De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crowd control & Massapsychologie Lezing Politieacademie Apeldoorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crowd control & Massapsychologie Lezing Politieacademie Apeldoorn."— Transcript van de presentatie:

1

2 Crowd control & Massapsychologie Lezing Politieacademie Apeldoorn

3 Een massa bestaat uit veel dyades, of triades, uit groepjes dus

4 Nieuwe inzichten over rellen Voorgeschiedenis is belangrijk (preventie) Verschillende soorten wanorde (differentiatie) Ontstaan van tegenstellingen (vermijden provocatie) Verlies van rationaliteit valt mee (contact houden) Spanning is centraal concept (deëscalatie) Twee soorten benaderingen: –Tegenhouden of remmingen wegnemen ( spanningsmanagement ) Flexibele sturing operaties (autonomie) Verantwoordelijkheid gedeeld met publiek (delegeren) Kennis van andere partij belangrijk(respecteren)

5 MASSA PSYCHOLOGIE: OUDE THEORIEEN MASSA IS MENTALE EENHEID INDIVIDUELE RATIONALITEIT VERDWIJNT MASSA IS EENHEID MET EEN EIGEN ‘ZIEL’ NIEUW EENHEID HEEFT NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN INTELLECTUEEL EN MOREEL INFERIEUR DESTRUCTIEF EN CRIMINEEL FANATIEK. SOMS HOGE ZELF OPOFFERING PERSOONLIJKHEID VAN MASSALEDEN VERANDERT IRRATIONEEL AND EMOTIONEEL HET ONBEWUSTE SPEELT BELANGRIJKE ROL IMPULSIEF EN MAKKELIJK BEINVLOEDBAAR

6 Seizoensinvloeden op rellen

7 30 25 40 25

8 Rellen in Frankrijk 1830-1960 Bron: Tilly & Tilly, 1975 202322 103233

9 Soorten massaverschijnselen: Snelheid x Motivatie Intern motiefExtern doel Plotseling VechtpartijenRassenrel Mass Psychogenic IllnessOntsnap. Paniek HooliganismeVoedselrellen Lynchings Verwacht ManifestatiesDemonstraties Traditionele rellenKrakersrellen VoetbalrellenEmigratiestromen Blokkade/Staking

10 VRIEND VIJAND GEDRAGSCONTROLE LOTSCONTROLE DOELGERICHT SPEELS drie dimensies waarop massaverschijnselen geordend kunnen worden

11 Gedragspatronen Agonistisch (Vecht/vlucht, Jagen, Doden, Dreigen) Voortplanting (Hofmaken, Paring) Kinderzorg (Temperatuur, Voedsel, Veiligheid) Fourageren (Zoeken, Eten, Delen, Herkauwen, Verteren) Bouwen (Hol, Nest, Val, Dam) Verkennen (Omgeving, Wacht houden, Vijanden) Lichaamsverzorging (Gladstrijken, Wassen, Vlooien) Afwachten (Pauzeren,Wachten op, Uitrusten, Zonnen) Migratie (Trek, Nomadisme) Spel (Agonistisch, Voortplanting, Kinderzorg, Fourageren, Bouwen, etc)

12 Intergroepsconflict COMPETITIE MACHTS TACTIEKEN CATEGORISATIE CONFLICTCONFLICT EXT.ATTRIBUTIE MISPERCEPTIE IN- OUT BIAS STEREOTYPEN MOREEL (DIABOLISERING) VIRIEL COMMITMENT RECIPROCITEIT AROUSAL CONFLICTCONFLICT COHESIE IN-G-COOPERATIE

13 Quasi-stationnaire evenwichten (Lewin, 1952) Begintoestand: Na verhogen druk in gewenste richting: Na verlagen druk in ongewenste richting:

