De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Neurale Netwerken Kunstmatige Intelligentie Rijksuniversiteit Groningen Mei 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Neurale Netwerken Kunstmatige Intelligentie Rijksuniversiteit Groningen Mei 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Neurale Netwerken Kunstmatige Intelligentie Rijksuniversiteit Groningen Mei 2005

2 practicum deze week wel deels programmeren Hopfield volgende week geen programmeren Kohonen wachten op cijfers  excuses, maar er is een goede reden

3 doel van dit vak inleiding NNliteratuur onderzoek eigen onderzoek engineering wereld vb. Elman – Finding structure in time

4 hc 9 Elman Elman stof: artikel stof: artikel

5 overzicht inleiding inleiding netwerk netwerk experimenten experimenten conclusie conclusie andere bronnen andere bronnen

6 inleiding classificeer input patronen over meerdere tijdstappen (spraak, bewegende beelden,...) tijd = belangrijk –onderzoek –engineering neurale netwerken: tijd = moelijk eenvoudigste oplossing: paralellizeren

7 paralellizeren meerdere tijdstappen tegelijk aanbieden nadelen hiervan: –gebruik buffer niet biologisch plausibel –input moet steeds zelfde aantal tijdstappen zijn –inputs die hetzefde zijn, worden verschillend geclassificeerd: (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0) = (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0) + Δt –hogere plaats en tijd complexiteit oplossing: recurrente netwerken

8 recurrente netwerken geheugen: vorige netwerk-toestand is deel van de input recursie natuurlijke taalverwerking Jordan (1986) Elman (1990)

9 overzicht inleiding inleiding netwerk netwerk experimenten experimenten conclusie conclusie andere bronnen andere bronnen

10 MLP Jordan (1986) output layer hidden layer context layer

11 Elman (1990) output layer hidden layer context layer FIXED backprop

12 Jordan vs Elman Jordan: hidden(t) = input(t) + output(t - 1) Elman: hidden(t) = input(t) + hidden(t – 1) Waarom is Elman beter dan Jordan? onderzoek: dichter bij de natuur engineering: rijker geheugen voordeel Jordan: output → deel volgende input beter voor te stellen (minder black-box)

13 geheugen bestreikt meerdere tijdstappen door recursieve eigenschap i(nput), h(idden), c(ontext), o(utput) o(t) ← h(t) h(t) ← i(t) + c(t) c(t) = h(t – 1) h(t - 1) ← i(t - 1) + c(t - 1) c(t - 1) = h(t – 2) h(t - 2) ← i(t - 2) + c(t - 2) c(t - 2) = h(t – 3) h(t - 3) ← i(t - 3) + c(t - 3) c(t - 3) = h(t – 4) h(t - 4) ← i(t - 4) + c(t - 4) c(t - 4) = h(t – 5) h(t - 5) ← i(t - 5) + c(t - 5) c(t - 5) = h(t – 6)...

14 overzicht inleiding inleiding netwerk netwerk experimenten experimenten conclusie conclusie andere bronnen andere bronnen

15 experiment 1: temporele XOR variant XOR triples drie bits achter elkaar aanbieden de derde wordt bepaald door de eerste twee | 0, 0, 0 | 1, 0, 1 | 1, 1, 0 | 1,... getraind netwerk –gemiddelde error op eerste twee 0,5 –gemiddelde error op de derde 0,0

16 experiment 2: diibaguuuguuubabadii... zinnen-generator: medeklinkers {b, d, g} in willekeurige volgorde met steeds een vast klinkerpatroon → woorden {ba, dii, guuu} elke letter is een vector met 6 binaire componenten: (consonant, vowel, interrupted, high, back, voiced) de letters worden één voor één aangeboden, het netwerk leert de volgende te voorspellen trainen: 200 keer dezelfde semi-willekeurige input sequentie van 1.000 letters testen: andere sequentie op dezelfde manier gegenereerd

17 a d ii g u u u b a g u u u d i i zelfde gedrag als bij temporele XOR (medeklinker bepaalt rest woord) in plaats van hele output vector, de error op de componenten analyseren (bijvoorbeeld consonant en voiced) natuurgetrouwe error curve!

18 experiment 3: manyyearsagoaboyandgirllivedbythesea... zinnen-generator: –lexicon: 15 Engelse woorden, 5-bits vectoren –zinnen van 4 tot 9 woorden –houdt zich aan Engelse woordvolgorde –sequentie van 200 zinnen zonder “whitespace” REDEN: in gesproken taal zitten geen pauzes trainen: 10 keer dezefde sequentie testen: op een andere sequentie die op dezelfde manier gegenereerd is

19 m a n y y e a r s a g o a b o y a n d g i r l l i v e d b y t h e s e a t h e y p l a y e d h a p p i l y de rest van een woord wordt niet deterministisch bepaald door eerste letter (lexicon met letter-overeenkomsten tussen de woorden) voorspelbaarheid neemt toe met het aantal letters dat geweest is... natuurgetrouwe error curve!

