De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijven, Bedrijfskunde & Diversiteit Dany Jacobs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijven, Bedrijfskunde & Diversiteit Dany Jacobs."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijven, Bedrijfskunde & Diversiteit Dany Jacobs

2 Bedrijven, Bedrijfskunde & Diversiteit Een diversiteit aan diversiteiten

3 Cognitieve School Complexiteitstheorie Configuratiebenadering Cultuurschool Evolutionaire School Guerillabenadering Identiteitsbenadering Kritische School Leerschool Ondernemersschool Ontwerpbenadering Politieke School Portfoliobenadering Positionerings- school Postmodernisme Plannings- school Resource-based Benadering Resource Dependency Sociaal Con- structivisme Speltheorie Systeemdyna- mica Transactiekostentheorie en alle hebben ze gelijk

4 strategie = de beste plek voor jezelf ontdekken, veroveren en ontwikkelen (voor niemand is die dezelfde) van individu tot KB, team, business unit, MB en GB

5 Wetenschapsstijlen Deductieve Stijl Evolutionaire Stijl Experimentele Stijl Hypothetische Stijl Statistische Stijl Taxonomische Stijl Alister Crombie, Styles of Scientific Thinking in the European Tradtion, 1994 Chunglin Kwa, De Ontdekking van het weten, 2005

6 twee soorten onderzoeken analytisch denken naar oplossingen zoeken ~ duidelijk probleem helder definieerbaar rechtlijnig begrippen toepassen het werk opsplitsen en verdelen interpreteren naar betekenis zoeken ~ radicale onzekerheid ambigu in cirkels, iteratief begrippen creëren conversatie essentieel met onzekerheid leven Lester & Piore 2004

7 kenniseconomie, beleveniseconomie, creatieve economie concurreren door te innoveren

8 Stelling om over te stemmen We houden van innovatie zoals van een illegale immigrant

9 beetje allochtoon? Wat echt nieuw is, is vreemd  innovatie strategisch aanpakken

10 Schumpeter: innovatie = ‘Neue Kombinationen’ De Bono: creativiteit = lateraal denken Daft: belang van ‘boundary spanners’

11 Granovetter: ‘the strength of weak ties’ We leren meer van verre dan van nabije kennissen

12 de open deuren van diversiteit meer gezichtspunten minder gevaar voor ‘groupthink’ betere connectie met de maatschappij we werken gemakkelijker samen met ‘soortgenoten’ moeilijke integratie van ‘minderheids- groepen’

13 netwerken en diversiteit Bart Nooteboom: ‘external economies of cognitive scope’

14 Richard Florida: doorslaggevende factoren in de creatieve economie: Talent, Technologie, Tolerantie bijv. Gay Index, Melting Pot Index of belangstelling?

15 ‘zwakke’ solidariteit werkt beter dan ‘sterke’ ‘complexe sociale identiteiten’ ‘lichte gemeenschappen’

16 Eric Molleman: kenmerken van teams in relatie tot prestaties afhankelijk van soort taak (samenwerking nodig? routine of niet? leren?) diversiteit (maar niet té) in kennis en competentie bevordert leren diversiteit in (werk-) houding, percepties, persoonlijkheidskenmerken werkt beter, maar… geclusterde diversiteit leidt tot breuklijn

17 dus koester je randfiguren nonconformisten boundary spanners organiseer diversiteit ook in perspectieven: disciplines, paradigma’s, oriëntaties

18 uitzonderingen? Chinezen in Chinese restaurants moslims in besturen moslimscholen disciplinair georganiseerde vakgroepen? mannen/vrouwen in de SGP?   een bekend uitzendbureau Quota? positieve discriminatie?

19 Zoek ‘spannende mensen’ Leg sollicitanten een probleem voor Robert Sutton, Weird Ideas that Work, 2002

20 tegenspraak brengt ons verder innovatie en irritatie, wrijving innovatie komt geregeld voort uit vergissingen en misverstanden meer dan diversiteit: spanning even de ellende opvoeren

21 niet-lineare, chaotische ontwikkelingen dynamisch evenwicht 1 ~ fixed point attractor ‘strange attractor’ ver van evenwicht 1, ‘the edge of chaos’ grenzen aan de groei turbulentiezone  bifurcatiepunt dichtbij evenwicht 1 ~ torus attractor  dynamisch evenwicht 2?

22 CHAOS systems PLURALISTISCH AUTORITAIR structure ELITAIR GEPLAND strategy OPPORTUNISTISCH shared values ' SOFT HEARTS' skills OVERSTIJGEN UITPERSEN COLLEGIAAL INDIVIDUALISTISCH 'HARD MINDS' staff style VERANDERINGSGERICHT VRIJHEID LATEND BESTUURLIJK OVER- CONTROL gevarenzones terreinen van constructieve spanning Richard Pascale, Managing on the Edge, 1991

23 ‘the edge of chaos’ ‘strange attractor’ grenzen aan de groei torus attractor Core business, specialisatie? Vernieuwing gebeurt aan de rand, niet in de kern Uitputting van paradigma’s  de creatieve netwerkeconomie  ‘Neue Kombinationen’  universiteit of singulariteit?

24 vormen van wetenschappelijk onderzoek Forum voor Wetenschap en Techniek, 1994 nieuwsgierigheid nuttigheid displinegericht systeemgericht zuiver, geïntegreerd toegepast, geïntegreerd toegepast, gespecialiseerd zuiver, gespecialiseerd grensverleggend probleemoplossend

25 nieuwsgierigheid nuttigheid displinegericht systeemgericht zuiver, geïntegreerdtoegepast, geïntegreerd toegepast, gespecialiseerdzuiver, gespecialiseerd zwaartepunt universitair onderzoek zwaartepunt praktijkgericht onderzoek grensverleggend probleemoplossend samenwerking universiteit bedrijfsleven

26 nieuwsgierigheid nuttigheid grensverleggend probleemoplossenddisplinegericht systeemgericht zuiver, geïntegreerdtoegepast, geïntegreerd toegepast, gespecialiseerdzuiver, gespecialiseerd zwaartepunt universitair onderzoek zwaartepunt praktijkgericht onderzoek

27 Groningen 2006 Maatschappelijk Topinstituut Integratie en Sociale Weerbaarheid met 8 faculteiten en externe partners als Oranje Fonds, Randstad, GITP, NS, Gemeente Groningen, Ministerie BiZa, Gezamenlijke Woningcorporaties Arnhem Karen van Oudenhoven-van der Zee, hoogleraar organisatiepsycholoigie

28 innovatie = nieuw, dus vreemd we houden van mensen die op ons lijken verschillende belangen en wereldbeelden verlaten van de ‘comfort zone’ letterlijk spannend Neue Kombinationen, ‘ interessant’, niet gemakkelijk

29 houd je ogen en oren open internet, goede dagbladen kom buiten, gebruik je OV-kaart doe veldonderzoek, interviews Diversiteit: spannend en fasinerend

30 Arie Versluis & Elly Uyttenbroek, ‘Exactitudes’, 2002

31

32 ik dank u en wens jullie het beste met jullie studie


Download ppt "Bedrijven, Bedrijfskunde & Diversiteit Dany Jacobs."

Verwante presentaties


Ads door Google