14 Arousal & Stress: Oorzaken en gevolgen Oorzaken –Arousal: Korte termijn verhoging activatieniveau, Ontstaat in crisis situaties (fight-flight). Voorbereiding actie –Stress: Lange termijn hoog activatieniveau zonder oplossing, Ontstaat in langdurende onoplosbare crisis situaties (tobben), komt voort uit waargenomen verliessituatie. Gevolgen –Arousal: Vernauwing aandacht, (Schijn) zekerheid, Ongevoeligheid straf en pijn, Andere tijdsbeleving, Emotionaliteit, gedrag moeilijk te stoppen. –Stress: Onzekerheid, fatalisme, Lichamelijke klachten, drinken, drugs, Terugtrekken,

15 Hoe ontstaan geruchten? Algemene onzekerheid Stress Spanning Belangrijk onderwerp Geloof- waardigheid Levelling Sharpening Assimilation Bij doorvertellen : Plausibel Verrassend Aansprekende details Wordt geloofd als : In dat geval even grote invloed als écht nieuws

16 FASEN BIJ MASSA VERSCHIJNSELEN PLANNING (TIJD VOORAFGAAND AAN DAG T) »INDIVIDUEN OF KLEINE GROEPEN »DOELGERICHT GEDRAG MOBILISATIE (DAG T TOT BEGIN ACTIE) »CONVERGENTIE, CO PRESENCE »ATTITUDES & EMOTIES NEMEN VORM AAN »DOELZOEKEND GEDRAG ACTIE (DAG T NA BEGIN ACTIE) »INDIVIDUEN OF KLEINE GROEPEN »DOELGERICHT (WINNEN OF VERLIEZEN ) »GEDEINDIVIDUALISEERD

17 Drie soorten crowd control 1) Crowd management Begeleiding menigten doel: Scheppen gewenste orde 2) Crowd control Voorkomen rellen doel: Handhaven bestaande orde 3) Riot control: Neerslaan rellen doel: Herstellen niet bestaande orde Problemen Worden Steeds Groter

18 Drie soorten crowd control in tijdschema MOBILISATIEACTIE PLANNING 1) Crowd management 2) Crowd control 3) Riot control

19 1) Crowd management Doel: ordelijk en profijtelijk verloop massabijeenkomst Regeling en begeleiding –Aan en afvoer; Voorkomen verstopping en stremming –Dranghekken, barricades, draaihekken, wegwijzers –Veiligheidsdiensten, gidsen, stewards –Continue monitoring van massa –Regelgeving, communicatie van regels, plan bijstelling regels –Noodplannen, calamiteitenplannen (+ nodige reserves) –Communicatie met massa, communicatie tussen personeel en met leiding –Sfeermakers, kleuren, verlichting, muziek –Catering, toiletten, garderobes, voertuigstalling –Bescherming tegen weer: Temperatuur, neerslag, wind

20 2) Crowd control Doel: voorkomen rellen en andere uitbarstingen Preventie en proactie –Kundige en ervaren leiding. Afwezigheid groupthink en routinedenken –Informatie over sfeer, plannen betrokkenen. Inzicht in statistische kansen –Kennis over soorten geweldsuitbarstingen (amusement vs. onderhandeling) –Heldere draaiboeken met verschillende scenario’s en noodplannen –Coordinatie tussen diensten –Adequate verbindingen (betrouwbaar, niet afluisterbaar) –Beschikbaarheid getrainde verkenners/observatoren + procedures –Gerichtheid op spanningsverlaging (Geen hoorns, heli’s etc, alcoholbeleid) –Snelle en onopvallende verwijdering ‘harde kern’ –Vermijden anonimiteit (ME helm etc), en ‘oorlogsvoorbereiding’ –Contact hebben en houden met publiek, beleefd, open, correct, en met gein –Handhaaf tolerantiegrenzen vroeg en strikt –Vermijdt Win-Verliessituaties tot het uiterste

