De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 10 Murks, Straattaal, Mengtaal. 2 Overzicht Jongerentaal Murks Straattaal/mengtaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 10 Murks, Straattaal, Mengtaal. 2 Overzicht Jongerentaal Murks Straattaal/mengtaal."— Transcript van de presentatie:

1 College 10 Murks, Straattaal, Mengtaal

2 2 Overzicht Jongerentaal Murks Straattaal/mengtaal

3 3 Jongerentaal Groepstalen en sociolecten Groepstaal: taalvariëteit van leden van bepaalde etnische, religieuze, leeftijds-, beroepsgroep of sociale klasse Belangrijk identiteitskenmerk: "wij-gevoel" binnen de groep versterkt, "niet-leden" buiten gesloten Jongeren: door creatie van nieuwe woorden, ontleningen of leenvertalingen aan/uit bijv. het Engels Afzetten t.o.v. generatie ouders Om "erbij te horen“ Stoer

4 4 Jongerentaal Woorden voor mooi, goed, prima: –Vet, strak, wreed, lauw

5 5 Jongerentaal Nieuwste jongerentaal: aanwenden buitenlands accent of mengen verschillende talen Marokkanen naar believen Marokkaans accent aanwenden of versterken Ook andere jongeren: (Turko-)Marokkaans accent –Grieken, Turken, Nederlanders, etc. ‘Verborgen prestige’ Marokkaans: stoer, gevaarlijk imago Voor Nederlanders geen duidelijk onderscheid Turken en Marokkanen Turken en Marokkanen (en andere groepen buitenlanders) zelf vormen onder druk een soort groepsgevoel –Manifesteren als groep met gemeenschappelijke kenmerken –taalgebruik

6 6 Murks Ook overgenomen door autochtone Nederlanders (jongeren) Accent/uitspraak imiteren Woorden als: –Tezz‘shit’ –Tfoe‘ik spuug (erop)’ –Iwa‘hallo’ –Ibaheš‘politie’ –Zehma‘zogenaamd’ Murks (geen algemeen bekende term onder de jongeren)

7 7 Murks M.n. door autochtone Nederlandse kinderen woordkenmerken en uitspraak van allochtonen nagedaan (onderzocht in Utrecht) Meest jongens: stoer imago Meisjes: lol maken Expres, bewust, gaat niet vanzelf

8 8 Murks Karikatuur van stereotype spraak van allochtonen –Duidelijk hoorbare uithalen in intonatie –Expres grammaticale fouten Werkwoorden achteraan Infinitieven Persoonsvorm en onderwerp bijzin in hoofdzinsvolgorde –Lange, rollende r Geen vaste regels

9 9 Murks Intonatie: Jongens: –begin van uiting uithaal omhoog –rest van uiting vrij monotoon Ah… Tezz… Meisjes: –algemeen hoger dan in Nederlands –Eind van uiting stem omhoog –Hoog, hard, nadrukkelijk

10 10 Murks Veel zorg aan uitspraak van klanken –s  sj –g  harder, scherper –r  extreem rollend –tje  geronde lippen, voorin (‘chocolate’) –ij/ei  ai: mai broertje –Regressieve assimilatie van fricatieven: wat iz dat

11 11 Murks Grammatica: Uitgang bijvoeglijke naamwoorden –e de i.p.v. het, die i.p.v. dat Verkeerde hulpwerkwoorden: –zijn i.p.v. hebben Sophie: wij zijn vanmiddag in stad mooi hoofddoeken gezien –gaan veel gebruikt: Jasper: Hoe is het met jou? Paul: Goed. Jasper: O nee niet zo bescheiden, ga gewoon zeggen goed, goed, beter weet je, gewoon zeggen gewoon. Paul: Goeoed. Jasper: Waarom kietel jij mij ah doe niet a ga ga afblijven van mij!

12 12 Murks Woordenschat: Enkele woorden uit Marokkaans Algemene jongerentaal: Nederlandse woorden in andere betekenis –Meestal iets negatiefs dat positieve betekenis krijgt Engels: ‘see you later’  ‘later’ (normaal in Surinaams-Nederlands!)

13 13 Murks Alleen onderling gesproken –Niet met ouders, leraren e.d. –Niet met Marokkanen/Turken Beledigend Toe-eigenen wat niet van hen is

14 14

15 15 Straattaal Jongeren in etnisch gemengde vriendengroepjes Intensief contact verschillende culturen Mengen meerdere talen! Creatief gebruik van taalmateriaal Voor buitenlanders: alleen degenen die het Nederlands goed beheersen en die de eigen moedertaal minder goed beheersen spreken straattaal (René Appel, 1999) Gesproken naast het Nederlands

16 16 Straattaal Sprekers: –1. Groot percentage Surinamers (Amsterdam) –2. Nederlandse achtergrond –3. Antilliaanse –4. Marokkaanse / Turkse achtergrond Meeste woorden uit talen –Sranan (Suriname) –Veel Amerikaans Engels –Ook Papiements (Antillen) (Groningen meer?) –Marokkaans-Arabisch

