De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keerpunten I. Het Atoom Model II. Sub-Atomaire Deeltjes!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keerpunten I. Het Atoom Model II. Sub-Atomaire Deeltjes!"— Transcript van de presentatie:

1 Keerpunten I. Het Atoom Model II. Sub-Atomaire Deeltjes!
III. Terug naar de Oorsprong? F. Linde/NIKHEF & UvA Tel Keerpunten UvA breed 2003/2004

2 I. Atoom Model

3 Franklin ( ) Elektriciteit

4 Elektroscoop metaalfolie metaal draadje kurk

5  + Elektriciteit Barnsteen Wol Coulomb (1736-1806)
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  Barnsteen Wol + en  ladingen in balans +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +   +  +   + +   +  +    netto + en  ladingsscheiding + Afstoting tussen ladingen met hetzelfde teken (++/ ) Aantrekking tussen ladingen met tegengesteld teken (+) Coulomb ( )

6 Elektriciteit: (on)balans + en  ladingen
 kracht F + F q  veld E   potentiaal V

7 Demonstratie: Elektrische veldlijnen

8

9 1 A  1 C/s De Coulomb (C) De Ampère (A) (ladingstransport)
Bliksem: 30,000 A Waterkoker: 10 A Computer: 1 A Gloeilamp: 0.25 A Levensgevaarlijk: 0.1  0.2 A Eenheid elektrische stroomsterkte De Ampère (A) De Coulomb (C) Eenheid elektrische lading Zenuwpuls: 108 A Sidderaal: 0.07 A

10 Elektrische stroom Elektriciteit fabriek Fiets dynamo Batterij

11 Discussie vraag Als je een lichtschakelaar omzet gaat het licht direct aan. Hoe snel bewegen ladingsdragers van stopcontact  lamp? met de lichtsnelheid (300,000,000 m/s; komt zo) ze bewegen helemaal niet met een slakkegangetje (zo rond de 1 meter/uur)

12 Magnetisme

13 I I Magnetisme N Z Ampère (1775-1836) N Z
tegengestelde richting: afstoting I zelfde richting: aantrekking I Ampère ( ) N Z N Z N Z N Z

14 Magnetische veldlijnen
Demonstratie: Magnetische veldlijnen

15 Discussie vraag Welke elektrische configuratie geeft een elektrisch veld dat het meest lijkt op het magnetisch veld van een magneet? twee dichtbij elkaar geplaatste gelijke ladingen een enkele positieve (of negatieve) lading zo’n elektrische ladingsconfiguratie bestaat niet twee dichtbij elkaar geplaatste tegengestelde ladingen N Z

16 Elektro-Magnetisme

17 Induktie tijdsafhankelijk magnetisch veld:  elektrische stroom Faraday ( ) tijdsafhankelijke elektrische stroom:  elektromotor

18 Genesis I:3 Maxwell (1873) Licht is een elektro-magnetische golf
En God zeide: “Er zij licht; en er was licht.” Maxwell (1873) Maxwell ( ) Geïntegreerde theorische beschrijving Elektriciteit en Magnetisme voorspelt bestaan elektro-magnetische golven. Licht is een elektro-magnetische golf

19 (exact; definitie v/d meter!)
Golf eigenschappen f=v [m/s] [m] [1/s] golflengte  [m] f frekwentie [1/s] v snelheid V= m/s  c (exact; definitie v/d meter!)

20 Spin-off -straling radio magnetron laser 1 102 104 106 108 10+2
Batterij 1793 Gloeilamp 1879 Transistor 1947 Personnal Computer 1975 radio 1901 magnetron 1946 -straling 1896 laser 1954 Spin-off 1 102 104 106 108 10+2 1010 Golflengte (in meters) mobiel radar 1935 zichtbaar licht Röntgen 1895

21 Faraday when asked about the use of electricity:
“I do not know, but I am sure it will be taxable …………… eventually!” Faraday ( )

22 Periodiek Systeem

23 Heel lang geleden … Empedocles Plato Aristoteles Leucippus Democritus

24 Alchemie Lood Goud 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

25 Lucht geen elementaire bouwsteen!
Priestley muizen en kaarsen “verpesten” lucht lucht? groene planten “verfrissen” lucht Lucht geen elementaire bouwsteen!

26 Flogiston geen elementaire bouwsteen!
Lavoisier Wet van behoud van massa In chemische reacties blijft de hoeveelheid massa constant vuur? flogiston = vuurstof Flogiston geen elementaire bouwsteen!

