De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open Dag op Locatie Fonologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open Dag op Locatie Fonologie"— Transcript van de presentatie:

1 Open Dag op Locatie Fonologie
Wat onderzoekt een fonoloog? Voorbeeld: hoe leert een kind de lettergreepstructuur van zijn taal? Dicky Gilbers

2 Definitie Fonologie Fonologie is de tak van taalwetenschap die zich bezighoudt met de functie en organisatie van klanken in klanksystemen

3 Taken fonoloog welke klanken komen er in de taal voor?

4 Medeklinkers                             
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngeal glottal plosive             nasal trill tap or flap fricative                       lateral fricative   approximant (w) lateral approximant

5 Taken fonoloog welke klanken komen er in de taal voor?
vb. Nederlands kent geen interdentalen

6 Taken fonoloog welke klanken komen er in de taal voor?
welke klankverschillen hebben een woordonderscheidende functie in de taal? fonemen allofonen vb. Russisch: pal : paal Japans: las : ras

7 Taken fonoloog welke klanksegmenten heeft de taal?
welke klankverschillen hebben een woordonderscheidende functie in de taal? fonemen allofonen vb. Russisch: pal : paal Japans: las : ras Nederlands: head [] : had []

8 Taken fonoloog welke klanksegmenten heeft de taal?
welke klankverschillen hebben een woordonderscheidende functie in de taal? wat zijn mogelijke combinaties van klanken in de taal? Brvar, Ndour, Nkomo

9 Taken fonoloog welke klanksegmenten heeft de taal?
welke klankverschillen hebben een woordonderscheidende functie in de taal? wat zijn mogelijke combinaties van klanken in de taal? welke regelmatigheden doen zich voor? vb. ‘my dog was killed by a car’ Q vb. ‘this is my life of sadness, this is the life I live’ Q

10 Eenvoudig Lettergreepmodel
rijm onset kern coda

11 Eenvoudig Lettergreepmodel
rijm onset kern coda b  l

12 Uitgewerkt Lettergreepmodel
syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. Nederlands: peak alleen klinkers; margin core en coda alles behalve klinkers Satellites: alleen sonorante medeklinkers; extra-syllabische posities: s, t (p, k)

13 Minimale Lettergreep syllabe rhyme nucleus peak

14 Optimale Lettergreep syllabe onset rhyme margin nucleus m.core peak
(1;2)

15 CVC-Lettergreep syllabe onset rhyme margin nucleus m.core peak coda
Lettergreepmodel voor veel talen

16 Satellietposities syllabe onset rhyme margin nucleus
m.core satellite peak satellite coda b r a n d

17 Sonoriteitshiërarchie
Echte medeklinkers: obstruent /p,t,k../ /f,s,x../ Sonorante medeklinkers: nasaal /n,m../ liquid /l,r../ glijder /j,w../ klinker /i,u../ Echte klinkers: /a/ Zitten een beetje tussen klinkers en medeklinkers in

18 Model Nederlandse Lettergreep
syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. b l o k k n a p s t oe p s t r a n d

19 Stadium Steven (1;3) syllabe onset rhyme margin nucleus
(pre-m) m.core (satellite) peak (satellite) (coda) (app) b a l

20 Data Steven syllabe onset rhyme margin nucleus m.core peak b a (l)
(1;3)

21 Data Steven syllabe onset rhyme margin nucleus (1;9)
(pre-m) m.core (satellite) peak (satellite) coda ( app) k (l) o k b (r) oo d (s) t oe l (s) ch aa p (1;9)

22 Data Steven syllabe onset rhyme margin nucleus (1;9)
m.core peak coda k (l) o k b (r) oo d (s) t oe l (s) ch aa p (1;9)

23 Data Steven syllabe onset rhyme (2;1) margin nucleus
pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. s t r a n d (2;1)

24 zeg eens “Steven” (2;1)

25 Positionele gemarkeerdheid en segmentele gemarkeerdheid
(2;2) /l/  [w] in margin core (3;10) /l/  [w] in coda


Download ppt "Open Dag op Locatie Fonologie"

Verwante presentaties


Ads door Google