless officice  Slot hoofdstuk 5, hoofdstuk 6  Kernbegrippen  Voorbeeldvragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis en Interactie 10 december 2003 College 7  The myth of the paperless officice  Slot hoofdstuk 5, hoofdstuk 6  Kernbegrippen  Voorbeeldvragen."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis en Interactie 10 december 2003 College 7  The myth of the paperless officice  Slot hoofdstuk 5, hoofdstuk 6  Kernbegrippen  Voorbeeldvragen  Laatste stukje documentaire  Afronding

2 Kennis en Interactie 10 december 2003 6 Designing New Technologies Papier als een hulpmiddel voor analyse: ­ als een bril waardoor we naar organisaties kijken ­ als een manier om te verhelderen waarom sommige nieuwe technologieën onsuccesvol zijn ­ als een leidraad voor het ontwerpen van nieuwe, beter gefundeerde systemen

3 Kennis en Interactie 10 december 2003 Affordances  Het is belangrijk om niet alleen naar de affordances van papier te kijken maar ook naar die van digitale alternatieven  Soms, levert een combinatie van papier-en- digitaal de beste oplossing

4 Kennis en Interactie 10 december 2003 Twee onderwerpen  Technologie die het lezen ondersteunt ­ PC ­ Elektronisch boek (e-book)  Technologie die het archiveren en beheren van documenten ondersteunt ­ Document Management Systemen

5 Kennis en Interactie 10 december 2003 De affordances van papier voor het lezen 1. Navigatie 2. Meerdere documenten tegelijk 3. Markeren tijdens het lezen 4. Moeiteloos afwisselen van lezen en schrijven

6 Kennis en Interactie 10 december 2003 De affordances van digitale systemen  Opslaan en toegankelijk maken van grote hoeveelheden informatie  Multimedia documenten tonen  Snelle, uitgebreide zoek-mogelijkheden  Snelle verbindingen met gerelateerd materiaal  Dynamisch veranderen van de inhoud

7 Kennis en Interactie 10 december 2003 Flexibele navigatie Belemmeringen van de PC- interface:  Invoer is indirect (via muis of toetsenbord)  Invoer gaat voornamelijk met één hand  Invoer en terugkoppeling berusten voornamelijk op visuele cues

8 Kennis en Interactie 10 december 2003 PC-vervolg  Gebruik van muis en toetsenbord ­ serieel en visueel  Beperkte schermgrootte ­ over het algemeen 1 pagina tegelijk  Ruimtelijke mentale mapping verstoort

9 Kennis en Interactie 10 december 2003 Elektronisch boek  Pagina omslaan  Betere, rijkere invoertechnieken ­ twee handen gebruiken  Niet alleen visuele cues, maar ook tactiele en auditieve cues gebruiken

10 Kennis en Interactie 10 december 2003 Het lezen van verschillende documenten - ondersteuning  PC-scherm ontoereikend  E-boeken uitrusten met twee, liefst fysiek onafhankelijke schermen  Mogelijkheden voor een scherm ­ snel switchen tussen documenten ­ ‘thumbnails van andere documenten’ ­ ?

11 Kennis en Interactie 10 december 2003 Ondersteuning voor het annoteren tijdens het lezen PC:  Beperkt type invoer (tekst)  Wat doen mensen graag?  Hoe zou je dat elektronisch kunnen ondersteunen?

12 Kennis en Interactie 10 december 2003 Ondersteuning annotatie vervolg E-boek:  Invoer met een pennetje mogelijk  Aanvullende faciliteiten ­ laten zien wie iets gemarkeerd heeft ­ alleen een bepaald type laten zien ­ tijdelijk of permanent

13 Kennis en Interactie 10 december 2003 Ondersteuning van gelijktijdig lezen en schrijven PC:  Accepteert geen parallelle invoer  E-boek biedt voor alsnog geen tweede scherm, zodat je beperkt blijft tot het annoteren van documenten

14 Kennis en Interactie 10 december 2003 Het ontwerpen van digitale documentatiesystemen  Nadruk op het toegankelijk maken van informatie voor velen  Hete, warme en koude documenten: hoe zat het ook alweer?  Levend maken van dode documenten? ­ Status van het document ­ Rijke, maar inconsistente indexering ­ In herinnering roepen door bladeren ­ In herinnering brengen door positie ­ Draagbaarheid (portability)