17 17 Straattaal Alledaagse Nederlandse woorden vervangen door equivalenten uit andere taal (Sranan) –M.n. categorieën van geld, roken, seks, schelden Doekoe‘geld’ Soetoe‘trekje’ (van sigaret) Osso‘huis’ Fawaka‘hoe gaat het?’ Ook constructies en uitdrukkingen uit m.n. Surinaams-Nederlands –Keuze van voorzetsels: Zet die TV dicht Stap uit die fiets Uit andere talen: –Kon taa bei‘hoe gaat het?’(Papiements) –Kardasj‘vriend’/’maatje’(Turks) –Skoet‘hou je mond’(Marokkaans-Arabisch)

18 18 Straattaal Grammaticale kenmerken: Bepaald lidwoord de als default Verkeerde vervoeging bijvoeglijke naamwoorden en aanwijzende voornaamwoorden Gespreksmarkeerders uit het Marokkaans

19 19 Straattaal Hicham:Hee check die sma ‘kijk dat meisje’ (sma: Sranan) Ik ga loesoe he? ‘Ik ga weg’ (loesoe: Sranan) fawaka = hallo, hoe gaat het? moekroe = gevaarlijk djaffen = stelen flowen = versieren tranga = goed, leuk Woordenlijsten straattaal: http://www.straatwoordenboek.nl/ http://www.rotterdamswijktheater.nl/rwtnieuw/paginas/paginainfockv.htm

20 20 Straattaal Voorbeeldje Andere manieren van nieuwvorming: Hippe oma’s (reclame Douwe Egberts)Hippe oma’s

21 21 Straattaal en Murks Straattaalsprekers moeten niets van Murks hebben: Jennie: “Dat slaat gewoon nergens op.” Amy: “Dom hoor, je hoort het gelijk, dan denk je: hou toch je mond.”

22 22 Straattaal en Murks Verschillen Murks en Straattaal: Murks: –m.n. door autochtone Nederlanders –Imitatie van Marokkaans (en Turks) Nederlands –Weinig contact met Marokkanen en Turken –Gebaseerd op stereotypen –Met opzet –Oppervlakkige kenmerken uit talen: intonatie, uitspraak –Soms als beledigend ervaren –‘Wij-groep’ (autochtonen) tegenover ‘Zij-groep’ (allochtonen) Straattaal: –Gesproken door etnisch gemengde groepen jongeren –Veel contact tussen verschillende etnische groepen –Veel Sranan (Surinaams) –Ook minder opvallende kenmerken: woorden, betekenissen, grammaticale structuren –Mengtaal –Sociale contacttaal, vriendschappen over etnische grenzen, positief gewaardeerd –Vanzelfsprekendheid, komt voort uit situatie –Alleen ‘Wij’ (etnisch gemengde groep)

23 23 Meer links http://www.dropjelyrics.nl/ : Jongerentaal, jongeren kunnen zelf de nieuwste woorden toevoegen aan het ‘woordenboek’ van Prismahttp://www.dropjelyrics.nl/ straattaal woordenlijst Rotterdam: http://www.rotterdamswijktheater.nl/rwtnieuw/paginas/paginainfockv.htm. http://www.rotterdamswijktheater.nl/rwtnieuw/paginas/paginainfockv.htm Straattaal: een verkenning http://www.meertens.knaw.nl/respons/0504.jolanda.pdf.http://www.meertens.knaw.nl/respons/0504.jolanda.pdf Meertens-instituut over straattaal: http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?url=/projecten/straattaal.html. http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?url=/projecten/straattaal.html Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Straattaal.http://nl.wikipedia.org/wiki/Straattaal !! René Appel: http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/langvar/straattaal/. Met geluiden!http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/langvar/straattaal/ Taalschrift (Groene boekje en straattaal) http://taalschrift.org/reportage/000485.html.http://taalschrift.org/reportage/000485.html Jongerenblog http://jongeren.blog.nl/onderwijs/2005/08/26/drop_je_straattaal.http://jongeren.blog.nl/onderwijs/2005/08/26/drop_je_straattaal Murks in Lombok http://www.lombox.nl/Jongeren/murks.html.http://www.lombox.nl/Jongeren/murks.html PhDonderzoek straattaal: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1282527/. http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1282527/

24 24 Bibliografie Jacomine Nortier (2001). Murks en Straattaal: vriendschap en taalgebruik onder jongeren. Amsterdam: Prometheus. Abderrahman El-Aissati, Louis Boumans, Leonie Cornips, Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier (2005). Turks- en Marokkaans-Nederlands.. In: Nicoline van der Sijs (red., 2005). Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten avn het Nederlands, pp. 149-185. Den Haag: Sdu Uitgevers.


Download ppt "College 10 Murks, Straattaal, Mengtaal. 2 Overzicht Jongerentaal Murks Straattaal/mengtaal."

Verwante presentaties


Ads door Google