21 3) Riot control Doel: uitschakelen tegenstander Gevechtsactie –Zorg voor heldere en eenduidige strategie –Kies omgeving waar weinig stuk kan –Ken je tegenstander, en pas strategie en tactieken daaraan aan –Gebruik misleiding –Tracht tegenstander te concentreren ipv verspreiden –Probeer eigen mensen onder controle te houden –Leg zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid in het veld –Wees duidelijk in communicatie naar tegenstander –Tracht zoveel mogelijk de ‘leiders’ uit te schakelen –Bedenk dat bluffen niet meer helpt –Heb geduld

22 Informatie en Crowdcontrol: een overzicht Van buitenaf (VIJANDIG) Van binnenuit (VRIENDELIJK) Voor Tijdens Planning en Mobilisatie Fasen Via inlichtingendiensten Informatie behoefte Via contacten Wijkagenten Vredesdetachement Tijdens Tijdens Mobilisatie en Actie Fasen Via observatie Observatie en rapportage Via communicatie Vredesdetachement

23 Rapportage? 81199 98 77 10 1112

24 vredesorganisatie en oorlogsorganisatie Opleidingen lang Selectie op bestuurlijke capaciteiten Carriere gebaseerd op foutvermijding Doelen langere termijn Democratische instelling en leiderschap Zorg voor correcte procedures Sancties voor relatief kleine afwijkingen Rivaliteit tussen diensten Opleidingen kort Selectie op inspiratie en enthousiasme Carriere gebaseerd op prestaties Doelen korte termijn Autoritaire instelling en leiderschap “Cutting the red tape” Polarisatie in sancties Overkoepelend doel reduceert rivaliteit

25 Reversal Theory (Apter, 1980) telisch paratelisch rustig sensatie onaangenaam aangenaam

26 AFSTAND STERKTE MOTIEF NADEREN/VECHTEN VERMIJDEN/VLUCHTEN APPROACH-AVOIDANCE CONFLICT

27 Nieuwe inzichten over rellen Voorgeschiedenis is belangrijk (preventie) Verschillende soorten wanorde (differentiatie) Ontstaan van tegenstellingen (vermijden provocatie) Verlies van rationaliteit valt mee (contact houden) Spanning is centraal concept (deëscalatie) Twee soorten benaderingen: –Tegenhouden of remmingen wegnemen Flexibele sturing operaties (autonomie) Verantwoordelijkheid kan gedeeld (delegeren) Kennis van andere partij belangrijk(respecteren)

28

29 Een fundamentele persoonseigenschap (Koolhaas, 2000) Proactief –Eerst doen, dan denken, –Initiatiefrijk, –Stoort zich niet aan bezwaren, –Niet gauw bang. –Raakt in war bij onverwachte, –Gesteld op vaste patronen en voorspelbaarheid. –Grote druk: Overactief Reactief –Voorzichtig, kat uit boom kijken –Opmerkzaam op omgeving, gevoelig voor indrukken –Passen gedrag handig aan omgeving aan –Grote druk: Verlamming

30 Een fundamentele persoonseigenschap (Koolhaas, 2000) Organisaties overvragen wanneer ze uitgaan van groot aanpassingsvermogen medewerkers: mensen zijn moeilijk fundamenteel te veranderen. Training en coaching verhoogt zelfinzicht maar fundament blijft gelijk Gedreven en ongeduldige managers zijn ongevoelig voor omgeving Is tegelijk kracht (in normale situaties) en zwakte (in crisis). Typische reactie op mislukking: Verrassing, gekrenkt, boos. Gedreven en ongeduldige managers reageren alleen op krachtige feedback vanuit directe omgeving Beide types hebben een hekel aan zelfsturende teams: Proactieven wegens voorkeur voor baas spelen, Reactieven wegens weerzin tegen eigen initiatief. Dus: mixen!


Download ppt "Crowd control & Massapsychologie Lezing Politieacademie Apeldoorn."

Verwante presentaties


Ads door Google