27 Water geen elementaire bouwsteen!
Gay-Lussac Geheeltallige verhoudingen In chemische reacties tussen gassen verhouden gasvolumes zich als gehele getallen water? Volume verhouding H2 O2 H2O 2/3 1/3 Water geen elementaire bouwsteen!

28 Dalton Atomen (1803) H i.p.v. H2 O i.p.v. O2 N i.p.v. N2 1766-1844
- Alle materie bestaat uit atomen - Atomen kunnen niet gemaakt/vernietigd worden - Ieder element kent een eigen type atoom - Alle atomen van een element zijn identiek - Chemische reacties herschikken atoombindingen massa’s t.o.v. waterstof (1) H i.p.v. H2 O i.p.v. O2 N i.p.v. N2

29 Avogadro 1 Mol = 22.4 liter + 2  2 +  2 +  2 + 2  2 + 
Molekulen/volume eenheid Gelijke gasvolumes hebben evenveel molekulen + 2  2 +  2 +  2 + 2  2 di-atomaire molekulen! H2; H1 + C N2; N7 O2; O8

30 500 km dikke laag coca-cola blikjes!
# molekulen/gram (Mol) materiaal CuCu2++2e 2H++2eH2 500 km dikke laag coca-cola blikjes! Voorbeeld: 0.36 gram koper verdwenen ½ uur, 0.6 Ampère  Coulomb  1083/(21.61019)  3.41021 Cu atomen/0.36 g e  1.61019 C i.p.v. #/g quote men #/Mol; 1 Mol = 63.5 g koper NA =  1023/Mol

31 Discussie vragen (1 Mol  22.4 liter)
Ceasar’s laatste ademstoot bevatte 5 liter lucht (d.w.z. NA5/22.4 molekulen). Hoeveel van de door Ceasar’s laatst uitgeblazen molekulen denk je dat jij gemiddeld bij iedere inademing (weer 5 liter) naar binnen zuigt? tussen de en 1000 veel minder dan 0.001 veel meer dan 1000 Nodig: volume v/d aardatmosfeer: 4(6400)2100 km3  5.21022 liter Dus: (NA5/22.4) molekulen 5.21022 liter  5 liter  10 molekulen

32 eigenschappen nog te ontdekken elementen!
Mendeleev Mendeleev voorspelde eigenschappen nog te ontdekken elementen!

33 Het Periodiek Systeem Het Periodiek Systeem nummering: kernlading
Edelgassen: hadden eerst geen plaats in Mendeleev’s periodiek systeem Chemistry: WebElements Periodic Table

34 Aarde geen elementaire bouwsteen!
Massa verhoudingen v/d elementen op Aarde Water Lucht Aarde Zuurstof Silicium Aluminium Ijzer Calcium Natrium Universum: 73% waterstof 25% helium 2% de rest! Aarde geen elementaire bouwsteen!

35 I. Electron microscopie
realiteit of fictie? Atomen:

36 II. Scanning tunnel microscopie
realiteit of fictie? Atomen:

37 III. Brownse beweging realiteit of fictie? Atomen:

38 Atoom Model

39 Thomson 1897 e/m = 1.761011 C/kg

40 Millikan qe = 1.60217646  1019 C me = 9.1093819  1031 kg 1900

41 Principe botsingsexperiment
Je leert iets door bekende deeltjes te verstrooien aan een onbekend object!

42 Atoom model volgens Thomson
Thomson zag een atoom als homogeen positief geladen smurrie met hier en daar een elektron oftewel een aardbei!

43 Rutherford 1911

44 tot zijn verbazing sporadisch een onder 180o verstrooid projectiel!
Atoom model volgens Rutherford Rutherford zag tot zijn verbazing sporadisch een onder 180o verstrooid projectiel!

45 Chemistry: WebElements
Chadwick 1932 Koolstof-14 Onstabiel: 14C14N halfwaardetijd: 5730 jaar Chemistry: WebElements Periodic Table

46 De Elementaire Deeltjes (1932): Elektron, Proton & Neutron
1897 elektron Thomson 1911 kern Rutherford 1911 proton Rutherford 1932 neutron Chadwick

47 qe Millikan: e van het elektron E E +|qE| mg Kmv+ +Kmv mg |qE|
q/(1.61019 C) 2 1 3 mg +|qE| Kmv+ 3 E E 2 onbekenden 2 vergelijkingen qe mg |qE| +Kmv 3

48

49

50


Download ppt "Keerpunten I. Het Atoom Model II. Sub-Atomaire Deeltjes!"

Verwante presentaties


Ads door Google