20 experiment 4: cat eat mouse man sleep... woordvolgorde ipv. lettervolgorde Chomsky (1957) kan een PDP (parallel distributed processing) netwerk een grammatica leren? zinnen-generator: –lexicon: 29 Engelse woorden in 13 klasses –elk woord is een 29-bits vector, bv. woman = (00000000000000000000000000010) geen correlaties tussen woorden vanwege orthogonale vectoren

21 categorie voorbeeld NOUN-HUM man, woman NOUN-ANIM cat, mouse NOUN- INANIM book, rock NOUN- AGRESS dragon, monster NOUN-FRAG glass, plate NOUN-FOOD Cookie VERB- INTRAN think, sleep VERB-TRAN see, chase VERB-AGPAT move, break VERB- PERCEPT smell, see VERB- DESTROY break, smash VERB-EAT eat WOORD 1 WOORD 2 WOORD 3 NOUN-HUM VERB-EAT NOUN-FOOD NOUN-HUM VERB-PERCEPT NOUN-INANIM NOUN-HUM VERB-DESTROY NOUN-FRAG NOUN-HUM VERB-INTRAN NOUN-HUM VERB-TRAN NOUN-HUM VERB-AGPAT NOUN-INANIM NOUN-HUM VERB-AGPAT NOUN-ANIM VERB-EAT NOUN-FOOD NOUN-ANIM VERB-TRAN NOUN-ANIM VERB-AGPAT NOUN-INANIM NOUN-ANIM VERB-AGPAT NOUN-INANIM VERB-AGPAT NOUN-AGRESS VERB-DESTROY NOUN-FRAG NOUN-AGRESS VERB-EAT NOUN-HUM NOUN-AGRESS VERB-EAT NOUN-ANIM NOUN-AGRESS VERB-EAT NOUN-FOOD

22 trainen: 6 maal door een sequentie van 10.000 zinnen testen: output vectoren vergelijken met training set statistiek verder: hidden layer activaties zijn hierarchisch gestructureerd →

23

24

25 overzicht inleiding inleiding netwerk netwerk experimenten experimenten conclusie conclusie andere bronnen andere bronnen

26 conclusie tijd paralellizeren is simpel, maar niet goed genoeg door gebruik context layer –geen buffer –inputs van variabele lengte –in tijd verschoven inputs zijn hetzelfde

27 conclusies Elman net voorspelt klasse, niet instantie (natuurgetrouw) Elman netwerk vooral voor onderzoek interessant, voor engineers niet zo... HMM wint van NN op NLP sub-symbolische systemen kunnen hierarchische structuren en verwachtingspatronen leren uit temporele informatie

28 overzicht inleiding inleiding netwerk netwerk experimenten experimenten conclusie conclusie andere bronnen andere bronnen

29 engineering toepassingen geen tentamenstof APPLICATION OF A RECURRENT NEURAL NETWORK IN ONLINE MODELLING OF REAL-TIME SYSTEMS Keywords: Recurrent Elman networks; modelling; on-line learning; real- time systems. modelling non-linear dynamical systems; fabrieks processen in de gaten houden alarm (of ingrijpen) als metingen van de voorspelling afwijken Considering the number of recurrent neural topologies and training algorithms available, the choice of an appropriate pair (architecture, learning) is intimately dependent on the purposes and can be decisive for its success, e.g. the non-linear control schemes with NN identification. Incorporate available information from the approximate model into the NN initialisation, instead of choosing the weighting values randomly

30 Detection of Transformer Winding Faults Using Wavelet Analysis and Neural Network Keywords: Transformer internal fault, neural network, wavelet transform. analyseer de elektrische signalen van de transformator met een Elman netwerk verhoog betrouwbaarheid, spaar kosten The simulation results of four cases: improved BP-NN with wavelet preprocessing, Elman network with wavelet preprocessing, improved BP-NN without preprocessing, and Elman network without preprocessing are compared and discussed. feature extraction input voor Elman net

31 onderzoekstoepassing COGNITIVE MODDELING zoals ACT-R: vergelijken model/proefpersoon → resultaten zijn hetzelfde → de theorie klopt

32 een antwoord op de vraag: Wat kan een engineer met NN? Therefore the primary focus of this report is to describe algorithms for ANNs which perform particularly strongly for processing the following commonly used applications: –Function approximation; –Time series processing; ELMAN –Classification; –Pattern recognition; These are suggested because they are well established tasks for which ANNs are used extensively.

33 volgende college (laatste) Spiking Neurons Spiking Neurons stof: artikel stof: artikel


Download ppt "Neurale Netwerken Kunstmatige Intelligentie Rijksuniversiteit Groningen Mei 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google