15 Kennis en Interactie 10 december 2003 Koude documenten  Moeilijk te vinden  Vaak te persoonlijk gekleurd  Niemand weet meer van het bestaan

16 Kennis en Interactie 10 december 2003 Affordances van Document Management Systemen  Opslaan van grote hoeveelheden informatie in een beperkte ruimte  Brede toegankelijkheid  Toegankelijk vanaf een afstand  Snel en uitputtend zoeken  Sorteren volgens wisselende criteria  Hyperlinks  Dynamisch ‘updaten’ en veranderen van inhoud

17 Kennis en Interactie 10 december 2003 Lessen voor ontwerp Ondersteuning voor verschillende typen documenten ­ Persoonlijke documenten ­ Groepsdocumenten ­ Documenten op organisatie-niveau

18 Kennis en Interactie 10 december 2003 Ondersteuning voor hete en warme documenten  Hoe worden de verschillende soorten documenten gebruikt? ­ Opbergen en indexeren ­ Samenwerken

19 Kennis en Interactie 10 december 2003 Ondersteuning voor koude documenten  Documenten in context  Context verschaffen met behulp van visuele, tekstuele en auditieve middelen  Vastleggen van relaties tussen contexten

20 Kennis en Interactie 10 december 2003 Kernbegrippen  Affordance  Fysieke eigenschappen van papier  Problemen ­ Symbolisch ­ Kosten ­ Interactie Authoring/reviseren/becommentariëren Samenwerken

21 Kennis en Interactie 10 december 2003 Kernbegrippen vervolg  Document organisatie  Lezen van papier  Lezen in samenhang met schrijven  Het gebruik van meerdere documenten tegelijkertijd  Clusters van lezers ­ Formulieren invullers ­ Discussianten ­ ‘Cross-referencers’

22 Kennis en Interactie 10 december 2003 Kernbegrippen vervolg 2  Hete documenten  Warme documenten  Koude documenten  Papier als bron voor analyse ­ Als bril ­ Als verschaffer van inzicht ­ Als leidraad Affordances van papier voor het lezen Affordances van digitale technologie voor het lezen

23 Kennis en Interactie 10 december 2003 Kernbegrippen vervolg 3  Document Management Systemen ­ Archiveren en indexeren; Beheren Affordances van een opbergsysteem gebaseerd op papier Affordances van digitale document management systemen Information ecologies Interactional affordances of artifacts Communities of practice

24 Kennis en Interactie 10 december 2003 Voorbeeldvragen tentamen 1. Sellen en Harper ondescheiden 3 typen problemen die geassocieerd worden met papier. Welke 3 zijn dat? Geef van elk een voorbeeld.

25 Kennis en Interactie 10 december 2003 Voorbeeldvraag 2 2. In hoofdstuk 4 wordt beschreven dat er 4 redenen zijn waarom papier lezen zo goed ondersteunt Noem ten minste 3 van deze redenen en geef er een uitleg bij

26 Kennis en Interactie 10 december 2003 Voorbeeldvraag 3 3. In het voorbeeld van politiewerk worden twee redenen genoemd waarom de politie liever een aangifte op papier vastlegt dan meteen invoert in een systeem. Welke twee redenen zijn dat?

27 Kennis en Interactie 10 december 2003 Doelstelling 1  Verwerven van kennis:  Complementaire eigenschappen mens en machine  Kernbegrippen cognitie: leren, geheugen, redeneren, representaties  De rol van informatie en kennis in (samen)werkprocessen  De rol van fysieke en digitale representaties in (samen)werkprocessen

28 Kennis en Interactie 10 december 2003 Doelstelling 2  Het verwerven van vaardigheid:  Schrijfvaardigheid  Toepassen van criteria voor een essay  Onderzoeksvaardigheid  Interviewtechniek  Verzamelen en verwerken gegevens  Rapportage  Presentatie

29 Kennis en Interactie 10 december 2003 Doelstelling 3  Ter lering en vermaak: stukjes uit televisiedocumentaires  Belangstelling kweken voor complexe vaagstukken  Intelligent artificial life  Nanotechnologie  Ethische aspecten van geavanceerde technologie

30 Kennis en Interactie 10 december 2003 Wat vond u er zelf van? Het woord is aan u!


Download ppt "Kennis en Interactie 10 december 2003 College 7  The myth of the paperless officice  Slot hoofdstuk 5, hoofdstuk 6  Kernbegrippen  Voorbeeldvragen."

Verwante presentaties


Ads door Google