De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Murks, Straattaal, Mengtaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Murks, Straattaal, Mengtaal"— Transcript van de presentatie:

1 Murks, Straattaal, Mengtaal
College 10 Murks, Straattaal, Mengtaal

2 Overzicht Jongerentaal Murks Straattaal/mengtaal

3 Jongerentaal Groepstalen en sociolecten
Groepstaal: taalvariëteit van leden van bepaalde etnische, religieuze, leeftijds-, beroepsgroep of sociale klasse Belangrijk identiteitskenmerk: "wij-gevoel" binnen de groep versterkt, "niet-leden" buiten gesloten Jongeren: door creatie van nieuwe woorden, ontleningen of leenvertalingen aan/uit bijv. het Engels Afzetten t.o.v. generatie ouders Om "erbij te horen“ Stoer

4 Jongerentaal Woorden voor mooi, goed, prima: Vet, strak, wreed, lauw

5 Jongerentaal Nieuwste jongerentaal: aanwenden buitenlands accent of mengen verschillende talen Marokkanen naar believen Marokkaans accent aanwenden of versterken Ook andere jongeren: (Turko-)Marokkaans accent Grieken, Turken, Nederlanders, etc. ‘Verborgen prestige’ Marokkaans: stoer, gevaarlijk imago Voor Nederlanders geen duidelijk onderscheid Turken en Marokkanen Turken en Marokkanen (en andere groepen buitenlanders) zelf vormen onder druk een soort groepsgevoel Manifesteren als groep met gemeenschappelijke kenmerken taalgebruik

6 Murks Ook overgenomen door autochtone Nederlanders (jongeren)
Accent/uitspraak imiteren Woorden als: Tezz ‘shit’ Tfoe ‘ik spuug (erop)’ Iwa ‘hallo’ Ibaheš ‘politie’ Zehma ‘zogenaamd’ Murks (geen algemeen bekende term onder de jongeren)

7 Murks M.n. door autochtone Nederlandse kinderen woordkenmerken en uitspraak van allochtonen nagedaan (onderzocht in Utrecht) Meest jongens: stoer imago Meisjes: lol maken Expres, bewust, gaat niet vanzelf

8 Murks Karikatuur van stereotype spraak van allochtonen
Duidelijk hoorbare uithalen in intonatie Expres grammaticale fouten Werkwoorden achteraan Infinitieven Persoonsvorm en onderwerp bijzin in hoofdzinsvolgorde Lange, rollende r Geen vaste regels

9 Murks Intonatie: Jongens: Meisjes: begin van uiting uithaal omhoog
rest van uiting vrij monotoon Ah… Tezz… Meisjes: algemeen hoger dan in Nederlands Eind van uiting stem omhoog Hoog, hard, nadrukkelijk

10 Murks Veel zorg aan uitspraak van klanken s  sj g  harder, scherper
r  extreem rollend tje  geronde lippen, voorin (‘chocolate’) ij/ei  ai: mai broertje Regressieve assimilatie van fricatieven: wat iz dat

11 Murks Grammatica: Uitgang bijvoeglijke naamwoorden –e
de i.p.v. het, die i.p.v. dat Verkeerde hulpwerkwoorden: zijn i.p.v. hebben Sophie: wij zijn vanmiddag in stad mooi hoofddoeken gezien gaan veel gebruikt: Jasper: Hoe is het met jou? Paul: Goed. Jasper: O nee niet zo bescheiden, ga gewoon zeggen goed, goed, beter weet je, gewoon zeggen gewoon. Paul: Goeoed. Jasper: Waarom kietel jij mij ah doe niet a ga ga afblijven van mij!

12 Murks Woordenschat: Enkele woorden uit Marokkaans
Algemene jongerentaal: Nederlandse woorden in andere betekenis Meestal iets negatiefs dat positieve betekenis krijgt Engels: ‘see you later’  ‘later’ (normaal in Surinaams-Nederlands!)

13 Murks Alleen onderling gesproken Beledigend
Niet met ouders, leraren e.d. Niet met Marokkanen/Turken Beledigend Toe-eigenen wat niet van hen is

14

15 Straattaal Jongeren in etnisch gemengde vriendengroepjes
Intensief contact verschillende culturen Mengen meerdere talen! Creatief gebruik van taalmateriaal Voor buitenlanders: alleen degenen die het Nederlands goed beheersen en die de eigen moedertaal minder goed beheersen spreken straattaal (René Appel, 1999) Gesproken naast het Nederlands

16 Straattaal Sprekers: Meeste woorden uit talen
1. Groot percentage Surinamers (Amsterdam) 2. Nederlandse achtergrond 3. Antilliaanse 4. Marokkaanse / Turkse achtergrond Meeste woorden uit talen Sranan (Suriname) Veel Amerikaans Engels Ook Papiements (Antillen) (Groningen meer?) Marokkaans-Arabisch

17 Straattaal Alledaagse Nederlandse woorden vervangen door equivalenten uit andere taal (Sranan) M.n. categorieën van geld, roken, seks, schelden Doekoe ‘geld’ Soetoe ‘trekje’ (van sigaret) Osso ‘huis’ Fawaka ‘hoe gaat het?’ Ook constructies en uitdrukkingen uit m.n. Surinaams-Nederlands Keuze van voorzetsels: Zet die TV dicht Stap uit die fiets Uit andere talen: Kon taa bei ‘hoe gaat het?’ (Papiements) Kardasj ‘vriend’/’maatje’ (Turks) Skoet ‘hou je mond’ (Marokkaans-Arabisch)

18 Straattaal Grammaticale kenmerken: Bepaald lidwoord de als default
Verkeerde vervoeging bijvoeglijke naamwoorden en aanwijzende voornaamwoorden Gespreksmarkeerders uit het Marokkaans

19 Straattaal Hicham: Hee check die sma ‘kijk dat meisje’ (sma: Sranan)
Ik ga loesoe he? ‘Ik ga weg’ (loesoe: Sranan) fawaka = hallo, hoe gaat het? moekroe = gevaarlijk djaffen = stelen flowen  = versieren tranga = goed, leuk Woordenlijsten straattaal:

20 Straattaal Voorbeeldje Andere manieren van nieuwvorming:
Hippe oma’s (reclame Douwe Egberts)

21 Straattaal en Murks Straattaalsprekers moeten niets van Murks hebben:
Jennie: “Dat slaat gewoon nergens op.” Amy: “Dom hoor, je hoort het gelijk, dan denk je: hou toch je mond.”

22 Straattaal en Murks Verschillen Murks en Straattaal: Murks:
m.n. door autochtone Nederlanders Imitatie van Marokkaans (en Turks) Nederlands Weinig contact met Marokkanen en Turken Gebaseerd op stereotypen Met opzet Oppervlakkige kenmerken uit talen: intonatie, uitspraak Soms als beledigend ervaren ‘Wij-groep’ (autochtonen) tegenover ‘Zij-groep’ (allochtonen) Straattaal: Gesproken door etnisch gemengde groepen jongeren Veel contact tussen verschillende etnische groepen Veel Sranan (Surinaams) Ook minder opvallende kenmerken: woorden, betekenissen, grammaticale structuren Mengtaal Sociale contacttaal, vriendschappen over etnische grenzen, positief gewaardeerd Vanzelfsprekendheid, komt voort uit situatie Alleen ‘Wij’ (etnisch gemengde groep)

23 Meer links : Jongerentaal, jongeren kunnen zelf de nieuwste woorden toevoegen aan het ‘woordenboek’ van Prisma straattaal woordenlijst Rotterdam: Straattaal: een verkenning Meertens-instituut over straattaal: Wikipedia: !! René Appel: Met geluiden! Taalschrift (Groene boekje en straattaal) Jongerenblog Murks in Lombok PhDonderzoek straattaal:

24 Bibliografie Jacomine Nortier (2001). Murks en Straattaal: vriendschap en taalgebruik onder jongeren. Amsterdam: Prometheus. Abderrahman El-Aissati, Louis Boumans, Leonie Cornips, Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier (2005). Turks- en Marokkaans-Nederlands. . In: Nicoline van der Sijs (red., 2005). Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten avn het Nederlands, pp Den Haag: Sdu Uitgevers.


Download ppt "Murks, Straattaal, Mengtaal"

Verwante presentaties


Ads door Google